Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Поширений план конспект уроку комбінованого типу з інформатики Тема: «Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері» Хід уроку: Організаційна частина (2–3 хв.): перевірка наявності учнів; перевірка готовності до уроку; призначення чергового. Актуалізація опорних знань (5–6 хв.): форма перевірки знань: фронтальна; питання для перевірки знань: 1. Які можливості надає комп’ютерна мережа? 2. Що таке спільні ресурси мережі? 3. Чи може бути принтер спільним ресурсом? 4. Для чого використовують сервер? Виклад нового матеріалу (10–12 хв.): а) оголошення нової теми; б) теоретичні відомості: 1. Етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера Вивчаючи інформаційні технології і захоплюючись необмеженими можливостями комп'ютера, треба розуміти, що мислити комп'ютер не може. Його призначення – механічне виконання команд, які подають користувачі або програмісти. Апаратні засоби, створені з використанням високих технологій, в поєднанні з великою кількістю «розумних» програм, написаних людиною, – це і є те, що робить можливості комп’ютера такими вражаючими. Комп’ютер – це лише помічник людини, без якого неможливо уявити розв’язування задач у будь-якій галузі людської діяльності. Розв’язування задач у будь-якій галузі діяльності-це завжди одержання певних результатів обробки вхідних даних Для розв'язування задач комп'ютер озброєний найрізноманітнішими програмами, які поділяються на такі категорії: операційні системи; системи програмування; прикладне програмне забезпечення. Оскільки комп'ютер реалізовує лише програми, створені для нього людиною, користувач повинен проаналізувати завдання, яке необхідно розв'язати, та обрати оптимально придатний програмний засіб, який є в арсеналі засобів його комп'ютера. Якщо не існує відповідного програмного забезпечення, або існуюче програмне забезпечення з певних причин не влаштовує, користувач має змогу самостійно написати програму для виконання поставленої задачі. Розв’язання прикладної задачі з використанням комп’ютера проходить через такі етапи: Постановка задачі; Побудова моделі (формалізація); Складання алгоритму; Вибір програмного засобу; Тестування програмного засобу; Виконання програми та аналіз результатів. 2. Постановка задачі Постановка задачі (формулювання умови) – це перший крок у розв'язанні будь-якої задачі. На цьому етапі розглядається досліджуване явище чи об’єкт, формулюється умова задачі, конкретизується, що дано, а що треба знайти, визначається, які результати будуть вважатися правильними. Успішно розв'язувати задачі можна тільки при чіткому і водночас однозначному визначенні вимог до кінцевих результатів. Розпливчастість і невизначеність формулювань може призвести до різного тлумачення умов і, як наслідок, – розбіжності в оцінці правильності результатів. Точність постановки задач – це можливість забезпечити чиркове розуміння задач різними людьми. Точність визначень і формулювань не повинна допускати двозначного тлумачення, а найголовніше, щоб можна було однозначно міркувати, чи є пропоновані розв'язки правильними.

