Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова політика та бюджетний процес

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Перелік питань 1. Суть і функції фінансів 3. Фінансова політика та її основні принципи і напрями 2. Передумови ефективного функціонування фінансів 4. Принципи бюджетної системи 5. Суть і структура фінансового механізму 6. Фінансова система та її основні елементи 7. Управління державними фінансами 9. Сутність і функції фінансів підприємств 10. Фінансові результати та фактори що на них впливають 11. Бюджетна система України 12. Доходи і видатки місцевих фінансів 13. Фактори що впливають на внутрішню фінансову політику 14. Дефіцит бюджету його суть та напрямки подолання 15. Види бюджетного дефіциту 16. Суть і етапи бюджетного процесу 17. Суть місцевих фінансів, їх структура та функції 18. Видатки державного бюджету 19. Доходи державного бюджету 20. Функції Державного бюджету: 21. Державний бюджет: Суть та призначення 22. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 23. Структура та механізм функціонування державного боргу. 24. Посередники фінансового ринку 26. Прямі та непрямі податки 27. Суть місцевих фінансів, їх структура та функції 28. Форми внутрішнього державного кредиту 29. Основні джерела доходів і видатків місцевих бюджетів 31. Взаємозв’язок між такими поняттями, як податки, податкова система і податкова політика 32. Елементи системи оподаткування 33. Прямі та непрямі податки 34. Класифікація податків за різними ознаками 35. Характеристика податків, виділених в ході їх класифікації 36. Функції податків та принципи оподаткування 37. Відмінність державного і банківського кредиту. Принципи кредитування 38. Джерела погашення внутрішніх державних позик. Джерела погашення внутрішніх державних позик 39. Методи Управління державним боргом 40. Розкрийте поняття: сальдо торгівельного балансу, рефінансування і реструктуризація державного боргу, номінальний і реальний державний борг 41. Форми державного боргу 42. Зовнішній державний борг. Джерела погашення внутрішніх зовнішніх державних позик 43. Класифікація державних цільових фондів 44. Класифікація фондів цільового призначення 45. Пенсійний фонд України: джерела його формування та напрямки використання. 46. Фонд соціального страхування на випадок безробіття 47. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 48. Класифікація фінансових ринків 49. Ринок цінних паперів 50. Ринок фінансових послуг 51. Інструменти фінансового ринку 52. Види цінних паперів, які обертаються на фондовому ринку України 53. Класифікація фінансового ринку та його інструменти 54. Функції та види страхування 55. Класифікація страхування 56. Розкрийте сутність понять: страховий тариф, страхова сума, страхові внески, страхові збитки, страхове мвідхкодування. 57.59. Страхові посередники. Порівняльна характеристика особистого та майнового страхування 58. Субєкти та посередники страхового ринку 60. Поняття призначення та функції міжнародних фінансів 1. Суть і функції фінансів Фінанси - це система економічних відносин між державою, юридичними та фізичними особами щодо акумуляції та використання грошових засобів на основі розподілу й перерозподілу ВВП і національного доходу.

Отже, фінанси безпосередньо пов'язані з грошовими відносинами, але не тотожні їм. Функціонування фінансів забезпечується через фінансову систему. На практиці ця система включає різноманітні фінансові інститути, які суспільство використовує з метою забезпечення кругообігу фінансових ресурсів різної цілеспрямованості, і поділяється на: державні фінанси; фінанси підприємств і організацій; фінанси населення. Фінанси виконують наступні функції: регулюючу, розподільчу та контрольну. Регулююча функція фінансів базується на правовій регламентації грошових відносин у суспільстві. Для забезпечення регулюючої функції застосовується набір фінансових інструментів, передусім податків. З їхньою допомогою держава впливає на різні сторони фінансово-економічного розвитку. Розподільча функція фінансів пов'язана передусім з розподілом та перерозподілом суспільного продукту й національного доходу для задоволення різних потреб народного господарства й населення. Контрольну функцію фінанси виконують у процесі утворення й використання грошових ресурсів. Цей контроль має встановлюватися за пропорціями в розподілі й раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів шляхом з'ясування відповідності розміру фондів наміченим цілям. 2. Передумови ефективного функціонування фінансів Передумовами виникнення фінансів є: - існування та розвиток товарно-грошових відноси - існування держави та виконання нею своїх обов’язків - дія економічних законів на ринку 3. Фінансова політика та її основні принципи і напрями Фінансова політика - це сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення економічного й соціального розвитку країни. Фінансова політика є складовим елементом економічної політики держави, в якій визначаються: - основні напрями розвитку народного господарства країни; - загальний обсяг фінансових ресурсів держави; - джерела утворення фінансових ресурсів і напрямки їх використання; - створення ефективної системи управління фінансами; - опрацювання досконалого механізму регулювання та стимулювання економічно-соціальних процесів у державі за допомогою фінансових інструментів. Основною метою фінансової політики є оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту між галузями народного господарства та соціальними групами населення, територіями. Загальні принципи фінансової політики, на основі яких вона ґрунтується: - постійне сприяння розвитку виробництва, підтримання підприємницької активності й підвищення рівня зайнятості населення; - мобілізація й використання фінансових ресурсів на забезпечення соціальних гарантій населення; - вплив за допомогою фінансового механізму на раціональне використання природних ресурсів і заборону технологій, що загрожують здоров'ю людини. 4. Принципи бюджетної системи 1.Принцип єдності бюджету означає існування єдиного рахунку доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи. 2.Принцип збалансованості означає,що видатки повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період. 3.Державний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим, місцеві бюджети є самостійними.

