Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Полемічна проза Київської Русі XV—XVI ст.

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ВСТУП В західноєвропейських країнах, вважається, ренесанс себе вичерпав на рубежі XVI— XVII ст. А потім розпочалася епоха бароко. В Україні (з запізненням років на ЗО—50) — те ж. В часи Богдана Хмельницького спостерігаються останні вияви ренесансного стилю в літературі. На його нивах тоді вже повівали барокові вітри. Подібні процеси, але з деякими ускладненнями, відбувалися і в інших літературних жанрах, зокрема — в прозі. Ускладнення в становленні і розвитку ренесансної прози пов'язані насамперед із винайденням друку. Бо перша друкована продукція найбільшою мірою була наближена до прози1. Винахідник книгодрукування — німецький інженер Йоганн Гутенберг (бл. 1399—1468). Його винахід знаменував собою справжній переворот у розвитку людської цивілізації. На рубежі другого й третього тисячоліть були модними визначення найбільших досягнень минулого тисячоліття. Американці назвали таким досягненням саме винахід Й. Гутенберга. Сперечатися з ними навряд чи можна, бо друкування прискорило насамперед поширення інформації. А хто володіє інформацією, той володіє світом. В український світ друкована книга вперше прийшла від друкаря у 1491 й пізніших роках опублікував у Кракові кілька навчальних книг для нижчих шкіл України й Білорусії (&quo ;Осьмигласник&quo ;, &quo ;Часословець&quo ;, &quo ;Псалтир&quo ; та ін.). Церква запримітила в книгодрукуванні &quo ;єресь&quo ; і в наслідку Фіоль постає перед судом, але рятується втечею. Через чверть століття справу Фіоля продовжив Франциск Скорина—-білоруський і український гуманіст, який у 1517 році видав &quo ;Псалтир&quo ;, згодом — &quo ;Біблію&quo ;, збірник молитов &quo ;Мала подорожня книжиця&quo ; та ін. Мова цих видань — церковнослов'янська (&quo ;Псалтир&quo ;, молитви) або старокиївська (&quo ;Біблія&quo ;)- Отже, ренесансним у них було тільки книгодрукування, а все інше — продовження середньовічної традиції, за якою релігійна література поступово втрачала свій художній (монументальний, орнаментальний) шарм, а сприймалася тільки як своєрідний обряд. Дух ренесансу: в такі книги став проникати разом із наближенням їхньої мови до народної, української. Безсумнівним шедевром тут стало українізоване &quo ;Пересопницьке Євангеліє&quo ; (1556—1561), в якому вжито багато таких слів, що стали українською літературною нормою. Ця книга до сьогодні сприймається як своєрідний символ українства, внаслідок чого присягають на ній, починаючи з 1991 року, навіть президенти незалежної України.2 Друкарську діяльність в Україні продовжував і росіянин Іван Федоров (? —1583). Переслідуваний у Москві владою за друк як &quo ;єресь&quo ;, бо в ньому виявлялося нібито &quo ;схиляння&quo ; перед &quo ;литовським&quo ; Заходом, він протягом своїх останніх років друкарську кар'єру продовжив у Львові й Острозі Тут він опублікував навчальні книги &quo ;Апостол&quo ; і &quo ;Буквар&quo ; (1574) та канонічну (церковнослов'янською мовою) &quo ;Острозьку Біблію&quo ; (1581)'. Це останнє видання, звичайно, консервувало богословське середньовіччя, але воно сприяло створенню й популяризації так званих народних, &quo ;учительних євангелій&quo ;.

