Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство транспорту та зв’язку України Українська державна академія залізничного транспорту Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Кафедра: Охорони праці та навколишнього середовищаКонтрольна робота з дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторівПеревірив доцент Сударський В.М. Розробив слухач групи МЗ-ОПУТ-08 О.В. Кічігін шифр 27612010 Зміст1. Задача №3 2 Задача №5 3. Задача №7 Перелік використаних джерел 1. Задача № 3 (варіант 7)Розрахунок штучної ветиляції Wco=16г; W o=32г; Ссопр=2мг/м3; С oпр=1мг/м3 ; V p=400 м3 ; ГДКсо=20 мг/м3; ГДК о=5 мг/м3 Визначемо припустиму концентрацію шкідливих речовин у робочій зоні Ссо при відсутності вентиляції:Ccоприп=Wco/V p=16/400=0, 04 г/м3 ;C оприп=W o/V p=32/400=0, 08 г/м3 ;Визначимо припустиму концентрацію кожного з шкідливих газів по залежності:Ссо/ ГДКсо С o/ ГДК о≤1при С о=5 мг/м3 Ссо=0 Кількість свіжого повітря для розчинення шкідливих речовин до потрібного рівня:V oв= (Ссоприп- Ссо)/( Ссо- Ссопр) V p= (0,04/-0,002) 400=8000 м3;V oв= (С оприп- С о)/( С о- С опр) V p= (0,08-0.005/0.005-0,001) 400=7500 м3;Визначаемо кратність повітрообміну:К= V oв/ V p= 8000/400=202. Задача № 5 (варіант 7)Розрахунок штучного освітлення Вихідні дані: Розміри приміщення (м)- довжина А - 20; ширина В – 7; висота Н – 3,5; Коефіцієнт відбиття, S, %стін – 30; стелі – 10; підлоги – 10; Кількість освітлювачів -10; Кількість ламп в освітлювачі-4; Потужність кожної лампи-100Вт Нормована величина освітлення Ен=400лк. Затінення – відсутнє Визначити освітлення робочих місць. Рішення: Розрахункова схема розташування освітлювачів: Коефіцієнт запасу Кз складає 1,4; Площа приміщення: Sпр=20 7=140м2 Світловий потік Fл=1630лм (100Вт) Світловий індекс приміщенняі =А В/h(А В)=20 7/3(20 7)=140/81=1,73 Коефіцієнт використання світлового потоку &e a;=0,48 Фактична освітленість приміщення:Еф=( Fл освітленість недостатня, не відповідає нормі більш, ніж на 70%.3. Задача № 7 (варіант 7)Розрахунок штучного заземлення Вихідні дані: Штучне заземлення - стальні труби; Мережа 3-фазна220/127В; Потужність силового трансформатора Р=100кВА; Вид ґрунту - чорнозем; Опір ґрунту ρвим=380 Ом м; Стан ґрунту - сухий; Довжина вертикального електрода l=250см; Глибина розташування верхнього кінця електрода =90см; Діаметр вертикального електрода d=4см; Ширина об’єднуючої стальної штаби h=6см. Заземлення ЕУ полягає у навмисному електричному з’єднанні із землею або її еквівалентом усіх металевих частин, які нормально не перебувають під напругою. Сполучають їх з центром заземлення (контуром), що має малий опір розтікання струму. У приміщеннях з підвищеною небезпечністю і особливо небезпечних при напрузі 42В і вище змінного струму, а також 110В і вище постійного струму ЕУ необхідно заземляти або зануляти. У стаціонарних ЕУ трифазного струму необхідно передбачати захисне заземлення. Захисне заземлення виконується в першу чергу для забезпечення безпеки людей. Нормована величина опору заземлюючого пристроюRз=0.6 ρвим =0.6

380=228 Ом;Розрахункове значення питомого опору ґрунтуρроз =φ· ρвим=1,4 380=532 Ом/м;Опір одного вертикального електрода заземлювача (заглибленої у грунт труби) за формулою, Ом, :Rод = ρроз l - довжина електрода, м d - діаметр труби, м; h - відстань від поверхні землі до середини електрода, м; ρроз - розрахунковий опір ґрунту, Ом; Н - глибина заглиблення електрода, м; Rод - опір поодинокого електрода, Ом. Рис.1R од=532/15,708 (l 131,25 0,5l 11,53/6,53)=174,6 Ом Кількість вертикальних електродів, од., за формулою: =Rод/Rз= 174,6/228=0,77=2 од Ескізна схема розміщення заземлення при співвідношенні а/l= 1:Визначаємо коефіцієнти використання електродів та штаби: &e a;од, &e a;шт. =0,85 Визначаємо опір розтікання струму штаби, Ом:Rшт= ρроз /2 π lшт l (2 l2шт/h H)=532/15,708 4,57=154,9 ОмФактичне значення опору розтікання струму штучного заземлення, Ом:R= Rод Rшт/(Rод &e a;од Rшт &e a;шт) = =174,6 154,9/(174,6 2 0,85 154,9 0,85)=63,11 ОмРозрахунок виконано правильно, т.к. R≤Rз Перелік використаних джерел1 Конституція України від 26.06.1996 р. – К., 1996. 2 Закон України «Про охорону праці». 18.12.2002 /Законодавство України про охорону праці: Зб. норм. док-ів: У 3 т. (станом на 10.01.06). – Харків: Основа, 2006. – 1200с. 3 Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачів. – К., 2002. 4 Сударський В.М. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі». Х.: - УкрДАЗТ, 2007.

