Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» Зміст 1. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України 2. Розрахунок і аналіз фінансового результату від експортних операцій 3. Практичне завдання Список літератури 1. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України При переміщенні товарів через митний кордон України вони оподатковуються митними платежами та іншими зборами. Платежі при переміщенні товарів через митний кордон класифікуються на: 1. Сукупність митних платежів Мито Податок на додану вартість (ПДВ) Акцизні збори Збори за митне оформлення 2. Збори за надані послуги Збори за видачу кваліфікаційного атестату спеціалісту по митному оформленню Збори за зберігання товару Збори за митне супроводження вантажу Оплата за інформаційні та консультативні послуги Оплата за участь в митному аукціоні Дамо визначення основному платежу. Мито - обов'язковий внесок (податок), який стягується митними органами України при ввезенні товарів на митну територію країни (тобто територія, на яку розповсюджується юрисдикція митних органів у сфері регулювання митної справи) або вивезенні товару з цієї території та який є невід'ємною умовою такого ввезення та вивезення. Поділ мита на конкретні його види відбувається за такими ознаками: А) За способом нарахування Адвалерне – враховується у відсотках до митної вартості товарів, що оподатковуються; Специфічне – нараховується у встановленому грошовому розмірі за одиницю товарів, то оподатковуються; Комбіноване – поєднання двох вищеназваних способів. Б) За об'єктом стягнення Імпортне – стягується за ввезення на митну територію держави або групи держав для реалізації товарів; Фіскальне – стягується лише з тих товарів, які не виготовляються даною країною; Експортне – стягується з товарів вітчизняного виробництва, що направляються на продаж в іншу країну; Транзитне – стягуються за провезення товарів іноземного виробництва через митну територію країн. В) За сферою діяльності Антидемпінгові: ввезення на митну територію товарів за ціною нижчою, ніж їх нормальна вартість в країні вивезення; ввезення наносить (може нанести) шкоду вітчизняним виробникам подібних товарів; ввезення перешкоджає організації або розширенню виробництва подібних товарів у країні ввезення. Компенсаційне: у випадку ввезення на митну територію країни товарів, при виробництві або експорті яких прямо або опосередковано використовувались субсидії, якщо таке ввезення шкодить або загрожує нашкодити вітчизняним виробникам подібних товарів; у випадку вивезення з митної території тієї або іншої держави товарів, при виробництві або експорті прямо або опосередковано використовувались субсидії. Ставка компенсаційного мита, як правило, не перевищує розміру виявлених субсидій. Спеціальне: Сезонне – застосовується на період не більше 6 місяців на окремі види товарів, забезпечує захист внутрішнього ринку в сезонний період часу; протекціоністське – застосовується та встановлюється державою або групою держав для захисту національної промисловості від товарів іноземного походження.

Г) За походженням автономне – мито, що вводиться на основі односторонніх рішень органів влади країни; конвенційне (договірне) – мито, що встановлюється на основі двосторонньої угоди; преференційне – мито, яке має більш низькі ставки з чинним митним тарифом, які застосовуються на основі багатосторонніх угод на товари, що походять з країн, що розвиваються. Д) За типами митних ставок постійні – ставки, які централізовано встановлюються органами державної влади і не можуть бути змінені залежно від обставин; змінні – ставки митого тарифу можуть змінюватися в установлених державною владою випадках (при зміні ріння світових і внутрішніх цін, рівня державних субсидій) Митний тариф – це зведення ставок мита, що застосовуються до товарів, які переміщуються через митний кордон та систематизація відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. Митні тарифи класифікуються за загальною ознакою. генеральне (граничне) ввізне мито – застосовується до товарів із країн, в торгівельно-політичних відносинах з якими Україна використовує режим найбільшого сприяння нації, встановлений законодавчими органами; преференційні тарифи – пільгові, застосовуються до слабо розвинутих країн; конвенсійні тарифи – тарифи, які встановлюються в результаті угоди між країнами; автономні тарифи – тарифні ставки, що встановлюються самостійно кожною країною. Тарифні ставки також класифікують: прості – складаються із одного стовпчика, в якому митні ставки не диференціюються в залежності від країни виникнення товару; Складні – пільгові ставки застосовуються до слабо розвинутих країн. Єдиний митний збір нараховується за митне оформлення імпортного товару вартістю від 100 дол. США та вище, а також в оплату інших зборів, встановлених законодавчо. Крім того, до митного збору включаються суми за надходження товарів під митним контролем (0,05 % за день), за митне оформлення в неробочий час митниці (від 20 до 250 дол. США за 1 годину роботи). При митній вартості: до 100 доларів США - митні збори не стягуються; від 100 до 1000 доларів США - 5 доларів США; понад 1000 доларів США - 0,2 % митної вартості, але не більше 1000 доларів США. Митна вартість імпортованих підакцизних товарів (продукції), у тому числі в межах бартерних операцій, є об'єктом оподаткування акцизним збором. Сума акцизного збору, якщо її встановлено у відсотках до митної вартості, обчислюється за формулою: Са = Вм х А де: Са - сума акцизного збору; Вм - митна вартість; А - ставка акцизного збору. Сума акцизного збору, якщо її встановлено у грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, обчислюється за формулою: Са = Н х А де: Н - кількість товару у фізичних одиницях виміру (л, кг). Товари, що ввозяться на митну територію України, в більшості випадків підлягають оподаткуванню податком на додану вартість (20 %) незалежно від того, є імпортер платником ПДВ чи ні. Базою для нарахування ПДВ є митна вартість товару, сума сплаченого акцизного збору та ввізного мита. Митні збори до бази оподаткування ПДВ не включаються. Таким чином, сума ПДВ імпортних товарів визначається за формулою: Спдв = (Вм Са М) х 20 % де: Спдв – сума податку на додану вартість; М - сума ввізного мита.

