Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Житомирська філія Європейського університетуРегулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризиЗапорожець Т.Ю. Науковий керівник Світлишина І.А. Світова фінансова криза, що розпочалась у 2007 році зачепила в тій чи іншій мірі економіки більшості країн світу. В тому числі наслідки кризи були відчутні і в Україні. В умовах глобалізації економічних процесів, швидкої інтеграції національних фінансових ринків валютний чинник стає одним з головних елементів виходу як з фінансової так і економічної кризи. Складовою частиною грошової системи країни є національна валютна система як форма організації валютних відносин, формування якої в Україні ще остаточно не закінчене. Формування валютних курсів та їх регулювання відбувається під дією не тільки економічних, а й політичних чинників як міжнародного, так і внутрішнього характеру. Особливо відчутним вплив цих чинників став в умовах світової фінансової кризи. У країнах з незрілими ринковими відносинами, до яких відноситься й Україна, зовнішні та внутрішні чинники спричинили виникнення девальваційного шоку національних валют. Зокрема, румунський лей знецінився на 20%, російський рубль - на 12,3%, польський злотий - на 23%, українська гривня - на 41,9% . Як свідчить аналіз, економічні методи валютного регулювання, які наразі використовують центральні банки країн, в умовах стрімкого відтоку іноземного капіталу стали неефективними для запобігання девальвації валют. Метою дослідження є визначення заходів щодо поліпшення використання системи прямих валютних обмежень в Україні для стабілізації обмінного курсу гривні в момент її стрімкого знецінення. Проблемами ефективності застосування валютних обмежень у практиці регулювання динаміки обмінного курсу, особливо під час фінансових криз, присвячено дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Зокрема, О. Береславська вважає, що &quo ;валютні обмеження є досить оперативним інструментом валютно-курсового регулювання. Вони можуть досить швидко встановлювати і відмінятися залежно від ситуації на валютному ринку&quo ;. Сучасні дослідження систем валютного регулювання в багатьох країнах світу свідчать про те, що в індустріально розвинутих країнах, де національна валюта є повністю конвертованою, має високу ліквідність і виконує функцію засобу платежу на світових товарних та фінансових ринках центральні банки використовують прямі методи для підтримки необхідної курсової динаміки, основним з яких є регулювання відсоткової ставки . Валюти цих кран є стійкими до негативних наслідків фінансових криз, а якщо і відбувається певна девальвація національних грошей, вона суттєво не впливає на економічні процеси в державі. У країнах з нерозвинутими ринковими відносинами (перехідні та трансформаційні економіки), де національні валюти є неповністю конвертованими, мають низьку ліквідність, а сфера їхнього обігу знаходиться тільки в межах держави, органи монетарної влади використовують, в основному, неринкові (адміністративні) методи її регулювання. Це пов'язано з тим, що неконвертовані валюти дуже вразливі до будь-яких світових та регіональних фінансових криз і мають тенденцію до знецінення.

