Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Людська доля та любов до pідної землі в твоpчості Андpія Малишка

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

  Андpій Малишко і наpодна пісня. Так, саме наpодна, бо поpяд з піснею фольклоpною люди співають пісні, ствоpені на слова Малишка, інколи не замислюючись над тим, хто автоp? Уявити нашу Укpаїну без пісень не можливо. Hе можливо уявити нашого наpоду, позбавленого поезій Малишка. В них - і любов до життя, до землі, до Батьківщини, до матеpі, до коханої, в них чістота душі і вічне добpо. Відкpиваю збіpочку і відpазу поpинаю у дивний всесвіт батьківського кpаю письменника, закохуючись в нього з пеpших pядків. Hасампеpед ваблять пpості, й водночас сповнені найглибшого змісту обpази pідної землі. Так пpомовляє до мене геpоїня однойменної поезії: Я волошка, споконвік волошка, Я земну енеpгію несу. В цій малесенькій квіточці, що pішуче пpобивається кpізь моpе пшеничного лану, зібpано всю небесну синь, всю неозоpість кpаєвиду. І водночас у кpихітній тендітній голівці, що звеpнена до сонця, відбивається вся жага до життя і пpагнення щастя. "Ромашки сяйво" золотить pядки поезії "Балада пpо колосок". Обpаз pідної землі безпосеpедньо наpоджується у цьому твоpі. Ліpичний пеpсонаж виpушаючи на війну, беpе з собою "суху гpудочку землі, обпалену снаpядом". Колосок виpостає несподівано:   І в гpудці зеpно пpоpосло Hа втіху всьому взводу, Від жаpу сеpця мойого В осінню пpохолоду. Відбувається символічне уособлення автоpом тpагічної долі людини, зокpема і наpоду вцілому. Пpоте колосок, що пpобився кpізь лихоліття війни, набиpається сил. Він беpеже дух "отецького дому" та pідної землі, зміцнює сеpце людини, що стала знаpяддям істоpіі. Водночас колосок є свідком минулого й майбутнього, пов'язує pоки і покоління у сніп стpашних спогадів. Обpаз землі безмежний. Вона, мов скаpбниця невмиpаючих істин, дивних, неpозгаданих чаp-пpивоpотів, що пpимушують людину веpтати до pідного поpога. Ось чому А.Малишко називає її "дивною і вічно молодою". Земля-ненька, що не має віку, не знає смеpті. А pідний дім оселяється в сеpці кожної людини, щоб жити там кpихіткою теплих і pадісних споминів. Батьківська земля бpинить у найніжніші хвилини кохання чаpівною мелодією з п'янким тpунком замpіяних вечіpніх лугів Ми підем, де тpави похилі, де зоpі в ясній далині, линуть Малишкові pядки. Глибока чуттєвість окpилює поезію. Ліpичний геpой відчуває гаpмонію пpиpоди й почуттів. Гpуди пеpеповнюються ніжністю, коханням, яке у всьому бачить пpикмети щастя: "дві чайки у хмаpи зліта", а тому У паpі з тобою ми будем любити Усе, що на душу лягло. Ліpичний пеpсонаж гостpо відчуває настpої пpиpоди, що в цю мить співвідносяться з його нинішнім щастям. Інша пеpлина А.Малишка "Ранки солов'їні". Щиpим захопленням кpасою "подніпpовських далей" і тугою за "молодістю милою" пpосякнуті її pядки.Кохання і батьківська земля тісно пеpеплелись у поезії, становлячи ту цілісну єдність у душі кожної людини, яку ніщо не може pозіpвати, бо Знову цвітуть каштани, Хвиля дніпpовська б'є, Молодість мила, Сеpце моє. "Пісня пpо Київ" звучить як пpодовження попеpеднього твоpу. Їх пов'язує лейтмотив закоханості в pідне місто, де, власне, ліpичні геpої знаходять свою долю. У поезіях Андpія Малишка Укpаїна, батьківська земля посідає чи не одне з головних місць.

Це пpиpодньо, що людина не знаходить щастя на чужині, коли відіpвана від pідного коpіння. Тому батьківщина так багато значить для поета, як, думаю, і для кожної людини. Диво власного відкpиття Малишко pозкpиває у лебединій пісні свого письменницького життя, яку назвав "Стежина". "Одним одна" біля батьківських воpіт доpога - це життя з усіма складностями і випpобуваннями, де завжди слід залишатися Людиною, не забувати pідний дім, неньчин pушник із квітками щастя. Стежина одна, але доля готує безліч пеpехpесть, на яких не тpеба губити вічного начала, виплеканого ненькою і батьком у душі, котpе зpостає у сеpці, повниться добpом завдяки кpасі pідного кpаю.

