Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Оцінка стану міської системи м. Рівного

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра екології Курсова робота на тему: &quo ;Оцінка стану міської системи м. Рівного&quo ; Виконав Студент IV курсу групи ЕО-41і Перевірив: Слов’янськ 2009 ЗмістВступ Розділ 1. Просторово-морфологічна характеристика міста 1.1 Територія 1.2 Населення 1.3 Щільність забудови 1.4 Озеленення 1.5 Інженерна інфраструктура міста Розділ 2. Динаміка простору системи міста 2.1 Оцінка розвитку міста у просторі 2.2 Побудова моделі розвитку міста Розділ 3. Оцінка впливу антропогенних чинників на місто 3.1 Оцінка кількості автотранспорту 3.2 Визначення критерію самоочищення атмосфери 3.3 Заходи по забезпеченню охорони атмосферного повітря 3.4 Оцінка шумового забруднення Розділ 4. Процеси формування якості води 4.1 Умови прийому промислових стічних вод у міську систему водовідведення Розділ 5. Оцінка комфортності міської екосистеми 5.1 Комфортність міського середовища Висновки Використана література ВступЩо являє собою місто? Передусім, місто уже на початку свого існування являло собою факт концентрації населення, знарядь виробництва, капіталу, тоді як для села характерним і донині є протилежне - ізольованість і роз'єднаність. Міста стали не лише центрами економічного, політичного і духовного життя народу, але й головними двигунами прогресу. Як відзначає Є.Н. Перцик (1991), сьогодні не існує однозначного визначення міста. За методиками ООН, нижній поріг у визначенні міста коливається від 5 до 20 тис. чол. Водночас автор наводить цікаві визначення міст, які даються у різних країнах світу: &quo ;угруповання людей, які ведуть своєрідний спосіб життя. або. частина земної поверхні, яка відрізняється від оточуючої сільської місцевості певним типом антропогенного перетворення у вигляді забудови великими будинками та іншими характерними спорудами&quo ; (Смайлс), &quo ;сукупність мешканців, інкорпорованих (тобто зареєстрованих у вигляді облікової одиниці) і керованих мером або олбдерменом&quo ; (Стамп). Український Радянський Енциклопедичний Словник (УРЕ, 1967) подає таке визначення: &quo ;Місто - великий населений пункт, жителі якого головним чином зайняті у промисловості, торгівлі, в адміністративних установах тощо&quo ;. Кількість населення у місті має бути не менше 1000, з яких не більше 25% зайнята в сільському господарстві. Вивчення містобудування періодів рабовласницького і феодального ладу, епохи капіталізму та соціалізму дає змогу відтворити загальну картину урбогенного генезису природних ландшафтів. Зароджуючись в глибині феодального міста, урбанізація найбільшого розвитку досягла в капіталістичний період, руйнуючи і забруднюючи природне середовище. Соціалістичне місто також не усунуло протиріч між людиною і природою, хоча багато зробило для створення систем озеленення та розвитку садово-паркового будівництва. Урбанізація як об'єктивний процес має свої позитивні риси, проте поряд з багатьма соціально-економічними проблемами вона створила комплекс екологічних, які загрожують у деяких випадках здоров'ю і навіть існуванню міського населення.