Розглянемо порядок здійснення митних платежів на прикладі. Приклад 1 Підприємство 10-го березня ц.р. ввезло в Україну імпортний підакцизний товар з Польщі, митна вартість якого склала 8000 дол. США. Мито, сплачене при ввезенні товару, склало 2 %, митні збори - 0,2 %. Акцизний збір становить 30 % та стягується з митної вартості товару. Курс НБУ на цю дату - 5,50 грн./дол. США. Здійснимо розрахунок платежів, що сплачені на митниці. Митна вартість = 8000 дол. США х 5,50 грн./дол. США = 44000 грн. Митні збори = 44000 грн. х 0,2 % /100 % = 88 грн. Мито = 44000 грн. х 2 % /100 % = 880 грн. Акцизний збір = 44000 грн. х 30 % /100 % = 13200 грн. ПДВ = (44000 грн. 13200 грн. 880 грн.) х 20 % /100 % = 11616 грн. 2. Розрахунок і аналіз фінансового результату від експортних операцій Для характеристики зовнішньоторговельної роботи підприємства експорт товарів і послуг за звітний рік порівнюється з експортом за попередній рік. Мета такого дослідження - встановити, які зміни відбулися в товарній структурі експорту, в розвитку нових видів експорту і його географічному напрямку. Дані про експорт за роки, які вивчаються, групуються за країнами і за товарами. З цією метою складаються таблиці, де в кожному рядку показуються сума експорту країни та питома вага цієї суми у відсотках до загального підсумку (табл. 1). Таблиця 1. Аналіз структури експорту Країни Минулий рік Звітний рік Відхилення Відвантаження, тис. грн. Питома вага % Відвантаження, тис. грн. Питома вага, % / – Пунктів структури Партнери з дальнього зарубіжжя 276 8 4210 9 3934 І Партнери з СНД, крім Росії – 3742 8 3742 8 Партнери з Росії 3380 92 38802 83 35422 – 9 Всього 3656 100 46754 100 43098 Наприклад, обсяг експорту збільшився на 43098 тис. грн. За період, що аналізується, відбулися зміни не лише за обсягом, але й за структурою поставок товарів на експорт. В тому числі зросла питома вага поставок товарів в країни СНД (крім Росії) за рахунок відносного скорочення (з 92 % до 83 %) відвантажень російським покупцям. Дані про виконання плану поставок по експорту в територіально-географічному розрізі надані в табл. 2. Дані таблиці свідчать про те, що в періоді, який аналізується, не було зривів планових завдань по торгівлі з підприємствами Естонії та Білорусі. Фактичний обсяг поставок у вартісному вираженні до цих країн було забезпечено на плановому рівні. По поставках в Росію план було перевиконано на 239 доларів США або на 1 %. Таблиця 2. Виконання плану поставок по експортних операціях Країна План, дол. Факт, дол. % виконання плану Відхилення ( , –) Естонія 2620 2620 100,0 – Білорусь 2320 2320 100,0 – Росія 23900 24139 101,0 239 Всього 28840 29079 100,8 239 Хоча планові обсяги експорту у вартісному вираженні в основному виконувались, однак мали місце окремі випадки невиконання умов контрактів за строками поставок (табл. 3). Таблиця 3. Обсяги і строки експортних поставок № дог. Країна і фірма План Факт Відхилення Вартість, дол. Строк, дні Вартість, дол. Строк, дні Вартість, дол. Строк, дні 13 Естонія, ТзОВ &quo ;Ета&quo ; 1000 12.10 з.р. 1000 22.10 з.р. 0 10 20 Білорусь, ВАТ&quo ;АКТ&quo ; 5977 01.1

