Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА МЕНЕДЖМЕНТУстудента факультету Економіки та Управління спеціальності менеджмент у виробничій сфері Васильківського Владислава Сергійовича /прізвище, ініціали, підпис/ Тема: Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств Науковий керівник Щербина О. В. Робота допущена до захисту Завідувач кафедри канд.екон.наук, доцент Соболь С.М. КИЇВ-1999 ЗМІСТ Вступ 3 І. Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки 5 1.1. Економічна сутність та види товарного асортименту 5 Глибина 7 1.2. Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії підприємства 9 1.3. Методичні підходи щодо формування перспективного товарного асортименту 15ІІ. Аналітична оцінка базового товарного асортименту та обгрунтування механізму його формування на перспективу 28 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства-об’єкту дослідження 28 2.2. Аналіз результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства 41 2.3. Аналіз існуючого товарного асортименту підприємства 47 2.4. Обгрунтування механізму формування перспективного товарного асортименту підприємства 53Заключення 62 Список використаної літератури 64ДОДАТКИ .67 Вступ Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших колишніх державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система господарювання. Підприємства знаходились в прямому підпорядкуванні відповідних міністерств і відомств. В порядку наказу підприємства одержували контрольні цифри для укладання своїх планів по випуску продукції, собівартості продукції, використання фінансів. Керівництво підприємства чітко знало, які види продукції та в якому обсязі будуть випускатися найближчим часом. Аналогічно здійснювалося і матеріально-технічне забезпечення та збут продукції. Заздалегідь були відомі постачальники сировини і матеріалів, споживачі готової продукції. Актуальність даного дослідження визначається тим, що в умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту підприємства є одним їз засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства. В нинішній час, в умовах ринкової економіки, підприємства отримали можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знайти відповіді на наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти. Однією з основних задач є формування товарного асортименту продукції. Підприємство повинно мати перелік певних номенклатурних позицій продукції, що користуються потенційним попитом на ринку і забезпечать виживання підприємства в довгостроковому періоді. Мету даного дослідження полягає в розгляді методологічних основ та практичних аспектів побудови товарного асортименту підприємства. Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання: - розгляд понять номенклатури та асортименту; - характеристика видів асортименту; - розгляд поняття перспективного товарного асортименту як складової частини економічної стратегії підприємства; - визначення методів формування товарного асортименту та засобів його розширення, на основі даних, отриманих на підприємстві- об’єкті дослідження; - здійснення оцінки базового товарного асортименту підприємства та внесення пропозицій щодо формування перспективного товарного асортименту.

В якості об’єкту дослідження виступає київське Відкрите Акціонерне Товариство “Електроприлад”. В результаті політичних і економічних змін в державі підприємство отримало господарську самостійність і розпочало формування свого портфеля замовлень на випуск продукції на власний розсуд. Теоретико-методологічною основою даного дослідження є положення сучасної економічної теорії, що відноситься до формування перспективного товарного асортименту підприємства. В ході дослідження вивчено та узагальнено вітчизняні та закордонні літературні джерела з питань, що стосуються методів формування перспективного товарного асортименту та засобів його розширення, а також данні статистичної звітності підприємства- об’єкта дослідження. Структура роботи складається з вступу, двох розділів, заключення, списку літератури та додатків. У вступній частині визначені актуальність дослідження, його мета та задачі, об’єкт дослідження, методологічна та інформаційна база. В першому розділі розкрита суть понять номенклатури та асортименту, визначені методи формування перспективного товарного асортименту підприємства. В другому розділі на основі даних по підприємству-об’єкту дослідження показано механізм формування перспективного товарного асортименту підприємства. В заключенні сформульовано основні результати дослідження, узагальнено висновки та пропозиції. І. Теоретико-методологічні основи формування товарного асортименту підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки 1.1. Економічна сутність та види товарного асортименту Будь-яке підприємство, що виробляє яку-небудь продукцію або надає послуги, має свою номенклатуру продукції та свій асортимент. Номенклатура продукції - це перелік найменувань виробів, завдання по випуску яких міститься в плані виробництва продукції. Асортимент - це сукупність різновидів продукції за марками, найменуваннями, розмірами, типами, сортами, що відрізняються відповідними техніко-економічними показниками. Асортиментна політика – система заходів, по визначенню переліку товарних груп, які мають найбільшу перевагу для успішної діяльності на ринку, і які забезпечують економічну ефективність діяльності підприємства в цілому. Основними задачами асортиментної політики є: 1. Задоволення потреб споживачів; 2. Завоювання нових покупців; 3. Оптимізація фінансових результатів підприємства; Отже, - задоволення потреб споживачів. Потреба споживачів - величина змінна. Вона залежить від цілого комплексу факторів, які впливають на неї. Це і соціальний статус, і рівень доходів населення, очікування, і навіть смаки, які є різні у кожної людини. Отже, підходити до розробки асортименту і номенклатури продукції чи послуг також потрібно комплексно і всебічно, з урахуванням всіх вище перерахованих факторів. Підприємство нездатне задовольняти потреби усіх верств населення одночасно. Виходячи на ринок, воно обирає сегмент господарювання і тим самим обирає контингент споживачів, який має свої особливості. Асортимент і номенклатуру потрібно розробляти з максимальним врахуванням цих особливостей, і навіть більше того. Це дасть можливість розширити ринки збуту і завоювати нових покупців.