Особливо стрімка девальвація валют спостерігається в країнах, економіка яких є відкритою і дуже чутливою до руху міжнародних потоків капіталу. Це стосується і України, валюта якої на сучасному етапі зазнала суттєвого знецінення. Основними чинниками цього знецінення стали: стрімкий відтік іноземного капіталу, зменшення обсягів валютних надходжень в країну та зміною валютно-курсової політики Національного банку України. Відомо, що Міжнародний валютний фонд, надаючи стабілізаційний кредит у розмірі 16,4 млрд. дол. США, основною вимогою висунув введення в Україні політики гнучкого курсоутворення та обмеження втручання Національного банку України у формування його динаміки шляхом проведення валютних інтервенцій . Тобто мова йшла про введення певної лібералізації валютного ринку в країні. Проте, як засвідчує практика, лібералізація валютного ринку має різні наслідки для сильних міжнародних і внутрішніх (неконвертованих) валют. Сильна валюта тільки виграє від лібералізації: з усуненням різноманітних бар'єрів відкриваються нові сфери її використання, завдяки чому країна-емітент може дозволити собі мати негативне сальдо платіжного балансу (наприклад, США). Внутрішня валюта тільки програє від лібералізації: її курс стає залежним від надходжень у країну іноземної валюти, вона вступає у нерівну конкурентну боротьбу з іноземними валютами не тільки у зовнішньоекономічній діяльності, але й у сфері внутрішніх розрахунків. Це дуже яскраво проявилося в Україні: за даними Національного банку України тільки за останній квартал 2009 р. рівень фінансової доларизації зріс до 29% з 22% на початку року . Перехід до зменшення участі Національного банку України на валютному ринку та формування курсу гривні під дією попиту та пропозиції призвели до появи спекулятивних атак на валютному ринку. Кошти у вигляді рефінансування, які надавав Національний банк України для підтримки ліквідності банківської системи, спрямовувалися на валютний ринок. Дані, наведені у табл.1 свідчать, що тільки за два місяці 2009 р. обсяги купленої валюти на міжбанківському ринку перевищили 3 млрд. дол. США . Такий високий попит на валюту спричинив її різке знецінення. З метою стабілізації курсу гривні Національний банк України був змушений ввести прямі обмеження на операції з купівлі-продажу валюти, а саме: 1. Прив'язати офіційний курс гривні до курсу готівкових продажів, тобто останній не повинен відхилятися від офіційного на 1,5%. 2. Проводити аукціони з купівлі-продажу валюти. Заявки на купівлю валюти мають ціну відсікання, і якщо ціна перевищує курс, за яким Національний банк України продає валюту, заявка не задовольняється. 3. Виходити комерційним банкам на міжбанківській ринок тільки з нетто-продажем або нетто-купівлею іноземної валюти. Разом з тим заходи Національного банку України на шляху стабілізації курсу гривні були малоефективними і призвели до появи певного дефіциту іноземної валюти, у зв'язку з чим гривня продовжувала знецінюватися. Припинити падіння курсу гривні стало можливим лише за обмеження рефінансуванні Національного банку України, скорочення термінів надання кредитів і підвищення відсоткових ставок за ними.Т

аблиця 1 Обсяг рефінансування банків № Назва банку Обсяги рефінансування НБУ, млн.грн. Обсяги купівельної валюти на міжбанківському ринку, млн.дол. США Станом на 08.12.2009 Станом на 15.12.2009 жовтень листопад разом 1 ВАТ КБ &quo ;Надра&quo ; 7100,0 7100,0 99,1 438,3 537,4 2 ВАТ &quo ;Ощадбанк&quo ; 4600,7 4000,0 408,51 183,97 592,48 3 КБ &quo ;Приватбанк Дніпро&quo ; 3410,0 3410,0 332,9 296,7 629,6 4 ВАТ &quo ;Укрексімбанк&quo ; 632,0 1408,0 326,39 214,2 540,59 5 &quo ;Райфайзен Банк Аваль&quo ; 400,0 573,0 84,12 146,13 230,25 6 ТОВ &quo ;Укрпромбанк&quo ; 1348,0 1348,0 117,7 87,3 230,0 7 ВАТ АБ &quo ;Укргазбанк&quo ; 1228,5 1228,5 81,1 54,7 135,8 Всього 21408,2 21765,5 1534,52 1508,4 3042,92 Проведений аналіз дозволяє зробити висновки. Для стабілізації ситуації на валютному ринку є необхідністю проведення наступні заходів: встановлення жорсткого контролю за коштами, які отримують банки через канал рефінансування; суттєво посилити роль валютних обмежень у системі валютного регулювання Національного банку України до моменту стабілізації ситуації на ринку; обмежити розрахунки на території України в іноземній валюті. Єдиним засобом платежу повинна стати національна валюта. Сучасні процеси валютного курсоутворення відіграють значну роль в економічному житті держави. В залежності від валютної політики це може як стимулювати так і стримувати економічний розвиток в країні та відповідно впливати на стан окремих секторів, галузей та підприємств, а також на місце держави на світовому ринку. Розбалансованість валютного ринку, негативне сальдо торговельного балансу, високі темпи інфляції свідчать про те, що на сьогоднішній день залишається нерозв’язаною проблема проведення ефективної валютно-курсової політики і визначення оптимального рівня валютного курсу. Для вирішення цих проблем необхідним є вибір оптимальної системи регулювання валютного курсу в сучасних умовах, що і стало об’єктом дослідження даної статті. Під валютно-курсовою політикою ми розуміємо складову частину валютної політики, що представляє собою законодавчо закріплені повноваження Національного банку по здійсненню комплексу заходів у сфері регулювання, контролю й адміністрування валютного курсу, спрямованого на забезпечення його ефективної динаміки, для досягнення цілей грошово-кредитної політики держави . Вона реалізується через державне регулювання валютного курсу і спрямовується на стабілізацію курсових коливань, а також підвищення або зниження валютного курсу у відповідності до її цілей та задач. Слід зазначити, що валютно-курсова політика не розглядається як самостійний компонент програмних документів, а реалізується як складова валютної політики у межах заходів загальної монетарної політики . Щодо поняття &quo ;валютний (обмінний) курс&quo ;, то це є вартість грошової одиниці однієї країни, що виражена у валюті іншої країни, групі валют або міжнародних грошових одиницях. Таким чином, обмінний курс є одним із найбільш важливих елементів національної валютної системи, оскільки його рівень відображає динаміку основних макроекономічних показників розвитку країни і він сам може активно впливати на їх зміну.

