Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Конституционное (государственное) право зарубежных стран Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Конституцiя США та реальнi права громадян

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Василя Стефаника КАФЕДРА Теорії та історії держави і права Курсова робота з історії держави і права зарубіжних країн на тему: «КОНСТИТУЦія США ТА РЕАЛЬНі ПРАВА ГРОМАДяН» Виконала студентка I-го курсу юридичного факультету Втерковська Ю.Д. Науковий керівник доцент Лісна І.С. Івано-Франківськ 1999 ЗМІСТ Стр. ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Розробка Конституції США та її основні ідеї 1.1. Розробка та прийняття Конституції США 1787 року 5 1.2. Конституція США про повноваження й порядок роботи Конгресу США 9 1.3. Конституція США про статус і повноваження Президента США 11 1.4. Конституція США про Верховний суд 13 1.5. Конституція США про федеративний устрій держави 15 РОЗДІЛ 2 Поправки до Конституції США та розширення прав людини 2.1. Білль про права 17 2.2. Скасування рабства та забезпечення расової рівності 20 2.3. Встановлення рівності громадян за статтевою ознакою 21 2.4. Зниження вікового виборчого цензу 22 РОЗДІЛ 3 Судовий захист прав і свобод людини в США 23 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 ВСТУП Тема даної курсової роботи є досить актуальною. Обравши шлях незалежного розвитку у серпні 1991 року, український народ поставив собі за мету створення правової держави, необхідним елементом якої е верховенство Конституції у правовому просторі держави. Водночас надзвичайно важливим завданням подальшого розвитку українського суспільства є реальне забезпечення проголошених Конституцією прав и свобод людини. У цьому зв’язку вкрай необхідно вивчати як історію становлення і розвитку кнституційного ладу сучасних високорозвинутих країн, так і сучасний стан дотримання в ціх країнах прав людини. Метою даної роботи є аналіз змісту Конституції США та характеристика її приписів, пов’язаних з правами громадян. Як відомо, американский народ живе за нормами своєї конституції вже понад 200 років, майже не змініючи її, що свідчить про оптимальність її вихідних положень. Не тільки професіоналізм та грамотність відзначають авторів цього юридичного документу. В ньому сконцентровані знання, мудрість та культура останіх століть розвитку людства, революційна непримиреність першопроходців суспільства вільних, високе почуття справедливості. Статті Конституції США містять читкі формулювання, що виключає можливість трактувати їх по різному. Як наголошував голова Верховного Суду США Дж. Маршалл, протягом 200 років Конституція США « спрямовувала розвиток урядових інституцій, створюючи засади для політичної стабільності, індивідуальної свободи, економічного зростання й суспільного прогресу.». В колишньому СРСР та в незалежній Україні опублікова чимало наукових робіт, присвячених Конституції США. В них Основний закон амеріканської держави розглядається з точки зору зовнішньої та внутрішної політики, економики, юриспруденції і т.і. Проте більша частина цієї літератури, тобто та, що була видана до кінця 80-х років, написана з позицій класового підходу й комунистичної методології, отже показує амеріканське суспільство расової та соціальної нерівності. Лише впродовж останнього десятиріччя почали з’являтися книги (здебільшого переклади американських видань), які акцентують увагу на досягненнях правової системи США, на загально-людському характері американської конституції як правової запоруки прав людини.

