Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Основні принципи маркетингу

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Критичний огляд сучасних підходів до розуміння основних принципів маркетингу Висновки Список використаних джерел ВступТермін &quo ;маркетинг&quo ; виник в економічній літературі США на межі ХІХ - ХХ ст. Існують сотні його трактувань. Основна проблема полягає в тому, що це поняття має кілька значень, поєднуваних тим самим англомовним терміном &quo ;маркетинг&quo ;. Одні фахівці розглядають структуру цього терміна як дієслова marke (продавати, збувати) і суфікса - i g, що вказує на активну діяльність. У дослівному перекладі marke i g - продаж, збут. Інші, розглядаючи &quo ;marke &quo ; як іменник &quo ;ринок&quo ;, перекладають marke i g як &quo ;створення ринку&quo ;, &quo ;ринковедення&quo ;, &quo ;діяльність у сфері ринку&quo ;. У зв'язку з тим, що в російській мові не знайшли підходящого еквівалента, термін залишився не перекладеним, а відповідна наука і практика так і були названі - &quo ;маркетинг&quo ;. Філософія маркетингу вимагає, щоб підприємницька діяльність, бізнес концентрувалися навколо споживача. Це означає, що повинні вироблятися і поставлятися на ринок товари, що будуть, безумовно, куплені, на які обов'язково буде попит. Тільки визнання ринком цієї продукції є показником ефективності діяльності фірми, найбільш успішною винагородою для кожного учасника трудового колективу фірми. Головне в маркетингу - двоєдиний і взаємодоповнюючий підхід. З одного боку, це ретельне і усебічне вивчення ринку, попиту, смаків і потреб, орієнтація виробництва на ці вимоги, адресність продукції, що випускається; з іншого боку - активний вплив на ринок та існуючий попит, на формування потреб і купівельних переваг. Основними передумовами виникнення маркетингу є: перевищення пропозиції над попитом, тобто наявність насиченого товарами і послугами ринку (ринку покупця); розвинена конкуренція товаровиробників; розвинена ринкова інфраструктура; зростання життєвого рівня населення і відповідно збільшення попиту на товари споживчого призначення; прагнення підприємств до розширення ринків збуту продукції і збільшення прибутків. Критичний огляд сучасних підходів до розуміння основних принципів маркетингуЕфективність діяльності організацій залежить від якості виконання службами та підрозділами своїх функцій. Маркетинг охоплює функції, які можуть бути сформульовані як головні види діяльності або комплекси видів діяльності, що здійснюються в процесі маркетингу товарів або послуг. Говорячи про функції маркетингу, спочатку мали на увазі такі окремі функції, як: Зустрічні: купівлі та продажу; розподілу товарів. Допоміжні: стандартизації та спрощення продукції; організації комерційної інформації; збору та оброблення інформації щодо ринку; фінансування; відповідальності за прийняття рішень. Проте сучасна концепція маркетингу виділяє чотири головні функції: Дослідження маркетингу та збір інформації. Планування асортименту продукції. Збут та розподіл. Реклама та стимулювання збуту. Для кожної функції маркетингу є своєрідні види діяльності, що зумовлюють спрямованість роботи служби маркетингу. Функції маркетингу та види діяльності наведено у табл.1

