Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Хімічна промисловість України

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Зміст Вступ Розділ 1. Загальна характеристика Розділ 2. Основні галузі хімічної промисловості 2.1 Виробництво хімічних речовин 2.2 Виробництво органічних речовин: виробництво мила 2.3 Виробництво сталі 2.4 Виробництво паперу Розділ 3. Інновації та перспективи розвитку хімічної промисловості України Висновки Список використаної літератури Вступ Хімічний комплекс охоплює галузі промисловості, що виробляють сировину й конструкційні матеріали. Найважливішою галуззю в цьому комплексі є виробництво з неорганічних та органічних речовин різних хімічних сполук для інших промисловостей. Сировинна бази хімічної промисловості диференціюється залежно від природних та економічним особливостей окремих країн та регіонів. В одних районах – це вугілля, коксовий газ, в інших - нафта, сумішні нафтові гази, солі, сірчаний колчедан, газові відходи чорної та кольорової металургії, у третіх - кухонна сіль тощо. Сировинний фактор впливає на спеціалізацію окремих територіальних поєднань хімічних виробництв. Хімічне виробництво в міру вдосконалення технологічних методів може, в свою чергу, впливати на сировинну базу. Розвиток хімічної промисловості потребує все більшого акцентування уваги на розробці та впровадженні високоефективних енерго- та ресурсозберігаючих, а також екологічно чистих технологій. Мета роботи – дати характеристику хімічної промисловості України та її стану на даний час. Основні завдання роботи: охарактеризувати хімічну промисловість України; провести аналіз основних галузей хімічної промисловості та основних виробництв; розглянути основні напрямки вдосконалення та розвитку хімічної промисловості на Україні. Розділ 1. Загальна характеристика Хімічна промисловість пов'язана з багатьма галузями. Вона комбінується з нафтопереробною, коксуванням вугілля, чорною та кольоровою металургією, лісовою промисловістю. Завдяки складній системі зв'язків утворюються такі або інші поєднання виробництв, з яких формуються міжгалузеві комплекси. До таких комплексів належить і хіміко-лісовий. В одних випадках роль хімічної промисловості у цих комплексах провідна, в інших вона не має формуючого значення, лише доповнюючи усталену систему зв'язків. Проте загалом хімічну промисловість слід розглядати як головну галузь, що визначає склад і напрям розвитку комплексу. Здебільшого лісова промисловість розглядається у цьому комплексі як постачальник деревини для хімічної промисловості. Хімічна промисловість має дуже складну галузеву структуру, що охоплює близько 200 взаємопов'язаних виробництв з великою номенклатурою продукції. Ці виробництва об'єднані у три великі групи: неорганічна або основна хімія, хімія органічного синтезу та гірничо-хімічна промисловість. Неорганічна хімія переважно виробляє напівфабрикати, що використовуються в інших галузях промисловості. Виняток становлять мінеральні добрива, які виробляє певна галузь. До органічної хімії відносяться виробництва вуглеводної сировини, органічних напівфабрикатів, синтетичних матеріалів. Основною сировиною для хімії органічного синтезу є вуглеводні нафти, природний та попутний газ. Використовуються також вуглеводні сполуки, що одержуються з вугілля.