За основу в них бралися канонічні біблійні тексти, але виклад їх збагачувався народною мовою, що було рисою ренесансної епохи3. У цьому виявлялася і певна літературна вартість їх, оскільки переписувачі (перекладачі) євангелій (деякі з них потрапляли і в друк) намагалися поліпшувати виклад біблійного змісту народно-розмовною лексикою, утверджуючи відтак ази художньо-публіцистичного стилю. Потреба в цьому була ніби суто практична: донести євангельське вчення до найширших мас. Але донести — саме їхньою мовою. У передмові до одного з &quo ;учительних євангелій&quo ; її перекладач Валентин Негалевський писав, що не з власної хіті взявся &quo ;з польського язика на реч руськую нашого тестаменту переложити, а учинил то за намовою і напоминанням многих учоних, богобойних і слово Божеє милуючих людей, которії письма польского читати не уміють, а, язика слов'янського читаючи, письмом руським викладу з слів єго не розуміють&quo ;&quo ;. 1 РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ XV— XVI ст., ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ П.СКАРГИ Найбільш інтенсивно художньо-публіцистичний стиль розвинувся в полемічній літературі, яка стала найвищим досягненням книжно-української ренесансної прози. Становлення її пов'язане з розвитком протестантських релігійних рухів, які в XVI ст. охопили фактично всю Європу і мали на меті модернізувати християнську (переважно — католицьку) віру з її надто догматичними, як здавалось, обрядами. В різних країнах протестантські рухи набували певного національного обличчя, ввійшовши в історію з назвами англіканства (в Великобританії&quo ;), кальвінізму (у Швейцарії, Франції та ін.), лютеранства (в Німеччині) тощо. Народжена в ході церковних протистоянь література забарвлена була суто богословськими проблемами. В такому вигляді в останній чверті XVI ст. вона з'являється й на українських теренах.4 Конкретний привід для цього зумовлювався активним прагненням католицької церкви об'єднатися з православною, бо, мовляв, &quo ;Божий престол&quo ; у всіх християн має бути єдиним. Але єдиним—під рукою єдиного Папи Римського. 1577 р. у зв'язку з цим з'являється польською мовою брошура Петра Скарги &quo ;Про єдність костьолу Божого&quo ;. 15 82 року відбувається реформа календаря, проведена під патронатом Папи Григорія XII (звідси — Григоріанське літочислення), а в 1596 р. Берестейській церковний собор проголошує Унію, за якою католицький і православний обряди зливалися в один і запроваджувалися у єдиній греко-католицькій церкві. В такий спосіб східні слов'яни нібито зближувалися з західними; погляд з історичної перспективи переконує, що так воно й було. Адже з'єднена (уніатська) церква дозволяла (як на Заході) вживати під час богослужіння народну (зрозумілу для всіх) мову, видавати нею релігійну і світську літературу, вільно користуватися надбаннями античної (і загалом — світової) культури та ін. Це підносило на вищий рівень людську духовність, сприяло зміцненню патріотичних почуттів, демократизувало самі процеси віросповідань тощо. Наслідки цього очевидні навіть у нашій сучасній Україні. У західних регіонах її, де утрималась уніатська церква, значно вищим є культ національної гідності, більш очевидний потяг до знань, мистецтв, фольклорних традицій.

