Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Українська інженерно-педагогічна академія Гірничий факультет Кафедра соціально-економічних та педагогічних дисциплінКУРСОВА РОБОТА з дисципліні «Дидактичні основи професійної освіти»Організація та методика проведення уроку з теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»Спеціальність: «Оператор комп’ютерного набору»; дисципліна: «Спеціальна технологія» Керівник роботи Карчевська Н.В. Фіногєєва Т.Є. Виконавець студент гр. ДГ-К7-1 Сухомлінов Б.Стаханов, 2009 Реферат Курсова робота містить 5 табл., 0 додатків, 10 джерел. В даній курсовій роботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця, розроблений порядок організації і методики уроку, дані рекомендації по удосконаленню розробки уроку. УЧБОВИЙ ПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ, СТИЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ, АВТОРИТАРНИЙ СТИЛЬ, ПОПУСТИЕЛЬСКИЙ, ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЗмістВступ 1. Аналіз учбової документації 1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни &quo ;Спеціальна технологія&quo ; 1.2 Кваліфікаційна характеристика спеціальності &quo ;Оператор комп'ютерного набору&quo ; 1.3 Аналіз учбового плану 1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця 1.4 Міжпредметні зв'язки теми: &quo ;Графічний редактор Corel Draw&quo ; 1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану 1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми 1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми 1.8 Висновок 2. Організація і методика уроку обраної теми 3. Індивідуальне завдання з поглибленим вивченням одного з аспектів професійного навчання. Організація педагогічного спілкування з учнями в умовах проф. навчання 3.1 Введення 3.2 З історії питання 3.3 Зміст і структура педагогічного спілкування 3.4 Особливості педагогічного спілкування у вузі 3.5 Стилі і моделі спілкування викладача вищої школи 3.6 Висновок Висновок Список використаних джерел Додаток 1 Вступ Професійно-технічна освіта — це загальнодержавна система підготовки кваліфікованих робітників для всіх галузей народного господарства країни. Система професійно-технічної освіти міцно утвердилася, як основна форма планомірної підготовки кваліфікованих робочих кадрів і стала високим фактором формування політичних, моральних якостей робітників. Сучасні профтехучилища покликані готувати кваліфікованих робітників, здатних до швидкої зміни праці в умовах постійного технічного процесу, які володіють суміжними професіями, здатних працювати в бригадах і швидко адаптуватися на підприємствах у процесі виробництва. Нажаль, зараз країна переживає кадровий брак, або і взагалі його дефіцит. Тому підготовка кваліфікованих робітників повинна стати однією з основних задач у стратегії розвитку нашої держави; це одна з основних педагогічних проблем. Одним із способів вирішення педагогічних проблем є педагогічне проектування, суть якого полягає в попередньому (випереджаючому) моделюванні шляхів їх вирішення, визначення варіантів реалізації та корекції цих рішень у реальній практиці.

Педагогічне проектування на різних етапах інноваційного процесу є передумовою, умовою і результатом інноваційної діяльності. У ході інноваційного процесу педагогічне проектування сприяє усвідомленню потреби і можливості нововведень, вивчення запитів педагогічного середовища, конкретної особистості. Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми. Об’єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах. Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі: - виявити роль і місце учбової дисципліни «Спеціальна технологія» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ; - визначити міжпредметні зв’язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема; - скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»; - розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми; - виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»; - розробити порядок організації і методику теми: «Векторний графічний редактор Corel Draw»; - дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку. 1. Аналіз учбової документації 1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни «Спеціальна технологія» Дисципліна «Спеціальна технологія» відноситься до дисциплін спеціального циклу. Самостійна робота передбачає вивчення теоретичного матеріалу шляхом опрацювання змісту кожної теми, повторення матеріалу за допомогою питань для самоперевірки і написання контрольної роботи. Питання для самоперевірки дозволяють студентам перевірити ступінь засвоєння теоретичного матеріалу. 1.2 Кваліфікаційна характеристика спеціальності «Оператор комп’ютерного набору» Спеціальність: «Оператор комп’ютерного набору» Розряд: 4-й Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників фахівець спеціальності: «Оператор комп’ютерного набору» (код: 4112) — повинен вміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань; готувати до роботи устаткування, магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати файлами, записувати текст на дискету чи переносити на папір за допомогою матричного принтера; виконувати інші операції технологічного процесу: опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати корекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного устаткування; використовувати обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань відповідно до вимог призначених для цього програм; постійно удосконалювати уміння та навички праці з клавіатурою; у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах): стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації: діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці, трудового законодавства, правила і норми охорони праці. Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта; без вимог до стажу роботи. Елементи предмета діяльності: пакет офісних програм, прикладні програми, електронна пошта, Інтернет. Види діяльності: набір тексту, робота з електронною поштою, пошук інформації в Інтернет, побудова електронних таблиць та баз даних. Сфера діяльності: документознавство, системна інтеграція, автоматизація бізнес-процесів, інформативна та технічна підтримка, бухгалтерський облік. 1.3 Аналіз учбового плану Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних. Термін навчання робітника: 3 роки. Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 10 місяців. В таблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджету часу: Таблиця 1.1 № п п Предмети Державна атестація Кількість годин 1 курс Всього за 1 курс Перенос 2 курс Всього за 2 курс Перенос 3 курс Всього за 3 курс Перенос Всього Із них лабораторно-практичні роботи Семестри Семестри Семестри 1 2 1 2 1 2 17 11 10 2 15 2 11 5 5 2іс 9 8 10 1іс 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 Загально-технічна підготовка 171 114 40 17 1.1 Основи електротехніки, радіо та мікроелектроніки 40 1 1 1 2 40 -1 1.2 Технічне креслення 4 1 1 1 40 2 2 Професійно-теоретична підготовка 563 298 166 99 2.1 Основи програмування 42 6 2 2 42 2.2 Інформаційні технології 34 10 2 1 1 34 -2 3 Професійно-теоретична підготовка 1562 298 412 852 3.1 Виробниче навчання в майстерні 802 6 6 6 35 298 6 12 12 12 342 6 6 6 162 3.2 Виробниче навчання на виробництві 270 6 12 12 270 3.3 Виробнича практика 490 35 70 35 420 4 Природничо-математична підготовка 781 333 348 100 4.1 Математика 2В 250 4 3 3 132 1 3 3 3 5 118 4.2 Фізика 2 199 34 3 2 2 108 4 3 2 2 3 91 -1 4.3 Хімія 2В 120 14 2 1 1 55 2 2 1 1 65 3 4.4 Інформатика 2В 70 26 1 1 1 38 1 1 1 32 1 5 Гуманітарна підготовка 723 291 282 150 5.1 Українська мова 3 140 1 1 1 40 2 1 1 2 2 45 2 2 2 54 5.2 Історія України 2 70 1 1 1 38 1 1 1 1 32 -4 5.3 Іноземна мова 3В 130 1 1 2 48 2 1 1 1 50 -1 2 1 1 32 -4 5.4 Людина і суспільство (основи філософії) 35 2 1 1 35 -1 5.5 Основи економіки 34 1 1 1 34 3 6 Фізична культура і здоров’я 180 2 2 2 76 2 2 1 1 64 2 2 1 1 40 4 7 Державна атестація ті інші форми контролю 105 35 70 35 35 8 Консультації 280 9 Загальний обсяг навчального часу (без п. 8) 4270 194 36 36 37 35 1448 37 35 35 36 36 1440 35 34 34 35 35 1382 У Вищому професійному училищі виділяють три цикли дисциплін: 1) професійно-технічний — 2125 годин; 2) загально-технічний — 171 година; 3) загальноосвітній — 1623 години.