Администрация берет займы у отечественных и иностранных банков и так расписывает их использование, что средние по размерам суммы растворяются в финансовых лабиринтах. Некоторые депутаты недавно избранного Законодательного собрания края проявили любознательность и установили: в рублях администрация произвела займов на 251 миллиард, в долларах на 250 миллионов. Но даже самым пытливым депутатам пока не удалось разобраться: в каких лабиринтах и по какому поводу кусочки от миллиардов рублей и миллионов долларов осели. Схема вторая. Администрация сама выдает займы, то бишь кредиты из краевого бюджета отдельным возлюбленным фирмам под благородные умыслы под закупку зерна, под проведение завоза товаров на Север, под организацию экспедиции на Эверест, под развитие жизнеобеспечивающих служб. А далее начинает действовать правило: пока я прошу у тебя взаймы, то я от тебя зависим, когда ты мне дал в долг, то уже ты от меня зависишь. Как востребовать обратно кредит, если возлюбленная фирма вдруг обанкротилась или вообще исчезла? Доктор наук Зубов был деканом, а не ректором

1. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

2. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

3. Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України

4. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України

5. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

6. Приватні колекції антикваріату - як збереження чи втрата культурної спадщини України
7. Товарознавство смакових товарів - коньяки України
8. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

9. Організаційна структура митної системи України

10. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

11. Митна служба України

12. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

13. Податки і збори в Україні

14. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

15. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

16. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

17. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

18. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

19. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

20. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

21. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

22. Історія становлення митної системи на теренах України
23. Митна політика України на сучасному етапі
24. Сучасна митно-тарифна політика України

25. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

26. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

27. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

28. Економічна та торгово-політична роль митного збору

29. Використання методів непрямої оцінки товарів при визначенні митної вартості

30. Митне оформлення товарів

31. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

32. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие

33. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

34. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

35. Особенности выбора таможенных режимов при перемещении товаров через таможенную границу

36. Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

37. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

38. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/
39. Автоматизация рабочего места менеджера по учету товара
40. Шпаргалка по товароведению промышленых товаров (Пермь)

41. Идентификация парфюмерно-косметических товаров

42. Народная художественая промышленность, её зарождение и развитие на територии Украины

43. Плодоовощные товары

44. Организация и методология учёта реализации товаров и валовых доходов на предприятии и пути их совершенствования

45. Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)

46. Взаимодействие жизненного цикла товара и рекламы

47. Продвижение товара на рынке и методы его продвижения

48. Оценка качества товаров

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

49. Товары потребительского спроса и товарная стратегия фирм их производящих /на примере телевизионной техники/

50. Продвижение потребительских товаров на рынок

51. Методы определения экономической и психологической эффективности продвижения товаров

52. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

53. Конкурентоспособность организаций и товаров

54. Организация рекламной деятельности сложнотехнических товаров
55. Исследование рынка для определения цены товара (контрольная)
56. Оценка и повышение конкурентоспособности товаров

57. Анализ товароведных характеристик текстильных товаров – льняных тканей

58. Средства товарной информации. Кодирование товаров

59. Товароведение пушно-меховых и овчинно-шубных товаров

60. Исследование интенсивной конкуренции на рынке продовольственных товаров

61. Особенности Североамериканского рынка. Возможности расширения экспорта российских товаров на рынки США и Канады

62. Внешняя торговля товарами Южной Кореи

63. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства

64. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе

66. Упаковка товара и ее роль в товарной политике фирмы

67. Товар и его свойства

68. Экономические методы управления сбытовой деятельностью при реализации товаров производственного назначения

69. Изменение качества копченых рыбных товаров при их хранении

70. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?
71. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь
72. Анализ и создание стоимости нового товара

73. Классификация и кодирование товаров

74. Маркетинг потребительских товаров

75. Организация рекламно-информационной деятельности по сбыту товаров

76. Показатели качества товара Пути повышения конкурентоспособности

77. Развитие организации продвижения товаров на рынок

78. Разработка и вывод нового товара на рынок

79. Разработка нового товара

80. Разработка нового товара

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

81. Реклама и эффективное продвижение товара

82. Стимулирование сбыта канцелярских товаров

83. Размещение товаров в аптеке. Мерчандайзинг

84. Международная купля-продажа товаров

85. Билеты по предмету Организация торговли продовольственными и непродовольственными товарами. 1 семестр 2001-го.

86. Организационно-экономическое проектирование процессов создания нового товара
87. Разработка товара
88. Методика позиционирования товара из 7 шагов

89. Товар и товарная политика

90. Оценка конкурентоспособности товара

91. Система показателей статистики рынка товаров и услуг

92. Місцеві податки в розвинених країнах

93. Поняття непрямих податків

94. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

95. Плата за цитаты, или великая будущность литературной собственности, литературного товара и авторского права

96. Сроки обнаружения недостатков переданного товара и результата работы

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

97. Правовое регулирование купли-продажи товаров в США

98. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

99. Продвижение товара на базе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.