Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Ізмаїльський державний гуманітарний університет Кафедра всесвітньої історії Курсова робота Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр. студентки IV курсу 144 гр. історичного факультету Конюк Ольги Науковий керівник:ПостернакО.О. Ізмаїл – 2009 ЗмістВступ Розділ І Партії та політичні організації соціалістичної орієнтації в Бессарабії на початку ХХ ст. 1.1 Російська соціал-демократична робітнича партія 1.2 Партія соціалістів-революціонерів 1.3 Анархо-комуністи Розділ ІІ Партії та політичні організації ліберальної орієнтації в Бессарабії на початку ХХ ст. 2.1 Прогресивна та конституційно-демократична партії 2.2 «Союз 17 октября» Розділ ІІІ Консервативні партії та політичні організації Бессарабії на початку ХХ ст. 3.1 Центристська партія 3.2 Чорносотенці та об’єднання Архангела Михаїла Висновки Список використаних джерел та літератури Вступ Актуальність дослідження історії політичних партій і організацій Бессарабії початку ХХ століття визначається процесом побудови правової держави та її основних елементів, зокрема таких як ідеологічний плюралізм та багатопартійна система. Динамізм соціальних, політичних та економічних процесів в Україні сприяв розвитку, і створенню та зміцненню партійної системи в країні. З появою багатопартійної системи Україна отримала суттєві зміни в процес демократизації суспільства. Політичні партії стають основними носіями демократичних цінностей. На даний момент роль політичних партій у розвитку суспільства не викликає сумніву. Наукова актуальність теми визначається недостатнім дослідження історії політичних партій. Встановлюється відновлення політизованих стереотипів стосовно до деяких політичних партій та організацій і розвиток вільного бачення від ідеологічних догм і політичного тиску. Об’єктом дослідження є політичні партії та організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр. Предметом дослідження виступає генезис, організаційна структура, ідеологія, стратегія і тактика, застосовувана ними для досягнення поставлених цілей. Завдання дослідження випливають з необхідності аналізу діяльності політичних партій та багатопартійної системи, та їх вплив на соціально-політичне життя в Бессарабії в період революції 1905-1907. Завдання дослідження поділяються на загальні і конкретні: Загальними завданнями є: виявлення фактів присутності організаційних мереж політичних партій в Бессарабії; виявлення особливостей генезису, розвитку політичних партій в Бессарабії і пояснення явища багатопартійності в регіоні; висвітлення роботи партій і політичних організацій і їх впливу на соціально-політичне життя в Бессарабії; Конкретні завдання випливають з наступних питань: викриття фактів інтенсивності, ефективності і методів роботи політичних партій: соціалістичної орієнтації; ліберальної; консервативної. розгляд відносин між політичними партіями в Бессарабії. Хронологічні і географічні рамки дослідження. Хронологічні рамки дослідження включають в себе кінець XIX – початок ХХ століття, у тому числі революція - 1905-1907 рр. Встановлення хронологічної межі дослідження є відносним, тому що, об'єктивно, це необхідно, аби вивчити процес формування та засвоєння політичних партій і організацій, а також їх наслідки у соціально-політичному житті Російської Імперії.

