Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Роль українського міста в літературі

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Місто в літературі сьогодні трактоване не тільки як тема, мотив чи образ, а ще і як символ або міф. І в цьому власне контексті осмислення дискурсу міста в історичному, культурологічному та філософському контекстах є актуальним, а навіть – у доброму значенні слова – провокативним. Іван Франко кваліфікував рецензії як &quo ;пакосний рід літератури, для якого треба читати масу зайвини&quo ;. А Оксана Забужко, ніби як розгортаючи думку великого попередника, мало чи не в розпачі констатує: &quo ;Чи Ви хоч раз бачили в наших виданнях, навіть &quo ;літературних&quo ;, аналітичну рецензію на &quo ;блок&quo ; із 5-6 книжок різних видавництв, об'єднаних спільною темою? А це ж нормальна світова практика, перша ланка впорядкування й структуризації поточного літературного процесу!&quo ;. Думка дуже слушна, але блоку наукових книжок, які б досліджували проблему українського міста, ще поки не наберемо, а тому мова тут піде про одну з таких, в Україні чи й не першу, в той час як слов’янські та європейські літератури сьогодні активно розпрацьовують проблему міста та його впливу на людину. Авторка розвідки &quo ;Місто і література: українська візія&quo ; Віра Фоменко назагал успішно реалізує свій задум – дослідити зародження та еволюцію теми міста, проаналізувавши багатоаспектний вплив урбаністичної літератури на становлення модерної української прози. Монографічна праця має чітко визначену мету, для реалізації котрої дисертантка окреслює либонь певний надмір завдань, з якими вона в цілому таки впоралася, хоча й із різним ступенем успіху та результативності. Зреалізувати їх усі однаково успішно навряд чи й можливо, бо ж той масив творів, який склав об’єкт студій В. Г. Фоменко, явно хибує на неповноту. Важливими ж для ґрунтовного осмислення поставлених завдань могли б прислужитися праці, які до списку літератури не потрапили: такі знані сьогодні монографічні розвідки, як &quo ;Moder izowa ie mias a. Zarys problema yki urba is ycz ej w owoczes ej li era urze polskiej&quo ; (Краків 2003) Ельжбети Рибацької та &quo ;Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedz wo, mi y&quo ; (Варшава 2006) Катерини Хотинської, ще раніше – праці В.Топорова &quo ;Місто і міф&quo ; (до речі в 2000 перекладеної в Польщі) та Е.Бушевича &quo ;Cracovia i li eris. Obraz Krakowa w piśmie ic wie doby Odrodze ia&quo ; (Kраків 1998), стаття Т.Косткевічевої &quo ;Wizje mias a w li era urze wieku Oświece ia&quo ;. Не говорячи вже про чи не найперші розвідки, з-поміж яких назвімо публікації А.Грека &quo ;Семантика текста Киева в русской культуре&quo ; (1993), С.Томашевського &quo ;Mo ywy miejskie w roma sie s a isłwowskim&quo ;(1985), Т.Зарембської &quo ;Початки польського урбаністичного письменництва&quo ;(1975). Зупиняємось на цьому детально, бо – навіть поданий пунктирно – корпус цих праць підважує твердження дисертантки про те, що &quo ;вивчення міста і урбанізації як особливого феномена літератури почалося відносно недавно&quo ;. Не випадковим бачиться нам і зацікавлення проблемами міста, і то не лише в документах, а саме в літературі – з боку істориків (маємо на увазі найновішу розвідку Василя Пірка &quo ;Історія – вимогливий суддя&quo ; у виданні &quo ;Державна справа&quo ; (2008.

