Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Історія свідчить, що всі значні злети людського духу супроводжувалися широким просвітницьким рухом. Дане твердження є цілком характерним і для українського національного злету початку XX ст. Українська наддніпрянська інтелігенція, прагнучи національного відродження, розгорнула складну справу просвітництва українських народних мас, вдавшись до витлумачення народові, ким і чим він є серед інших європейських народів, якими прихованими потенціями володіє, якого майбутнього є гідним. Просвітництво було необхідним не лише задля «зближення» з народом чи заради прискорення емансипації українців від сусідніх націй, а й заради відвернення мас від згубного впливу соціалізму, для проростання зерен якого, як з'ясувалося у ході історії, найсприятливішим виявився темний етнічний ґрунт. Однак якщо зближення з народом на ділі було не таким уже й складним завданням (українська ж інтелігенція у своїй масі була вихідцем із народного лона), то завдання відвернення від соціалістичних (майже релігійних на російських обширах) ідей залишилось неосягненим українцями-інтелектуалами, а тому навіть не висувалося. Розум цих інтелектуалів на той час уже найтіснішим чином поєднував непоєднуване - ідеї російського соціалізму з українською національною ідеєю, стрижнем якої було унезалежнення нації. Напевно, у цьому й крилася одна з багатьох причин (поруч із такими чинниками, як детермінованість суспільно-історичних процесів умовами самодержавного політичного режиму, незрілість інтелігенції як соціальної сили, амбіційність її представників і т. д.), які стали на перешкоді поширенню просвітництва до галицьких масштабів і результатів у вигляді консолідації національних сил, піднесення їхньої самосвідомості, посилення здатності до самозбереження і самовідтворення власних форм буття. Попри вади і прорахунки, просвітницький рух початку XX ст. дав позитивні результати, значною мірою зумовлені активнішим прилученням інтелігенції до просвітницької діяльності і, зокрема, її працею над створенням за галицьким зразком таких культурно-національних організацій, як «Просвіти». Появу на Наддніпрянщині «Просвіт» уможливили революційні події 1905 р. Уже в жовтні 1905 р. «Просвіта» виникає у Катеринославі, потім - в Одесі. 'У наступному, 1906 р. «Просвіти» відкриваються у Києві, Кам'янці-Подільському, Чернігові, а у 1907 р. - у Житомирі та Миколаєві. В цілому протягом 1905-1907 рр. на Наддніпрянщині було зареєстровано дев'ять «Просвіт» у великих містах, які мали близько трьох десятків філій у містечках і селах. Наприклад, свої філії вдалося відкрити кам'янець-подільській, катеринославській «Просвітам». Київській же організації влада не дозволила закладати філії на території губернії (напевно, дався взнаки підсвідомий страх відродження традицій «матері міст руських»). Полтавське «Губернское по делам об обществах присутствие», розглянувши статут полтавської «Просвіти», не погоджувалось взагалі на реєстрацію товариства. Аргументація відмови була досить простою: «Маючи на увазі, що ті заходи, якими товариство хоче впливати на народ, вважаються у теперішні неспокійні часи дуже небезпечними, які можуть викликати непорядки, а ще до того ж Малоросія складає з себе частину однієї Великої Російської Держави і про розбудження національної і політичної свідомості малоросійського народу у цей час не може бути й мови, Губ.

