Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Людина як система з позиції валеологічної науки

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Факультет соціальних технологій Кафедра: психологіїКОНТРОЛЬНА РОБОТАз навчальної дисципліни ВалеологіїТема: &quo ;Людина як система з позиції валеологічної науки&quo ;Виконала: студентка І курсу, Перевірила: . № залікової книжки: КИЇВ-2008 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Людина як система з позицій валеологічної науки 1.1. Людина як система, феномен людини, принципи її організації 1.2. Біологічне поле людини Роздід 2. 2.1. Стародавня індійська система 2.2. Стародавня китайська система Розділ 3. 3.1. Механізми валеології Розділ 4. Основні складові організму Розділ 5. Сутність прогнозування здоров’я Висновок Використана література. Вступ Валеологія в останні десятиріччя набуло широкого використання у лексиці фахівців різних галузей знань, під яким розуміють науку про здоров’я. Виникнення валеології пов’язане з критичним періодом розвитку людського суспільства, з тими складними умовами для життєдіяльності людини, що склались в період прискореного суспільного розвитку і пов’язаними з ним глобальними економічними, соціальними і технологічними змінами, які поставили теперішню людину в інші реалії життя у порівнянні з попередніми поколіннями. Для людини замість природних умов життя створені штучні умови: живе і діє переважно у приміщеннях зі штучним мікрокліматом, штучним освітленням, порушенням біоритмів , а інтенсивний потік інформації, характерний для сучасної епохи, вимагає від людини напруженої психічної роботи, на яку вона не завжди спроможна. Виникають конфліктні ситуації, значне перенапруження психічних процесів, настає перевтома, з’являються патологічні стани, різноманітні захворювання. Розділ 1. Людина як система з позицій валеологічної науки 1.1. Людина як система, феномен людини, принципи її організаціїЛюдина-це цілісна система. Система - сукупність елементів і зв’язків між ними, що функціонують як єдине ціле та мають єдину ціль-функціонування. Людина-це система з пірамідальним принципом будови, яка має три рівні: 1) Нижній, соматичний (Soma – тіло). 2) Середній, психічний (Psyche-душа). 3) Верхній, духовний (грецьке ouse-дух). Останній рівень над свідомість - ірраціональна творча сфера. Піраміда має свої закони. Організація ця ієрархічна і визначається тим, що задає режим діяльності всієї системи, є вершина (духовний рівень). Взаємовідносини між рівнями та елементами підлягають законам гармонії (правило золотого зрізу). Ця особливість і забезпечує динамічну стійкість системи та її розвиток. Людина є частиною світу, а тому його підсистемою. У свою чергу в собі, у своїй біологічній структурі людина має мінісистеми, в яких відображено весь організм. За зміною цих структур можна визначити стан здоров’я, а через них і впливати на здоров’я. Елементарною мінісистемою організму є кожна його клітина. Кожний з трьох рівнів системи &quo ;Людина&quo ; розглядається як окрема підсистема, організована за тим же принципом, що і цілісна система. Системоутворюючим фактором кожної системи є кінцевий результат, мета функціонування системи. Структура системи визначається метою. Розрізняють 3 базові мети життя людини: 1) виживання(на соматичному рівні).2

) реалізація себе як особистості(на психічному рівні).3) розвиток альтруїзму, прагнення зрозуміти себе і Світ, себе у Світі (на вищому рівні). Перевага може віддаватись різним намірам (цілям) залежно від інтелекту людини, умов її життя. Згідно зі структурою життєвої мети людини виявляють окремі аспекти валеології як науки: 1) індивідуальне фізичне здоровя (його діагностика, прогнозування, формування, збереження, закріплення).2) репродуктивне здоровя.3) психічне здоров'я та управління ним.4) роль вищих аспектів свідомості в збережені здоров'я. Кожна жива система будується на основі: речовини, енергії, інформації. Інформація організовує систему в просторі й часі, визначає форму, в якій перебувають речовини та енергія. Наукою накопичено великий матеріал щодо Біологічної структури людини та значно менше - щодо психічної. Вищий рівень (сфера над свідомості) лише починає досліджуватись. Інформаційна матриця біологічної структури-це генетичний код. Інформаційними структурами адаптаційного призначення є регулятори системи-нейрогуморальний та імунний комплекс, що спрямовують функції організму на забезпечення виживання та продовження виду, на репродукцію. Інформаційна матриця психіки-це психічний код, архетипи людини. Людина приходить у життя з певним набором архетипів (за К.Г. Юнгом), що проявляється протягом всього життя в поведінці. Їх прояв залежить від самосвідомості і ставлення до життя, що відрізняє людину від тварини. Як біосистема організм має такі властивості: 1. Здатність до збереження індивідуального існування за рахунок самоорганізації. Самопоновлення, що пов’язано із постійним обміном із навколишнім середовищем речовиною, енергією та інформацією. Упорядкованість проявляється гомеостазом. Самовідновлення-регенерація та наявність паралельних регуляторних впливів, які забезпечують компенсацію та надійність біосистеми. 2. Здатність до саморозвитку (онтогенез) відбувається на основі позитивних зв’язків, асиметрії простору живих систем (правизна та лівизна). 3. Самовідтворення. Генетичним шляхом передається інформація наступним поколіннями. Здатність одночасно реалізовувати всі якості визначає феномен біологічного життя. 1.2. Біологічне поле людини Разом із біологічним тілом у людини є біополе, яке можливо зареєструвати (електрокардіограма). Біополе утворюється завдяки об’єднанню всіх хвиль, які випромінює організм. Має хвильову природу. Включає спинторзійні, або спин-кутові моменти обертання мікрочастинок. Видима частина біополя називається аурою. За допомогою аури діагностують психоемоційний стан людини, існує такий напрямок - ауродіагностика. Для збереження здоров’я слід врахувати біоритми, тобто часову організацію Життя, яка пов’язана з космічними явищами. Розділ 2. 2.1. Стародавня індійська системаВона вбачає в людині голограму Космосу (людина як мікрокосм щодо макрокосму, тобто навколишнього світу). Тіла людини за ступенем щільності матерії: фізичне-найбільш щільне; ефірне-енергетичне; астральне-емоційне; ментальне, або те,що мислить; тіло мудрості і кохання(Буддхі) - провідне; тіло інтуїції; тіло особистого Я.