– №11. – С. 170-175). Місто в літературі сьогодні трактоване не тільки як тема, мотив чи образ, а ще і як символ або міф. І в цьому власне контексті осмислення дискурсу міста в історичному, культурологічному та філософському контекстах Вірою Григорівною Фоменко є актуальним, а навіть – у доброму значенні слова – провокативним. У часи, коли не те що місто-мегаполіс, а цілий світ став великим селом, – відбулася рішуча й незворотня трансформація понять центр-периферія. Розпочався ж сам процес трансформації чи не в останніх десятиліттях ХХ століття, а література саме цього періоду пильно, прискіпливо, фахово в рецензованій дисертаційній праці досліджена. Перший підрозділ монографічної праці &quo ;Дискурс міста в історичному, культурологічному та філософському контекстах&quo ;&quo ; бере старт на західноєвропейську урбаністичну філософію. Авторка відштовхується від концепції &quo ;світу-цивілізації&quo ; Ф. Броделя, апелює до положення Л.Ямпольського про місто як середовище індивідуальної та соціальної свободи – і відразу переходить до міркувань про те, який вплив мають глобалізаційні процеси на Україну. Оголюється – таким чином – одне із вразливих місць дослідження, бо провалюється в небуття власне український джерельний контекст, хоча дослідниця сама, і то слушно, задекларувала проблему української урбаністики в соціально-історичній перспективі. &quo ;Дивись на церкви, що процвітають, дивись на християнство зростаюче, дивись на місто іконами святими освітлене й сяюче і від фіміаму духм’яне та похвалами й божественними піснями наповнене!&quo ; – звертався в 1051 році перший митрополит-русич Іларіон до хрестителя князя Володимира в своєму &quo ;Слові про закон і благодать&quo ;. Варто також поміркувати, чому учитель Коперніка – Юрій Котермак увійшов до історії як Юрій Дрогобич, а Павло Русин із лемківського міста Кросно організував школу новолатинських поетів у Кракові. Якщо взяти до уваги не тільки той факт, що 1288 роком датується перший, який знаємо, опис бібліотеки князя Володимира Васильковича, зроблений Волинським літописцем, а й пам’ятку початку ХІІ століття – &quo ;Повість временних літ&quo ; (створену тоді, коли – як писав Іван Франко – Європа була ще темною), де віднаходимо як оповідання про благословення апостола Андрія і заснування Києва, так і найдавніші писемні свідчення про донині живі українські міста – Чернігів, Трипілля, Коростень, Переяслав, Ізяслав, Овруч, – то мусимо визнати: джерела урбаністичної проблеми в Україні таки значно глибші. Маємо визнати, а значить чіткіше окреслити вихідні позиції. Відчувається, що часом авторка потрапляє в дискомфортну ситуацію, будучи скутою тим масивом творів, які обрано за матеріал дослідження. Ані давньоруський, ані еміграційно-діаспориний масив текстів (не говорячи вже про сусідні літератури) не послужив, але добре було б, коли став би об’єктом для зіставлення. А той матеріал неоднозначний, але й надзвичайно пожиточний, якщо взяти до уваги дискурс українського освоєння багатьох інших міст світу. Починаючи можливо від візії чужоземних міст у &quo ;Житії і ходінні&quo ; Даниїла, ігумена із Руської землі, у &quo ;Странствованіях&quo ; Василя Григоровича-Барського чи творах Пилипа Орлика, в гостро критичних та іронічних віршах &quo ;Варшава-мати&quo ; або &quo ;Люблин-сестра&quo ; Данила Братковського – і аж до Юрія Андруховича, Оксани Забужко чи Олександра Ірванця.

Цілком слушно виводячи генеалогію антиміського міфу, услід за дослідниками, з одного боку – від біблійної традиції, з іншого – від античної літератури, авторка несміло згадує наші праукраїнські твори, які й сьогодні перевершують чимало найвибагливіших європейських раритетів. Названі нами тут твори – це лише дещиця того матеріалу, який був покликаний стати добрим кермом і вберегти шановну авторку від недоречних публіцистичних відступів та інколи необов’язкових, великих за обсягом цитат. Отож, беручи це до уваги, важко погодитися із такими висновками: &quo ;Місто як &quo ;фізичний&quo ; феномен і як носій та продуцент, перевірений щоденним побутом культури, майже не значилось серед топосів нашої &quo ;старомовної&quo ; поезії, прози, драматургії&quo ;. Запитаймо: а Київ як &quo ;мати городів руських&quo ;? У другому розділі &quo ;Українська художня урбаністика в соціально-історичній перспективі&quo ; змістовно, із виходом на дискусію, проаналізовано твори Г.Сковороди, І. Котляревського, М. Гоголя, Т. Шевченка, П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, І. Франка. Але знову ж таки, українська традиція виводиться тільки від Григорія Сковороди, якого, як наполягає шановна авторка, ми зовсім не знаємо, бо &quo ;закладений у наші літературні гени інстинкт простоти й необтяженої надміром культури &quo ;народності&quo ; все ще зберігає силу зворотної дії, перетворюючи Г.Сковороду на речника істин &quo ;для хатнього вжитку&quo ;. Хотілося б побачити і більш доказовий дискурс щодо тези, яку в рецензованій книжці викладено в підрозділі 2.2. &quo ;Петербург М.Гоголя та Т.Шевченка. Художня і ментальна рецепції&quo ;. Це висновок, що співвідносити Шевченка з наратором комедії &quo ;Сон&quo ; можна лише з урахуванням &quo ;різноістотності&quo ; Шевченка-автора й Шевченка-петербуржця, про якого ми, на жаль, не так уже багато знаємо&quo ;. Дискусійними міркуваннями, що само по собі, однак, є прикметою новаторської праці, відзначається і підрозділ 2.3. &quo ;П.Куліш – опозиція село-місто&quo ;. Так, В.Г.Фоменко, аналізуючи неоднозначний та різно-векторний доробок Пантелеймона Куліша, твердить: &quo ;Коли вдуматись у вислів &quo ;виробить форми змужичілої нашої речі&quo ; (вислів П.Куліша. – В.С.) глибше, можна в ньому побачити притаманний саме йому перегин у тому, чому вірив і що утверджував лише він. Зокрема, у присутність (коли, де, в кого?) в новоукраїнській літературній мові такого стану, який виключав мужичість. А точніше – живу народну мову, яка (і про це вже йшлося) не взяла від старокнижної мови найістотнішого – її паритетної інтеграції в загальноєвропейський літературний досвід&quo ;. Третій розділ рецензованої розвідки В.Фоменко &quo ;Вплив міста на процеси розвитку української літератури кінця ХІХ – першої половини ХХ століття&quo ; постає як найбільше аргументований та відкривавчий. І то зрозуміло, бо ж матеріалом аналізу стали вершинні здобутки українського письментва. Саме література цієї доби, як знаємо, видобула із забуття і показала світові невмирущу цінність давнини, &quo ;старого&quo ; письменства і цим небезпідставно пишалася, оскільки, як твердить В.Г