Географічні рамки дослідження включають в себе Бессарабію. Слід зазначити, однак, що логіка наукового дослідження часто диктує необхідність подолання, в деякій мірі, хронологічних і географічних кордонів. Генезис та формування політичних партій в Бессарабії були прямими наслідками створення політичних партій в Росії. Теоретичні основи наукової роботи. При проведенні дослідження було використано 5 методів пізнання, дослідження, пояснення. Матеріал був синтезований фактологічно з використанням структурного методу. Вони дали нам пояснення історичних процесів і подій що дозволили відновити всі історичні рамки. Структурний підхід також полегшує використання порівняльного методу. Історіографія проблеми наукового дослідження. Історіографія політичних партій в Росії і власне Бессарабії можна розділити на: Російська історіографія, радянсько-марксистська історіографія, марксистсько-молдавська радянська історіографія, міжвоєнна Румунська історіографія та сучасна молдавська історіографія. Російська історіографія включає мемуари керівників та ідеологів з основних політичних партій Росії, зокрема соціал-демократів: Г. Плеханов, П. Аксельрод, В. І. Ленін, Ю. Мартов, Л. Троцький, В. Акімов-Махновець, А. Потресов і т.д. Які після 1903 року розділились на більшовиків і меншовиків продовжуючи ідеологічну та політичну полеміку на сторінках партійної преси і в роботах із синтезу, особливо щодо питань, пов'язаних з оцінкою результатів II з'їзду РСДРП. Щодо об'єктивного аналізу діяльності політичних партій і рухів імперського національного масштабу був зроблений в основному в дореволюційній роботі: &quo ;Громадський рух в Росії на початку XX століття&quo ; в чотирьох томах за редакцією меншовиків Ю Мартова і А. Потресова, і &quo ;Форми національного руху в сучасних державах» за редакцією бундиста В. Медема. Варто відзначити що навіть у цих виданнях, намагаючись провести об'єктивний підхід до створення політичних партій, проявляється марка ідеологічної боротьби. Наукова цінність згаданих досліджень визначається їх джерельною достовірністю. Радянсько-марксистська історіографія. 20-ті роки ХХ століття проявились плюралізмом думок, які по суті не що інше як тактика щоб приховати істинні наміри керівництва Радянського Союзу. Історію інших партій крім більшовицької було погано дослідженно, а опубліковані в цей період роботи носили змінний характер. Зусилля були зосереджені на партії есерів і частини анархістів, викликані необхідністю підготувати ідеологічну підоснову, що мала розглядатись в 1922 році. Поява робіт Сталіна &quo ;Підручник історії КП (б) на всій території Союзу&quo ; у 1937 році і &quo ;Короткого курсу історії КП (б) на всій території Союзу&quo ; в 1938 році дали початок сталінського трактування історії політичних партій, спрямованість якої висловила тезу про те, що єдина партія яка заслуговує на ретельне вивчення її історії це більшовицька, в той час як історія інших партій не є необхідною. З середини 30-х до середини 50-х років історія небільшовицьких партій залишилася практично поза увагою дослідників. У ході подальших періодів дослідження присвячуються проблематиці політичних партій включених у роботах із синтезу більшіх назв і груп партій.

Роботи опубліковані в 60-х – 70-х роках являють собою свободу сталінської ідеології, незважаючи на короткий період хрущовської «відлиги» і десталінізації більшість істориків зберегли свій статус «солдатів ідеологічного фронту». Історіографія політичних партій продовжує залишатися досить політизованою. Монографії присвячені політичним партіям носили такі назви як: «Боротьба ленінської партії проти » «Боротьба Комуністичної партії з .», «Банкрутство партії .» і т.д. Тільки в 1963 році було опубліковано перше монографічне дослідження про лівих есерів написане К. Гусєвим, а в 1966 перша історіографічна стаття Л. Спіріна. 60 – 70-ті роки були відзначені кількома публікаціями у галузі історії політичних партій історіографічного характеру. Велика увага вчених приділяється багатопартійній системі і партіям есерів та лівих есерів 1917 року. В 80-х роках були надруковані роботи із синтезу партій що представляли інтереси великих землевласників і буржуазії. Також в цей період були надруковані статті колективу авторів у складі: О. П. Волобуєва, М. Леонова, А. Уткіна, В. Шелохаєва. Особливістю зазначених робіт було дослідження класової сутності партій та їх лідерів, починаючи з Ради Союзу Дворянства та Організації Об'єднаного Російського народу і закінчуючи Конституційно-Демократичною партією класифіковані як буржуазні партії. Ще однією особливістю згаданих досліджень сприяла дотриманню історіографічних правил в роботах Л. Спіріна і в статтях К. Гусєва, в яких автори розглядали перераховані питання про соціальний склад «буржуазних партій» їх програми варіанти політики по зміцненню процесу консолідації ліберальної буржуазії тощо. Кількісна та якісна оцінка партій дозволила визначити ступінь їх присутності і впливу на місцевий політичний баланс сил в різних регіонах соціальної структурипартій. Ці автори досягли успіху в своїх дослідженнях відповівши на запитання відносно шансів кадетів реалізуватися в буржуазно-демократичній революції. Вони показали цілий ряд важливих методологічних питань вивчення складної історії політичних партій і зокрема: класової сутності політичних партій, їх соціальний склад і кількість і їх вплив на всій території країни, розвиток ідеології та політичної доктрини, аргументи теоретичних програм. Також були проаналізовані в комплексі питання стратегії і тактики партій, їх засоби і форми діяльності що здійснювали пропаганду серед населення. Ми спробували виділити причини ефективності чи неефективності цих заходів, відносини між партіями, а також фактори які визначали ці відносини. На думку В. Шелохаєва гарні успіхи досягнуті в дослідженні неонародництва були реалізовані К. Гусєвим і В. Гіньовим, а аналіз сільськогосподарських програм есерів дозволив В.Шелохаєву, О.Волобуєву, В. Мілеру стверджувати що есери боролися за приведення до влади в Росії ліберальну буржуазію, тим самим затвердити свою роль парламентської опозиції. Міжвоєнна румунська історіографія. Аспекти національно-визвольного руху, діяльності національних політичних партій можемо знайти в роботах П. Козаку, А. Болдур , Шт. Чьобану, К. Стєрє, І.Пеліван, Д.