Кожне тіло має свій енергетичний центр - чакрам (чакру), п’ятеро нижчих чакр. Складають сенсоріум, тому що на їх рівні пізнання відбувається за допомогою органів почуття. Шоста чакра є інтегратором, вона відповідає за шосте почуття-інтуїція. Останній чакрі (Сахасрара) відповідає цілісний стан свідомості-нірвана. У трактаті про життя Махаріші &quo ;Аюрведа&quo ; (наука про довголіття) людина та її хвороби розглядаються згідно з теорією 5-ти першоелементів: ефір, повітря, вогонь, вода, земля; теорія трьох дош, або трьох принципів,що складають тіло-вата, пітта, капха; та тріадою життя: тіла, розуму, духовного стану. П’ять першоелементів є носіями різних станів, їх поєднання лежить в основі формування дош (принципів), а поєднання останніх визначає фізичну конституцію людини. Психічна конституція визначається 3-ма ментальними енергіями: раджас (рух), тамас (інерція), саттва (гармонія). Оздоровлення настає при рівновазі фізичних і психічних властивостей. 2.2. Стародавня китайська системаУ ній відображено не лише структурно-функціональні аспекти організму, але й багатосторонні зв’язки між елементами, що перетворюють людину на єдине ціле. Філософською основою цього вчення є уявлення про 2 первопочатки - Інь і Ян, 5 першоелементів, і життєвою енергією - Чі. Інь і Ян - протилежні, але взаємопов’язані, взаємообумовлені й здатні трансформуватись один в інший. П’ять першоелементів-дерево, метал, вогонь, вода, земля-перебувають у русі мають різні властивості, залежать один від одного й створюють баланс. Енергія Чі (прана) є однією з матеріальних основ життєдіяльності організму, всі зміни в системах і органах пов’язані зі зміною енергії Чі. Вона буває природженою і набутою. Джерелом набутої Чі є дихання й харчування. Енергія Чі циркулює по інь та ян каналам і колатералям,що мають на шкірі місця зв’язку із зовнішнім середовищем - біоактивні точки (БАТ). Це не постійні та незмінні утворення, їх кількість та активність може змінюватись, зокрема знижуватись при дії пошкоджувальних факторів, як Іонізуюча радіація тощо. Розділ 3. 3.1. Механізми валеологіїКожна система має зовнішні та внутрішні аспекти функціонування. Зовнішнім аспектом є навколишнє середовище, в якому людина виконує біологічні та соціальні функції. Внутрішній стан можливо оцінити за ступенем гармонічноі системи, тобто, внутрішньо системного порядку. Здоров’я-це гармонія, внутрішньосистемний порядок, що забезпечує такий рівень енергетичного потенціалу, який дозволяє людині добре себе почувати та оптимально виконувати біологічні й соціальні функції. Механізми валеогенезу - це автоматичні механізми самоорганізації людини, які забезпечують формування, збереження та закріплення здоров’я. На соматичному рівні найбільш вивчені такі механізми-регенерації, фізична адаптація, компенсація. На психічному рівні - регресія, що дозволяє людині ставитись адекватно до навколишнього середовища. Регенерація, адаптація й компенсація забезпечують індивідуальне здоров’я переважно за рахунок впливу на формоутворюючий процес, відновлюють форму тіла, пристосовують його до навантажень у фізіологічних умовах (адаптація) та під хвороби (компенсація).