3. Моделювання Саме слово «модель» – поняття не нове. З моделями доводиться зустрічатися на уроках фізики, хімії, біології, географії. Будь-який наочний посібник: географічні карти і глобуси, муляжі кристалічних решіток – це все моделі тих об’єктів, які вивчаються. Модель – це спрощене уявлення про реальний об’єкт, процес чи явище. Головне призначення моделі – продемонструвати лише суттєві властивості об’єктів, процесів і явищ Не буває просто «модель». Існують моделі гри в шахи, модель токарного верстата, модель атома, модель даних тощо. Моделлю можна вважати пристрій, що імітує інший пристрій або процес, юридичний кодекс, який моделює правові відносини в суспільстві; маніть картину художника чи театральну виставу можна вважати моделлю, яка відображає певні сторони духовного світу людини. Заміна реального об’єкта, явища або процесу з метою його вивчення моделлю у вигляді схеми, таблиці, малюнка, натуральної моделі, математичної формули тощо називається моделюванням З давніх часів люди використовують моделювання для досліджування об'єктів та явищ у різних галузях діяльності. Результати досліджень допомагають визначити та покращити характеристики реальних об’єктів та процесів, краще зрозуміти сутність явищ та пристосуватися до них або керувати ними, конструювати нові та модернізувати старі об’єкти. Моделювання допомагає людині приймати обґрунтовані рішення та передбачати наслідки своєї діяльності. Комп’ютерне моделювання – це використання в моделюванні комп’ютера як потужного засобу обробки інформації. Завдяки комп’ютеру суттєво розширилися галузі застосування моделювання і з'явилася можливість всебічного аналізу результатів. 4. Класифікація моделей Найсуттєвіші ознаки, за якими класифікують моделі, – це галузі використання, фактор часу і спосіб представлення. За галузями використання розрізняють моделі: навчальні – навчальні посібники, тренажери, програми; ігрові – військові навчання, спортивні ігри, економічні тренінги, які проводяться з метою вивчення можливої поведінки об'єкта в запрограмованих або непередбачених ситуаціях; дослідні – модель ракети, літака, будинку тощо, які створюються для дослідження характеристик реального об’єкта (наприклад, модель ракети перевіряється на дальність польоту); науково-технічні – моделі, які використовуються для досліджень процесів і явищ, наприклад, ядерний реактор; імітаційні – моделі, які відтворюють реальну ситуацію, наприклад, випробування лікарських препаратів на тваринах. За ознакою фактора часу моделі можуть бути: динамічні – проводяться дослідження протягом певного часу (наприклад, виставлення поточних оцінок по предмету); статичні – робиться одноразовий зріз стану (наприклад, контрольна робота). За способом представлення моделі поділяються на: матеріальні; інформаційні. Матеріальні моделі предметне відображають об’єкт, наприклад, натуральна копія – картина або скульптура, яка відображає певний естетичний образ; модель літака призначена для дослідження його аеродинамічних характеристик; макет якого-небудь виробу, за яким потім буде виготовлятися оригінал.

Інформаційні моделі Інформаційна модель – це сукупність інформації, яка характеризує властивості та стан об’єкта, процесу чи явища, а також їхню взаємодію із зовнішнім світом Інформаційні моделі можуть бути: вербальні – моделі, отримані в результаті розумової діяльності людини і представлені в розумовій або словесній формі; знакові – моделі, що виражені спеціальними знаками (машинками, текстами, схемами, графіками, формулами тощо). За формами представлення можна виділити наступні види формаційних моделей: геометричні – графічні форми та об'ємні конструкції; словесні – усні та письмові описи з ілюстраціями; математичні – математичні формули, що відображають зв'язок різних параметрів об’єкта; структурні – схеми, графіки, таблиці; логічні – моделі, в яких представлені різні варіанти вибору дій на основі різних висновків та аналізу умов; спеціальні – ноти, хімічні формули тощо; комп'ютерні та некомп'ютерні. Розглянемо, наприклад, створення інформаційної моделі відеотеки. Відеотека – це набір касет, на яких записані фільми, кліпи, документальні зйомки тощо. Найпростіша модель відеотеки-це список усіх касет, записану у довільній формі, де вказуються, наприклад, номер касети, назва відео матеріалу, час відтворення тощо. Але таку модель комп'ютер опрацювати не зможе. Потрібно показники, щоб чітко описати відеотеку, а саме: номер касети; назва відео матеріалу; прізвище режисера; дата створення; рубрика (сімейна, історична, музична, навчальна ); короткий зміст; час відтворення тощо. Така модель містить не всю, але суттєву інформацію і її вже можна використовувати для створення довідково-інформаційної системи. Модель можна уточнювати, доповнювати новими атрибутами, наприклад, персонажами і виконавцями тощо. Відповідність моделі реальному об’єкту можна вдосконалювати, але відобразити всю інформацію принципово неможливо та і недоцільно. Наприклад, така інформація, як кількість, форма і розташування подряпин на корпусі касети взагалі є зайвою. В інформатиці і комп’ютерних технологіях використовуються саме інформаційні моделі об’єктів. Інформаційні моделі об’єктів, процесів і явищ реального світу разом з програмно-апаратними засобами для їх обробки називають інформаційними системами. Математичні моделі Серед різних видів інформаційних моделей особливе місце займають математичні. Опис найбільш суттєвих властивостей об’єктів і явищ, які досліджуються в задачі за допомогою математичних формул і рівнянь, називається побудовою математичної моделі цього об’єкта. Математична модель дає можливість звести розв’язування реальної задачі до вирішення математичної задачі. Саме цей факт лежить в основі застосування математики у пізнанні законів і їх практичному використанні. Комп'ютерні технології дозволяють автоматизувати і прискорити обробку наукових експериментів в атомній і ядерній фізиці, керувати космічними апаратами при вивченні космосу тощо. Багато з цих процесів настільки складні, що необхідні обчислення зайняли б мільйони років навіть при роботі великої кількості математиків. З появою комп'ютерів математичні моделі широко використовуються не лише у фізиці та техніці, але й в інших галузях: в соціології, економіці, біології, географії, екології та інших.

