Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Банківські операції

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ Кафедра грошового обігу і кредиту БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки “Фінанси і кредит” програми професійної підготовки 6.050105 „Банківська справа” Полтава - 2008 Автори: Прасолова С.П. - доцент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к. е. н., Вовченко О.С. - асистент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України. Рецензенти: Скибенко С.Т. – доцент кафедри фінансів Полтавського університету споживчої кооперації України, доцент, к. е. н. Чижевська М.Б. – доцент кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету споживчої кооперації України, к. е. н. Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри грошового обігу і кредиту „04” листопада 2008 р., протокол № 4 Зав. кафедрою доц. Прасолова С.П. «Узгоджено» Декан факультету фінансів і обліку доц. Коросташов О.М. «Узгоджено» Керівник науково-методичного центру управління якістю освітньої діяльності проф. Огуй Н.І. «Узгоджено» Директор навчального центру доц. Герман Н.В. Зміст1. Вступ 2. Навчальна програма дисципліни Модуль №1. „Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів” Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні Тема 2. Організація діяльності банку Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу Тема 4. Операції банків із залучення коштів Тема 5. Операції банків із запозичення коштів Модуль № 2. „Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами” Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту Тема 7. Операції банків з готівкою Тема 8. Операції банків з пластиковими картками Тема 9. Кредитні операції банків Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів Тема 11. Операції банків з цінними паперами Модуль № 3. „Операції банків в іноземній валюті” Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті Модуль № 4. „Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку” Тема 16. Операції банків з векселями Тема 17. Операції з надання банківських послуг.Загальна характеристика та види банківських послуг Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку 3. Тематичні план дисципліни 4. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни семестр УІ Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні Тема 2. Організація діяльності банку Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу Тема 4. Операції банків із залучення коштів Тема 5.

Операції банків із запозичення коштів Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту Тема 7. Операції банків з готівкою Тема 8. Операції банків з пластиковими картками Тема 9. Кредитні операції банків Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів Тема 11. Операції банків з цінними паперами Модуль 3. Семестр УІІ. Операції банків в іноземній валюті Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті Модуль 4. Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку Тема 16. Операції банків з векселями Тема 17. Операції з надання банківських послуг Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку 5. Практичні заняття – тренінги в навчально-тренувальному банку (І-а частина) Практичне заняття-тренінг 1 Практичне заняття-тренінг 2 Практичне заняття-тренінг 3 Практичне заняття-тренінг 4 Практичне заняття-тренінг 5 Практичне заняття-тренінг 6 Практичне заняття-тренінг 7 Практичне заняття-тренінг 8 6. Термінологічний словник До теми 1 До теми 2 До теми 3 До теми 4 До теми 5 До теми 6 До теми 7 До теми 8 До теми 9 До теми 10 До теми 12 До теми 13 До теми 14 До теми 15 До теми 16 До теми 17 До теми 18 7. Індивідуальні завдання (навчально-дослідні проекти) для самостійної роботи студента та методичні рекомендації до їх виконання 8. Карта самостійної роботи студента 8.1. Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Банківські операції” для студентів, що навчаються за ППП 6.050105 „Банківська справа” на 6 семестр 8.2. Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Банківські операції” для студентів, що навчаються за ППП 6.050105 „Банківська справа” на 7 семестр 9. Порядок і критерії оцінювання знань студентів 9.1. Поточне оцінювання знань Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні Тема 2. Організація діяльності банку Тема 3. Операції банків з формування власного капіталу Тема 4. Операції банків із залучення коштів Тема 5. Операції банків із запозичення коштів Модуль 2. Розрахунково-касові, кредитні операції та операції банків з цінними паперами Тема 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту Тема 7. Операції банків з готівкою Тема 8. Операції банків з пластиковими картками Тема 9. Кредитні операції банків Тема 10. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів Тема 11. Операції банків з цінними паперами Модуль 3. Операції банків в іноземній валюті Тема 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті Тема 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті Тема 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку Тема 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті Модуль 3.

