Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Творчість М. Старицького

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗмістВступ І. Хмельниччина в історичній романістиці М. Старицького ІІ. Відображення епохи &quo ;Руїни&quo ; в однойменному романі М. Старицького ІІІ. Зображення гайдамацького руху в історичному романі М. Старицького &quo ;Останні орли&quo ; Висновок ВступТворчість М. Старицького – значний крок вперед у розвитку української мови, у поширенні тематичного виднокругу української літератури, у зміцненні у нашому письменстві реалізму. (М. Рильський) Проза М. П. Старицького на сьогодні відома далеко не в повному обсязі. У часи застою історичні твори, які порушували &quo ;заборонені питання&quo ; були вилучені із вжитку української літератури і культури. І тому на даний час нагально постала проблема комплексного художнього осмислення історичної прози відомого метра української літератури ХІХ століття М. Старицького. Його історична романістика відзначається правдивістю зображення історичних подій, багатством і різноплановістю образів, постановкою актуальних питань. Старицький прекрасний майстер у змалюванні образів, він вдало відображає колорит даної епохи. У нього природа психологізована і воєдино зливається з психологією людини, вона переживає з героями, передає їх настрій, передчуває людські нещастя. Письменник майстер у змалюванні битви, при передачі колективних настроїв народу, при зображенні масових сцен. Важливе місце у його прозі займає розкриття психологічних переживань героїв. Отже, одним з найбільш цікавих і малодосліджених на сьогодні письменників української літератури, а зокрема його прози, є Михайло Старицький. Його творчість і погляди на історію стали об'єктом зацікавлення багатьох дослідників. Мотивація вибору теми зумовлена необхідністю по-новому глянути на прозову творчість Михайла Старицького, осмислити життєво важливі проблеми духовності людини, віри, свободи, краще зрозуміти історію рідного краю, оскільки переважна більшість творів великої прози письменника написані на історичну тематику. Крім того мотивація вибору теми зумовлена особистою зацікавленістю автора українською літературою ХІХ століття як філолога та зацікавленість історією України, яка широко розкривається у прозі Михайла Старицького. Актуальність теми дослідження. На сьогоднішньому етапі розвитку України тема цього дослідження звучить дуже актуально. Бо саме тепер перед нами постають правдиві факти історії. За допомогою прози Михайла Старицького ми дізнаємося про минулі історичні епохи. Письменник для написання своїх творів використав різноманітні історичні джерела і хоч вони дуже часто були викривлені і спотворені, але Старицький в цілому йде в ногу з історією і якихось історичних відхилень не допускає. З прози Старицького ми дізнаємося більше про боротьбу українського народу проти польської шляхти, у нього по-новому осмислюється образ Мазепи, який до того часу трактувався негативно і на який церква наклала анафему. Про це свідчить лист М. Старицького до Дмитра Яворницького від 10 квітня 1898 року: &quo ;Я тепер пишу великий роман про Мазепу, тільки, що ся тема небезпечна для цензури, а в цензурнім смаку я не пишу&quo ; Отже, за допомогою історичної прози письменника ми по-новому осмислюємо епохи Хмельниччини, Руїни, а також з іншої сторони глянули на Гайдамацький рух.