Чаще всего в рамках уголовного дела экспертиза проводится в криминалистической лаборатории, то есть в стенах самого МВД. Этот факт уже сам по себе не может служить гарантией того, что заключение эксперта не окажется соответствующим необходимым следствию выводам. Работа криминалистической лаборатории — закрытая тема, и провести независимую проверку этой работы обычному гражданину не под силу. Поэтому при рассмотрении дела бессмысленно подвергать сомнению специальные нормы или методики проведения экспертизы, лучше сконцентрировать внимание на другом — на самих результатах экспертизы (дактилоскопии, почерковедческой экспертизе и т. д.). Результаты экспертизы являются лишь подтверждающими, то есть косвенными, уликами. Сами по себе, в отрыве от остальных материалов, они ничего не доказывают и могут использоваться только в качестве дополнения к версии следствия. Но и сами материалы дела без подтверждающего экспертного заключения (если оно требуется) могут быть подвергнуты серьезнейшим сомнениям. Вариантов для получения образцов для экспертизы существует великое множество, и не все они соответствуют Закону

1. Использование дидактических игр для развития внимания на уроках математики в 5 классах

2. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

3. Математика 3 класс. Кнопочкин П.В. Новикова В.А.

4. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

5. Тригонометрические формулы на начало 10-го класса

6. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)
7. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)
8. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

9. Активные формы работ на уроках математики

10. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики

11. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

12. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

13. Пространственные различия в эффективности избирательных компаний на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 3-го созыва

14. Изучение функций в курсе математики VII-VIII классов

15. Дидактический материал к урокам природоведения в 1 классе по программе Плешакова

16. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Воспитание сознательной дисциплины на уроках математики

18. Задачи к билетам для 11-го класса для общеобразовательных школ

19. Экологическая безопасность использования компьютеров на уроках математики

20. Формирование интереса к урокам математики

21. Котки. Проріджувачі. Грунтообробні комбіновані агрегати

22. Работа над анализом эпизода художественного произведения на уроках литературы в старших классах
23. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій
24. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

25. Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках математики в начальной школе

26. Влияние самооценки на восприятие урока математики в ранней юности

27. Использование занимательных игр в развитии познавательного интереса младших школьников на уроках математики

28. Использование технологии развития критического мышления на уроках литературы в 5 классе

29. Методика преподавания темы "Элементы логики" в курсе математики 5-6 классов

30. Педагогические основы освоения тезауруса по музыкальным формам на уроках музыки в средних классах

31. Развитие связной письменной речи на уроках чтения в старших классах специальной (коррекционной) школы VIII вида

32. Решение уравнений и неравенств с использованием свойств функций на элективном курсе по математике в старших классах общеобразовательной школы

Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки

33. Самостоятельная работа учащихся на уроках математики

34. Усні обчислення на уроках математики в початкових класах

35. Дидактическая игра, как средство активизации познавательной деятельности младших школьников на уроках математики