Присутствіє. визначаючи, що відкриття товариства &quo ;Просвіта&quo ; загрожувало б громадському спокою, постановило не реєструвати українське товариство &quo ;Просвіта&quo ;». В реєстрації статутів «Просвіти» було відмовлено і в Лубнах, Харкові, Черкасах. Мав рацію Дмитро Дорошенко, зауважуючи, що історія наших «Просвіт» «єсть наполовину історією &quo ;мертвих і ненарожденних&quo ;, яким завчасно закрито очі, або й не дано навіть побачити світу». Організаторами і активними членами «Просвіти» ставали представники різних прошарків української інтелігенції - літератори, журналісти, актори, музиканти, науковці, лікарі, земські діячі, а інколи - священики. Так, у створенні катеринославської «Просвіти» брав участь Д. Яворницький, одеської - І. Липа, С. Шелухін, М. Комаров, І. Луценко, полтавської - П. Мирний, кам'янець-подільської - К. Солуха, Ю. Сіцинський, К. Старинкевич, В. Чехівський, чернігівської - М. Коцюбинський, І. Шраг, Ф. Левицька, Л. Шрамченко, О. Андрієвська, О. Калинська, А. Глібов. У київському товаристві працювали Б. Грінченко, В. Леонтович, К. Стеценко, М. Лисенко, С. Єфремов, В. Винниченко, Леся Українка, А. Кримський, М. Старицька, Ф. Мату-шевський, М. Левицький, у миколаївському - М.Аркас, І. Лобко, П. Каракаєв, П. Скляр, Ю. Литвин, Г. Науменко, Л. Ківшик та ін. Українські «Просвіти» виникали і в інших регіонах Російської імперії - там, де мешкало українське населення: у Криму, Катеринодарі, Мінську, Баку, Владивостоці, містах Середньої Азії. Покладаючи на «Просвіти» великі надії, Б. Грінченко зазначав: «Наші просвітні Товариства понесуть хвилі розумного життя, світло науки і мистецтва в найдальші закутки Вкраїни, поширять і зроблять популярними надбання культури нашої української і світової». У статуті, складеному Грінченком для київської «Просвіти», мета товариства була конкретизована: «Товариство має на меті допомагати розвиткові української культури і першим чином прививати українському народу в його рідній мові». Задля цього планувалося видавати книжки, брошури, часописи українською мовою; створювати бібліотеки, музеї, читальні, книгарні; читати публічні лекції з українознавчої проблематики; влаштовувати загальноосвітні курси, спектаклі, конкурси; відкривати школи, притулки, ясла тощо. Структурно «Просвіти» складалися із комісій чи відділів. Так, у складі миколаївської «Просвіти» працювали літературно-науковий, артистично-музичний, книгарні і книгозбірні, господарський відділи. Вся робота проводилась під контролем Ради товариства. Чернігівська «Просвіта» складалася з педагогічної, артистичної, лекційної комісій. Аналогічною була структура інших наддніпрянських «Просвіт». «Просвіти» - єдиний, за висловом Лесі Українки, «ясний пункт на темному тлі українського життя» - ставали своєрідними центрами, зусиллями яких активізувалося національне життя українців, плекались тоненькі паростки української традиції, відроджувалася пам'ять нації. Зміцнювалася відпорність русифікації, зрештою, кристалізувалося самодостатнє національне «я», що забезпечувалося на практиці розгортанням роботи у кількох напрямках. Так, у київській «Просвіті» на чільному місці була видавнича справа.

Серед її активних працівників були Д. Дорошенко, С. Єфремов, Л. Яновська, Є. Чикаленко і - назвемо окремо - Б. Грінченко, який склав близько півсотні популярних книжечок для народу з найрізноманітнішої тематики. Видавнича діяльність київського товариства поширювалась на інші міста - Одесу, Могилів-Подільський, Полтаву, Катеринослав та ін. Київські просвітяни проводили акції, спрямовані на створення українських кафедр у Київському університеті; надсилали до українських представників у Державній думі прохання порушити в Думі питання про українізацію шкіл в Україні та про створення народного університету у Києві. Крім того, дбали про створення Народного дому у Києві, будівництво пам'ятника Тарасові Шевченку та ін. Миколаївська «Просвіта» велику увагу приділяла лекційній пропаганді. «Хто ми і чого нам треба», «Індивідуальні риси української культури», «Україна», «Українські церковні братства і сучасні &quo ;Просвіти&quo ;», «Мета просвітніх товариств на Україні», «Історія українського театру» - такими були теми рефератів, підготовлених і виголошених просвітянами Миколаєва. Крім того, були прочитані лекції про життя та діяльність І. Котляревського, М. Заньковецької, П. Ніщинського, І. Карпенка-Карого, Б. Хмельницького. М. Аркас, голова товариства, завершивши роботу над рукописом «Історія України:Русі», прочитав курс із 14 лекцій з української історії. Зусиллями просвітян закладалися недільні школи, створювалися самодіяльні хори, театри, влаштовувались концерти, літературні вечори. Така подвижницька діяльність вимагала коштів, що їх часто-густо надавали самі просвітяни, а також відомі українські меценати. Так, на кошти Є. Чикаленка виходила газета «Рада». І. Зборовський подарував «Просвіті» колекцію етнографічних матеріалів. Але це найвідоміші справи та імена, а були й зовсім невідомі чи маловідомі люди, пожертвування яких, зрештою, й уможливлювали існування й роботу «Просвіт». Діяльність товариств ускладнювалась, а то й зовсім ставала неможливою внаслідок дій влади. На збори просвітян місцеві адміністративні органи засилали шпигунів, які звітували потім перед цими органами про почуте й побачене. На прохання «Просвіт» дати дозвіл на проведення того чи іншого заходу влада слала численні «откази». На просвітян накладалися штрафи, в їхніх житлах провадились обшуки; нарешті, влітку 1907 р. почались арешти, закриття українських просвітницьких закладів, створених членами «Просвіт». Ось як описував ситуацію у Чернігові М. Коцюбинський у листі до галичанина А. Чайковського від 3 березня 1907 р.: «. Отож уявіть собі, попросту не дають жити «Просвіті». Хочемо скликати збори - заборона; хочемо зробити театральну виставу - забороняють. Навіть концерт Лисенка на користь «Просвіті» заборонили. їздиш, гризешся, пояснюєш - нічого не помагає. Кажуть - існуйте собі на папері, а жити не дамо». Намагаючись протистояти владі, підтримувати життєдіяльність своїх організацій, просвітяни прагнули залучати до них нових членів. Проте наддніпрянським «Просвітам» не вдалося стати такими масовими, як у західноукраїнському регіоні. Так, наприклад, членами київської «Просвіти» у 1907 р.

