Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Сутність організаційних змін

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ 1. Сутність організаційних змін 2. Модель процесу організаційних змін 3. Управління організаційних змін Висновки Список використаних джерел ВступСьогоденному конкурентне середовище являє собою доволі динамічну структуру, тому організація яка в ньому знаходиться також перебуває в постійному русі. Задля того щоб не тільки не відставати від своїх конкурентів але й випереджати їх компанії необхідні зміни. Сьогодні організаційні зміни чи не найважливіша складова управління організацією. В процесі функціонування організації під впливом чисельних факторів зовнішнього середовища виникає невідповідність сформульованої організаційної структури реальним потребам. Організаційні невідповідності у таких випадках стають сферою управління організаційними змінами. Під організаційними змінами розуміється будь-яка зміна в одному або кількох елементах організації. Зміни можуть стосуватися будь-якого елементу процесу організації: рівня спеціалізації; способів групування; діапазону контролю; розподілу повноважень; механізмів координації. При цьому слід зауважити, що зміни у будь-якому одному підрозділі організації, як правило, впливають на інші підрозділи і на організацію в цілому. Перед організацією, яка наважилася на зміни, постає ціла низка досить складних завдань. Запроваджені зміни можуть не спрацювати, або дати результат зовсім інший, ніж очікувалось. У багатьох сферах економічної діяльності організаціям необхідно реагувати на зміни в навколишньому оточенні не лише адекватно, але й оперативно. Часто трапляється так, що складність самого завдання, помножена на необхідність швидкого його виконання, стає надто складним випробовуванням для колективу. Невдала спроба обходиться дорого. Тому дуже важливо, щоб менеджери і працівники добре знали, що саме потрібно змінити і, з-поміж можливих варіантів, обрали найоптимальніший. 1. Сутність організаційних змінКожна організація існує в мінливому середовищі і неминуче теж безперервно змінюється. Тому організації з бюрократичною, негнучкою системою зазвичай - неефективні. Організаціям, які відзначаються жорсткою системою ієрархії, високим ступенем професійної спеціалізації, вузько обмеженим колом завдань кожного працівника, негнучкими правилами та процедурами, а також управлінням без особистої відповідальності, важко адекватно реагувати на зміни в оточенні. Потрібно, щоб структура організації була гнучкою і легко пристосовувалася до змін. Система організації має передбачати, з одного боку, високу відповідальність її працівників, а з другого - можливість виявити ініціативу, а організації належно скористатись їхніми здібностями . Запровадження змін в організації - справа непроста і витратна. Проте багато організацій успішно долають цей бар'єр. Організації з гнучкими структурами, які легко пристосувати до новацій, мають у цьому сенсі значні переваги над організаціями, структури яких жорсткі й нединамічні. Організації, які досягай успіху, свою головну проблему вбачають у необхідності управляти так, аби встигати за змінами. Це призвело до того, що виникла навіть особлива термінологія даної проблеми.