Вышесказанное еще раз подтверждает хорошо известный в теории физической культуры принцип специфичности, который можно выразить простыми словами: «Что тренируешь, то и получаешь». Часть 5: Выносливость. Итак, чуть раньше я рассмотрел факторы, от которых зависит сила, развиваемая мышцами, и методы тренировок, направленных на развитие силы за счет этих факторов. Теперь настало время разобраться, от чего зависит способность мышц удерживать необходимый уровень силы определенное время, то есть от чего зависит выносливость спортсмена, и какие методы тренировок приводят к развитию общей и специфической выносливости. Интервальные тренировки После возрождения олимпийских игр до начала I мировой войны господствующим методом тренировки на выносливость был метод непрерывной работы. Предполагалось, что интенсивность и продолжительность тренировки должна соответствовать условиям предстоящих соревнований. Так, например, бегуны совершали забеги равные соответствующим соревновательным дистанциям, пытаясь, раз от разу, улучшить результат в забеге

1. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

2. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом

3. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

4. Особливості діагностики і корекції затримки психічного розвитку в молодшому шкільному віці

5. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів

6. Сучасні засоби захисту від технічного шпигунства
7. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів
8. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

9. Методика розрахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосфері

10. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

11. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

12. Інфляція та антиінфляційні заходи

13. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

14. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

15. Створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці

16. Планування та фінансування заходів з охорони праці

Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское
Рюкзак для средней школы "Мамба", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

17. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

18. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

19. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

20. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

21. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

22. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист
23. Суть та фактори картографічної генералізації
24. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

25. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

26. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

27. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

28. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

29. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

30. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

31. Налагодження пристроїв релейного захисту та автоматики

32. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

33. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

34. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

35. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

36. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

37. Шкідливий вплив алкоголю на організм людини

38. Демпінг та антидемпінгові заходи
39. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
40. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

41. Дисертація: вимоги до написання та захист

42. Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"

43. Розрахунок та проектування привода

44. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

45. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

46. Розрахунок та конструювання двосхилих дощатоклеєних балок

47. Волоконно-оптичні сенсори контролю шкідливих хімічних компонентів

48. Фундаментальні досліди з квантової оптики та їх висвітлення в шкільному курсі фізики

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

50. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

51. Аналіз рибоохоронних заходів в ставовому господарстві Уляновського районного товариства мисливців та рибалок Кіровоградської області

52. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

53. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

54. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення
55. Формування якості та захисту поверхневих вод
56. Ефективність виробництва та фактори її зростання

57. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

58. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

59. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

60. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

61. Полная история танков мира

62. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

63. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

64. Миграция элементов и ее факторы

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

66. Засоби захисту права власностi

67. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

68. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

69. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

70. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки
71. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
72. Культура как фактор общения

73. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)

74. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

75. Факторы самобытности российской истории

76. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)

77. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

78. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

79. ФАТ (фактор активации тромбоцитов)

80. Факторы неспецефической защиты - продолжение: Эндоцитоз, экзоцитоз, фагоцитоз, фагоцитарная активность

Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования
Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское

81. Факторы лесной среды и сердечно-сосудистые заболевания

82. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

83. Правонарушения (понятия, предпосылки, факторы, объекты, субъекты)

84. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова

85. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

86. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования
87. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)
88. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

89. Геополитические факторы формирования российской цивилизации

90. Факторы, способствующие завоеванию политической власти

91. Полная история танков мира

92. Я - концепция как фактор личностного самоопределения в ранней юности

93. Личностные особенности пожилых людей как фактор их адаптации в посттрудовой период

94. Факторы, влияющие на девиантное поведение современного человека

95. Исследование основных факторов влияния на распространения наркотиков среди подростков

96. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

97. Межличностные отношения, как негативный фактор воздействия на человека

98. Факторы эффективности внешности специалиста по связям с общественностью на телеэкране

99. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.