Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Технологія виробництва спирту на спиртовому заводі "Nemiroff"

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇДипломний проект на тему Технологія виробництва спирту на спиртовому заводі « emiroff» Студент: Букреєва Ольга Михайлівна Керівник: к.х.н., доцент Шиян Петро Леонідович Київ-2006 ЗмістВступ 1. Літературний огляд 2. Біохімія та мікробіологія процесу 2.1 Загальна характеристика дріжджів 2.2 Умови життєдіяльності дріжджів 2.2.1 Температура та рН 2.2.2 Склад поживного середовища 2.2.3 Види та джерела харчування 2.2.4 Інші фактори 2.3 Біохімія бродіння та дихання 2.3.1 Анаеробний розпад вуглеводів 2.3.2 Аеробний розпад вуглеводів 2.4 Мікроорганізми – супутники дріжджів 2.4.1 Характеристика сторонніх мікроорганізмів 2.4.2 Мікрофлора води та повітря 2.5 Природно чиста культура дріжджів 3. Технологічна частина 3.1 Опис апаратурно-технологічної схеми 3.2 Асортимент і характеристика готової продукції 3.3 Характеристика сировини та допоміжних матеріалів 4. Розрахунок основного та допоміжного обладнання 4.1 Конструктивний розрахунок ректифікаційної колони 4.2 Матеріальний баланс ректифікаційної колони 4.3 Тепловий баланс ректифікаційної колони 4.4 Гідравлічний розрахунок ректифікаційної колони 4.5 Розрахунок та підбір допоміжного обладнання 5. Економічна частина 5.1 Техніко-економічне обґрунтування доцільності будування підприємства 5.2 Техніко-економічна характеристика підприємства, що будується 5.3 Розрахунки економічної ефективності будівництва 5.3.1 Розрахунок початкових інвестицій і нормованих оборотних коштів 5.3.2 Розрахунок обсягу виробництва і реалізації продукції 5.3.3 Розрахунок чисельності виробничого персоналу та фонду заробітної плати 5.3.4 Розрахунок статей на виробництво і збут 1 дал. умовного спирту 5.3.5 Розрахунок ефективності заходу 6. Охорона праці та навколишнього середовища 6.1 Загальні питання охорони праці 6.2 Організація управління охороною праці на підприємстві 6.3 Перелік шкідливих і небезпечних виробничих чинників 6.4 Промислова санітарія 6.4.1 Шкідливі речовини, які зустрічаються на виробництві 6.4.2 Метеорологічні умови 6.4.3 Вентиляція 6.4.4 Освітлення 6.4.5 Шум 6.5 Електробезпека 6.6 Пожежна безпека 6.7 Охорона навколишнього середовища Висновок Список використаних джерел Реферат В дипломній роботі викладені науково-технічні досягнення в області спиртового виробництва. Технічним рішенням проекту являється встановлення в ректифікаційному відділенні колони кінцевої очистки, що дозволить покращити якість спирту та збільшити його вихід. Викладені та обговорені різні сучасні методи виробництва етилового спирту за різними технологіями з різноманітної сировини. Проведений розрахунок основного та допоміжного обладнання. Виконано розрахунок економічної доцільності виробництва етилового спирту з меляси на даному заводі, визначені собівартість продукції та присутні при цьому витрати. МЕЛЯСА, СПИРТ ЕТИЛОВИЙ, РЕКТИФІКАЦІЙНА КОЛОНА, ДРІЖДЖІ, СУСЛО, ДРІЖДЖЕГЕНЕРАТОР, БРОДІННЯ, САХАРОЗА. Реферат В дипломной работе изложены научно-технические достижения в области спиртового производства. Техническим решением проекта является установка в ректификационном отделении колонны конечной очистки, что позволит улучить качество спирта, а также увеличить его выход.

