Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Туризм як основна галузь економіки Туреччини

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ВСТУП Розіл І. Туризм як економічне явище. Його вплив на економіку країни вцілому Розділ ІІ. Потенціал туристичних ресурсів Туреччини 2.1. Історико-культурні багатства турецьких міст 2.2. Природні курорти 2.3. Гірськолижні курорти Розділ ІІІ. Рівень розвитку туристичної індустрії 3.1. Гостинність 3.2. Харчування 3.3. Транспорт 3.5. Спорт та розваги Розділ ІV. Перпективи та проблеми розвитку туризму в Туреччині ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ   ВСТУП Актуальність теми. На сучасному етапі міжнародний туризм є одним із перспективних напрямків зокрема економічної діяльності багатьох країн. Відомо, що на частку туристичного бізнесу припадає 7% загальносвітового експорту товарів і послуг, що поступається тільки прибуткам від експорту нафти, нафтопродуктів і автомобілебудування. Останнім часом Туреччина перетворилася на крупний туристичний центр, що користується величезною популярністю у тих, що приїжджають сюди провести свою відпустку. Туреччина - це казкова країна, що з'єднує європейський стиль життя і східний колорит. Туреччина має багатою багатовікову історією, тут прекрасно збереглися архітектурні споруди й цілі міста грецького і римського періодів. Відпочинок в Туреччині подарує вам масу незабутніх вражень, високий рівень сервісу забезпечить комфорт від готелів до пляжів і гірськолижні курортів. Відпочинок в Туреччині це тепле і чисте море, чудові пляжі, а також великий вибір видів розваг: дайвінг, рафтінг, парусний спорт, джип-сафарі, гірські лижі, водні розваги в акваленде і інше. Туреччина - це райський куточок на Землі, де багатюща культура, укріплена глибокими національними традиціями, гостинні і мудрі люди, завжди готові прийти на допомогу. Туреччина може похвалитися тривалим купальним сезоном. Турецькі пляжі чекають відпочивальників з перших чисел травня і аж до листопадових свят. Саме у цей період температура повітря встановлюється на відмітці 30 градусів. Крім того, Туреччина знаменита і зимовим відпочинком. Гірськолижні тури до Туреччини користуються популярністю як у новачків, так і у професійних спортсменів. Об’єктом дослідження є Туреччина. Предметом дослідження є туристична галузь Туреччини та її вплив на економіку крани. Метою роботи є всебічне дослідження туристичної галузі Туреччини та її вплив на економіку країни на сучасному етапі. Для реалізації зазначенної мети були поставлені такі завдання: охарктеризувати вплив туризму на економіку країни; розкрити потенціал туристичних ресурсів Туреччини; проаналізувати сучасний стан розвитку туристичної галузі Туреччини; визначити вплив галузі туризму на економіку Туреччини; розглянути загальні перспективи розвитку туристичної галузі Туреччини; При написанні роботи були використанні такі джерела: навчальні посібники; підручники; наукові журнали; путівники; інтернет-ресурси.1. Туризм як економічне явище. Його вплив на економіку країниОстанні десятиліття ХХ- початок ХХІ ст. стали періодом якісних змін у структурі та джерелах економічного зростання у світі, зумовлених новими потребами та мотивами поведінки людини в інформаційному суспільстві, інтегрованістю міжнародного співтовариства з метою взаємопізнання та взаємозбагачення.