Жнки, як мають дтей вком вд трьох до чотирнадцяти рокв або дитину-нвалда, можуть залучатись до надурочних робт лише за х згодою (стаття 177). Залучення нвалдв до надурочних робт можливе лише за х згодою  за умови, що це не суперечить медичним рекомендацям (стаття 172). Стаття 64 Необхднсть одержання дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац для проведення надурочних робт Надурочн роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац. Стаття 65 Граничн норми застосування надурочних робт (Дю статт 65 припинено Постановою Верховно Ради УРСР вд 4 липня 1991 року (ВВР 1991, N 36, ст.474) на перод реалзац Програми надзвичайних заходв щодо стаблзац економки Украни та виходу  з кризового стану (1991 рк перше пврччя 1993 року)Надурочн роботи не повинн перевищувати для кожного працвника чотирьох годин протягом двох днв пдряд  120 годин на рк

1. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

2. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

3. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

4. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

5. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

6. Методика проведения урока с ортобиотическими компонентами
7. Організація і методика аудиту грошових коштів
8. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

9. Міжнародні фінансові організації та їх роль

10. Поняття організації та її ознаки

11. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

12. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

13. Організація та методика виконання курсових

14. Організація та проведення туристичних походів

15. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

16. Рельєф та ландшафтна організація

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие

17. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

18. Організація та планування кредитування

19. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

20. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

21. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

22. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових
23. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
24. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

25. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

26. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

27. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

28. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

29. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

30. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

31. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

32. Організація захисту державної таємниці в Росії

Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее

33. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

34. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

35. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

36. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

37. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

38. Методика та порядок проведення презентацій
39. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності
40. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

41. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

42. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

43. Світова організація торгівлі: цілі та функції

44. Україна та міжнародні економічні організації

45. Економічні та правові основи управління організацією

46. Кризове явище функціонування та розвитку організації

47. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

48. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь

49. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

50. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

51. Вивчення теми "Великобританія: видатні міста та особистості" на уроках англійської мови

52. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

53. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

54. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва
55. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування
56. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

57. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

58. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

59. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

60. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

61. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

62. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

63. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

64. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

65. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

66. Суспільна організація життя слов

67. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

68. Організація праці

69. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

70. Организация и проведение урока по физической культуре и часа здоровья
71. Методика проведения публичных выступлений сотрудниками ОВД
72. Методика проведения лізингових операцій

73. Організаційна система управління природокористуванням України

74. Методика проведения маркетинговых исследований

75. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

76. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

77. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

78. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

79. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения: Правда жизни в романе А. Рыбакова «Дети Арбата»

80. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения: Неотвратимость выбора (по роману Чингиза Айтматова «Плаха»)

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

82. Організація біржової торгівлі

83. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

84. Організація діяльності "ПриватБанку"

85. Організація кредитної роботи в комерційному банку

86. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
87. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
88. Організація охорони праці на виробництві

89. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

90. Організація охорони праці на виробництві

91. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

92. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

93. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

94. Внутрішній аудит організації

95. Методика проведения аудита

96. Методика проведения аудиторской проверки платежеспособности страховой компании

Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

98. Организация и методика проведения аудита

99. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.