Завоювання нових покупців можливе лише у випадку стійкої позиції підприємства на ринку, досконалої рекламної кампанії та гарної репутації, і, звичайно, можливості задовольнити потреби нових споживачів. Ефективне впровадження і здійснення політики завоювання нових покупців неодмінно сприятиме подальшій стабілізації позиції підприємства на ринку і призведе до оптимізація фінансових результатів діяльності. В глобальному плані - асортимент є одним з вихідних і найважливіших пунктів здійснення ефективної діяльності підприємства, і вміла та розумна його розробка є однією із запорук успіху. Номенклатури продукції розрізняються по ширині охоплення (кількості різних категорій товарів) і ємності (кількості товарів в кожній категорії). Підприємство, що випускає електроприлади та товари народного вжитку, має широку і і ємну номенклатуру виробів. Ширина номенклатури визначається такими видами продукції, що випускається: . електровимірювальні прилади; . прилади контролю за технічними процесами; . товари народного вжитку; Окремі види продукції мають в своєму складі великий перелік товарів. Наприклад, товари народного вжитку – це закаточна машинка, садовий секатор, підставка під телевізор, котушка спінінгова, дитячі іграшки, обприскувач та ін. Всі товари можна класифікувати за наступними категоріями: Споживчі товари, що в свою чергу діляться на три підгрупи в залежності від підходу людей до покупки - товари повсякденного попиту, товари тривалого користування, товари спеціального асортименту. Товари повсякденного попиту - легкодоступні, дешеві і товари, що широко рекламуються, що часто і охоче купують споживачі. Оскільки споживач вже знайомий з цими товарами, то саме звичка виявляє серйозний вплив на його рішення про покупку. Прикладом можуть слугувати газети чи хліб. Товари тривалого користування - товари, при покупці яких споживачі витрачають багато часу на порівняння цін, якості, стиля. Це досить важливі товари, що люди не купують щодня. Наприклад обігрівачі. Подібні покупки вимагають більш вимогливого відношення до відмінностей між торговими марками, що виявляються в цінах, споживчих характеристиках, якості товару або репутації фірми, тому споживачу потрібно порівнювати ці показники при покупці. Товари спеціального асортименту - товари, заради придбання яких споживач готовий додавати додаткові зусилля. Наприклад, секатор садовий. Покупця головним чином привертають споживчі характеристики товару, але і реклама допомагає створити враження його специфічної цінності. Товари для інституціональних споживачів. Інституціональні споживачі – це юридичні особи , організації (найрізноманітнішого профілю), заклади, підприємства. Товари для цієї категорії споживачів діляться на дві загальні підгрупи, що визначаються вартістю і тривалістю терміну служби. Це товари короткочасного користування і капітальні товари. Інституціональні споживачі при виборі товарів і послуг керуються, як правило, об'єктивними критеріями, такими як:: ефективність, технічне обслуговування, гарантія і вартість власності, тобто загальна вартість придбання і володіння товаром.

Внешнеторговые цены применяются при экспорте и импорте товаров. Как правило, все внешнеторговые сделки заключаются на основе цен мировых товарных рынков. Мировая цена это выражение интернациональной стоимости товара в денежном эквиваленте. На уровень мировых цен влияют спрос и предложение на мировом рынке, изменения валютных курсов, инфляция и пр. На экспортируемые товары устанавливаются два основных вида цен: 1)Pцена франко станция отправления; 2)Pцена франко станция назначения. Различие между данными видами цен состоит в методах покрытия транспортных расходов. У каждой из этих цен есть несколько разновидностей. 5.PКлассификация цен по степени свободы от воздействия государства при их определении Данный признак классификации появляется при переходе к рыночной экономике. В соответствии с данным признаком различают следующие виды цен: 1)Pсвободные цены; 2)Pрегулируемые цены; 3)Pфиксированные цены. Свободные цены это цены, которые формируются на рынке путем взаимодействия спроса и предложения, без прямого вмешательства государственных органов

1. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

2. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

3. Формування основних фондів підприємства

4. Основы биржевой торговли, товарная биржа

5. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

6. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств
7. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
8. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

9. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

10. Основи управління персоналом підприємств

11. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

12. Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

13. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

14. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

15. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

16. Основи фінансів підприємств

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки

17. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

18. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

19. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

20. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

21. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

22. Система маркетингового планування на підприємстві
23. Податок на прибуток підприємств
24. Суть комерційної діяльності на підприємстві

25. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

26. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

27. Планування діяльності підприємств

28. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

29. Правила поведінки на підприємстві

30. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

31. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

32. Кредитування підприємств

Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50

33. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

34. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

35. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

36. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

37. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

38. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
39. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств
40. Бухгалтерський облік на підприємстві

41. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

42. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

43. Облік доходів підприємств

44. Облік неопераційних витрат на підприємстві

45. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

46. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

47. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

48. Організація облікового процесу на підприємстві

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

50. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

51. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

52. Розподіл прибутку державних підприємств

53. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

54. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
55. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"
56. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

57. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

58. Інформаційні системи і технології на підприємстві

59. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

60. Інтернаціоналізація підприємств

61. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

62. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

63. Організація збутової діяльності на підприємстві

64. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы

65. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

66. Управління запасами матеріалів на підприємстві

67. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

68. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

69. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

70. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві
71. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію
72. Організація виробництва на металургійному підприємстві

73. Особливості діяльності інноваційних підприємств

74. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

75. Рух кадрів на підприємстві

76. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

77. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

78. Управління інноваційним розвитком підприємств

79. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

80. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки
Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы

81. Організаційний розвиток підприємств

82. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

83. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

84. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

85. Інноваційний розвиток готельних підприємств

86. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві
87. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"
88. Державна фінансова підтримка санації підприємств

89. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

90. Кредитування підприємств

91. Методика інвестування підприємств

92. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

93. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

94. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

95. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

96. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические

97. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

98. Фінанси підприємств

99. Фінансова санація та банкрутство підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.