Проза М. Старицького допомагає нам дізнатись про мораль, вірування, менталітет, традиції і звичаї наших предків. Письменник по-новому підходить до окреслення історичних постатей ( Мазепи, Хмельницького, Гонти, Залізняка, Богуна тощо ), які радянська влада забороняла і вилучала з літературного та художнього життя. Новизна роботи. Новизна роботи полягає як у виборі теми дипломного дослідження, так і в методах її висвітлення. У даній роботі зроблена спроба комплексного підходу до художнього осмислення історії у прозовій творчості Михайла Старицького. Практична цінність роботи не тільки в освоєнні нової для вітчизняного літературознавця теми, що значно збагачує наші уявлення про історію, побут, традиції українського народу, але і в новій інтерпретації кращих творів великої прози Михайла Старицького. Методи дослідження. 1) Аналітичний метод; тобто в роботі застосовані основні принципи аналізу та синтезу. 2) Історико-культурний метод; феномен Михайла Старицького як історичного романіста розглядається в історико-культурному контексті. Можливість застосування. Матеріал, викладений у дипломній роботі, знайде застосування під час викладання історії України та української літератури в школі. Структура роботи. Робота складається із вступу, трьох частин, висновку і бібліографії. У вступі обґрунтовується вибір теми, її новизна, актуальність, визначається ступінь вивчення даної проблеми в українській та зарубіжній літературі, визначаються цілі та завдання роботи. Зроблена одна із спроб осмислити місце історії і місце самого Михайла Старицького в українській літературі, а точніше в історичній романістиці. Перший розділ присвячений зображенню Хмельниччини у прозовій творчості М. Старицького. У цьому розділі розкрита проблема віри, єдності народу, історичної епохи Хмельниччини, її відображення у трилогії &quo ;Богдан Хмельницький&quo ;. У другому розділі досліджується історична епоха, що дістала назву Руїна. Тут по-новому осмислюється образ Івана Мазепи. Метою третього розділу було зображення гайдамацького руху – Коліївщини і його ватажків Гонти, Залізняка та рядових учасників. У висновках підводяться підсумки даної роботи, визначається роль історичної прози Михайла Старицького в історії української літератури. Історія вивчення питання. Прозова спадщина М. П. Старицького – видатного українського поета, драматурга, перекладача, видавця, театрального і громадського діяча на сьогодні відома далеко не в повному обсязі й досліджена найменше. Причина цього полягає у дразливому для застійних часів витлумаченні деяких історичних осіб, історичної долі України в цілому. Одним із творів, волею обставин свого часу вилучений з активу української літератури й культури, є роман &quo ;Руїна&quo ;. Перед нами постає нагальне питання історії дослідження прози Старицького. Вона не могла як слід досліджуватись, бо була вилучена з літературного життя, а деякі твори зовсім не видавались. А якщо й видавалися, то не завжди в &quo ;досконалому тексті&quo ;. З історії друку &quo ;Богдана Хмельницького&quo ; видно, що твір забирали буквально з під пера письменника, і тому він не мав змоги відкоригувати розділи.

Старицький змушений був вставляти у твір допоміжні образи, щоб твір ширше читався і сприяв популярності газети &quo ;Московський листок&quo ;, де друкувався. Важкою була доля історичної прози М. Старицького, бо будь-які правдиві слова про національну історію у радянські часи дуже строго каралася, а тим більше про боротьбу українського народу проти поневолювачів. Об'єкт дослідження. У зв'язку з тим, що творчість М. П. Старицького є багатогранною і різноаспектною, вимагає більш об'єктивного дослідження, ніж дипломна робота, було зроблено спробу висвітлити одне з конкретних питань, тому темою даного дослідження стала проза Михайла Старицького ( новаторство і традиції ). Зроблена спроба аналізу історичної прози М. Старицького, зображення боротьби українського народу за свої права. Крім того, велика увага була приділена вивченню поглядів Старицького на історію. Ця проблема найкраще розглянута і осмислена у творах &quo ;Останні орли&quo ;, дилогії &quo ;Мазепа&quo ; і трилогії &quo ;Богдан Хмельницький&quo ;. Мета дослідження. Проаналізувати прозу Старицького в контексті української літератури ХІХ століття. Осмислити світогляд автора, його погляди на історію, на зображення історичних постатей, у змалюванні реалій життя і боротьби народу за волю. Показати роль і місце діалогу, пейзажу, масових сцен у розкритті характеру головних персонажів; розкрити, яке місце у прозі Старицького посідає творчість Шевченка, зокрема при зображенні гайдамацького руху. І. Хмельниччина в історичних романах М. Старицького Проза М. П. Старицького на сьогодні відома і досліджена далеко не в повному обсязі. Причина цього полягає у тому, що у застійні часи зображення і витлумачення деяких історичних осіб, історичної дійсності в цілому було заборонено. Тому такі твори вилучалися з активу української літератури і культури. Тому твори такого зразка не досліджувались, або й ще гірше – не друкувались. Створенню трилогії передувала велика робота автора над драмою &quo ;Богдан Хмельницький&quo ;. Але матеріал зібраний М. Старицьким не міг бути повністю використаний у драмі, яку він закінчив 1887 р. Очевидно, вже тоді у письменника виник задум написати роман про героїзм українського народу в боротьбі за своє визволення з-під гніту польської шляхти, про видатну постать Богдана Хмельницького. Але роботу над романом М. Старицький розпочав дещо пізніше, коли залишив керівництво трупою і перебував у Москві до весни 1892 р. В записній книжці письменника за 1891 р. знаходимо ряд запланованих сцен до роману про Богдана Хмельницького. Захопившись бурхливими подіями героїчного минулого М. Старицький написав російською мовою повість &quo ;Облога Буші&quo ; і вже тут ми бачимо епізод з часів Хмельниччини. А роман почав писати тільки в серпні 1894 р., про що свідчать замітки на одній із чернеток. Працюючи над твором, автор продовжував глибоко вивчати різноманітні джерела та історичні дослідження. Велика кількість матеріалу і широта охоплення історичних подій згодом привели письменника до висновку, що в одній книзі цей задум не можливо втілити. Поступово роман розростається в трилогію – &quo ;Богдан Хмельницький&quo ;: ( &quo ;Перед бурею&quo ;, &quo ;Буря&quo ;, &quo ;Біля пристані&quo ; ) – яка, завдяки виключній працездатності автора була створена за порівняно невеликий проміжок часу і опублікована в 1895 – 1897 рр.