РОЗДІЛ 1 Розробка Конституції США та її основні ідеї 1.1. РОЗРОБКА ТА ПРИЙНяТТя КОНСТИТУЦії США 1787 РОКУ Формування США, як незалежної держави, охоплює порівняно невеликий історичний відрізок часу. З моменту утворення на території сучасної держави перших колоній англійських переселенців колоній в першій половині XVII ст. і до юридичного оформлення США в єдину федеративну державу після прийняття Конституції в 1787 році минуло дещо більше, ніж півтора століття. Але саме в той період були закладені підвалини американської державності, створені передумови для появи юридичного документа номер один в історії Сполучених Штатів Америки -- Конституції 1787 року. Процес її розробки невіддільний від історії боротьби за державну незалежність, свободу і об'єднання штатів в єдину державу. В ній втілено традиції, . закладені ще першими поселенцями, які принесли на нові землі ідеали природного права, англійське “загальне право", суд присяжних засідателів і інші прогресивні правові інститути того часу, управління, що стали першоосновою при формуванні колоніальних органів. Так, вже в період становлення перших колоній, неодмінною умовою вважалося визнання свободи релігії, невтручання влади в справи культу, право громадян вибирати посадових осіб, носити зброю, створювати по своїй волі військові загони, брати участь в оподаткуванні і т.д. З течією часу, в процесі зміцнення колоній і їх боротьби за незалежність, зароджується і розвивається специфічна американська практика компромісів, що зіграла згодом вирішальну роль в процесі прийняття Конституції 1787 року. Суть її полягала в тому, що при спільному розгляді політичних питань штатами нерідко приймалися компромісні рішення, що відповідають, насамперед, міркуванням раціональності і практичної користі для сторін (навіть якщо ця “користь” вступала в суперечність міркуванням існуючої моралі). Наприклад, традиційно республіканська, промислова Північ пішла на військовий союз з рабовласницьким, плантаторським Півднем, коли цього зажадали інтереси боротьби з британським пануванням. У ході спільної збройної боротьби за незалежність, що тривала з 1775 по 1783 рік, і що перетворилася у своєрідну буржуазну революцію, яка ліквідувала багато феодальних пережитків, штати пройшли шлях від добровільного військового союзу до конфедерації, створеної в 1781 році.Необхідно зазначити, що в цей період були створені юридичні документи, що вплинули не тільки на хід подій того часу, але і на розвиток американських демократичних традицій в майбутньому. Це, передусім, Декларація незалежності Сполучених Штатів 1776 року, головним автором якої є Т. Джефферсон, а також Статті Конфедерації 1781 року, що стали фактично першою Конституцією новоутвореного міждержавного союзу. Декларація незалежності проголошувала, що люди за своєю природою є однаковою мірою вільними й незалежними, вся влада перебуває в народі та твориться народом, а правителі є слугами народу та несуть перед ним відповідальність. У ст. 3 Декларації було закріплено право народу на зміну уряду, його повалення, якщо він буде діяти всупереч інтересам народу. Унікальною особливістю Декларації було положення про те, що «свобода друку є одним з оплотів волі взагалі, і вона ніколи не може бути обмежена ніким, крім деспотичного уряду»1.

Не можна не пригадати в зв'язку з цим і перший проект федерації, створений ще в 1748 році Б. Франкліном. Всі ці документи значною мірою вплинули на зміст Конституції 1787 року. Таким чином закладалася її юридична база. А тим часом необхідність прийняття нової Конституції в процесі існування конфедерації стає все більш очевидної.Гамільтон запропонував направити всім штатам звернення з закликом зібратися у травні 1787 року на конвент, щоб «привести у відповідність з насущними потребами союзу конституцію федерального уряду».1 Час показав низьку життєздатність і уразливість цього державного утворення. Економічні потреби капіталізму, що стрімко розвивався, внутрішні і зовнішньополітичні інтереси країни вимагали створення більш міцного союзу, який міг би забезпечити єдиний економічний простір, полегшити рушення товарів, колонізацію нових земель, зміцнити її обороноздатність, підняти міжнародний авторитет. Слабкість центральної влади таїла в собі і іншу небезпеку. Загострення соціальної напруженості після закінчення визвольної війни, невдоволення в армії і народі політикою, що проводилася урядом Конфедерації, загрожували внутрішнім вибухом у країні зсер. Влада розуміла обмеженість своїх можливостей протистояти цьому вибуху. Політичні зміни назріли, їх необхідно було втілити в життя. Правлячими колами було прийняте рішення подолати кризу, що наближається шляхом зміни державного устрою об’єднаних колоній. У цьому процесі зіграти вирішальну роль була покликана нова Конституція, що закріпила федеративний устрій країни. «Американська конституція була розроблена і прийнята Конституційним конвентом у Філадельфії (травень - вересень 1787 року), в якому взяли участь 55 делегатів від 12 ( ) штатів.»2. Головував на цьому конвенті Дж. Вашингтон. Безпосередню участь в розробці тексту Конституції взяли провідні юристи і громадські діячі держави: Д. Медисон, Т. Джефферсон, Б. Франклін, А. Гамільтон і інш. Основоположним принципом конституції був проголошений принцип поділу влади, який передбачає організаційну незалежність трьох гілок державної влади - законодавчої, виконавчої, судової і розмежування функцій між ними. Аналізуючи історичний досвід, автори Конституції прийшли до висновку що якщо в одному органі або у однієї особи зосереджуеться вся повнота влади, то це неминуче веде до виникнення тиранії. Щоб цього не сталося, влада повинна бути розділена між різними органами держави таким чином, щоб вони взаємно контролювали і стримували один одну. У результаті кожна з гілок влади отримувала значну незалежність. Особливу увагу при розробці конституції було звернено на створення дійової системи взаємних стримань і противаг. Джеймс Медісон, один з головних “архітекторів” Конституції США, з цього приводу говорив, що доки органи державної влади «. не будуть пов'язані і переплетені до такої міри, щоб надати кожному з органів конституційний контроль над іншими, максимально необхідний рівень поділу, як суть вільного уряду, іноді на практиці не зможе бути організований належним чином.»1. Фундаментальною основою державно-територіального устрою США був проголошений принцип федералізму, який визначив правовий статус і гарантії рівноправності суб'єктів федерації, а також основи розмежування повноважень і предметів ведення федеральних органів влади і органів влади штатів.