.1 Ефективне виконання основних функцій маркетингу дозволяє організації швидко реагувати на ринкові зміни: дії конкурентів, визначення пріоритетів споживачів, стану ринкового середовища. Розробка оптимального комплексу маркетингових дій лежить на виконанні службами маркетингу основних функцій, що реалізується через досягнення основної мети маркетингу організації - пропозиція товарів та послуг, які максимально задовольняють потреби споживачів. Таблиця 1.1 Визначення функцій маркетингу та напрямів виду діяльності відповідно до них Функції маркетингу Види діяльності Дослідження маркетингу та збір інформації Дослідження та аналіз її економічнім, господарській, торговельній, промисловій, споживчій, товарній, збутовій та рекламній сферах. Збір та оброблення інформації. Дослідження операцій маркетингу. Вивчення діяльності конкурентів. Планування асортименту продукції Визначення та розроблення асортиментної структури виробництва. Пристосування технічних характеристик виробів, пакування, цін, експлуатаційних якостей і технічного обслуговування до потреб покупця вдосконаленням виробів і послуг та розроблення пової продукції. Збут і розподіл Збут товарів через торговельно-розподільчу систему. Вибір каналів збуту. Складання, транспортування, аналіз та прогнозування збуту, зв'язок із збутовими організаціями. Реклама та стимулювання збуту Рекламна діяльність, заохочення покупців, стимулювання працівників збуту. Сучасний маркетинг - це складне соціальне явище. На думку німецьких спеціалістів, маркетинг нині сприймається як вираження орієнтованого на ринок управлінського стилю мислення, якому властиві творчі, цілеспрямовані, систематичні, а інколи й агресивні підходи. Маркетологам належить не тільки реагувати на розвиток обставин, брати до уваги параметри зовнішнього середовища, а й намагатися змінити їх . Множинність визначень маркетингу як цілеспрямованої діяльності, як було вже сказано, відображує трансформацію взаємовідносин й взаємодії виробництва та ринку. За часів вільної конкуренції цей зв'язок був однобічним. Головна мета виробництва полягала у збільшенні випуску товарів, а комерційний успіх підприємства можна було визначити лише після надходження товарів на ринок. Зрозуміло, що недостатнє знання стану ринку часто зводило цю роботу нанівець. Особливо гостро брак вірогідної інформації про стан ринку відчувався під час економічних криз. Прискорення темпів науково-технічного прогресу, автоматизація та комплексна механізація виробництва розширили виробничі можливості масового випуску нової продукції, дали змогу задовольнити попит на основні споживчі товари. Водночас посилювалась конкуренція, ускладнювались економічні умови господарювання і поступово традиційна схема &quo ;виробництво - ринок&quo ; перестала гарантувати фінансову стабільність. Потрібен був новий ринковий інструмент для ефективного подолання суперечностей між виробничими можливостями, що постійно зростали, і відносно обмеженими ринковими можливостями. Входячи з цього американська фірма &quo ;Дженерал Моторз&quo ; уперше почала наукові дослідження ринку своєї продукції.