Гірничо-хімічна промисловість утворює сировинну базу передусім для неорганічної хімії. Розглянемо деякі хімічні галузі окремих країн світу. Хімічна промисловість розташована передусім у розвинутих країнах. Лише у США виробляється понад чверть, а в шістьох найрозвинутіших країнах - понад 3/4 хімічної продукції світу. Закономірність розвитку хімічної промисловості у США пояснюється наявністю на їх території чималої кількості практично усіх видів хімічної сировини: нафти, газу, солей, фосфоритів тощо. Інші розвинуті країни значно залежать від імпорту хімічної сировини. Розвинені країни мають потужну багатогалузеву хімічну промисловість. Навпаки, у невеликих країнах розвинута переважно одна галузь. Наприклад, у Швейцарії - фармацевтична, у Нідерландах - гумовотехнічна промисловість. Основна хімія як галузь обіймає кислотну, содову промисловість та виробництво мінеральних добрив. Родовища природної сірки розташовані переважно в США, Канаді, Мексиці, Італії, і пластмасові вироби), Запоріжжі (кремній-органічні сполуки, синтетичні смоли), Дніпродзержинську (полівініл, полістирол), а також Калуші, Одесі, Києві, Фастові, що виробляють хімічну продукцію і стали центрами переробки синтетичних смол на пластмасові, плівкові та інші вироби. Промисловість хімічних волокон. Найбільші підприємства розміщені у Чернігові, Києві (Дарницький шовковий комбінат), Черкасах. Розділ 2. Основні галузі хімічної промисловості 2.1 Виробництво хімічних речовин Аміак - безколірний газ з різким характерним запахом, вдвоє псі ший ш повітря, легко зріджується (температура кипіння - 33,4°С). Аміак дуже добре розчиняється у воді (при 20°С в 1 об'ємі води розчиняється 700 об'ємів аміаку). Розчин аміаку у воді називають аміачною водою або нашатирним спиртом. При взаємодії аміаку з водою утворюється гідрооксид амонію ( Н4ОН) - слабка основа, котра існує лише у водних розчинах. З кислотами аміак (А) дає відповідні солі амонію. При дії аміаку на солі деяких металів утворюються комплексні сполуки - аміакати. Лужні та лужноземельні елементи реагують з аміаком, утворюючи в залежності від умов нітриди або аміди металів. На каталітичному окисненні аміаку (до окисів азоту) грунтується один з методів виробництва нітратної кислоти. У природі аміак утворюється в процесі розкладання (гниття) нітрогеновмісних органічних речовин. Основний промисловий метод утворення аміаку синтез його в присутності каталізаторів за високої температури та високому тиску з азоту, повітря та водню. Аміак використовується для добування нітратної кислоти та її солей, гідроокису амонію і солей амонію, сечовини, соди за аміачним способом та ін. Аміак застосовується в органічному синтезі як холодоагент, для азотування стилі, у медицині (нашатирний спирт). Азот утворює з воднем декілька спонук, і яких НАЙВАЖЛИВІШОЮ Є аміак. Структурна формула аміаку ( 11,): У лабораторних умовах аміак виробляють слабким нагріванням суміші хлориду амонію з гашеним вапном: 2МН4СІ Са(ОН)2 =СаО2 2ИНг Ї2Н2О. Аміак, що утворився, висумішують негашеним вапном (СаО), але не хлоридом кальцію або концентрованою сірчаною (сульфатною) кислотою, з якими він вступає в хімічну взаємодію.

Основним промисловим способом утворення аміаку є синтез його з азоту і водню. Реакція екзотермічна і зворотна: ДГ2 ЗЯ2 о 2Л7/3 92,4 кДж. Вона протікає тільки в присутності каталізатора - металевого заліза і домішкою оксиду амонію та оксиду калію. Початкові продукти виробляють: азот - з рідкого повітря, водень - конверсійним способом або з води. Теорія синтезу аміаку з простих речовин складна. Тут тільки вказують оптимальні умови процесу, що ґрунтуються на принципі Ле-Шательє. Оскільки ця реакція екзотермічна, то зниження температури зміщуватиме рівновагу в бік утворення аміаку. Однак при низьких температурах швидкість всіх реакцій мала. Тому синтез аміаку проходить при 450-500°С і в присутності каталізатора. У зв'язку з тим, що каталізатор прискорює пряму та зворотну реакцію однаково, а підвищення температури зміщує рівновагу ліворуч, то ці умови невигідні для промислового виробництва. Тобто, за принципами Ле-Шательє, для протидії цьому впливу підвищення температури необхідно використовувати високий тиск. Тиск завжди застосовують такий, який витримує матеріал апаратури - до 1000 атм (100 МПа). Негативно впливають на швидкість утворення суміші: сірководень, оксид вуглецю (II), вода та інші сполуки. Вони знижують активність каталізаторів. Тому азото-водневу суміш піддають ретельному очищенню, особливо від сірчаних сполук. Однак і за цих умов тільки частина азотоводневої суміші перетворюється на аміак. Для більш повного використання початкових речовин утворений аміак зріджують під впливом низьких температур, а нереагуючу частину азотоводневої суміші вдруге направляють до реактора. Технологічний процес, при якому нереагуючі речовини відділяються від продуктів реакції і знову повертаються в реакційний апарат для повного використання, називається циркуляційним. Завдяки такій циркуляції використання азотоводневої суміші вдається довести до 95%. 2.2 Виробництво органічних речовин: виробництво мила Милами звуть лужні сполуки натрієвих і калієвих солей жирних, смоляних, нафтенових кислот, що мають у ланцюгу 10-20 атомів вуглецю. Такі солі мають характерні властивості, які обумовлюють їх миючу дію: вони добре розчиняються у воді, їх водні розчини мають піноутворюючі, емульгуючі та змочувальні властивості, можливість утримання забруднюючих часток у миючому розчині. Варіння мила - це основна технологічна ланка. Вона ґрунтується на реакціях омилення нейтрального жиру розчинами лугів (№ОН, КОН) і нейтралізації жирних, смоляних та нафтенових кислот кальцинованою содою або поташем: де К - вуглецевий радикал вищої карбонової кислоти. Сировиною для варіння є жири, луги та жирозамінники. Залежно від застосування мила, а також від сортності роблять рецептуру жирової суміші. В рецептуру жирової суміші входять і жирозамінники - синтетичні жирні кислоти, а також каніфоль - складна суміш смоляних кислот. Нафтенові кислоти застосовують для варки технічного мила м'якої консистенції. Омилення жирових сумішей розчинами лугів призводить до прямого методу - варіння мильного клею, охолодженням якого отримують клейове мило; і непрямого методу: обробка мильного клею електролітами (висолювання) та відділення мильного ядра з послідовним охолодженням та наданням милу товарного вигляду.