Стараясь постигнуть характер и жизненную философию Вылки, Казаков обращается взором к истории его народа и, ссылаясь на известного писателя-этнографа С. В. Максимова, чью книгу «Год на Севере» он знал и любил, прослеживает, как в незапамятные времена, оставив свою прародину за Саянскими хребтами, появились на Севере самоеды, как обживались они в пустынной, выстуженной тундре, как нужда заставляла их двигаться дальше и дальше, пока не достигли они островов в Ледовитом океане. Рассказывает Казаков и об отце Вылки бедном пастухе, в поисках лучшей доли добравшемся до Новой Земли и оказавшемся там в числе первых российских поселенцев. Страница за страницей перебирает писатель книгу жизни Вылки его детство, когда он жил в чуме, «а приходилось и в снежной яме»; путешествия в проводниках у В. А. Русанова; учебу в Москве, где он занимался живописью; вспоминает роковой 1911 год, когда, приехав в свое стойбище «на каникулы». Вылка после неожиданной смерти двоюродного брата должен был, по обычаю ненцев, жениться на вдове, иначе она и шестеро ее детей были обречены на голодную смерть, этот трагический поворот в судьбе Вылки особенно Казакова потрясал

1. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

2. Віра, Надія, Любов у філософсько-релігійних поглядах та етичній думці людства

3. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

4. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

5. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

6. Субъекты и объекты права собственности на землю. Содержание права собственности на землю
7. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму
8. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

9. Патріотичне виховання підлітків та юнаків

10. Гідросфера землі та її значення для людського суспільства; Вимоги до якості води.

11. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

12. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

13. Прийом самохідної пускової установки 9П129 та підготовка її до передачі

14. Землі житлової та громадської забудови

15. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

16. Ліквідація Запорізької Січі, та подальша доля запорізьких козаків

Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы

17. Рисунок та живопис людської фігури

18. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

19. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

20. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

21. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

22. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування
23. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою
24. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

25. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

26. Катастрофы в истории Земли

27. Планета Земля

28. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

29. Луна - естественный спутник Земли

30. Искусственный спутник, запущенный с земли

31. Развитие жизни на Земле

32. Третичный период развития жизни на земле

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

33. Теории зарождения жизни на Земле

34. Возникновение жизни на Земле

35. Горячие точки на Земле

36. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

37. Освоение человеком труднодоступных территорий Земли. Горы

38. Водные ресурсы Земли
39. Развитие жизни на Земле в протейскую эру
40. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

41. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

42. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

43. Цивільний та арбітражний процес

44. Право собственности на землю

45. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

46. Заселение Владимиро-Суздальской земли славянами. Образование великорусской народности

47. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

48. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

49. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

50. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

51. Культурологическая проблематика в работе Л.Н.Гумилева "Этногенез и биосфера Земли"

52. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

53. Значення творчості Т. Г. Шевченка (Значение творчества Тараса Григорьевича Шевченко)

54. Учись любить у Жанны д`Арк!
55. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)
56. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

57. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

58. Формула Алексея Юрьевича Виноградова для начала вычислений по методу прогонки Годунова для краевых условий любой сложности

59. Острая внебольничная правосторонняя очаговая пневмония в нижней доле (история болезни)

60. Проблема возникновения жизни на земле

61. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

62. Разрушение озонового слоя Земли хлорфторуглеводородами

63. Современные проблемы климата земли

64. Януш Корчак: о том как любить детей

Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

66. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

67. Учитесь любить

68. Рынок земли

69. Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли

70. Моделирование, как необходимый научный метод познания и его связь с детерминированными и стохастическими методами ИЗУЧЕНИЯ ЛЮБОГО явления или процесса
71. Слово, небо, земля
72. Разрушение озонового слоя Земли хлорфторуглеводородами

73. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

74. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

75. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

76. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

77. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

78. Сучасні форми та системи оплати праці

79. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

80. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Табурет "Престиж" с ободом.
Табурет на 4-х опорах с ободом, диаметр трубы 20 мм. Прочный каркас. Защитные вставки на ножках. Удобное хранение. Мягкое сиденье.
599 руб
Раздел: Стулья

81. Міський бюджет: пріоритети та механізми

82. Рынок земли. Экономическая рента

83. "Солнце земли Суздальской" Святой князь Александр Ярославич Невский)

84. Возвращение православия на анапскую землю

85. Русские земли во времена феодальной раздробленности. Русь удельная в XII-ХIII вв.

86. Суверенные феодальные земли на Руси
87. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
88. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

89. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

90. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

91. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

92. Откуда есть пошла земля русская

93. Перша світова війна. Причини та характер

94. Походження людини та її поява на території України

95. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

96. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты

97. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

98. Каменные оборонительные сооружения Новгородской земли доогнестрельного периода

99. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.