Особливого розвитку набула індустрія міжнародних туристичних послуг, стимульована зростанням чисельності та доходів населення в індустріальних країнах, збільшенням часу на відпочинок, значним поліпшенням транспортної інфраструктури. Поняття «туризм» почало формуватися з початком масовості, тобто переміщень значної кількості людей з метою змістовного проведення дозвілля, хоча можна з впевненістю стверджувати, що подорожування завжди було властиве людині перш за все як біологічній істоті, для якої рух є невід’ємною потребою організму, а з часів посилення урбанізаційних процесів спілкування з природним середовищем все більшою мірою стає психофізіологічною потребою. По-друге, подорожування є формою пізнання середовища і розширення людських можливостей з адаптації до довкілля, а також одним з найдавніших засобів комунікації, культурного обміну, економічних контактів. Нарешті, подорожування є формою наукового осягнення світу і одним з етапів розвитку сучасної цивілізації. Але подорожування є також засобом долання бар’єрів – об’єктивних обмежень на шляху поширення явища. Можна визначити такі найбільш суттєві бар’єри: природні (гірські системи, водні простори, пустелі та інші несприятливі фізико-географічні явища), культурні (мовні, релігійні, побутові відміни тощо); технічні, пов’язані з доланням відстаней (шляхи сполучення, транспортні засоби). Тобто, мобільність людства є певною рушійною силою суспільного розвитку, спрямованою на інтенсифікацію господарювання, пом’якшення соціального і політичного напруження, поліпшення умов життя шляхом пізнання природного та соціокупьтурного середовища життєдіяльності. Такими є об’єктивні передумови виникнення та поширення туризму як явища, яке охопило значну частину людства. Туризм, як явище суспільного життя, є похідною суспільного розвитку.1 Туризм як економічне явище сучасного світу: а) має індустріальну форму; б) виступає у вигляді послуг, які не можуть накопичуватися і транспортуватися; в) створює нові робочі місця; г) виконує роль господарського освоєння нових районів; д) виступає як канал перерозподілу ВВП на користь країн, що спеціалізуються на туризмі; е) є мультиплікатором розвитку місцевої інфраструктури і зростання рівня життя місцевого населення; є) характеризується високим рівнем ефективності і швидкою окупністю інвестицій; ж) виступає як ефективний засіб охорони природи і культурної спадщини, оскільки саме ці елементи становлять основу його ресурсної бази; з) сполучний практично з усіма галузями господарства і видами діяльності людини, бо саме їх диференціація і дискретність створюють ту різницю потенціалів рекреаційного середовища, яка викликає потребу людей до зміни місць і пізнання світу в подорожах. Туризм як форма задоволення потреб людей у відпочинку справляє великий вплив на життя світової спільноти. Надходження від міжнародного туризму нині є однією з найзначніших складових так званого невидимого експорту (i visible expor ). Розвиток туристських зв'язків є важливим засобом нормалізації міжнародного становища, зміцнення дружби між народами і поглиблення взаєморозуміння.

Туризм став об'єктивною потребою сучасної цивілізації.2 Міжнародний туризм розвивається всупереч таким негативним факторам, як політична та економічна нестабільність у багатьох частинах світу,посилення тероризму,коливання валютних курсів, нестабільні ціни на нафту тощо. Багато країн щорічно приймають понад 1 млн іноземних туристів. За даними U W O, найпривабливішою країною світу з позиції туризму є Франція. Друге місце за кількістю іноземних туристів посідає Іспанія, вона випереджує за цим показником навіть таку велику туристичну країну, як США. Міжнародний туризм не тільки збільшує валютні надходження в країну, він забезпечує зайнятість населення, а також допомагає раціонально використовувати ресурси. Останнім часом міжнародний туризм надзвичайно швидко розвивається, поступаючись лише автомобільній та хімічній промисловості. Таким чином вивчення явища міжнародного туризму є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день. Значення туризму в світі постійно зростає, що пов'язано з впливом туризму на економіку окремої країни. В економіці окремої країни міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій: 1. Міжнародний туризм - джерело валютних надходжень для країни і засіб для забезпечення зайнятості. Туризм є однією з небагатьох галузей світового господарства, де постійно зростає кількість робочих місць, що у 1,5 раза перевищує цей середньогалузевий показник в інших сферах економічної діяльності. Робочі місця та туристичні підприємства зазвичай створюються в менш розвинутих регіонах країн базування, що сприяє поліпшенню економічної ситуації та заохочує місцевих жителів не полишати традиційні зони мешкання у пошуках економічно привабливіших місць проживання. Активно розвивається так званий сільський туризм, який у країнах Європи розглядають як найефективніший шлях соціального розвитку сільських депресивних регіонів, шлях до забезпечення зайнятості сільського населення, яке витісняється зі сфери матеріального виробництва внаслідок науково-технічного прогресу.1 За даними звіту Міжнародної ради з подорожей і туризму (World ravel a d ourism Cou cil), 2009 р. у сфері подорожей і туризму безпосередньо працювало майже 73,7 млн осіб, або 2,8% зайнятих у світовому господарстві, а у суміжних з туризмом галузях — ще близько 215 млн осіб (8,1% працездатного населення планети). За кількістю зайнятих тут лідирують Китай, Індія, США, Індонезія, Японія, Бразилія, Росія, Німеччина, Іспанія і Франція. Очікується, що зайнятість у зазначених сферах світового господарства до 2014 р. сягне 8,6% працездатного населення Землі. Міжнародний туризм являється активним джерелом надходжень іноземної валюти. Наприклад, велика частина доходів від міжнародного туризму в загальній сумі надходжень від експорту товарів і послуг складає: в Іспанії -- 35%, Австралії і Греції - по 36%, Швейцарії – 12%, Італії – 11%, Португалії – 21% і на Кіпрі - 52%. В більшості країн, що розвиваються, на долю іноземного туризму припадає 10-15% доходів від експорту товарів і послуг. Проте в деяких країнах цей показник значно вище, наприклад, в Колумбії він складає 20%, Ямайці – 30%, Панамі -55% і на Гаїті -73%.

