Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПР-ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ 1.1 Поняття та сутність ПР-забезпечення в практиці зв’язків з громадськістю 1.2 Особливості ПР-забезпечення міжнародних спортивних заходів Розділ ІІ ПР-ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 2.1 Національна система ПР-забезпечення підготовки та проведення чемпіонату ЄВРО-2012 в Україні 2.2 Контекст здійснення ПР-забезпечення підготовки до проведення ЄВРО-2012 в Україні 2.3 Підготовка до ЄВРО-2012 в матеріалах українських та польських ЗМІ РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПР-ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРО–2012 В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Додаток А Додаток Б Додаток В ВСТУП Актуальність теми дипломної роботи зумовлюється важливістю застосування засобів паблік рилейшнз в практиці міждержавних комунікацій не лише у політичному, економічному, культурному аспектах. Нинішній стан розвитку глобального інформаційного простору вимагає зміщення акцентів практики ПР з виключно політичних або економічних на усі актуальні сфери життя сучасного суспільства. Одне з провідних місць з-поміж них займає спортивна сфера. Прагнення України самореалізуватися в міжнародних відносинах і досягти бажаної мети – стати повноправним учасником як регіональних – європейських, так і міжрегіональних відносин, вимагає від нашої держави переймати досвід ПР-забезпечення своєї діяльності з урахуванням усіх актуальних сфер діяльності держави. Такий процес неможливий без забезпечення ефективних комунікацій як всередині нашої держави, так і з нашими закордонними партнерами. Найбільш поширеним демократичним інструментом для забезпечення високої ефективності зусиль держави в будь-якій сфері є їх ефективне ПР-забезпечення, що уможливлює налагодження між групових зв’язків між державою, суспільством та світовою спільнотою. Держава планує достойно представити себе як організатор та приймаюча сторона у проведенні чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Ця подія, враховуючи означені вище тенденції до поступової зміни сфер використання ПР-технологій, потребує від нашого керівництва організації відповідного ефективного забезпечення. Від того, наскільки України буде здатна продемонструвати вміння застосовувати сучасні методи ПР, ефективно позиціонувати себе та створити собі позитивний імідж країни-організатора змагань такого масштабу буде багато в чому залежати сприйняття нашої держави нашими нинішніми та потенційними партнерами на світовій арені. Велика кількість наукових праць вітчизняних науковців присвячено проблемам застосування технологій та засобів ПР в практиці реалізації державної політики в різних сферах. Зокрема Тихомирова Є.Б., Шевченко О.В., Макаренко Є.А., Бебик В.М., Почепцова Г.Г., Зернецька О.В. досліджують особливості реалізації конкретних заходів ПР-забезпечення різних сфер політичного, економічного, суспільного життя України з урахуванням міжнародного резонансу такої діяльності. Об’єктом нашого дослідження є ПР-забезпечення міжнародних спортивних заходів. Предметом дослідження – є Державна цільова програма “Забезпечення підготовки і проведення в Польщі та Україні фінального турніру чемпіонату Європи УЄФА 2010/12 з футболу” на 2007-2012 роки в Україні.