Зовнішні чинники необхідності змін. Наш час - час значних перемін, що зачепили не лише індустріально розвинені суспільства, але й ті, що розвиваються, а це, своєю чергою, дуже позначається на організаціях, які в них діють. Багатьом із них довелось суттєво, а часом і докорінно, змінити способи ведення справи. Результат можна порівняти хіба що з промисловою революцією XIX століття. З приголомшуючого розмаїття чинників, які тиснуть на організацію, примушуючи її певним чином змінити свою діяльність, розглянемо лише три, достатньо вагомі, а саме: глобалізація ринку; поширення інформаційних технологій та комп'ютерної мережі; нові якості робочої сили, зайнятої в організаціях. Глобалізація ринку. Спостерігаємо зростання міжнародної конкуренції, яка уже нині набрала безпрецедентних масштабів. Більше того, тон на світовому ринку задають якраз міжнародні або транснаціональні корпорації. Виникнення корпорацій світових масштабів змушує національні об'єднання запроваджувати у себе зміни, які б дозволили їм проводити свої операції з дотриманням міжнародних стандартів. Світовий ринок нині охоплює більшість з товарів, які взагалі виробляються, але часто задля того, аби витримати конкуренцію, фірмам доводиться відповідно змінювати свою культуру, структуру та спосіб ведення операцій . Інформаційні технології та комп'ютеризація. Щоб витримати міжнародну конкуренцію, потрібна гнучкість, якої досить часто бракує традиційним організаціям. Проте сучасна революція у сфері інформаційних технологій допомагає багатьом організаціям вдосконалити справу і набути належної гнучкості. Іншим важливим джерелом змін сучасних організацій є поширення комп’ютерної мережі та використання особливо витончених інформаційних технологій. Інформаційна технологія - це комплекс, який охоплює комп'ютерну мережу, систему телекомунікацій і засоби контролю. Зміни на ринку робочої сили. Окрім проблем, пов'язаних із проникненням на ринки іноземних конкурентів та швидкими змінами у сфері інформаційних технологій, спостерігаються зміни й на ринку робочої сили. Саме тому ми наголошуємо на труднощах управління організаціями, які поєднують у своїй культурі кілька різних культур. Розмаїття ринку робочої сили постійно зростає, особливо щодо тендеру та національностей. Тому відповідно зростають і вимоги до організацій дотримуватися принципу рівних можливостей при наймі та підвищенні по службі. 2. Модель процесу організаційних змінПісля того як зміни все-таки були здійснені, відзначається відставання в одержанні результатів від них. Зміни повільно приносять очікувані плоди; в організації пов'язують ефект, отриманий від змін, з раніше існуючими порядками. З метою подолання такого опору розроблено метод, що припускає послідовне здійснення 12 кроків, пов'язаних із трьома типовими організаційними задачами керування змінами: 1) формуванням політичної динаміки в підтримку змін; 2) забезпеченням мотивованості на зміни; 3) підтримкою ефективного контролю над процесом трансформації. Дії по формуванню політичної динаміки в підтримку змін: Крок 1. Забезпечення підтримки всіх груп влади усередині фірми Широкому анонсуванню планованих змін повинне передувати одержання підтримки з боку провідних керівників фірми.

Крім того, необхідна робота з виявлення неформальних лідерів - лідерів думок - і залучення їх у процес формування сприятливого для здійснення змін організаційного клімату. У той же час варто враховувати, що в будь-якій ситуації існує лише невелика кількість людей, чия участь з самого початку є абсолютно необхідною. Як відзначає Д. Недлер, успішні менеджери споконвічне орієнтуються на дійсно ключових людей, а потім забезпечують участь інших . За пріоритетністю методи забезпечення підтримки відповідно до даного підходу ранжуються в такий спосіб: запрошення до участі (надають можливість співробітникам ототожнювати себе зі змінами); переконання (використовується для забезпечення підтримки людей, участь яких не обов'язкова на початковій стадії-стадії проектування змін; підтримка з боку цієї категорії може бути досягнута за рахунок апелювання до найбільш значимих цінностей організації); формальні і неформальні стимули (включаючи можливість одержати нове завдання, зробити новий крок у кар'єрі, створення відчуття підвищення статусу тощо). Крім того, часто може використовуватися: ізоляція (іноді цей прийом застосовується по відношенню до людей, які важливі для організації, але при цьому навряд чи будуть підтримувати зміни на початкових етапах трансформації); збереження позицій таких людей у службовій ієрархії звичайно супроводжується діями, спрямованими на створення їх дистанційності від вирішення задач, безпосередньо пов'язаних зі змінами; &quo ;вентилювання&quo ; (практика показує, що звільнення невеликого числа керівників вищої ланки, незважаючи на їхній інтелект, знання і досвід, не здатних з різних причин інтегруватися в нове життя організації, є неминучими). Крок 2. Формування стилю поведінки, орієнтованого на лідерство У забезпеченні підтримки змін особливе значення має стиль поводження лідерів організації, а також те, як лідери використовують механізми винагороди і покарання, якою термінологією оперують, як поводяться привселюдно. Спостереження співробітників за лідером особливо інтенсивне на початкових стадіях трансформації. Крок 3. Навмисне використання символів і термінології зміни Ще один прийом для забезпечення підтримки змін, зв'язаний з навмисним використанням пов'язаних з цими змінами символів і термінології. Приміром, успіх фірм у реалізації філософії тотального керування якістю значною мірою базувався на активному використанні термінів типу &quo ;постійні поліпшення&quo ; (co i ues improveme ) і &quo ;дисципліна процесів&quo ; (process discipli e), що поступово органічно ввійшли в повсякденний лексикон співробітників цих фірм. Крок 4. Визначення точок стабільності Усі співробітники повинні знати, що представники вищого керівництва, навіть якщо вони недавно прийшли на фірму, не відмовляються від усіх цінностей минулого і не зневажають тим, що було досягнуто до цього. Відповідно у процесі пояснення необхідності змін лідерам фірми варто визначити чітку і зрозумілу усім позицію щодо того, що змінюватися не буде. Крок 5. Створення почуття незадоволеності поточним станом Як відзначає Д. Лоуренс, &quo ;люди не хочуть змін доти, доки вони не будуть абсолютно переконані в неприйнятності поточного варіанта розвитку подій&quo ;.