Командн методи кервництва вбивали виробничу нцативу,  робтник став пасивним елементом у виробничй структур. Такий робтник не сприяв технчному прогресу. Що ж до адмнстративно-управлнського апарату, то вн, безупинно зростаючи, поглинав усе бльшу частину валового продукту, загрожуючи самй можливост розширеного вдтворення. Псля друго свтово вйни у багатьох капталстичних кранах нацоналзували були окрем галуз економки чи пдпримства. Всюди вони виявилися неспроможними витримувати конкуренцю з пдпримствами приватного сектора виробництва. Схильнсть соцалзму до зрвнювання людей та допомоги ледачому не штовха людей до творчост й винахдливост, не сприя пдвищенню продуктивност прац, а отже,  перемоз в конкурентнй боротьб. У кранах з ринковою економкою добро розподляться нервномрно, , надаючи людин право збагачуватися, вона заохочу творчих людей до винахдливост, внаслдок чого впродовж усх 70 рокв у них швидко розвиваться наука, технка, швидше пдйматься життвий рвень людей

1. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

2. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

3. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

4. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

5. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

6. Основні риси перехідної економіки України
7. Циклічність як загальна форма економічної динаміки
8. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

9. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

10. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

11. Державне регулювання економіки

12. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

13. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

14. Ревізія як елемент методу економічного контролю

15. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

16. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие

17. Історія економіки Німеччини

18. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

19. Товар як основний інструмент комплексу маркетингу

20. Економічний потенціал національної економіки

21. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

22. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції
23. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі
24. Конкурентоспроможність національної економіки

25. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

26. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

27. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

28. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

29. Заняття туризмом, як метод загартування

30. Філософія економіки

31. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

32. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

33. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

34. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

35. Екологічний аудит, як основний інструмент екологічного менеджменту

36. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

37. Державне регулювання економіки

38. Державне регулювання економіки
39. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки
40. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

41. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

42. Концептуальні основи аналізу національної економіки

43. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

44. Основи економіки

45. Основи економіки підприємства малого бізнесу

46. Основні показники економічного стану України

47. Основні теорії макроекономіки

48. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

49. Ринок і державне регулювання економіки

50. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

51. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

52. Форми і методи регулювання економіки державою

53. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

54. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
55. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація
56. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

57. Туриз як галузь світового господарства

58. Адам Сміт як економіст

59. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

60. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

61. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

62. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

63. Основные средства предприятий индустрии гостеприимства и туризма

64. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

66. Екологічне право як галузь права

67. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

68. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

69. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

70. Основні техніки художнього оформлення Петриківським розписом
71. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття
72. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

73. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

74. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

75. Основні ознаки моральної свідомості особистості як вищі етичні цінності

76. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

77. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

78. Парки Діснея як туристичні центри. Їх роль для розвитку міжнародного туризму

79. Спелеотуризм як різновид спортивного туризму

80. Туризм та його вплив на світову економіку

Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Характеристика основных факторов и условий развития туризма в Великобритании

82. Оздоровительный туризм: основные понятия, анализ организации на мировых и отечественных курортах

83. Основные и дополнительные услуги в сфере туризма

84. Філософія як галузь наукового знання

85. Мислення як предмет логіки

86. Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі
87. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів
88. Економіка галузі виробництва пива в Україні

89. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

90. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

91. Модель IS-LM як теорія сукупного попиту у закритій економіці

92. Основні етапи еволюції економічної думки

93. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

94. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

95. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

96. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные

97. Разработка основных разделов проекта производства работ

98. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

99. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.