Мета роботи полягає у визначенні та дослідженні теорії і практики діяльності держави з ПР-забезпечення проведення спортивних заходів в Україні. Для досягнення мети дослідження було поставлено такі завдання: Визначити основні аспекти здійснення ПР-забезпечення різних сфер діяльності держави, в тому числі спортивної. Проаналізувати положення офіційних документів, що встановлюють та регулюють норми та процеси здійснення ПР-забезпечення підготовки до проведення Україною чемпіонату Європи з футболу 2012 року – Державної цільової програми “Забезпечення підготовки і проведення в Польщі та Україні фінального турніру чемпіонату Європи УЄФА 2010/12 з футболу” на 2007-2012 роки в Україні, Концепції інформаційного забезпечення процесу підготовки та проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні, та Методичних рекомендацій щодо створення регіональних інформаційних центрів для висвітлення підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Вивчити особливості здійснення ПР-забезпечення підготовки нашої держави до проведення ЄВРО-2012 в національних засобах масової інформації України та Польщі. Виробити пропозиції щодо підвищення ефективності ПР-забезпечення підготовки до проведення Україною чемпіонату Європи з футболу 2012 року. При проведені дослідження були використані наступні методи: Емпіричні методи – застосовувалася методика системного аналізу для дослідження концепції та практичних кроків реалізації ПР-забезпечення підготовки до ЄВРО-2012 на державному рівні, а також методика контент-аналізу для дослідження особливостей здійснення ПР- забезпечення підготовки України до проведення ЄВРО-2012 в українських та польських національних засобах масової інформації. Базу джерел дипломної роботи становлять: теоретичні розробки сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників у сфері ПР-забезпечення та міжнародних зв'язків з громадськістю; наукові дослідження глобальних комунікаційних процесів та міжнародних інформаційних відносин; ресурси глобальної мережі Інтернет; зарубіжні та вітчизняні періодичні видання з досліджуваної тематики. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та інших інформаційних джерел і додатків. У першому розділі розглядаються теоретичні концепції та практичні підходи до здійснення ПР-забезпечення загалом, та конкретно в практиці проведення міжнародних спортивних заходів. У другому розділі детально представлено практику здійснення ПР-забезпечення підготовки України до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012 у відображенні публікацій українських та польських національних засобів масової інформації. У третьому розділі на основі когнітивного дослідження процесів ПР-забезпечення підготовки України до проведення ЄВРО-2012 представлені рекомендації щодо підвищення ефективності такого забезпечення. Наукова та практична значущість дипломної роботи полягає в набутті та отриманні додаткових знань та навичок з даної теми. Дослідження також є внеском у подальшому розвитку теорії та практики ПР-забезпечення міжнародних спортивних заходів, що надалі може бути використана у практичній діяльності відділів міжнародних та інформаційних служб регіональних та центральних органів державної влади, громадських організацій.

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПР-ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ 1.1 Поняття та сутність ПР-забезпечення в практиці зв’язків з громадськістю Зовнішня і внутрішня політика держави, передвиборчі кампанії, ефективна робота з пресою, секрети формування суспільної думки, іміджмейкінг, комерційна, а також соціально-політична реклама – це далеко не весь спектр Public Rela io s (паблік рілейшнз). Це наука і мистецтво формування суспільної думки в потрібному напрямку. ПР служать багатьом соціальним інститутам. Для досягнення бажаної мети ці інститути повинні налагоджувати міцні зв'язки з різними аудиторіями і соціальними групами, а також із суспільством у цілому. Одна з функцій ПР – система керування інформацією, якщо під керуванням розуміти процес створення інформаційних приводів і інформації зацікавленої в ній стороною, поширення інформації засобами комунікацій для формування бажаної суспільної думки. В Україні з’явився паблік рілейшнз як область професійної прикладної і наукової діяльності не так давно, і його поява була викликана об'єктивними умовами розвитку суспільних відносин, інститутів громадського суспільства, а також соціально-економічних, інтеграційних, ринкових механізмів. Тому в цих умовах очевидна необхідність зв'язків, як механізму побудови рівноправного діалогу. Однак процес становлення паблік рілейшнз у нашій країні значно ускладнений деякими причинами як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру і серед цих причин займають серйозна соціально-економічна криза і постійна політична конфронтація. Вона призвела до прірви між суспільством і державою і тягне за собою постійні протиріччя і не порозуміння. І тому використання зв'язків з громадськістю в державному секторі можна охарактеризувати, як сприяння держави у вирішенні об'єктивних протиріч між плюралізмом політичної сфери суспільства і цілісністю державної влади . Відповідно до загальнодемократичних тенденцій суспільного розвитку державні служби повинні удосконалюватися і сприяти формуванню громадянського суспільства, для чого пріоритетним напрямком є налагодження прямих і зворотних зв'язків із громадянами. Як основний суб'єкт управління держава постійно присутня в актах взаємовідносин між людьми. Таким чином, &quo ;зв'язки з громадськістю&quo ; у політичній сфері виступають як особливий канал вираження, як незадоволення якістю правління та управління, так і ухвалення, підтримки політичного курсу та політико-управлінських рішень, що приймаються. Світовий історичний досвід свідчить, що політичне управління може ефективно функціонувати лише при наявності динамічних відносин із громадськістю. А особливо це актуально в наш час глобалізації та будування інформаційного суспільства, де спостерігається швидкоплинність та динамічність суспільних процесів у всіх сферах життя, і це призводить до нестабільності ситуації. І при таких умовах необхідною складовою успіху є уміння швидко адаптуватися до динамізму подій, передбачати їх, намагання вдосконалити їх, здатність відмовитися від застарілих форм та методів. Активно впроваджувати і використовувати сучасні методи і сучасні технології, які є таким компонентом, що постійно забезпечують суб'єкта політичного управління поточною інформацією, прогнозними розробками, у тому числі рекомендаціями стосовно переважних форм та методів діяльності, використання чи тих чи інших каналів та зв'язків з громадськістю, що виконують функцію прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів, можливих наслідків рішень, що приймаються та акцій, що проводяться, моделювання соціально-політичної ситуації, визначення основних цілей, методів та способів комунікації.