Це мали бути ті українські націоналістичні організації масового характеру, які замість планованих на цих теренах частин ОУН унапрямлювали акцію постійного залучування українського громадянства на теренах США й Канади до визвольної боротьби цілого українського народу під прапорами ОУН. Обидві ці організації гідно виконували покладене на них полк. Коновальцем завдання – аж до другої світової війни. Згодом впливи в цих організаціях – ОДВУ й УНО – перехопила організація полк. А. Мельника. Таку систему застосовано й на інших теренах поза українськими землями й обмежено творення окремих клітин ОУН конечним мінімумом. Завданням цих клітин було виконувати окремі доручення ПУН-у в ділянці зовнішньої політики та керувати націоналістичними організаціями даної країни, що мали масовий характер, як згадані ОДВУ й УНО. При цьому ці клітини ОУН спирали своє керівництво в організаціях масового характеру не на якихось правно-організаційних вимогах, а на здобутому для себе авторитеті серед громадянства. Обов'язком членів ОУН за кордоном було теж увімкнутися в ряди членів усіх інших українських організацій та установ і, за змогою, скерувати їхню працю по лінії потреб визвольно-революційної боротьби українського народу

1. Економічна ефективність організації виробництва пальто

2. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

3. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

4. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

5. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації

6. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області
7. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
8. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

9. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

10. Сутність та зміст сучасного менеджменту

11. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

12. Поняття, сутність і зміст права

13. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

14. Сутність і зміст педагогічної етики

15. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

16. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева

17. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

18. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

19. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

20. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

21. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

22. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету
23. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання
24. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

25. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

26. Зміст поточних планів та організація їх розробки

27. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

28. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

29. Організація приймання товару в аптеці

30. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

31. Організація праці

32. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы
Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

33. Організаційна система управління природокористуванням України

34. Місце України в глобалізаційних процесах

35. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

36. Організація обліку грошових коштів

37. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

38. Рельєф та ландшафтна організація
39. Механізм реалізації форфейтингу
40. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

41. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

42. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

43. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

44. Організація касових операцій у банківських установах

45. Організація ресурсної бази банків в Україні

46. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

47. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

48. Організація будівельного майданчика

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

49. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

50. Організація робочого місця бухгалтера

51. Рівні організації організму людини

52. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

53. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

54. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві
55. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
56. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

57. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

58. Внутрішній аудит організації

59. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

60. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

61. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

62. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

63. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

64. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

66. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

67. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

68. Організація документування господарських операцій

69. Організація і методика аудиту грошових коштів

70. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
71. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
72. Організація облікової політики підприємства

73. Організація обліку в магазині "Світанок"

74. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

75. Організація обліку доходів

76. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

77. Організація обліку на підприємстві

78. Організація обліку орендних операцій

79. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

80. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

81. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

82. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

83. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

84. Організація управлінського обліку на підприємстві

85. Основи організації бухгалтерського обліку

86. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
87. Ревізійні комісії підприємств і організацій
88. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

89. Аудит в організації

90. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

91. Громадські організації як вид об’єднань громадян

92. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

93. Організації (органи) господарського керівництва

94. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

95. Організація захисту державної таємниці в Росії

96. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

97. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

98. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

99. Правова організація працевлаштування громадян


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.