Ринкова орієнтація набула найбільшого поширення в галузях, що виробляли споживчі товари довгострокового використання. Поряд зі знанням споживчого попиту, ключовим моментом в політиці реалізації стало його формування через вивчення проблем покупця. Орієнтація на ринок стала принциповою основою управління підприємством, зростало розуміння того, що підприємство має впливати на ринок, оволодівати й керувати ним. Поєднання цих підходів сформувало головну мету маркетингу підприємства - забезпечення рентабельності, тобто певної прибутковості у визначених межах часу. Проте для її досягнення потрібно розв'язати два головні взаємозв'язані завдання . По-перше, продати максимально можливу кількість товарів фірми. По-друге, дати споживачеві максимум задоволення (як покупцю та користувачу). Для цього фірма мусить цілеспрямовано формувати та розвивати в споживачів бажання купувати тільки її товари та послуги і користуватися тільки ними. Між маркетингом і традиційною збутовою діяльністю існують суттєві розбіжності. Збут безпосередньо пов'язаний із просуванням товару від виробника до споживача, тобто є сукупністю організаційно-технічних і комерційних заходів для безпосередньої реалізації товарів та послуг. На відміну від нього маркетинг: базується на вивченні та задоволенні запитів споживачів; скеровує ресурси фірми на виробництво товарів та послуг, що необхідні ринку; адаптується відповідно до змін зовнішнього середовища; трансформується залежно від запитів покупців. Продаж товарів у маркетингу - це не тільки акт реалізації продукції, а й засіб спілкування та вивчення споживачів. Якщо споживачі невдоволені, тоді змінюється загальна політика, а не тільки процес продажу товарів. Таким чином, між збутовою діяльністю та маркетингом має місце зв'язок частини й цілого. За сучасних умов збут є тільки однією із багатьох функцій підприємства, тоді як маркетинг становить основу управління всією господарською діяльністю та діловою активністю. З позицій маркетингу цілісна система ділової активності фірми має орієнтуватися на ринок, тобто на вивчення, аналіз, задоволення потреб споживача. Інакше кажучи, маркетинг - це динамічний діловий процес, а не набір понять та функцій. Маркетингова програма починається із зародження ідеї товару і не закінчується доти, доки потреби споживачів не буде вповні задоволено. Зрозуміло, що успішний маркетинг забезпечує фірмі максимум прибутків з продажу протягом тривалого часу . Як цілеспрямована діяльність з вивчення, задоволення потреб людей і впливу на них маркетинг уможливлює поліпшення координації наявних ресурсів, підвищення інформованості та задоволення навіть &quo ;найперебірливіших&quo ; споживачів. Завдання та цілі сучасного маркетингу є гуманістичними, а тому позитивно впливають на погляди та стиль життя, сприяють підвищенню його якості. Універсальність методологічних та методичних положень маркетингу забезпечує широке використання їх для регулювання різних напрямків суспільного розвитку: права, науки, медицини, фінансів. У всіх цих сферах з успіхом реалізуються основні функції маркетингу: аналіз навколишнього середовища та ринкові дослідження; вивчення споживачів; управління створенням і виробництвом товарів (послуг), що відповідають вимогам ринку; планування збуту та просування товару (послуги); планування ціни; забезпечення соціальної відповідальності.

Промоутер должен знать: действующее законодательство, регулирующее коммерческую деятельность, методические материалы по организации маркетинга; основы организации работы по формированию спроса и стимулированию продаж товаров; основы торгового маркетинга и менеджмента; виды рекламы и основы организации рекламной деятельности; принципы организации продаж; факторы влияния на прогнозируемые и незапланированные покупки; основные качественные и потребительские характеристики предлагаемых товаров; типы потребителей; модели поведения покупателей в торговом зале; основы психологии и социологии; этику делового общения; основные принципы планирования работы; требования к составлению и оформлению документации (учетной, отчетной и пр.), перспективы развития службы мерчендайзинга и дегустаций; профиль, специализацию, особенности структуры общества; рыночные методы хозяйствования и финансового менеджмента; порядок ведения учета и составления отчетов о хозяйственно-финансовой деятельности службы мерчендайзинга и дегустаций; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 1.5

1. Сущность и основные принципы маркетинга

2. Основные принципы и функции маркетинга

3. Основные принципы международного публичного права

4. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

5. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

6. Основные принципы исследования особенностей проявления биомеханических параметров подъема штанги тяжелоатлетами
7. Основные принципы диалектики
8. Сравнительный анализ основных принципов бухгалтерского учета в России и США

9. Основные принципы политической деятельности государя в концепции Н.Макиавелли

10. Принципы маркетинга

11. Организация завода по производству пива на принципах маркетинга

12. Основные принципы психологии здоровья

13. Основные принципы современного телевизионного менеджмента

14. Единство вещества, энергии и информации – основной принцип существования живой материи

15. Основные принципы политической деятельности государя в концепции Макиавелли

16. Основные принципы международного права

Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Понятие и основные принципы государственного управления

18. Основные принципы организации и деятельности прокуратуры

19. Основные принципы построения успешного межличностного общения

20. Основные принципы тантрического секса

21. Заработная плата как основной принцип справедливости

22. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
23. Верующий разум. Основной принцип русской философии
24. Государственный бюджет: его структура и основные принципы построения

25. Заработная плата и основные принципы ее организации

26. Основные принципы денежной теории Милтона Фридмена

27. Основные принципы содержательно-тематического анализа текста

28. Основные принципы кредитной деятельности междунар. валютного фонда.