Уже тод Функ не лише був нформований про напад Нмеччини на Польщу, не лише сприяв здйсненню цих агресивних планв, але й економчно готував нов плани, захоплення нових областей. Це  були «велик полтичн цл фюрера», про як через клька мсяцв опсля Функ писав у свой статт «Господарська  фнансова моблзаця». Я нагадаю ще про один документ. 25 серпня 1939 року Функ писав Гтлеру: «Передана мен паном фельдмаршалом Гернгом звстка про те, що мй фюрер учора ввечер в основному схвалив пдготовлен мною заходи щодо фнансування вйни, створення цн, тарифкац заробтно платн  проведення передплати на примусов пожертвування, мене глибоко ощасливила». Задовго до вроломного нападу Нмеччини на СРСР Функ узяв участь у розробц планв пограбування багатств Радянського Союзу. Функ вдрядив до мнстерства Розенберга  господарського штабу «Ост», цього грабжницького центру, свох спвробтникв. Люди Функа брали також участь у пограбуванн Чехословаччини, Югослав та нших окупованих кран. Функ був президентом компан «Континенталь Ойль», органзовано для експлуатац нмцями нафтових багатств схдних окупованих територй,  особливо грозненсько та бакинсько нафти

1. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

2. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

3. Введення в курс “Основи економічної теорії”

4. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

5. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

6. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період
7. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності
8. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

9. Международная валютная система и валютный курс

10. Фиксированные валютные курсы

11. Валютный курс и его роль в экономике

12. Господарство України періоду утвердження капіталізму

13. Період гетьманщини України

14. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

15. Международная торговля и валютный курс

16. Система валютных курсов. Учимся на ошибках Аргентины

Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Валютный курс и инструменты его регулирования

18. Валютный Рынок. Механизм формирования валютного курса

19. Валютный курс и международные расчеты

20. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

21. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

22. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
23. Валютный курс и факторы, его определяющие
24. Валютный курс и его макроэкономическое значение

25. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

26. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

27. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

28. Історія соціально-економічної географії світу

29. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

30. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

31. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

32. Автоматизована система обробки економічної інформації

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки

33. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

34. Структура й оцінка економічної інформації

35. Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.)

36. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

37. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

38. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)
39. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)
40. Індокитай у післявоєнний період

41. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

42. Культура України періоду феодальних відносин

43. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

44. Період "руїни" в українській історіографії

45. Період Руїни в Україні

46. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі

47. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

48. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

49. Україна в період повоєнної відбудови

50. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

51. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

52. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

53. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

54. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)
55. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму
56. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

57. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

58. Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді

59. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

60. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

61. Внешнеэкономические связи и валютный курс

62. Теоретические основы валютного курса

63. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

64. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

65. Письмо в букварний період

66. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

67. Прояв агресії в кризові періоди

68. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

69. Державно-церковні відносини в період незалежної України

70. Архітектура Романського періоду
71. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту
72. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

73. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

74. Валютные курсы и валютная политика

75. Валютный курс

76. Валютный курс в Республике Казахстан

77. Валютный курс и его регулирование

78. Валютный курс и механизм его формирования

79. Валютный курс на примере США

80. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

82. Валютний курс

83. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

84. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

85. Валютные курсы

86. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки
87. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки
88. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

89. Основні етапи еволюції економічної думки

90. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

91. Поняття економічної інформації, її види та властивості

92. Розвиток економічної думки

93. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

94. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

95. Валютный курс и его роль в экономике

96. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки

Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Чи є вихід із глобальної екологічної кризи

98. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

99. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.