Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Структура соціальної системи

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Соціальна система - це організоване ціле, частини якого перебувають у відносинах взаємозалежності в тому розумінні, що зміна в якійсь частині приводить до змін в інших частинах системи. Соціальна система, як система взаємодій, є в такий спосіб структурною й функціональною сукупністю. Функція Функція (лат. fu c io) означає дію, призначення або вплив, у математиці - змінну величину, значення якої залежить від значення іншої величини. У соціології під функцією розуміється виконання, здійснення, вплив або відомий наслідок соціальної дії в структурі, коли ця дія відбувається для досягнення або зміни певного положення соціальної системи. Інакше кажучи, у соціології поняття функції означає ті впливи, які частини соціальної системи роблять на неї з погляду збереження або бажаної зміни системи. Під функцією мається на увазі в такий спосіб дія, що має якусь мету або призначення. Частини соціальної системи можуть робити на ціле також і такі впливи, які зовсім не підтримують систему й не сприяють її функціонуванню. Такі наслідки, до яких не прагнули і яких не бажали, називаються дісфункціями (disfu c io ). Те саме захід може бути як функціональним, так і дісфункціональним деякі заходи не мають обов'язково ні того, ні іншого впливу. Наприклад, новий закон для поліпшення соціальних умов явно має бажані й передбачувані наслідки; при цьому він є функціональним з погляду цілого. Але закон може одночасно залишати деякі групи поза своїми межами або зменшувати їхньої пільги, у цьому випадку результат є дісфункціональним. Мертон (1968) визначав явні функції (ma ifes fu c io s) і сховані (латентні) функції (la e fu c io s), з яких перші - усвідомлені, а другі - несподівані, а іноді навіть і не усвідомлені. Проект будівництва водойми, наприклад, з метою одержання гідроенергії є з погляду суспільства доцільною й усвідомленою дією, з яким зв'язані, однак, і такі «що заважають» сховані впливи, які в цілому не очікувалися або з якоїсь причини недостатньо враховувалися. Явні функції Сховані функції Функції Гідроенергетичне Підвищення загального будівництво водойм добробуту Дісфункції Винищування природи Хвороби Соціальні проблеми Відчуження Наприклад, проект гідроенергетичного будівництва водойми супроводжується різними далеко, що йдуть наслідками, з яких одні безпосередньо видні й усвідомлені вже на стадії проектування, а інші - не усвідомлені, а часто й не бажані. Підвищення добробуту, пов'язане із забезпеченням суспільства електроенергією вже на стадії проекту й спеціально не дискутується; на основі цього критерію й починаються властиво будівельні роботи, незважаючи на те що й проектантам і будівельникам добре відомі впливи будівництва на водойми, зокрема, зміни в ландшафті, у плині вод, а також різної соціальної проблеми. Крім цього виникають і наслідку, які важко було передбачити. Втрата постійного місця проживання, розрив соціальних зв'язків, економічні проблеми й почуття безсилля проти бюрократії викликають дискомфорт, відчуження й навіть хворобу, що представляють собою сховані наслідки, які виявляться, можливо, тільки через багато років, по яких роблять досить негативний вплив і на психічне й па фізичний стан людини.