Втте обAрунтував ще 1912 р. тепершню московську господарську полтику у свой прац[350], а ставши мнстром, ту полтику провадив. Цю працю вивчають в унверситетах СРСР. Другим деологом колонально полтики СРСР був спвробтник С. Втте московський монархст  шовнст проф. Д. Мендлв, книги якого також перевидано в СРСР. Вн перший науково обAрунтував необхднсть перенести московську промисловсть до Сибру  заселити Сибр[351]. Третм «плановиком» московсько соцалстично-колонально полтики був також монархст та украножер проф. Н. Грневецький, який доводив небезпеку Московщин вд господарсько незалежност Украни, вимагав якомога зменшити вагу укрансько промисловост, а що для розбудови Сибру бракувало фахвцв, то радив забирати х з Украни[352]. Працю Н. Грневецького доповнив М. Вольф[353]. Московщина зна, що ранше чи пзнше  найбагатша колоня Украна таки вийде з мпер. Отже, треба  усляко послаблювати, швидше вичерпати  природн багатства, таким чином, ослаблена Украна змушена буде знову приднатися до Московщини. ¶ тому щороку збльшуться вивз укрансько сировини, надто хапливо викачуться природний газ

1. Хімічна промисловість України

2. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

3. Легка промисловість України i транспорт

4. Легка промисловість України укр

5. Нафтова промисловість України

6. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку
7. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
8. Кабінет Міністрів України

9. Історія міжнародних відносин України

10. Прес-служба Кабінету Міністрів України

11. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

12. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

13. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

14. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

15. Сбалансованість бюджета України

16. Міжнародний ринок туристичних послуг України

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

18. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

19. Закон україни про міліцію

20. М.О. Скрипник - видатний діяч України

21. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

22. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України
23. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності
24. Достатність доказів у кримінальному процесі України

25. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

26. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

27. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

28. Побут міського населення наддніпрянської України в 1950-80-х рр. ХХ століття

29. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

30. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

31. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

32. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

34. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

35. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

36. Зайнятість і рівень життя населення України

37. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

38. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України
39. Статистика міграції населення України
40. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

41. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

42. Економічна безпека України

43. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

44. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

45. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

46. Атомна енергетика України і РПС

47. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

48. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны
Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Політичні права і свободи громадян України

50. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

51. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

52. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

53. Історія України

54. Історія соборності України
55. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
56. Господарство України періоду утвердження капіталізму

57. Походження людини та її поява на території України

58. Історія держави та права України

59. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

60. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

61. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

62. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

63. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

64. Загальна характеристика конституції України

Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

66. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

67. Поняття, форма та функції Конституції України

68. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

69. Суверенітет України

70. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
71. Проект кримінального кодекса України
72. Бюджет України: актуальні проблеми

73. Державній бюджет України

74. Управління фінансами України

75. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

76. Організаційна система управління природокористуванням України

77. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

78. Інтеграція України у світове господарство

79. Вплив російської кризи на економіку України

80. Машинобудівний комплекс України

Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

81. Роль і значення АПК для господарства України

82. Авіаційний транспорт України

83. Чорна металургія України

84. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

85. Банківська система України

86. Механізм кредитування банками України
87. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
88. Інформаційна політика України

89. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

90. шпори з цивільного права України

91. Заповідники України

92. Культура та побут населення України

93. Чорна i кольорова металургія України

94. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

95. Регіональний розвиток харчової промисловості України

96. Зародження партійно-радянської преси України

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

98. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

99. Верховна Рада України в системі органів влади

100. Ґрунти України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.