Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет механіки та енергетики Кафедра сільськогосподарських машин КУСОВА РОБОТА РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА На тему: «Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна» З ДИСЦИПЛІНИ “Сільськогосподарські та меліоративні машини” Виконав: ст.гр.М- 24ск Кравців Тарас Борисович Керівник: Крупич Олег Михайлович ДУБЛЯНИ-2009 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ЗАВДАННЯ На курсову роботу з дисципліни “Сільськогосподарські машини” студенту групи: М-24 ск Кравців Тарас Борисович (група)(прізвище і ініціали) на тему: «Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників,роботи жатки зернозбирального комбайна» Вихідні дані до роботи: ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНОІ АПИСКИ УДК і реферат Вступ 1.Обгрунтування (вибір) марки сільськогосподарської машини (знаряддя) 1.1Аналіз існуючих технологій виконання (назва технологічної операції ) 1.2Аналіз існуючих машин для виконання технологічної операції 2.Обгрунтування діапазонів технологічних регулювань вибраної машини (знаряддя) 2.1 Обґрунтування діапазонів регулювань с.-г. машини (знаряддя) Технологічна наладка с.-г. машини (за темою) 2.3 Техніка безпеки під час підготовки до роботи і використання с.-г. машини (знаряддя) 3.Розрахунок технологічних, кінематичних, енергетичних показників роботи машин (знаряддя) ЗМІСТ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ РОБОТИ Графіки, номограми, таблиці, схеми згідно з розрахунками (формат А1) Карта технологічної наладки с.-г. машини (формат А1) Дата видачі завдання Термін подання закінченої роботи Дні і години консультації Курсова робота затверджена на засіданні кафедри с.-г. машин Протокол № від 200 р. Керівник проекту (підпис, наук, ступ., вчене звання, ініціали та прізвище) Завдання прийняв до виконання (дата) Студент (підпис) Зміст Вступ 1. Технологія виконання операції 1.1 Аналіз існуючих технологій виконання операції 1.2. Агробіологічні особливості та агротехнічні вимоги до виконання технологічної операції 1.3 Аналіз існуючих машин для виконання технологічної операції 2. Сільськогосподарська машина жатка комбайна Дон-1500 2.1 Будова та технологічний процес роботи 2.2 Технологічний процес с.г. машини 2.3 Розрахунок параметрів робочих органів машини 2.3.1 Розрахунок мотовила 2.3.2 Розрахунок різального апарата Висновок Літератур Вступ У виробництві зерна роботи, пов’язані із збиранням урожаю, є завершальними. Тому від чіткої організації та якості їх виконання залежить врожай але й тих матеріальних і трудових витрат, які були вказані в усі попередні процеси, як внесення добрив, підготовка грунту, сівба та інші. Технологічний процес збирання урожаю передбачає виконання таких операцій:зрізання стебла, обмолот, розподіл продуктів обмолоту на зерно і не зернову частину, збирання зернової частини, транспортування зерна на тік для його післязбиральної обробки. Основною машиною при збиранні зернових культур є комбайн.

Сучасні комбайни мають складну будову і потребують постійного контролю, якісних показників виконуваного ним технологічного процесу, оскільки в культури різні фізико-механічні властивості, які можуть змінювати навіть протягом дня. 1. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ 1.1 Аналіз існуючих технологій виконання операції Добре організований цикл збирання врожаю з мінімальними втратами, необхідний завершальний етап технологій вирощування культури. Через невдало вибраний спосіб збирання, недостатньо підготовлені агрегати можуть бути значні втрати зерна. Технологічні втрати зерна не повинні перевищувати 2-3 %. Значною мірою втрати залежать від застосувальної техніки. Наприклад комбайни «Нива», «Енисей» конструктивно не удосконалені. Проте їх старанне регулювання дає змогу звести до мінімуму втрати врожаю зернових. Найкращим є зернозбиральні комбайни, у яких молотильна установка (барабан) розміщена паралельно ходу збирального агрегату, а не у поперек, як у старих схемах. Розрізняють пряме і роздільне збирання врожаю зерна. Так, пшеницю, ячмінь, горох залежно від умов року і забур’яненості поля, збирають прямим комбайнуванням або роздільним способом. Пряме комбайнування – більш продуктивний процес, пов'язаний з меншими втратами врожаю. Роздільне збирання варто застосовувати на сильно забур’янених посівах, нерівномірно достигаючих хлібах і на площах з підсівом багаторічних трав. Полегшити та прискорити збирання зменшити втрати зерна в 2-3 рази, знизити собівартість зерна через економію енергоносіїв можна шляхом застосування гербіцидів для обробки перед збиранням. З цією метою застосовують раундап (31/га.) гнідоган (3п/га.) та овена. Їх вносять за 10-12 днів до збирання при вологості зерна, не більше 30%. При цьому поле також збільшується від багаторічних бур'янів під наступні культури. 1.2 Агробіологічні особливості та агротехнічні вимоги до виконання технологічної операції Збирають озиму пшеницю у фазі воскової стиглості зерна, застосовуючи однофазний (пряме комбайнування) і двофазний (роздільний спосіб збирання). Двофазним способом збирають забур’янені посіви, густу високорослу пшеницю, сорти схилені до обсипання. Починають збирати при досягненні вологості 30-32 %.Скошують пшеницю жатками у валки товщиною 12-18 см., шириною до 1,8 м. при висоті зрізу середньої низькорослих сортів 15-20 см., а високорослих та густих 25-30 см. За такої висоти стерні валки швидко просушуються. При двофазному збиранні полеглої і забур’яненої пшениці використовують бобові жатки, бо під час роботи різальних агрегатів зернових жаток втрачається багато зерна. Через 2-4 дні підсохлі валки підбирають комбайнами з приставками і обладнаними підбирачами. Роздільне збирання на півдні проводять протягом 2-4 днів, у Лісостепу й на Поліссі – 2-4 днів, після чого переходять на пряме комбайнування, яке починають при вологості зерна 18-20%. Для прямого комбайнування залишають чисті, стійкі проти обсипання та зріджені низькорослі посіви пшениці, які досягли повної стиглості. Застосовують його також у дощові жнива. Комбайни при збиранні регулюють з тим, щоб звести до мінімуму втрати (не більше 1%) травмованість (насінного зерна не більше 1%, продовольчого до 2%).