29. Информационное телевизионное вещание в г.Красноярске: основные принципы

30. Основные принципы международной политики.

31. «Философия выживания в четырех стенах». Десять основных принципов

32. Основные принципы защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

33. Основные принципы и способы защиты населения от опасностей

34. Основные принципы учения Дарвина об эволюции

35. Независимость и ответственность – основные принципы аудита

36. Учетная политика организации и ее основные принципы

37. Задачи, основные принципы юридической деонтологии. Место юриста в обществе

38. Основные принципы избирательного права
39. Основные принципы планирования и подготовки выездной налоговой проверки
40. Основные принципы правосудия в Российской Федерации

41. Понятие и основные принципы экологического права

42. Предмет, метод, система и основные принципы трудового права

43. Функции и основные принципы организации местного самоуправления

44. Основні принципи створення АІС

45. Основные принципы проектирования баз данных

46. Основные принципы решения транспортной задачи

47. Основные принципы и законы современной риторики

48. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

49. Основные задачи маркетинга

50. Функционирование предприятия на принципах маркетинга

51. Бальнеотерапия, основные принципы, показания к лечению

52. Медицинская биохимия. Основные принципы измерительных технологий в биологической химии

53. Основные принципы закаливания

54. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
55. Основные принципы и методы управленческой психологии
56. Разработка основных принципов бизнес-планирования и определение путей эффективного управления в условиях экономики переходного периода на примере ООО "Бетон сервис"

57. Основные принципы проектирования управленческих процессов на ООО "Принт-Экспресс"

58. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

59. Цели и основные принципы обучения

60. Измерение. Основные принципы стандартизации. Системы добровольных сертификаций

61. Основные принципы и особенности организации многопредметной непрерывно-поточной линии

62. Основные принципы и понятия поведенческой психотерапии

63. Основные принципы тестирования

64. Основные принципы и формы проведения групповой психосоциальной работы

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты

65. Основные принципы и методы управления таможенным делом в России

66. Основные принципы построения автоблокировки переменного тока

67. Основные принципы спортивной тренировки

68. Основные принципы творения

69. Основные принципы и формы реализации социальной политики, ее влияние на экономику государства

70. Основные принципы регулирования безопасности экономики
71. Основные принципы ценообразования продукции общественного питания и промышленных товаров
72. Понятие и основные принципы безработицы

73. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан

74. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

75. Основные концепции управления маркетингом

76. План маркетинга: основные части

77. Принципы, механизмы и основные направления регулирования земельных отношений. Виды и формы земельной собственности. Субъекты и объекты земельных отношений

78. Интернет маркетинг: основные правила

79. Философия Иммануила Канта (1724–1804). Основные проблемы и принципы

80. Русская Правда - основные экономические принципы

Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки

81. Принципы иммуноферментного анализа, основные виды ИФА, применение в диагностике

82. Управление: основные понятия, система управления, ее признаки, принципы организации деятельности

83. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

84. Побудова, принцип роботи й основні параметри безпроводового телефону

85. Микросреда маркетинга и ее основные определяющие факторы

86. Основные направления исследований в маркетинге
87. Товар як основний інструмент комплексу маркетингу
88. Основные правовые принципы охраны здоровья населения в республике Беларусь

89. Методология. Основные методологические принципы

90. Основные задачи и принципы организации государственной статистики в Российской Федерации

91. Аппарат высокого напряжения. Назначение. Основные узлы и принцип работы маломасляных выключателей

92. Основные формально-логические принципы умозаключения

93. Основные категории и принципы этики в деятельности юриста

94. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

95. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

96. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Чехол-книжка универсальный для телефона, белый, 14x6,7 см.
Хотите, чтобы любимый телефон был в безопасности, но не знаете, какой чехол выбрать под Вашу модель? С универсальным чехлом-книжкой
307 руб
Раздел: Прочие, универсальные
Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование

97. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

98. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

99. Эфиопы: основные этнографические особенности

100. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.