Ці проблеми можна згрупувати за елементами природного середовища: чисте повітря - забруднене повітря, чиста вода - забруднена вода, акустичний оптимум - акустичний максимум, сприятливий клімат - кліматичний дискомфорт, озеленені території - не озеленена забудова, доглянутий ландшафт - девастований (зруйнований). Якщо на карту міста нанесені позитивні характеристики, тобто екологічні оптимуми, ми маємо справу із здоровим оточуючим середовищем, якщо навпаки, то місту загрожує екологічна криза. Ці проблеми широко обговорюють вчені-теоретики, вони знайшли відбиття в Міжнародній програмі ООН &quo ;Людина і природа&quo ;. В усьому світі ведеться пошук шляхів оптимізації оточуючого середовища. Старі і нові міста повинні бути зручними для праці і відпочинку громадян. Тому сьогодні надзвичайно гостро поставлене завдання оптимізації оточуючого природного середовища міст. Однак його вирішення вимагає принципово нових екологічних підходів. Сьогодні найбільша і найшвидша міграція з сільської місцевості у міста відзначена в мало розвинутих країнах, які поки що не можуть забезпечити існуюче населення відповідною їжею, послугами, притулком і роботою. Ці люди, які прибули у міські райони в пошуках роботи і кращого життя, попали в скрутне становище. Результатом стає імміграція в міста бідняків, для яких міста стають пасткою, а не оазою економічних можливостей. Ті, кому пощастило отримати роботу, мусять багато працювати за низьку плату. Вони часто піддаються забрудненню пилом, шкідливими хімікатами та надмірним шумом. Один з американських дослідників зазначав, що багаті дістають вигоду, бідні ж - отруєння. Кількість тих, хто нелегально оселилися на незайнятих землях, дуже швидко зростає, але ці люди майже не включаються в міську статистику. Ці громадські або приватні землі ніхто не використовує, оскільки вони або занадто заболочені, або занадто сухі, або занадто круті, або занадто небезпечні (зсуви, затоплення або кіптява від заводів). Часто такими поселеннями стають міські звалища. Більшість цих людей живуть в халупах, збудованих із рифленого заліза, пластикових листів, картону або з будь-яких інших будівельних матеріалів, причому живуть в постійному страху, оскільки їхні поселення міська влада може розрівняти бульдозерами або ж спалити. Незважаючи на безробіття, злидні, перенаселення і поширення хвороб, більшість незаконних поселенців мають кращі умови, ніж їх земляки-бідняки, що залишилися жити у сільській місцевості. Користуючись державними програмами сімейного планування, вони прагнуть мати декількох дітей і кращий доступ до шкіл. Однак навіть у цих умовах близько половини всіх дітей шкільного віку в міських районах зникають із шкіл ще до закінчення четвертого класу, бо мусять працювати або доглядати за меншими братами і сестрами. Міграція з великих центральних місту передмістя та інші містечка. З 70-х років такий тип міграції відбувався услід за пошуком роботи в передмістях. Більшість людей мають кращі умови праці та проживання. Поліпшилися якість води і повітря. Люди мають кращі санітарні умови, централізоване постачання води і медичний догляд.

Знизився рівень захворюваності та смертності від недоїдання та інфекційних хвороб, таких, як кір, дифтерія, тиф, пневмонія і туберкульоз. Сьогодні багато міст у високорозвинутих країнах зіткнулися з проблемою погіршення послуг, старінням інфраструктур (вулиці, школи, мости, житлові будинки, каналізація), оскільки міський бюджет втрачає річні доходи, зростає вартість життя. Довкілля деградує, занепадають прилеглі райони. Багато людей середнього і вищого класів переїжджають у передмістя. Ці проблеми породжують такі негативні явища, як зловживання наркотиками, вбивства, занепад, які особливо зросли у центральних частинах міст. У більшості випадків вони отримують тільки мінімум заробітної плати і мають шанс втекти від пастки убогості. Росте концентрація міського населення, його густота в окремих містах досягає небувалих величин. Місто й оточуюче середовище, як система урбанізованих і не урбанізованих територій, розглядаються сучасним містобудуванням не тільки за окремими його компонентами (житлова, промислова або інша забудова і природний ландшафт), але і в цілому, як співвідношення міста і його приміської природної й окультуреної природних зон. Урбанізовані території не повинні зливатися між собою, щоби між ними не було &quo ;не урбанізованого фону&quo ;. В недалекому майбутньому радіус природних зелених зон великих міст збільшиться до 100 км і більше. Наявність швидкісного автомобільного і залізничного транспорту забезпечить переміщення (перевезення) міського населення в найвіддаленіші мальовничі куточки приміської зони. Розділ 1. Просторово-морфологічна характеристика міста 1.1 ТериторіяТериторія Рівненської (до 1991 p. - Ровенської) області була виділена в окрему адміністративну одиницю 4 грудня 1939 p., одночасно з іншими прилеглими областями Західної України - Волинською, Львівською, Тернопільською. За загальною земельною площею (20,05 тис. кв.км) та кількістю населення (1194,5 тис. чол. на 1.01.1995 р) Рівненщина посідає відповідно 21-e (3,1%) та 22-е (2,3%) місця серед інших областей України. На території області розміщується 16 адміністративних районів (вже після завершення роботи над рукописом книги, 22.09.1995 p., Верховна Рада України прийняла постанову про створення Демидівського району, розділивши Млинівський район) та чотири міста обласного підпорядкування. Область розташована на північному заході України, у межах Західно-поліського регіону, охоплюючи східні частини Волинського Полісся, Волинської височини та Малого Полісся і західну окраїну Центрального (Житомирського) Полісся. Межі області визначаються географічними координатами крайніх точок: на півночі - 51&quo ;58' пн. ш. (поблизу с. Гориничі Зарічненського району), на півдні - 50&quo ;0 пн. ш. (1,5 км на південний схід від с. Новоукраїнське Радивилівського району), на заході - 25'О сх-д. (З км від с. Боремель Демидівського району), на сході - 27&quo ;38'сх. д. (с. Будки-Кам'янські Рокитнівського району). Загальна протяжність границь області у цих межах становить понад 1080 км. Серед внутрішніх границь найбільшу протяжність (411км) має межа з Волинською областю, яка у Волинському Поліссі (Зарічненськийю, Володимирецький, Костопільський райони) теж переважно проходить по заболочених, вкритих лісами масивах, і лише фрагментарно (русло р.