Не вдаючись у деталі, згадаємо спостереження у зв'язку з цим Олександра Довженка. Перебуваючи у делегації східних українців, які відвідали Галичину після приєднання її в 1939 році до СРСР, він записав: ми, тобто — східні (радянські) українці, ніколи не пробачимо їм (тобто західним) їхньої вищої культури. А коли в 1944-45 роках до України приєднались ще й Буковина та Закарпаття, він цю думку продовжив у такий спосіб: &quo ;Об'єднались усі українські землі. Буде єдине стадо і один пастир. Усі тепера будемо однакі. Не будемо вже польським бидлом, ні румунським, ні чесько-угорським. Не будемо зневажати галичан за те, що вони добріші і культурніші од нас&quo ;5. Думається, що такими їх певною мірою зробила з'єдинена церква. 2 ОСТРОГ- ЦЕНТР ПОЛІМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Тим часом у кінці XVI ст., коли тільки починався уніатський рух за з'єдинену церкву, православні священики і культурні діячі побачили в тому русі посягання на їхні права, на свободу віросповідань усього православного люду і намагання цілком його окатоличити й ополячити. Центром боротьби проти цього стає Острог, Острозька школа з її професурою, яку палко підтримував Костянтин Острозький (молодший). Він після 1596 року організував в Острозі гурток антиуніатських літераторів, фактично очолив антикатолицьку опозицію, за що здобув неабиякий авторитет у сучасників; вони присвятили йому безліч творів, продовживши в нових умовах традиції світської культової літератури. Вона розвинеться пізніше в творах про різних вельмож заходу і сходу, про Петра Могилу й московських царів ( особливо — Петра І), а найбільшою мірою — про &quo ;вождів&quo ; радянського XX ст. Цікаво, що про козацьких гетьманів і кошових культова література не розвинулась. Про окремих із них (але — не за життя) складалися пісні й думи (про згадуваного Байду-Вишневецького, Михайла Дорошенка, Петра Сагайдачного, Самійла Кішку й ін.), писалися музичнітвори (марш ''Богдан Хмельницький&quo ;) чи навіть драми (&quo ;Милість Божа.&quo ; невідомого автора), але це були швидше зразки епосу про подвиги, ніж твори культового характеру. Причина цього, мабуть, утому, що козацькій психології, з її природною суперечливістю, певною недовірою &quo ;живим&quo ;, культ протипоказаний у принципі. Першою друкованою пам'яткою української полемічної літератури став трактат ректора Острозької школи, педагога і поета Герасіма Смотрицького &quo ;Ключ царства небесного&quo ; (1587). Це була і відповідь Петрові Скарзі з його закликом об'єднатися під рукою Папи Римського, і критика Григоріанського календаря, і ствердження, що &quo ;ключ царства небесного&quo ; перебуває &quo ;не в руках розбещених ватіканських блудодійників, а в руках людей &quo ;статечної&quo ; грецької православної віри&quo ;6. Після Герасима Смотрицького слово в полеміці взяв Василь Суразький (трактат &quo ;Про єдину істинну православну віру&quo ;, 1588), потім — Христофор Філарет (&quo ;Апокрисис&quo ;, 1597), невідомий автор, можливо, Юрій Рогатипець чи Іов Борецький (&quo ;Пересторога&quo ;, 1605 або 1606), син Герасима Смотрицького (більше відомий як автор &quo ;Слов'янської граматики&quo ;) Мелетій Смотрицький (&quo ;Тренос, тобто плач єдиної.

Слов'янське населення земель, розташованих на північ від Київської Русі, півтора століття проживало під монголами і згодом утворило Московію, яка потім почала називатися Росією. Мешканці ж земель, розташованих південніше московитів, стали українцями, котрі орієнтувалися на Захід і розвивалися під впливом європейських держав. Спочатку вони об'єдналися з Великим князівством Литовським, офіційною мовою якого була українська, а згодом потрапили пад владу Польщі. Саме під час польського панування — в другій половині XVI ст. — були започатковані українське друкарство і школи. Отже, у складі цієї великої та різнорідної федерації українці відновили своє національне існування, в той час як значна частина їхніх земель лежала наполовину збезлюднена, спустошена наскоками кримських татар. Тоді ж з'являються перші козаки — українські флібустьєри. Спочатку вони полювали та рибалили в степу, потім навчилися оборонятися від татар, а під кінець XVI ст. спорудили свої власні фортеці й стали незалежним військовим чинником. У 1550-х роках вони заснували Запорізьку Січ — великий укріплений табір у пониззі дніпровських порогів, на рубежі татарських навал

1. Політологія Київської Русі

2. Політична і судова система Київської Русі

3. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

4. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

5. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

6. Культура Київської Русі.
7. Культура Київської Русі
8. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

9. Архітектура і мистецтво Київської Русі

10. Завоювання Київської Русі монголо-татарами

11. Особливості розвитку культури Київської Русі

12. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

13. Утворення і розвиток Київської Русі

14. Культура Київської Русі

15. Літописання Київської Русі

16. Писемність і літературна традиція Київської Русі

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Філософська думка часів Київської Русі

18. Предпосылки объединения Руси в XV - XVI вв

19. История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)

20. Сословное общество во второй половине XV – XVI в.