4. Принцип повноти полягає у відображенні в бюджеті усіх доходів і видатків. 5.Принцип обгрунтованості означає, що бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил. 6. Принцип ефективності полягає в тому, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. 7. Принцип субсидіарності - це розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами, який грунтується на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача. 8. Принцип цільового використання бюджетних коштів полягає у використанні їх тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями. 9. Принцип справедливості забезпечує базування бюджетної системи України на засадах справедливого розподілу суспільного багатства в країні. 10. Принцип публічності та прозорості означає, що державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами. 11.Принцип відповідальності учасників бюджетного процесу вимагає відповідальності їх за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу. 5. Суть і структура фінансового механізму Фінансовий механізм - це сукупність форм і методів управління фінансовою діяльністю держави, які застосовуються суспільством з метою забезпечення умов для економічного та соціального розвитку країни. За допомогою фінансового механізму здійснюється широкомасштабний розподіл і перерозподіл створюваного в державі ВВП відповідно до основних положень фінансової політики. Функціонування фінансового механізму відбувається у процесі формування, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів для задоволення потреб держави і окремих суб'єктів господарювання. Фінансовий механізм - найбільш динамічна частина фінансової політики, його зміни відбуваються у зв'язку з вирішенням різноманітних тактичних завдань, і тому фінансовий механізм чутливо реагує на всі особливості поточного стану в економіці та соціальній сфері країни. Структура фінансового механізму Основними складовими фінансового механізму є:Фінансове планування, Фінансові показники, Фінансові важелі,Норми і нормативи, Фінансове право, Інформаційне забезпечення, Фінансовий контроль. 6. Фінансова система та її основні елементи Фінансова система - це сукупність окремих її ланок, що мають особливості в створенні та використанні фондів фінансових ресурсів для фінансового забезпечення економічних і соціальних потреб суспільства в цілому, окремих його верств населення, господарських структур. окремих громадян. Ці фінансові ресурси зосереджуються в розпорядженні держави, підприємницького сектора економіки (фінанси підприємницьких структур), певних фінансових інститутів, домогосподарств.

Значна увага надавалася аграрному питанню. Ззд втав вдновлення в Укран приватно власност на землю. Головною метою земельно полтики було визнано досягнення найвищо продуктивност сльського господарства. Була прийнята спецальна додаткова постанова, яка вимагала повернення вдбраних селянами земл та майна колишнм власникам з виплатою вдшкодування. Проблеми малоземельних селян пропонувалося виршити через розвиток промислу. Ззд окремо розглянув питання взамовдносин пдпримцв  робтникв. В ухваленй резолюц вказувалося на необхднсть чткого регламентування прав робтникв, але без права хнього втручання у справи пдпримцв та дяльнсть адмнстрац; перегляду прийнятого Тимчасовим урядом закону про свободу страйкв; унормування тривалост робочого дня569. Форум пдпримцв ухвалив окрему резолюцю з питань фнансово полтики, де вказувалося на необхднсть налагодження кредитно системи в держав. У центр уваги ззду Протофсу знаходилися й питання необхдност реформування мсцевого самоврядування в держав

1. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

2. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

3. Соціальна політика та соціальне партнерство

4. Суть фінансової політики держави

5. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

6. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
7. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
8. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

9. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

10. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

11. Принципи розробки та оцінки державної політики України

12. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

13. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

14. Царювання та політика Павла І

15. Ціноутворення та цінова політика підприємства

16. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

17. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

18. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

19. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

20. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

21. Бюджетна політика

22. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави
23. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
24. Антимонопольна політика держави та її сутність

25. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

26. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

27. Національна політика СРСР в роки перебудови

28. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

29. Основні напрямки зовнішньої політики України

30. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

31. Процентна політика комерційного банку

32. Інформаційна політика США

Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее

33. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

34. Кредитна політика комерційного банку

35. Інвестиційна політика банків в Україні

36. Державна політика в галузі охорони праці

37. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

38. Облікова політика як елемент культури бізнесу
39. Організація облікової політики підприємства
40. Формування облікової політики підприємства

41. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

42. Концепція регіональної політики

43. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

44. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

45. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

46. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

47. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

48. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

50. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

51. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

52. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

53. Політика суцільної колективізації

54. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
55. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
56. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

57. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

58. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

59. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

60. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

61. Суспільно-політичне та культурне життя України

62. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

63. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

64. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

Мульти-плеер "Ладушки".
В этом мультиплеере 20 потешек и песенок для самых маленьких: 1. «Кошкин дом» 2. «Антошка» 3. «Баю-баюшки-баю» 4. «Каравай» 5 «Ножки,
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Игра настольная "Не урони пингвина", 47 деталей.
Комплектация (47 деталей): пингвин, игровое поле, молоток (2 штуки), игровой циферблат с указателем, выбиваемые блоки (2 комплекта по 19
351 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "Акула".
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
434 руб
Раздел: Оригинальная посуда

65. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

66. Асортиментна політика підприємства

67. Маркетингова товарна політика

68. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

69. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

70. Управління ціновою політикою підприємства
71. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"
72. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

73. Державна політика стимулювання зайнятості

74. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

75. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

76. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

77. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

78. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

79. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

80. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Етнонаціональні відносини й національна політика

82. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

83. Природа політики

84. Політика великих держав на Близькому Сході

85. Політика як суспільне явище

86. Політики і політичні лідери: особливості типологізації
87. Політика і етика: соціально-філософський аспект
88. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

89. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

90. Соціальна політика

91. Структура системи соціального захисту населення і політики України

92. Митна політика України

93. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

94. Сучасна митно-тарифна політика України

95. Бюджетний процес

96. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие

97. Державне регулювання соціальної політики

98. Фінансова санація та банкрутство підприємств

99. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.