Изложены и обговорены различные современные методы производства этилового спирта по различным технологиям из различного сырья. Проведен расчет основного и дополнительного оборудования. Произведен расчет экономической целесообразности производства этилового спирта из мелассы на данном заводе, определена себестоимость продукта, а также расходы, сопровождающие производство. МЕЛАСА, СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ, РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОНА, ДРОЖЖИ, СУСЛО, ДРОЖЖЕГЕНЕРАТОР, БРОЖЕНИЕ, САХАРОЗА. Вступ В економіці України ринок алкогольної продукції займає вагоме місце. Сьогодні вітчизняна спиртова промисловість за рік може випускати більше 60 млн. дал спирту. Ставиться завдання покращити якісні показники спирту та горілки, знизити їх собівартість та підвищити ефективність переробки. На сьогодні усі питання, які пов’язані з виробництвом, реалізацією і споживанням етилового спирту та алкогольних напоїв в Україні, регулюються державою. Проте саме зараз доробляється законопроект про передачу спиртових заводів у приватну власність, що дозволяє будівництво спиртових заводів у безпосередній близькості до підприємств-виробників лікеро-горілчаних виробів. З одного боку, виробництво спирту забезпечує економічну безпеку і технологічну незалежність країни. Таким чином, спирт – один з бюджетоформуючих продуктів. Проте, як показує практика, розвиток підприємств, що знаходяться у приватній власності, в наш час іде більш інтенсивно. До того ж алкогольні напої, виготовлені на власному спирті, відрізняються за органолептичними, економічними показниками, що робить їх більш конкурентноспроможними і відкриває ринок експорту високоякісних алкогольних напоїв. Як приклад можна привести компанію « emiroff», що має у своїй власності лікеро-горілчаний та спиртовий заводи. Всі лікеро-горілчані вироби готуються з власного спирту, а надлишок продукту (спирту) підприємство має змогу продавати. Це робить виробництво лікеро-горілчаної продукції більш економічно привабливим з точки зору зниження собівартості сировини (спирту), що, в свою чергу, приводить до зниження собівартості лікеро-горілчаної продукції. А також підприємство-виробник лікеро-горілчаних напоїв отримує високоякісний спирт і має змогу сам контролювати його якість при надходженні на виробництво. Як результат, компанія « emiroff» за якістю алкогольних напоїв займає одне з перших місць, а також є великим експортером лікеро-горілчаних виробів на ринки країн ближнього зарубіжжя, Східної Європи та Америки. Отже, проект передачі спиртових заводів у приватну власність має очевидні переваги, перш за все для споживачів та виробників лікеро-горілчаної продукції, а також у законі буде обумовлений державний контроль та частка прибутку, що надходитиме до державного бюджету, від виробництва спирту. Це робить проект привабливим і для держави також. На сьогодні надзвичайно важливим фактором для спиртової промисловості є проблема зниження собівартості кінцевого продукту – харчового етилового спирту, покращення його якісних показників, а отже і покращення економічних та органолептичних показників лікеро-горілчаних напоїв. Також етиловий спирт є привабливий у використанні з точки зору горючого для транспортних засобів.

Якщо розглянути закордонний досвід використання етилового спирту як транспортного палива, то можна виділити такі позитивні моменти: перш за все - низька собівартість, по-друге – екологічно чистий вид палива, по-третє – ресурсозберігаючий фактор, в четвертих – економічна вигода від великих продажів продукту. Отже всі позитивні сторони для економіки країни освітлені. З точки зору привабливості для окремих підприємств-виробників спирту теж є свої позитивні сторони: спирт, як багатотоннажний продукт промисловості країни є велико прибутковим, до того ж відпадають витрати підприємств на повторну переробку отриманого низькоякісного спирту. Надзвичайно велике значення в розвитку спиртової промисловості України має зниження дефіциту енергоносіїв шляхом розробки і впровадження у виробництво ресурсо- та енергозаощаджуючих технологій нового покоління. Для цього необхідний науково-обгрунтований підхід до споживання енергії виробництвами та прогнозування шляхів їхнього подальшого удосконалення. Резервом зниження витрат енергії і сировини є максимальна утилізація вторинних енергетичних ресурсів, оптимізація всіх технологічних процесів за допомогою математичного моделювання і комп’ютеризації. Даним проектом передбачається будівництво нового спиртового заводу у смт. Немирів і знаходитиметься безпосередньо поблизу лікеро-горілчаного заводу, що теж є власністю корпорації «Немиров». Саме це передбачає покращення якості лікеро-горілчаних виробів, що виготовляються на лікеро-горілчаному заводі у смт. Немирів, а також зниження їх собівартості за рахунок зменшення витрат на сировину. До того ж корпорація отримуватиме додатковий прибуток від продажу спирту іншим підприємствам. В умовах нестабільної ситуації на ринку енергоносіїв України все актуальнішою стає проблема зменшення витрат пари на перегонку і ректифікацію спирту. На середньостатистичному заводі її споживання складає близько 55 кг/дал, а використання запропонованої в даному проекті установки за патентом 2178 дозволить зменшити витрати пари до 35-40 кг/дал навіть при встановленні колони кінцевої очистки. Що зробить будівництво заводу економічно привабливим, з малим терміном окупності, а також дозволить виробляти спирт з малими затратами енергоносіїв, що в наш час являється найбільш актуальною темою. Також актуальною проблемою із введенням нового ДСТУ на спирт етиловий ректифікований стало покращення якості спирту. Тому для зменшення вмісту головних домішок в спирті встановлено колону кінцевої очистки. Це дозволить не лише покращити його якість, а і збільшити вихід на 1-1,5%. Поліпшити якість спирту дозволить вода, що видобуватиметься із двох свердловин глибиною 700 м кожна, які дозволяють отримувати природно чисту питну воду, що має показники відповідно до ДСТУ. Все це дозволить збільшити прибутки. До того ж прибутки корпорації збільшаться за рахунок зручного розташування заводу (є можливість будування власної залізничної колії), зменшення витрат на транспортування спирту та сировини. 1. Літературний огляд Сировина, що використовується для виробництва спирту, повинна щорічно відновлюватися в кількості, достатній для промислової переробки, мати високий вміст крохмалю чи цукру та добре зберігатися, що забезпечує економічну доцільність виробництва.