Переглядаючи головнш досягнення у продукц модерного вонного виряду, приходимо до висновку, що обидва протиставн бльоки, атлянтйський  совтський, орудують, приблизно, рвно-рядною млтарною технкою. Безслдно проминув той час, коли США монопольне володли атомовою  водневою зброю, яка, хоч  не вдосконалена ще, давала захдньому бльоков одноразову перевагу над СССР,   не можна було вирвняти ншими факторами. Дальший розвиток озбронь пшов усупереч сподвань Заходу. Вн принс удосконалення термоядерно збро та ншого рзнородного вонного виряду, вд реактивного летунства до ракет, не тльки для США, але  для СССР, уможливляючи таким чином усебчне застосування засобв масового  далекосяглого нищення. Тепер обидва бльоки, США  СССР, менш-бльш однаково готов воювати тими модерними найстрашншими засобами нищення. Можна сказати, що ракетно-термоядерна вйна технчно дозрла в обидвох протилежних таборах. Через вирвняння, хоча б приблизне, найновших технчних засобв масового нищення по одному  другому боц, коло замикаться

1. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

2. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

3. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

4. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

5. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

6. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва
7. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень
8. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

9. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

10. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

11. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

12. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

13. Система митних органів України та їх повноваження

14. Експортний потенціал України та її регіонів

15. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

16. Чинники процесу антропогенезу на території України

Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом

17. Достатність доказів у кримінальному процесі України

18. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

19. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

20. Процеси державотворення на України

21. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

22. Болонський процес - перспективи для України
23. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов
24. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

25. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

26. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

27. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

28. Громадянство України

29. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

30. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

31. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

32. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

33. Історія України

34. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

35. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

36. Період гетьманщини України

37. Центральна Рада і пролетаріат України

38. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
39. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку
40. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

41. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

42. Економічне районування України

43. Загальна характеристика конституції України

44. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

45. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

46. Поняття, форма та функції Конституції України

47. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

48. Суверенітет України

Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

49. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

50. Бюджет України: актуальні проблеми

51. Державній бюджет України

52. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

53. Управління фінансами України

54. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України
55. Організаційна система управління природокористуванням України
56. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

57. Інтеграція України у світове господарство

58. Використання трудових ресурсів Західної України

59. Міжнародний ринок туристичних послуг України

60. Машинобудівний комплекс України

61. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

62. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

63. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

64. Грошовий обіг України

Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Глобус Марса.
Шар выполнен из толстого пластика, имеет один прочный шов по экватору. Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки:
1007 руб
Раздел: Глобусы
Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее

65. Органи внутрішніх справ України

66. Банківська система України

67. Механізм кредитування банками України

68. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

69. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

70. Закон україни про міліцію
71. Створення пiдприємств в Українi за Законом України
72. шпори з цивільного права України

73. Заповідники України

74. Культура та побут населення України

75. Легка промисловість України i транспорт

76. Сільське господарство i харчова промисловість України

77. Електроенергетика України

78. Регіональний розвиток харчової промисловості України

79. Зародження партійно-радянської преси України

80. Проблеми золотоносності надр України

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

81. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

82. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

83. Аграрне право України

84. М.О. Скрипник - видатний діяч України

85. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

86. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"
87. Методики оцінки фінансового стану банків України
88. Національний банк України

89. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

90. Ринок цінних паперів України

91. Страховий ринок України

92. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

93. Фондовий ринок України

94. Формування та розвиток банківської системи України

95. Банки на валютному ринку України

96. Банківська система України

Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

97. Державний ощадний банк України

98. Застосування засобів індивідуального захисту

99. Мохоподібні України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.