Шухевичем (пізнішим Головним Командиром УПА, а тоді командиром допоміжних поліційних частин на білоруському Поліссі), якого в рядах революційної УПА уважали всі беззастережним авторитетом в ділянці військової політики, і який заявився за негайним творенням відділів УПА. Подібні як на Поліссі боєві настрої панували й на Волині і тому в скорому часі й ціла Волинь вкривається мережею повстанських загонів УПА. 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПА Українська Повстанська Армія стала дуже скоро всенаціональною армією, єднаючи під своїми прапорами симпатиків різних партійно-політичних концепцій. Все ж таки, виростаючи з боєвих відділів революційної ОУН [Революційну ОУН називано тоді ОУН-СД, - "Організацією Українських Націоналістів - Самостійників Державників", для відрізнення і протиставлення ОУН полк. Мельника, яка в тодішній політичній ситуації відмовилась від ведення самостійної української політики і не наголошувала важливости питання української держави.], УПА, головно в початках, була організаційно тісно пов'язана зі структурою ОУН

1. Трансформація суспільства та політична модернізація

2. Релігійно-політичне значення I-III Хрестових походів

3. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

4. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

5. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

6. Политические партии и их лидеры в революции 1905-1907 гг
7. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
8. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

9. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

10. Cучасні політичні партії в Україні

11. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

12. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

13. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

14. Організація облікової політики підприємства

15. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

16. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

17. Роль політичних партій у розвитку демократії

18. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

19. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

20. Організація науково-інформаційної діяльності

21. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

22. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
23. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
24. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

25. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

26. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

27. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

28. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

29. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

30. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

31. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

32. Політичні партії в Україні та їх основні типи

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

33. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

34. Політичні партії

35. Політичні партії в Україні

36. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

37. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

38. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області
39. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади
40. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

41. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

42. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

43. Нестор Махно: історично-політичний портрет

44. Суспільна організація життя слов

45. Організація приймання товару в аптеці

46. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

47. Організація праці

48. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы

49. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

50. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

51. Організаційна система управління природокористуванням України

52. Організація оплати праці на підприємстві

53. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

54. Організація обліку грошових коштів
55. Організація евакуаційних заходів
56. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

57. Зародження партійно-радянської преси України

58. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

59. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

60. Суспільно-політична діяльність Костомарова

61. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

62. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

63. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

64. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

66. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

67. Організація касових операцій у банківських установах

68. Організація ресурсної бази банків в Україні

69. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

70. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
71. Організація охорони праці на виробництві
72. Організація робочого місця бухгалтера

73. Рівні організації організму людини

74. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

75. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

76. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

77. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

78. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

79. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

80. Етапи організації бухгалтерського обліку

Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах

81. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

82. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

83. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

84. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

85. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

86. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
87. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
88. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

89. Організація документування господарських операцій

90. Організація і методика аудиту грошових коштів

91. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

92. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

93. Організація обліку

94. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

95. Організація обліку власного капіталу підприємства України

96. Організація обліку запасів на підприємствах

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы
Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца

97. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

98. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

99. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.