Трада «V-Z» 1991 Дурв О. Жадан пороги Земл; Корепанов О. Звичайна прогулянка; Покальчук О. Контакт IV рвня До книги ввйшли твори трьох молодих письменникв-фантаств. Багатьом читачам хн мена, напевне, знайом з публкацй у прес  колективних збрниках. У нашому виданн творчсть кожного представлена найбльш повно. Вони рзн. Рзн, зрозумло, сюжети, характери  дол геров. Рзна манера письма: одного вирзня флософчнсть, ерудиця, другого багатство, яскравсть фантастичного антуражу, третй захоплю динамзмом, хитромудрим плетивом подй. ¶ всх трьох обдну щире прагнення доторкнутися до гострих болючих проблем реального свту. ___________________ ґмченко О. Прамда сонця *** Людина не знала, який вигляд ма рдна оселя, поки не вийшла за  порг. Людина не зазнала радост пзнання, поки не ступила за обрй. Людина не збагнула свтобудови, поки не злетла у безмежний небокрай, щоб до решти зрозумти тамниц Земл та розгадати загадки нших планет Сонячно системи. Про те, як земляни виходили за «пороги» й «обр» сво планети, як вдкривали  дослджують нов небесн тла, про майбутн плотован польоти до них,  розповда ця науково-фантастична книга свордна антологя мфологчних, сторичних  наукових знань про наш великий сонячний мегаполс. ___________________ Плхов В

1. О жанрово-хронологическом подходе изучения детской литературы

2. Трансформация жанровой культуры и литературы Древнего Египта

3. "Трансформация жанровой структуры литературы Древнего Египта"

4. Личность Ивана IV в историографии, литературе, искусстве

5. Жанр в искусстве, литературе и журналистике

6. Литература и искусство в годы Великой Отечественной войны
7. Сюрреализм как направление в искусстве и литературе
8. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

9. Время в античной литературе

10. Менталитет русского народа через призму русской литературы 19-го века

11. Психологизм в русской литературе. Лекция из курса проф. В.Гудонене

12. Комплекты тем сочинений для проведения письменного экзамена по литературе в 11х классах общеобразовательных учреждений 2001 – 2002 учебный год

13. Сборник сочинений русской литературы с XIX века до 80-х годов XX века

14. Можно ли утверждать, что литература сегодня воспитывает читателя?

15. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

16. Английская литература (представители)

Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры

17. Античная цивилизация. Наследие древнегреческой литературы

18. Г. Белинский - критик и теоретик детской литературы

19. Древнерусская литература

20. Значення творчості Т. Г. Шевченка (Значение творчества Тараса Григорьевича Шевченко)

21. Книга Г.О. Винокура "О языке художественной литературы"

22. Литература эпохи войн и революций
23. Место Михаила Зощенко в русской литературе
24. Образ учителя в современной литературе

25. Серебряный век русской литературы. В. Хлебников

26. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне в литературе

27. Формирование жанровой разновидности сатирической комедии "На всякого мудреца, довольно простоты"

28. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки

29. Москва в русской литературе

30. Литература русского зарубежья первой половины XX века (По произведениям В. В. Набокова)

31. Литература Древней Руси

32. Расцвет критического реализма в театральной культуре и литературе России

Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)
Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский

33. Методы исследования литературы

34. Шпоры по зарубежной литературе 2-й половины 20 в.

35. Материал для сочинения по литературе

36. Судьбы женщин в русской литературе

37. Тема бала в русской классической литературе

38. Пауло Коэльо - Алхимик литературы
39. Русская литература ХІХ века
40. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века

41. Семинары по истории зарубежной литературы

42. Сталинизм и детская литература

43. История зарубежной литературы

44. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

45. Проблема происхождения русского народа в отечественной литературе советского и пост-советского периодов

46. Функциональный запор: вопросы диагностики и терапевтические подходы (обзор литературы)

47. Методические условия обоснования и выбора формы организации обучения учащихся литературе в 5-7 классов

48. Педагогические взгляды Белинского и их связь с задачами литературы

Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века

50. Концепция принятия управленческого решения в современной литературе

51. Общества, миросистемы и цивилизации: синтез парадигм и структура истории

52. Преподавание литературы в школе: неудавшиеся реформы

53. Вопросы периодизации бронзового века Западной Сибири в 1960 - Середине 1970-х гг. в отечественной литературе

54. Образ России в русской литературе, Пушкин-Гоголь-Достоевский
55. Русская литература
56. Позитивистская и постмодернистская парадигмы

57. Феномен греческой литературы

58. Иван Яковлевич Корейша в русской литературе

59. Русско-Турецкая война 1877-78 гг. В отечественной литературе XIX века (В.В.Верещагин, И.Л.Леонтьев-Щеглов, В.А.Тихонов)

60. Литература Руси

61. Английская литература

62. Американская литература

63. Еврейская литература на иврите

64. Литература древнего Египта

Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры

65. Духи природы в литературе

66. Искусство Ассирии: литература и наука

67. Древнегреческая литература

68. Арабская литература и поэзия

69. Театр в мировой литературе

70. А была ли античная литература?
71. Тенденциозная литература
72. К вопросу об изучении проблемы духовной ситуации России конца XIX-начала XX вв на уроках литературы

73. Философско-эстетические следствия научной революции и проблема художественной целостности литературы XVII века

74. Православный реализм - литература будущего

75. Возникновение русской литературы в контексте византийской богословской мысли 11-12 вв.

76. Театр и литература эпохи ренессанса

77. Конспект по зарубежной литературе

78. Экзаменационные вопросы и билеты по истории зарубежной литературы за весенний семестр 2001 года

79. Экзаменационные вопросы и билеты по истории зарубежной литературы за весенний семестр 2001 года

80. Великая литература как большой бизнес

Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

81. О мировом значении русской литературы

82. Творчество А. П. Чехова как энциклопедия сюжетов русской литературы

83. Значение символизма в русской литературе

84. Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы внутренней динамики в системе литературы

85. Анекдотическое в русской литературе XX века

86. Литература рубежа XIX - XX веков
87. Борис и Глеб в древнерусской литературе
88. Литература XIV века

89. "Бедные люди" как притча об отношении литературы к читателю

90. О современной японской литературе

91. Древние повести в китайской литературе

92. Дендизм как интертекстуальное явление в русской литературе

93. Проблемы сравнительного изучения средневековой литературы (Запад/Восток)

94. Русская литература (реакция и эпоха нигилизма)

95. Литература на военную тему

96. История русской литературы (XVIII век и первая половина XIX века)

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Система ликвидации насекомых "Раптор" (аквафумигатор).
Инновационное средство торговой марки Раптор эффективно в борьбе со всеми видами насекомых. Распространяется паром при активации водой,
468 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

97. Тема человеческой судьбы в одном из произведений русской литературы

98. Нравственный и художественный поиск современной литературы

99. Тема деревни в современной литературе (по произведениям В. Распутина)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.