36. Знакомство учащихся с новыми числами на уроке математики

37. Использование информационных технологий на уроках математики

38. План-конспект урока Математическое моделирование при решении экологических задач
39. План-конспект урока Розмітка тонкого листового металу
40. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения: Правда жизни в романе А. Рыбакова «Дети Арбата»

41. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения: Неотвратимость выбора (по роману Чингиза Айтматова «Плаха»)

42. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

43. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

44. Организация и проведение уроков и мероприятий в школе

45. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

46. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

47. Особенности проведения уроков по "Анатомии и физиологии человека"

48. Планирование проведения уроков по обществоведению

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

49. Сценарий проведения урока

50. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

51. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

52. Информационно-методическое письмо об учебнике-тетради по математике для учащихся 3 класса четырехлетней начальной школы

53. Методические основы уровневой дифференциации при обучении алгебре в классах с углубленным изучением математики

54. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)
55. Методика обучения по курсу математики за 3 года
56. План-разработка открытого урока по истории России в 11-м классе

57. Творческие задания и их роль в формировании познавательных интересов младших школьников на уроках русского языка и математики

58. Фонетическая зарядка как средство формирования произносительных навыков у учащихся второго класса на уроках немецкого языка

59. Использование проектной работы на уроках английского языка в 7-8 классах в процессе формирования языковой компетенции

60. Стенокардия напряжения II функциональный класс. Артериальная гипертензия, II стадия 3 степень, группа очень высокого риска

61. Активизация познавательной деятельности на уроках истории в 7-9 классах

62. Внеклассное мероприятие по математике и информатике для 6 класса "Кладоискатели"

63. Использование учебников математики при изучении табличного умножения и деления на 2 и 3

64. Конспект урока алгебры в 7 "А" классе сш № 19 г. Астрахани

Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Методы обучения на уроках "Технологии" 8 классов

66. Особенности словарной работы на уроках чтения и русского языка с учащимися 1 классов специальной (коррекционной) школы IV вида

67. Патриотическое воспитание на уроках русского языка и литературы в 5-8 классах

68. Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі

69. Работа над изобразительными средствами языка в аспекте развития речи учащихся пятых классов на уроках русского языка

70. Розробка учбового матеріалу для викладання вищої математики на тему "Наближені методи обчислення визначених інтегралів"
71. Словарно-орфографическая работа на уроках русского языка в начальных классах на основе этимологического анализа
72. Тематическое планирование уроков немецкого языка в 5 классе

73. Урок–исследование как составная часть формирования исследовательского типа мышления учащихся и средство получения новых прочных знаний по математике

74. Дидактические основы интегрированных уроков в начальных классах

75. Формирование здорового образа жизни школьников девятого класса на уроках физической культуры

76. Ответы на билеты по астрономии. 11 класс. Выпускной экзамен

77. Различия между растительной и животной клеткой (11 класс) (Шпаргалка)

78. Ответы на билеты по биологии за 11 класс

79. Экзаменационные билеты по курсу "Биология" (9 класс сш)

80. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Класс жгутиковые: лейшмании, трихомонады, лямблии, трипаносомы

82. Автоматизированное рабочее место дежурного штаба ГО Западного административного округа г.Москвы

83. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

84. План ГО объекта N135: Механический завод

85. Билеты по Обж за 11 класс

86. Ответы на экзаменационные билеты по ОБЖ 11 класс
87. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов
88. География: 9 класс (Шпаргалка)

89. Экзаменационные билеты по географии для 11 класса

90. Билеты с ответами по географии (9 класс)

91. Эволюция английского парламентаризма в 19-м - начале 20-го века

92. Внешняя политика Российского государства в 20-30-е годы 20-го столетия

93. Топики для сдачи экзамена по английскому языку в 11-ом классе (Шпаргалка)

94. Топики по английскому языку за 11 класс

95. Билеты по немецкому языку за 11 класс (2001 год)

96. Билеты по английскому языку для 9 класса (2002г.)

Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические

97. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

98. Обучение письменной речи на французском языке в старших классах

99. Билеты по английскому языку за 11-класс (Украина)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.