Треба мати на уваз не тепершнй стан, який уже змнився, але тодшнй, стан «сердечно дружби в демократизм» мж СССР  захднми державами пд кнець вйни  безпосередньо псля  закнчення. Укранський визвольний рух вдразу правильно оцнив стоту большевицько «демократично» пропаAанди та перегонв у «демократизм» мж СССР  захднми державами. Це зважено в нструкцях Проводу ОУН в Укран,[7] як дають цлсну оцнку загально полтично ситуац  напрям дяльности для цлого революцйно-визвольного руху. Там вказано, що гасло демократ стало предметом полтично тактики  засобом обидвох ривалзуючих сторн, щоб приднати на свй бк громадську думку  симпат народв. У той самий час, починаючи вд 1945 р., рзн коньюнктуристи, виступаючи речниками «демократизму», намагаються втягнути укранську самостйницьку полтику в таку саму гру в демократю, яка вдбуваться на мжнародньому форум,  в якй СССР гра одну з перших скрипок. Справжньою причиною того галасування про демократю не були дйсн потреби укранського визвольного руху, а безкритичне сприймання  нерозумння того, що по сут дться в мжнародньому житт, плитке наслдування  бажання уподбнитися до зовншнього свту, до актуально моди

1. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

2. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

3. Лінгвістичні напрямки наприкінці XIX — на початку XX ст.

4. Досягнення в техніці у XIX-на початку XX ст.

5. Традиційна народна медицина гуцулів Рахівщини XIX – початку XX ст.

6. Усвідомлення модерністської літератури крізь призму читацького сприйняття
7. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.
8. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

9. Україна на початку ХХ ст

10. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

11. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

12. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

13. Філософія України кінця XVIII - початку XIX ст.

14. Украинская литература конца XIX и начала XX ст.

15. Чинники процесу антропогенезу на території України

16. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Именная ложка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

17. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

18. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

19. Заканадауства Расійскай імперыі (канец XVIII-пачатак XX ст.)

20. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

21. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

22. Экономический подъем Германии (конец XIX – нач. XX ст.)
23. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю
24. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

25. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

26. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

27. Основні тенденції розвитку релігійних процесів в сучасному українському суспільстві

28. Особливості тренувального процесу біатлоністів

29. Екологічні проблеми міст України

30. Наш край наприкінці ХХ ст. – на початку ХХI ст.

31. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

32. Податкова політика України

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

33. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

34. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

35. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

36. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

37. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

38. Сучасна мовна політика України
39. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.
40. Історія України. Соціально-політичні аспекти

41. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

42. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

43. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

44. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

45. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

46. Валютна політика України

47. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

48. Міжнародна політика і світовий політичний процес

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения

49. Аналіз стану соціальної політики в Україні

50. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

51. Митна політика України

52. Сучасна митно-тарифна політика України

53. Фінансова політика та бюджетний процес

54. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України
55. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація
56. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

57. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

58. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

59. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

60. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

61. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

62. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

63. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

64. Культурно-историческое направление на рубеже XIX-XX ВВ. Ф.Ф. Зелинский. Ю.А. Кулаковский

Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

66. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

67. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

68. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

69. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

70. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)
71. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ
72. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

73. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

74. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

75. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

76. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

77. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

78. Боротьба царизму проти українофільства у другій половині ХІХ ст.

79. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

80. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

82. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

83. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

84. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

85. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

86. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.
87. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття
88. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

89. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

90. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

91. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

92. Процеси державотворення на України

93. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

94. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

95. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

96. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

97. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

98. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

99. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.