Швидкість агрегату при прямому комбайнуванні становить 6-7 км/год. На обмолоті валків 4,5-5 км/год. Важливо стежити за режимом роботи комбайна на збиранні. Наприклад при обмолоті вологої хлібної маси, коли зерно вимолочується важко і менше травмується, що буває на початку збирання, обмолот проводять при підвищенні обертань барабана і меншому зазорі деки: при сухій хлібній масі зерно легко вимолочується і більше травмується, тому обмолот слід проводити при менших обертах і більшому зазорі між декою і барабаном. Збільшують оберти барабана при обмолоті остистих сортів, остини яких більшою мірою розбивається і менше збивають деку, що поліпшує обмолот зерна. Уранці і увечері обмолочують пшеницю при підвищених обертах, в день – при менших. Втрати зерна при збиранні не повинні бути більше 0,5% травмованого зерна може бути не більше 2%. Переваги двохфазного способу збирання у тому, що збирання розпочинаємо на 5-6 днів швидше, порівняно з одноразовим. Крім того, затрачається – менше енергоносіїв на сушіння зерна на тоці, підвищується продуктивність комбайнів. Недоліками цього способу додаткові затрати при скошуванні у валки. Великі втрати зерна і проблеми з обмолотом валків можуть бути, якщо валки попадуть під дощ. Тому кількість скошеної маси не повинна перевищувати одноденну норму на комбайн з підбиранням. Якщо валки не підбирають більше 10-12 днів, урожайність зменшується на 2-6 ц./га. маса 1000 зерна 1-2 г. Клітковина за якістю переходить з першої в другу і навіть третю групу. З настанням повної стиглості зерна (вологість 14-17%.) урожай збирають прямим комбайнуванням. Переваги однофазного збирання є більша незалежність від погодних умов. Стеблостій після дощу швидко сохне через 1-4 години можна продовжувати збирання, тоді як для просихання залежних дощем валків потрібно 1-2 дні, або й більше, сонячної погоди. При прямому комбайнуванні зменшується собівартість зерна. Зерно збирається при оптимальній вологості, добре виповнене і має високу схожість. Тому насіннєві ділянки збирають напряму. Втрати зерна при скошуванні у валки допускаються не більше 0,5% при скошуванні рівних та 1,5% на полеглих посівах. Після обмолоту, якщо посіви полеглі не більше 1,5%. Загальні втрати зерна при прямому комбайнуванні не повинні перевищувати 2,5%. Після збирання зерна старанно очищають при потребі пропускають через сушильні агрегати, зводять вологість до 15% і використовують за призначенням. 1.3 Аналіз існуючих машин для виконання технологічної операції Для скошування хлібів і зрізання їх у валки використовують жатки: начіпні, причіпні і самохідні. Начіпні жатки ЖВН-6А, ЖРБ-4,2 та інші, начіпають їх на зернозбиральні комбайни «Нива», «Енисей» Причіпні жатки ЖВС-6, ЖВП-6 агрегатують з колісними тракторами МТЗ. Самохідні жатки ЖСБ-4,2, ЖВН-6А-01 агрегатують із спеціальними енергетичними засобами. Валки підбирають підбирачами барабанно-грабильного типу (БЧ-10г А), полотняно-транспортними (ППТ-3А) та платформи підбирання, які встановлюють на зернозбиральні комбайни. Для збирання зернових культур одно чи двофазним способом використовують зернозбиральні комбайни СК-5»Нива», «Дон» і «Енисей» та їх модифікації.