Розрізнення функцій і дісфункцій, а також явних і схованих функцій постійно повинне бути в поле зору дослідника. Варто додати, що виявлення схованих впливів вимагає звичайно довгострокового вивчення питання з охопленням значних проміжків часу. Інтеграція Під поняттям «інтеграція» мається на увазі сполучення частин соціальної системи таким чином, щоб система утворила єдине ціле. Мається на увазі уніфікація ціннісних структур або зразків поводження, існування загальних цілей або посилення єдності. Наприклад, стосовно країн Європейського співтовариства можна з повною підставою говорити про інтеграцію, тому що головною метою є утворення сполучених штатів Європи. Комплексність і багатоплановість наукових досліджень дозволяє бачити інтеграцію наук, що є протилежною тенденцією диференціації й спеціалізації наук. Соціальна згуртованість (cohesive ess) означає внутрішню єдність частин цілого, добровільний соціальний зв'язок членів і досягнуту за допомогою цього зв'язку здатність протистояти зовнішнім впливам і тискам. Найбільш наочний приклад - соціальна згуртованість родини. Соціальна привабливість (a rac io ) - це тяжіння до іншої людини або групи. Соціальна привабливість виникає по різних спонукальних причинах, зокрема, через прихильність, соціальних контактів або прагнення одержати вигоду. Від внутрішньої привабливості групи залежить її соціальна згуртованість. Те або інша держава може домагатися членства в Європейському співтоваристві для того, щоб щонайкраще забезпечити розвиток своєї економіки надалі. У такому випадку Європейське співтовариство має привабливість стосовно даної держави. По прийнятті в члени співтовариства держава повинне освоїти загальні цілі й практику співтовариства. Відбувається процес інтеграції. Можливо, що члени співтовариства будуть почувати соціальну єдність у такій мері, що можна буде говорити також про соціальну згуртованість співтовариства. Група Група являє собою систему, що складається з людей, які перебувають між собою у відносинах взаємодії й серед яких існують почуття єдності й взаємозалежний пость як результат деяких загальних дій. Іншими її критеріями є розмір, персональні властивості членів, місце, стійкість і т.д. Відповідно до Петеру Р. Хофштеттеру (Pe er R. Hofs a er, 1959), групу можна вважати у високому ступені інтегрованої: 1) коли вона має щодо більше внутрішніх контактів, чим зовнішніх, і 2) коли вона характеризується чіткою спеціалізацією ролей і чітким поділом завдань. Юрба народу, у якій є якісь контакти між людьми, але немає спеціалізації ролей (наприклад, диференціації лідерства), називається масою. Відповідно якщо немає міжособистісних контактів, а тільки спеціалізація ролей, мова йде про бюрократію. Група розташована між цими крайніми випадками, і її можна визначити в такий спосіб: група є соціальною системою, у якій існують взаємні контакти між членами і якою властива чітка спеціалізація по ролях. Наприклад, подібним чином можна визначити таку групу, як родина. І в повсякденній мові, і в соціологічній теорії поняття «групи» дуже неоднозначно. Особливо в повсякденній мові під «групою» розуміють різні соціальні утворення.

Думаємо, що наведені вище визначення «групи» дають досить чіткі критерії саме «групи». Треба однак ураховувати, що детальне визначення якого-небудь поняття іноді обмежує його загальне вживання. Вище представлені визначення групи викладені в досить загальній формі. 1. Група, що служить як об'єкт порівняння або еталона при оцінці власного положення, «еталонна група». 2. Група, цінності й відносини, позиції й погляди якої засвоюються індивідом, тобто «група ідентифікації», або «якірна група». 3. Група, членом якої індивід прагне стати й з боку якої індивід бажає бути прийнятим, тобто «цільова група». Членські й референтні групи значно впливають на поводження людини. Тому при вивченні поводження дослідник повинен ураховувати також керуюче значення різних групових зв'язків. І дійсне й засноване на ідентифікації членство індивіда в якій-небудь групі одержує вираження в однаковості, конформізмі його поводження. Якщо індивід поводиться всупереч очікуванням групи, то інші члени групи намагаються коректувати його поводження, що відхиляється. Таким чином, тиск із боку групи підтримує однаковість поводження. Оскільки індивід є одночасно членом багатьох груп, він бере участь у діяльності однієї групи тільки якийсь «частиною» своєї особистості. При цьому значення різних груп для індивіда й вплив цих груп на нього неоднакові. Як уже говорилося, значення груп винятково велике для кожної людини. У цих групах засвоюється основне подання про форми людського гуртожитку й про необхідність брати до уваги оточуючих людей. Узагальнено говорячи, за допомогою членства в яких групах індивідом засвоюються вимоги, пропоновані йому з боку більше широкої спільності або навіть усього суспільства, тобто в групах відбувається процес соціалізації, у результаті якого людина перетворюється в члена суспільства. Природно, що соціологія найчастіше повинна розглядати індивіда і його положення й значення в різних соціальних зв'язках. Але мабуть, більше типовим підходом можна вважати напрямок соціологічного дослідження лише па груповий рівень, зокрема, па взаємини й поводження груп. При цьому необхідно звертати увагу на ті основні фактори, які регулюють ці відносини й поводження. Мети й засоби кожної групи можуть, зі своєї сторони, впливати на основні форми між групових відносин. У випадку наявності загальних цілей кількість використовуваних засобів регулює виникнення конкуренції або співробітництва. При можливості вибору з різних засобів співробітництво ймовірніше конкуренції. Відповідно при прагненні до різним цілям мала кількість засобів викликає взаємні протиріччя, а велика кількість засобів зміцнює взаємну незалежність. Варто підкреслити, що зв'язку впливу в соціальних відносинах рідко так прості, як вище описувалося. Реальні ситуації різних соціальних взаємодій набагато більше різноманітні, вони є результатом одночасного впливу безлічі різних факторів. Організація Однозначне визначити поняття «організації» складно, тому що воно досить багатоаспектне й дуже вживаємо у всіляких ситуаціях. Поняття «організація» містить у собі два тридцятилітні - диференціація, «розчленовування», і об'єднання й координація одночасно.