Операції банків з векселями, з надання банківських послуг та економічні основи забезпечення фінансової стійкості банку Тема 16. Операції банків з векселями Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку 9.2. Підсумкове оцінювання знань студентів Порядок проведення екзамену 9.3. Загальна підсумкова оцінки з дисципліни 1. ВступКурс „Банківські операції” є базовою спеціальною дисципліною для підготовки студентів за програмою професійної підготовки (ППП) 6.050105 „Банківська справа&quo ;. Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань у сфері організації і технології здійснення комерційними банками пасивних і активних операцій і надання банківських послуг, а також практичних навичок у виконанні банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг, а також при застосуванні механізму регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банку. Завдання дисципліни “Банківські операції” полягає в тому, щоб довести до студентів зміст завдань і функцій комерційного банку, методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг; навчити студентів, користуючись отриманими знаннями, самостійно вирішувати питання організації роботи з основних напрямків банківської діяльності, виконувати конкретні банківські операції, аналізувати стан кредитоспроможності позичальника, рівень фінансової стійкості банку тощо. Предмет курсу - це діяльність комерційних банків, пов'язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам. Курс “Банківські операції” спирається на власну логіку і зміст та має зв'язок з попередніми дисциплінами, що є базовими для його вивчення, а саме: „Статистика”, „Гроші та кредит”, „Фінанси”, „Економічний аналіз” тощо. Основні знання, які одержує студент – це опанування загальних питань організації діяльності та функціонування комерційних банків, їх економічної сутності, порядку створення та організацію діяльності, структури активних і пасивних банківських операцій; порядку формування ресурсів комерційних банків; механізму здійснення банківських операцій, пов’язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням різноманітних послуг, а також економічних основ забезпечення фінансової стійкості банку. Основні уміння – оцінювати діяльність комерційного банку за різними напрямками, забезпечувати раціональне використання його ресурсів, враховувати фактори впливу на ефективність проведення комерційними банками обслуговування клієнтів; вишукувати резерви зміцнення фінансової стійкості банку. Основні навички – проведення фінансових розрахунків; визначення оцінки ефективності діяльності комерційного банку в цілому з огляду на виконання вимог з додержання економічних нормативів, визначених центральним банком; При викладанні дисципліни використовується чинне законодавство України, діючі нормативні акти НБУ, навчальні посібники і підручники, монографічні джерела, матеріали періодичних видань, відомчі документи тощо.

Компания, получающая вексель, может извлечь из самого векселя очень мало пользы, но она может продать этот вексель другому банку для того, чтобы получить необходимые средства. Покупающий банк приобретает вексель с подходящим дисконтом по отношению к лицевой стоимости в связи с финансовым риском непогашения долгового обязательства в срок. Процесс расчета дисконта аналогичен процедуре с казначейскими векселями, однако, ставка дисконта отражает величину риска, связанного с операцией. КОММЕРЧЕСКИЕ БУМАГИ Коммерческая бумага аналогична простому векселю, хотя вексель является самостоятельным инструментом, а коммерческая бумага выпускается как часть программы финансирования (то есть как только истекает срок действия одного выпуска, тут же выпускается другой). Фактически коммерческая бумага является альтернативой краткосрочного банковского кредита. Соответственно эмитент является исходным заемщиком и не перекладывает свои долговые обязательства на третью сторону. ДЕПОЗИТНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ Депозитный сертификат - это сертификат, подтверждающий размещение депозита у эмитента и являющийся объектом для торговли, аналогично сберегательной книжке, выдаваемой банком при внесении депозита на индивидуальный банковский счет

1. Банківські операції

2. Банківські операції з пластиковими картками

3. Місце Центрального Банку РФ в банківській системі

4. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

5. Банківські послуги

6. Банківські резерви й ризик
7. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці
8. Кредитні операції банків

9. Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")

10. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

11. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

12. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

13. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

14. Депозитні операції банків

15. Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

16. Федеральный банк Германии

Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки

17. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

18. Национальный банк Республики Казахстан

19. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

20. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

21. Turbo Paskal "Операции над матрицами"

22. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных
23. Операции многократной точности (операции с длинными числами)
24. Программа по ведению операций в магазине

25. Техника операций при ИБС и перикардитах

26. Антиглаукомная операция

27. Миротворческая деятельность Вооруженных Сил РФ. Операции ООН по поддержанию мира

28. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

29. Проектирование станочного приспособления для операции "Сверление" детали "Вал" (WinWord 2000 & CorelDraw 9.0)

30. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

31. Государственный банк России

32. Лизинговые операции банков

Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Коммерческий банк и система денежных расчетов

34. Форфейтинговые операции банков

35. Валютные операции коммерческих банков

36. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

37. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

38. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями
39. Нацiональний Банк Украiни: статус i завдання
40. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности

41. Эффективность использования финансовых векселей в расчетных операциях

42. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

43. Центральный банк

44. Трастовые операции банков

45. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

46. Учет лизинговых операций

47. Документарные операции, как форма банковских расчетов.

48. Банки и их операции

Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

49. Банк и банковское дело

50. Центральный Банк РФ и его функции

51. Биржа и биржевые операции

52. Учет денежных средств и расчетных операций /Украина/

53. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

54. Бухгалтерский учет: лизинговые операции
55. "Учет денежных средств и операций в иностранной валюте"
56. Учет кассовых операций

57. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

58. Ведение кассовых операций в РФ

59. Учет, анализ и аудит операций по заработной плате

60. Проблема учета и аудита операций по ценнам бумагам ( в Азербайджане)

61. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

62. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

63. Валютно-экспортные операции на территории РФ

64. Валютная система, ее сущность и разновидности, форфейтная операция

Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

65. Африканский банк развития

66. Мировой рынок услуг и основные операции по их реализации

67. Валютные рынки и валютные операции

68. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

69. Операции с ценными бумагами

70. Евробумаги. Рынок и операции
71. Валютный рынок и валютные операции
72. Векселя и операции с ними

73. Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности

74. Великая Отечественная война: контрудар под Сольцами и операции в районе Старой Руссы

75. Белгородско-Харьковская наступательная операция (3 -- 23 августа 1943 г.)

76. Психологические операции Вооруженных сил США в войнах и конфликтах XX века

77. Маньчжурская стратегическая наступательная операция 1945 года

78. Основи банківського маркетингу

79. Матричные операции в вейвлетном базисе

80. Особенности анестезиологического обеспечения операций у больных с хирургическими заболеваниями челюстно-лицевой области

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

81. Операция шунтирования коронарных артерий

82. Подготовка больного к операции

83. Общие принципы радикальных операций на желудке и кишечнике

84. Международный Банк Реконструкции и Развития и его роль в МЭО

85. Коммерческие операции в портах. Разработка тарифов на перевозку грузов

86. Налогообложение НДС операций с ценными бумагами
87. Налогообложение операций с ценными бумагами (Украина)
88. Налогообложение импортных операций

89. Контроль налоговых органов за банковскими операциями налогоплательщиков.

90. Валютные операции в РФ (понятие, виды, лицензирование)

91. Совершенствование организации бухгалтерского учета расчетных операций за счет бюджетных и внебюджетных средств в системе образования

92. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков

93. Гражданско-правовая ответственность при осуществлении некоторых банковских операций

94. Правовое регулирование операций с иностранной валютой в РФ

95. Основные мыслительные операции

96. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки

97. Таможенные режимы, применяемые при совершении внешнеторговых операций, связанных с продажей

98. Программа автоматизации банковской деятельности. Система Клиент-банк

99. Операция деления понятия. Правила и ошибки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.