Вот — нормальная жизнь для каждого, счастливое детство и обеспеченная старость, путь прочь от экологической катастрофы! Прощание с призраком перенаселения и вечной войны каждого против каждого!» Новые красные не станут страдать ошибками своих предтеч вроде разрушения церквей и воинствующего атезима: они синтезируют науку и веру, не запрещая никому быть христианином, магометанином или иудеем. Новые красные попытаются сплотить всех в борьбе с бестиями-античеловеками и глобалистскими паразитами, предложат людям сообща идти к звездам и в глубины океанов, превращать пустыни в сады и возрождать отравленные индустриализмом земли. Создав остров своего будущего, новая сила получит возможность поставитиь в свои ряды и мусульманина, и отчаявшегося европейца, и бойца американской «гражданской милиции», и китайца с индусом. Неокоммунисты не станут насилием запрещать рынок и частную собственность. Клин клином вышибают! С рынок покончит … развитие самого рынка. А последнюю точку в истории капитализма поставят новые технологии творения, нейтрид, нейросети, вездесущие роботы, термоядерная энергия… Вот, читатель, шанс для нашего СССР-2. Для нас с вами

1. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

2. Техніка безпеки на уроках фізичного виховання

3. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

4. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

5. Бесіди з техніки безпеки

6. Техніка і правила складання документів
7. Наука і техніка ХХ століття
8. Техніка писанкарства

9. Вантажопідйомна транспортуюча техніка

10. Техніка гри у футбол

11. Планування робіт по ремонту і технологія ремонту жатки кормозбирального комбайну КСК-100

12. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

13. Сварка барабана роторной жатки комбайна на роботизированном технологическом участке сборки

14. Визначення показників техногенно-екологічної безпеки при роботі палезабивних машин

15. Вимоги безпеки до технічного стану легкових автомобілів

16. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

17. Латинский язык (Контрольна робота)

18. Техно-музыка

19. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

20. Шагающие роботы

21. Зарождение современных компьютерных роботов

22. Системы адаптивного управления роботами
23. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В
24. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

25. Боевой вертолет КА-50 "Черная акула"

26. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

27. Печінка. Її будова, функції та хвороби

28. Міжнародна економіка

29. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

30. Нано-роботы

31. Археологические исследования средневекового христианского храма на горе Сююрю-кая

32. Техническое зрение роботов

Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

34. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS

35. Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

36. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

37. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

38. Безпека обслуговування теплообмінних аппаратів та трубопроводів
39. Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок
40. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

41. Баланс его будова та структура задача

42. Економічна безпека Росії

43. Шпаргалки з курсу Теорія і методіка журналістської творчості ГЕК

44. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

45. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

46. Економіка зарубіжних країн укр

47. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон

48. Ка-52 Аллигатор

Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло

49. Кай Мунк. Нильс Эббесен

50. Современная техно-философия (на постсоветском пространстве)

51. Технічний аналіз фондового ринку

52. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

53. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

54. Безпека на дорозі
55. Безпека праці у виробничих приміщеннях
56. Вирішення проблем безпеки праці користувачів ПК в різних країнах світу

57. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

58. Небезпека роботи з електромережами

59. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

60. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

61. Класифікація нервової системи та її будова

62. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз

63. Динаміка перельоту птахів

64. Динаміка поствакцинального імунітету у курей щодо метапневмовірусної інфекції

Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь
Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника

65. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

66. Переоборудование зернового комбайна РМС-10 Дон 1500 на прямое комбайнирование зерновых культур в ООО "Нива" Терновского района

67. Планування технічних обслуговувань машин

68. Приобретение зерноуборочного комбайна и оборудования для уборки зерновых культур

69. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

70. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур
71. Агротехніка вирощування картоплі
72. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

73. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

74. Основи пристрою лазера і застосування його у військовій техніці

75. Рятувальні роботи

76. Регіональна економіка промисловості України

77. Автономна Республіка Крим

78. Економіка Куби

79. Науково-технічна революція

80. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

81. Тектоніка та корисні копалини Сумської області

82. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

83. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

84. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

85. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

86. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)
87. Опіка і піклування в сімейному законодавстві
88. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

89. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

90. Специфіка адвокатури в Україні

91. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

92. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

93. Аналіз художньо-технічного оформлення видання

94. Лексіка беларускай мовы

95. Мовна специфіка літературних творів доби Золотого Віку

96. Публічні виступи в роботі секретаря-референта

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Теоретичні аспекти роботи над переказом

98. Фарміраванне і развіццё беларускай тэрміналогіі. Тэрміналагічная лексіка

99. Кінесіка і прамоўніцкае майстэрства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.