Место жилищного права в системе права В юридической науке имеются различные суждения по поводу юридической природы жилищного права. По мнению ряда ученых (И.Л. Брауде, В.Н. Литовкин и др.), жилищное право представляет собой институт, составную часть или подотрасль гражданского права. Данная точка зрения высказывалась, в основном, в период до принятия обособленного жилищного законодательства (Основы жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик; ЖК РСФСР) и основывается на понимании жилищного права как права, главным образом регулирующего пользование жилыми помещениями. Что же касается других правовых норм, в частности, регулирующих управление жилищным фондом и его эксплуатацию, то они рассматриваются авторами, придерживающимися такой позиции, как нормы, регулирующие иные, не жилищные отношения. Вместе с тем из содержания и смысла действующего жилищ – ного законодательства очевидно, что жилищное право в настоящее время выступает как совокупность правовых норм, которая не ограничивается только регулированием пользования жилыми помещениями, а охватывает весь комплекс вопросов, связанных с формированием и использованием жилищного фонда, включая вопросы управленческого характера

1. Солнечная система в центре внимания науки

2. Історія географічної науки

3. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук

4. Системи оброблення економічної інформації

5. Світовий порядок як система

6. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки
7. Система и связь педагогических наук
8. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

9. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

10. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

11. Педагогіка як наука про виховання людини

12. Языкознание в системе наук

13. Наука в системе образования

14. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

15. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

16. Современная психология: ее задачи и место в системе наук

8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная

17. Социальная психология в системе наук. Социальная перцепция

18. Наука и общество с позиций теории самоорганизации

19. Теория дискурса в системе наук о языке

20. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

21. Наука о сложных системах

22. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини
23. Актуальные проблемы экологической этики - взгляд с позиции антропоцентризма, биоцентризма и религиозной этической системы
24. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

25. Синергетика как естественная наука о структурных преобразованиях в открытой диссипативной нелинейной системе

26. Анатомія людини. Системи органів

27. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

28. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

29. Правоведение в системе современных наук

30. Мовознавство як наука

31. Синтаксис и его место в системе филологических наук

32. Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы

33. Культурологія як наука

34. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

35. Система текущих библиографических пособий по гуманитарным и социальным наукам

36. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

37. Санітарна мікробіологія як наука

38. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів
39. Теория организации в системе наук
40. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

41. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

42. Зміст та структура документознавства як науки

43. Педагогика в системе наук

44. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

45. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

46. Політологія як наука і політика як суспільне явище

47. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині

48. Политология как наука о политической системе общества

Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Пазл средний "Малышарики", 4 в 1.
Пазл "Малышарики" - напольный пазл для детей. Напольные пазлы способствуют развитию: внимания; мелкой моторики; сенсорных
321 руб
Раздел: Напольные пазлы

49. Синтез системи керування електроприводом технологічної установки

50. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

51. Психологія як наука

52. Психологія як наука про поводження. Видатні вчені

53. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

54. Релігієзнавство як галузь науки
55. Место культурологии в системе социальных наук
56. Место социологии в системе общественных наук

57. Социология в системе гуманитарных наук

58. Соціологія як наука

59. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

60. Суспільство як цілісна соціальна система

61. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

62. Становлення філософії, як науки в Україні у другій половині XVII-XVIII ст.

63. Философия политики в системе политических наук

64. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

66. Екологія як наука

67. Система екологічної сертифікації

68. Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

69. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

70. Макроэкономика в системе экономических наук и экономической политики государства
71. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки
72. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

73. Экономические категории, законы, функции, значение экономической теории и ее место в системе социально-гуманитарных наук

74. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

75. В поисках системы мира

76. Малые тела Солнечной системы

77. Происхождение Солнечной системы

78. Обзор солнечной системы

79. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

80. Строение солнечной системы

Резак для бумаги с ковриком.
Обеспечивает аккуратный и ровный отрез бумаги, фотографий и плакатов. Подходит для формата А4 (максимальная длина реза 350 мм). Безопасен
1073 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

81. Солнечная система

82. Тросовые системы в космосе

83. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

84. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы

85. Система HLA и инфекционные заболевания

86. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека
87. Бактериальная система секреции белков первого типа
88. Этика науки

89. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

90. Греция: Политика. Искусство. Наука

91. Транспортная система (Восточного Казахстана)

92. Экономическая система Дании

93. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

94. Схема системы налогообложения

95. Денежная система России

96. Налоги и налоговая система РФ

Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Налоговая система государства, налоги и их виды

98. Налоговая система Российской Федерации

99. Налоговая система РФ и пути ее реформирования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.