Наскльки науковоаналтичн структури повязан з деологчними системами? Як саме вплив деологй позначаться на формуванн пдходв до вивчення нацй  нацоналзму, тим бльше, що нацоналзм у багатьох випадках оцнються й аналзуться саме як деологя, а його деологчний пдтекст завжди присутнй навть тод, коли йдеться про його вияви у психц особистост? Навну вру в те, що в суспльствознавств можливий позаконтекстуальний стосовно деолог пдхд., залишимо аматорампублцистам. Звернмося до думки фахвцв. В. Лсовий стверджу, що в основу оцнки деологй може бути покладений «набр деяких основоположних, базисних щнностей, кожна з яких може виступати центральною в тй чи ншй полтичнй деолог». Цей набр ма перспективу перетворитися на «глобальну деологю» глобально цивлзац. Засаднич цнност тако деолог «поцнування людського життя  людсько особистост, справедливост, свободи, соцального й мжнародного порядку (що гаранту безпеку), збереження культурно рзномантност свту й т. н. »[377] Отже, «соцальн науковц (йдеться про суспльствознавцв. Г.К.) у свой оцнц т чи ншо полтично деолог повинн виходити не з позицй одн з полтичних деологй, а Aрунтуватися на набор названих взамоповязаних цнностей (що дозволяють забезпечити крашу життву перспективу людям, окремим спльнотам людей етносам, нацям  людству в цлому) [] Твердження, що науковецьгумантарй у свой оцнц будьяких деологй виходить з пдтримки та захисту деяких найважливших цнностей, свдчить про те, що науковцгумантар утворюють спльноту, обднану певною деологю»[378]

1. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

2. Суспільство як цілісна соціальна система

3. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

4. Система соціального захисту в Україні

5. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

6. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
7. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
8. Соціальна структура суспільства

9. Поняття соціальної структури

10. Система соціальних служб в Україні

11. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

12. Формування системи соціального захисту в Україні

13. Соціальне становище Запорізького краю

14. Трехмерная структура носителей власти. Система отношений носителей власти в политической психологии

15. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

16. Соціальні інститути.

Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

17. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

18. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

19. Районирование Российской социо-культурной системы

20. Соціальні проблеми у ЗМІ

21. Соціальна екологія

22. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури
23. Сущность и формы кредита. Структура современной кредитной системы
24. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

25. Соціальне та особисте страхування

26. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

27. Державна політика соціального страхування

28. Соціальна інфраструктура України

29. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

30. Розвиток соціальної географії в СРСР

31. Історія соціально-економічної географії світу

32. Державна соціальна допомога

Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры

33. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

34. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

35. Правовідносини у сфері соціального захисту

36. Соціальна держава

37. Соціальна обумовленість державної служби

38. Соціальна цінність права
39. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
40. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

41. Суть та принципи соціальної держави

42. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

43. Мова як символ соціальної солідарності

44. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

45. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

46. Колоніальна система в Європі і країнах Сходу

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики

49. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

50. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

51. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

52. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

53. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

54. Соціально-економічний розвиток Київської Русі
55. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.
56. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

57. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

58. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

59. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

60. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

61. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

62. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

63. Соціально-духовні основи культури класицизму

64. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

65. Соціально-філософські погляди І.Франка

66. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

67. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

68. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

69. Ожиріння як медико-соціальна проблема

70. Глобалізація і процеси соціального розвитку
71. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин
72. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

73. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

74. Зайнятість: соціально-трудові відносини

75. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

76. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

77. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

78. Управління персоналом в соціальній сфері

79. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

80. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

82. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

83. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

84. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

85. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

86. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
87. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи
88. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

89. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

90. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

91. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

92. Феномен соціальної держави в європейській традиції

93. Політика і етика: соціально-філософський аспект

94. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

95. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

96. Мотиви соціальної поведінки особистості

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы
Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

98. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

99. Предмет дослідження соціальної психології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.