Дороги и трудоемки исследования боязней насекомых, очень трудно обнаружить их возбудителей... Hy и, наконец, третий фактор: все та, же проблема избирательности. Эпидемия - срыв равновесия, и трудно опять-таки предугадать его конечные результаты. Не случится ли, например, так, что заболевание от "плохих" перейдет на "хороших" насекомых. Будущее микробиологической технологии - это опять-таки заводы. Уже сейчас микробиологическая промышленность - это колоссальные комбинаты, производящие сотни и тысячи тонн препаратов в сутки. Правда, пока они вырабатывают главным образом кормовые продукты для животноводства и мнкробиальные удобрения для земли. Но не за горами появление заводов, фабрикующих бактерии, споры грибов - смерть насекомых... Но и химия еще не сказала своего последнего слова в борьбе с вредителями. Она начала с ядов как с наиболее простых (и как бы конкретных) веществ. Сейчас, кроме них и "более тонких" микробиологических средств, на очереди применение и "супертонких" - генетических, например. Первым предложил использовать искусственно вызываемые нарушения в наследственном аппарате насекомых для борьбы с ними крупнейший советский генетик А

1. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

2. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

3. Доплерометричия маточно-плацентарно-плодового окровотока

4. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с экзотическими плодовыми комнатными растениями (7 занятий)

5. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

6. Рей Брэдбери. 451 по Фаренгейту
7. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"
8. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

9. Ре­ли­ги­оз­ная жизнь в Мо­ск­ве

10. Как помочь роднику и речке

11. Використання трудових ресурсів Західної України

12. Ринок фруктів і ягід

13. Джон Рей

14. Дно океана

15. Людська доля та любов до pідної землі в твоpчості Андpія Малишка

16. Адміністрування системного реєстру Win9x/nt/2000

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая

17. Механізм реалізації форфейтингу

18. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку

19. Біологічне забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини

20. Экологическая структура населения жужелиц (Caleoptera, Carabidae) плодовых садов

21. Важнейшие вредители плодового сада и борьба с ними

22. Возделывание плодовых и ягодных пород
23. Вредители почек и цветков на плодовых культурах. Вирусные болезни семечковых и агротехнические меры борьбы с ними
24. Классификация плодовых культур

25. Плодово-ягодный сад и уход за ним

26. Проектирование полезащитных полос. Выращивание саженцев плодовых пород

27. Рост плодового дерева

28. Химические и биологические средства борьбы с вредителями и болезнями плодовых, ягодных и овощных культур

29. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

30. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

31. Облік готової продукції та її реалізації

32. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки

33. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

34. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

35. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

36. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

37. Прийом самохідної пускової установки 9П129 та підготовка її до передачі

38. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
39. Договір позики (проблеми правової реалізації)
40. Застосування права як особлива форма його реалізації

41. Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність. Стадії вчинення умисного злочину

42. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

43. Проблеми реалізації норм права

44. Реалізація Конституції

45. Реалізація права на житло шляхом будівництва

46. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

47. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони

48. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

50. Переклад реалій

51. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

52. Автоматизована реєстрація і облік автомобілей

53. Імітація процесів гнучких виробничих систем за допомогою апарата мереж Петрі

54. Переглядач для файлів різних типів, з визначенням типу файлу по розширенню і, відповідно, способу перегляду (txt, hex, bin)
55. Пристрої реєстрації інформації
56. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

57. Реалізація двохзв’язного списка

58. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

59. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

60. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

61. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

62. Країни Західної Європи (1945 р. - початок ХХІ століття)

63. Країни центральної та східної Європи у 1918-1939 рр.

64. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие

65. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

66. Вторинна сировина та її використання в промисловості

67. Технологія виготовлення мочених плодів та ягід

68. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

69. Творчий метод в мистецтві. Естетика реалізму в мистецтві ХХ ст.

70. Особливості реалістичної манери Бальзака
71. Краса рідної природи в ліриці С.О.Єсеніна “Відгомоніла золота діброва”
72. Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"

73. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

74. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

75. Сировина для текстильної промисловості і тканини промислового призначення

76. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

77. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

78. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

79. Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах

80. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду

Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее

81. Загальні основи реабілітації

82. Захворювання жовчовивідної системи. Ревматизм

83. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

84. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

85. Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя

86. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання
87. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів
88. Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

89. Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

90. Медична реабілітація хворих з застарілими пошкодженнями кистьового суглоба

91. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

92. Настої та відвари з сировини, що містить глікозиди

93. Особливості ведення вагітності та пологів у жінок із передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності

94. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

95. Препарати із свіжої рослинної сировини

96. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Реабілітаційні заходи у хворих на первинну гіпотензію

98. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

99. Фізична реабілітація при вадах серця

100. Фізична реабілітація при інсульті на лікарняному етапі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.