21. Казахстан во второй половине XV – XVI вв.

22. Духовная культура Москвы конца XV—XVI в.
23. Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв.
24. Искусство русского централизованного государства конца XV–XVI века

25. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

26. Правовое положение церкви в XV-XVI веках

27. Династія Ягелонів в Польщі і Чехії в XV-XVI століттях

28. Князівська добродійність у Київський Русі

29. Образование и развитие единого Российского государства в XV-XVI вв.

30. Русская культура в конце XV-XVI веков

31. Внутригосударственное положение России в конце XV–XVI вв.

32. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль

33. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

34. Ландшафтно-екологічна основа Києва

35. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

36. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

37. Культура Польщі в XIV-XVI ст.

38. Культура Беларусі у другой палове XVI ст.
39. Православна церква України в XVI ст.
40. Завершение политического объединения русских земель во второй половине XV в. – первой трети XVI века и создание единого государства

41. Анализ живописных произведений флорентийской школы конца XV - начала XVI веков

42. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

43. Образование русского централизованного государства (XV — начало XVI в.)

44. От Руси к России (XI-XVI ВВ.).

45. Ювелирное Искусство на Руси XVI-XVII вв.

46. Москвар во второй половине XV - начале XVI вв.

47. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

48. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Государственный строй на Руси (начало XIV - первая половина XVI в.)

50. Естественнонаучные познания древней Руси (XI–XV вв.)

51. Время грандиозного строительства Кремля (II половина XV-начало XVI века)

52. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

53. Институт возмещения вреда в XV - начале XVI вв.

54. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки
55. Завершение объединения русских земель в конце XV – начале XVI вв.
56. Київський князь Ярослав Мудрий і піднесення Русі

57. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

58. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

59. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

60. Войны и военное искусство Руси в XV–XVII вв

61. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

62. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

63. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

64. Популізм як специфічна політична технологія

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее

65. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

66. Особливості становлення суспільно-філософської думки в Київській Русі

67. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

68. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

69. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

70. Архитектура Киевской Руси
71. Влияние магнитного поля
72. Магнитные поля Галактики

73. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

74. Налоговая система России в новом правовом поле

75. Правление дома Медичи во Флоренции в XV веке по "Историям Флоренции" Франческо Гвиччардини и Никколо Макиавелли

76. Московское государство в XVI в.

77. Объективные причины принятия христианства на Руси

78. Князь и дружина в Древней Руси

79. История России XVI-XVIII вв.

80. Правление дома Медичи во Флоренции в XV веке по "Историям Флоренции" Франческо Гвиччардини и Никколо Макиавелли

Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

81. Політичні права і свободи громадян України

82. Древняя aнглийская проза (Ancient English Prose)

83. Лексико-семантическое поле "женщина" в современном английском языке

84. Поль Сезанн

85. Культура Древней Руси

86. Иконопись и ее особенности. Иконописные школы Древней Руси
87. Искусство древней Руси
88. Быт и нравы русских женщин в XVI-XVII веках

89. Культура Руси

90. Культура Руси и древнего мира (Шпаргалка)

91. Русская культура XVI века

92. Обряды и обычаи славян на Руси в XIII-XIX вв.

93. И. А. Бунин и его проза

94. Значение текста в художественном образе древнерусской рукописной книги конца XIV – начала XV века

95. Дискурс прозы Валентина Распутина: попытка бегства от "реальности"

96. Сравнения в поэзии и прозе М.И.Цветаевой

Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Сюжетно-повествовательная проза эпохи Хэйан

98. Понятие счастья в поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?"

99. Литература Древней Руси


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.