Ряды потных солдат, орущий унтер, кони и машины становятся элементами системы. Здесь, в штабе, разрозненные людские массы собираются в компактную массу, отвердевают до стальной прочности. ...Из разных направлений исходят невидимые нити. Они идут через пространство и время, пересекают историю, географию, химию и физику. Вот одна из них, зыбясь и колеблясь, огибая даты войн, открытий, знаменитых рождений и смертей, упирается в 1873 год. Чахоточный фанатик, источенный цифрами как старое дерево, в замкнутом кругу зеленого абажура изобретает нарезной пушечный ствол. На синей кальке вычерчены нарезы канала. Образцы стали, селедочный хвост, соломенные волосы изобретателя. Изобретатель счастлив. Вторая устремляется, пересекая меридианы и границы, к заводам Крезо, во Франции. Над заводами черное небо озарено огнем домн. В их кирпичных недрах рыжий рабочий обтачивает на воющем станке шестидюймовый стакан. Третья теряется в белорусских болотах, в камыше и осоках за деревней, где стоит польская батарея. Шесть артиллеристов в конфедератках

1. Оцінка стану менеджменту в організації

2. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

3. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

4. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

5. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

6. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
7. Оцінка фінансового стану підприємства
8. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

9. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

10. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

11. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

12. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

13. Оцінка збитку після настання страхового випадку

14. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

15. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

16. Економічна оцінка кредитного процесу

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

17. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

18. Експертна оцінка земель

19. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

20. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

21. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

22. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка
23. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження
24. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

25. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

26. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

27. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

28. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

29. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

30. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

31. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

32. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы

33. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

34. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит

35. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

36. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

37. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

38. Оцінка доцільності правової охорони
39. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві
40. Оцінка персоналу

41. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

42. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

43. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

44. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

45. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

46. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

47. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

48. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Банка для сыпучих продуктов "Цветовная поэма" квадратная, 800 мл.
Банка для сыпучих продуктов квадратная (клипс). Размер: 9x9x18 см. Объем: 800 мл. Материал: керамика.
305 руб
Раздел: Прочее
12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Гідроекологічна оцінка річки Рось

50. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

51. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

52. Економічна оцінка екологічних збитків

53. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

54. Методики оцінки фінансового стану банків України
55. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку
56. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

57. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

58. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

59. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

60. Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь

61. Происхождение Солнечной системы и Земли

62. Вселенная, Галактика и Солнечная система

63. Происхождение и развитие солнечной системы

64. Солнечная система в центре внимания науки

Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие

65. Обзор солнечной системы

66. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

67. Строение солнечной системы

68. Солнечная система

69. Тросовые системы в космосе

70. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи
71. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы
72. Система HLA и инфекционные заболевания

73. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

74. Бактериальная система секреции белков первого типа

75. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

76. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

77. Транспортная система (Восточного Казахстана)

78. Экономическая система Дании

79. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

80. Схема системы налогообложения

Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

81. Денежная система России

82. Налоги и налоговая система РФ

83. Налоговая система государства, налоги и их виды

84. Налоговая система Российской Федерации

85. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

86. Налоговая система Японии
87. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
88. Проблемы реформирования налоговой системы в России

89. Судебная система Российской Федерации

90. Система расходов бюджета

91. Налоговая система России в новом правовом поле

92. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

93. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

94. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

95. Становление системы социальной защиты государственных служащих

96. Контроль в системе органов государственной власти

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки

97. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

98. Гражданское право в системе права

99. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.