Політичну референтуру, що координує діяльність поодиноких націоналістичних організацій, веде культурно-освітню працю внутрі тих організацій та займається питанням зовнішньої політики Проводу. 4. Економічну референтуру, що веде економічні справи Проводу, старається про фонди для відбуття Конґресу та виготовляє пляни для витворення сталої, сильної економічної бази для майбутньої організації українських націоналістів. III. Провід приступає до видавання свого органу „Розбудова Нації”, в якому будуть заступлені такі відділи: ідеологія, політика, філософія, соціологія, економічний та військовий відділи, література, політична та військова мемуаристика, визвольні змагання інших народів, огляд політичного життя українського та міжнароднього, націоналістичного руху, україніка та бібліогарфія. Журнал буде видаваний у Празі. IV. Для придбання фонду на поточні потреби, як рівнож у зв'язку з підготовкою Конґресу Українських Націоналістів, Економічна Референтура приступила до збирання фондів на лісти. Кожна ліста є на мінімальну суму 10 амер. дол

1. Образ Г.С. Сковороди в українській літературі

2. Середньовіччя в українській літературі

3. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

4. Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид"

5. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

6. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов
7. Розвиток усної руської і зокрема української літератури
8. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

9. Українська література 19 століття

10. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

11. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

12. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

13. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

14. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

15. Виникнення та формування українського етносу

16. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

18. Портрет доби українського бароко

19. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого Война и Мир

20. “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі

21. Особливості українського комп`ютерного жаргону

22. Література епохи Просвітництва, її представники
23. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі
24. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

25. Природні ресурси як надбання українського народу

26. Видавництво художньої літератури в Радянському Союзі в 20-90-х роках

27. Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису

28. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

29. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

30. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

31. Жовтень 1917 року в сучасній літературі

32. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Основні етапи українського національного відродження

34. Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp.

35. Походження українського народу

36. Аналіз розвитку українського авангарду

37. Духовна культура українського народу

38. Особливості стилю українського бароко
39. Етнічна культура українського народу
40. "Історія русів" - яскравий твір барокової літератури

41. Вивчення давньої літератури в школі на прикладі твору "Слово о полку Ігореві"

42. Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г. Шевченка

43. Дитяча література Італії XVII-XIX ст.

44. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

45. Німецька література XVII століття

46. Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1930 рр.

47. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

48. Література Австралії

Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

49. Література сентименталізму. Творчість Стерна

50. Марко Кропивницький - видатний діяч українського театру

51. Аналіз українського ринку побутових насосів

52. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

53. Роль України в ЮНВТО

54. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів
55. Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури
56. Специфіка та типи уроку українського народознавства

57. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

58. Урок українського народознавства

59. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

60. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

61. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

62. Весілля в духовній культурі українського народу

63. Традиції українського народного харчування

64. Українська жінка. Її громадська і суспільна роль. Славетні українки: Маруся Богуславка, Настя Лісовська, Маруся Чурай

Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

65. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

66. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

67. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

68. Роль эпилога в романе-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир»

69. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

70. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
71. Закон україни про міліцію
72. Розвиток лізингу в Україні

73. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

74. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

75. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

76. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

77. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

78. Ліцензування в Україні

79. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

80. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

82. Вивчення сучасної української літературної мови

83. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

84. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

85. Україна під владою Літви і Польщі

86. Войно-Ясенецкий, український діяч і лікар
87. Українські міста в контексті європейської культури
88. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

89. Українська літературна мова очима Пантелеймона Куліша

90. Роль генетичного поліморфізму цитохрому Р450 у ефективності медикаментозного лікування

91. Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну

92. Співробітництво Україна-СОТ і проблема глобальної лібералізації

93. Розвиток недільних шкіл в Україні

94. Вибори та їх роль у політичному житті України

95. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

96. Роль и значение научной школы Л.С. Выготского для психологии

Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы

97. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

98. Український філософ Памфіл Юркевич

99. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.