Данные полномочия судов прямо не закреплены в Конституции США, а оформились на основании судебного прецедента (в 1803 году Верховный суд США присвоил себе право конституционного контроля). В межвоенное время в конституциях европейских стран появляется собственная модель конституционного контроля - Австрия (1920), Чехословакия (1920), республиканская Испания (1931), которая в настоящее время учреждена в большинстве стран Европейского континента. Она существенно отличается от американской и носит централизованный характер. Контроль осуществляется специально созданными органами, действующими вне обычной и административной юстиции. Это дает некоторые преимущества европейской модели по сравнению с традиционной американской. Органы европейского конституционного контроля обычно шире подходят к рассматриваемым проблемам соотношения оспариваемого акта и основного закона. Обычные суды всегда связаны конкретными обстоятельствами рассматриваемого дела, а отсюда партикуляризм решений этих судов. Судьям обычных судов в США субъективно трудно "подняться" над законом и взглянуть на него с "высоты" Конституции

1. Принятие конституции США. Билль о правах

2. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

3. Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення

4. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

5. Утворення та розвиток права СРСР

6. Інтелектуальна власність та авторське право
7. Екологічні права громадян
8. Захист екологічних прав громадян

9. Личные (гражданские) (права и свободы в конституциях США и Испании /сравнительный анализ/)

10. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

11. Государство и право в Великобритании и США в новейшее время

12. Історія держави та права України

13. Конституционное право США

14. Современные учения о государстве и праве в США и западной Европе

15. Право собственности на землю в США в 19 веке

16. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева

17. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

18. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

19. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

20. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

21. Билль о правах в США в 1791 г.

22. Гарантии прав человека в США и Великобритании
23. Завдання та джерела нотаріального процесуального права
24. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

25. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

26. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

27. Источники права в США в их историческом развитии

28. Конституционное право США

29. Національне та міжнародне право

30. Обов’язки та права державних службовців

31. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

32. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

34. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

35. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

36. Поняття та система принципів трудового права

37. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

38. Права, вільності і зобов’язання громадян України
39. Право націй на самовизначення та створення власних держав
40. Право, джерела права та дія норм права ЄС

41. Правові відносини батьків та дітей

42. Правові засади митного права та страхової діяльності

43. Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

44. Правовідносини батьків та дітей

45. Предмет та методологія інформаційного права України

46. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

47. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

48. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы

49. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

50. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

51. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

52. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

53. Джерела права та правова система Запорізької Січі

54. Запорозька Січ, її політичний устрій та право
55. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період
56. Влияние права на развитие культуры США

57. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

58. Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.

59. Офіційний та тіньовий бізнес у США

60. Економічні та правові основи управління організацією

61. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

62. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

63. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

64. Право лісокористування, поняття та види

Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов
Фломастеры "Birello", двухсторонние, 24 цвета.
Набор фломастеров с двойным наконечником. Толщина пишущего узла: 2,5 мм / 5 мм. Стержень: тонкий / широкий. Корпус: пластик. Количество цветов: 24.
551 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. Норми права та нормативні акти

66. Тактическая авиация США

67. Стратегические бомбардировщики ВВС США

68. Внешняя разведка США /CIA/

69. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

70. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения
71. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах
72. Добыча нефти компанией Guff Oil International за пределами США

73. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

74. Анализ экономики США

75. Важнейшие промышленные и финансовые центры США, крупнейшие корпорации

76. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

77. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

78. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

79. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

80. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки

81. Граждане как субъекты административного права

82. Административное право (Контрольная)

83. Административное Право Республики Казахстан

84. Граждане, как субъекты административного права

85. Соотношение административного права со смежными отраслями права

86. Административное право РБ
87. Граждане как субъекты международного права
88. Административно право (шпаргалки)

89. Административное право РФ

90. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

91. Арбитражное процессуальное право

92. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

93. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

94. Банковское право (Контрольная)

95. Учебник по банковскому праву

96. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты

97. Авторское право

98. Субъекты гражданского права

99. Защита авторских прав


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.