Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Контрольна робота з дисципліни: «Історія України» Тема контрольної роботи: Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр. Зміст контрольної роботи 1.Створення нової Української держави 2.Дипломатичні переговори взимку 1649 р. 3.Війна на два фронти. Битва під Зборовом 3.Дипломатичні та воєнні успіхи у 1650 р. 4. Поразка під Берестечком та її наслідки 5. Воєнні дії у 1652—1653 pp. 6. Переяславська рада 1654 р. Список літератури 1.Створення нової Української держави Результативність повстанського руху 1648 р. змушує висловити сумнів щодо трактування радянською історіографією цієї події як початку визвольної війни. Окремі вчені (Микола Костомаров і Михайло Покровський) називали боротьбу українського народу в середині XVII ст. «козацькою революцією». Погляньмо на події 1648 р. з точки зору революційності тих змін, що тоді відбулися. Революція — це докорінна зміна в житті суспільства мирними чи військовими засобами. Залежно від спрямованості вона могла мати або соціальний, або національно-визвольний чи змішаний характер. У ході всенародного повстання 1648 р. в Україні відбулися докорінні зміни в державному устрої українського суспільства. Було повалено польсько-шляхетське панування й розпочато створення Української національної держави республіканського типу. Верховним органом молодої держави стала загальнокозацька рада. Хоча в її роботі могли брати участь лише козаки, але в умовах вільного доступу в ряди козацтва інших верств населення рада мала загальнонародний характер. Вона вирішувала найважливіші питання життя України. На чолі держави стояв гетьман, який обирався козаками. До його рук поступово переходила військова, адміністративна, фінансова й судова влади. Дорадчі права при гетьмані мала рада генеральної старшини, до якої входили обозний (керував постачанням армії), суддя (очолював генеральний суд, вищу судову інстанцію), писар (займався діловодством і зарубіжними зв'язками), підскарбій (відав фінансами, скарбом і податковою політикою), осавул (відповідав за організацію і боєздатність військових частин), хорунжий (частково відав військовими справами і відповідав за збереженість головного військового прапора), бунчужний (оберігав гетьманський бунчук). Вищі урядові посади з'явилися в ході вирішення назрілих проблем й інколи могли заміщатися одночасно двома особами. Головною запорукою успішного будівництва Української держави стало створення національної армії на організаційних принципах запорізького козацтва. Армія формувалась із добровольців, відзначалася високим бойовим духом, мужністю та суворою дисципліною. її основну ударну силу становили запорожці й реєстрові козаки Білоцерківського, Чигиринського, Черкаського, Корсунського і Переяславського полків. У ході боротьби невеликі повстанські загони об'єднувалися в нові полки, які приймали назву найбільшого міста. З'явилися Полтавський, Прилуцький, Миргородський, Ніжинський, Борзнянський, Ічнянський, Кропивнянський, Київський, Уманський та інші полки. Бойове ядро полку становили 1—2 тис. записаних у реєстр козаків, але при необхідності до них приєднувалися ще десять, а то й більше тисяч добровольців.

Чисельність української армії доходила до 100—150 тис. чол. Це набагато більше, ніж в будь-якій іншій європейській державі. Як правило, полчани самі обирали полковника з-поміж иайталановитіших організаторів, мужніх і хоробрих ватажків. Те ж саме відбувалося й при формуванні полкової старшини — писаря, судді, обозного, осавула, хорунжого. Разом з тим гетьман призначав полковників І на власний розсуд з числа непримиренних ворогів польської шляхти. Прискіпливий відбір кращих з кращих забезпечив перевагу військової майстерності командирських кадрів української армії над професійною вправністю польських воєначальників. У відносинах між полковниками й вищою старшиною органічно поєднувалися воєнна ініціатива з суворого дисципліною. Наказ гетьмана викопувався незаперечно, негайно й точно. В цьому армія чітко дотримувалась правил, вироблених запорожцями у їхній безперервній борні то з татарами, то з турками, то з ляхами, а то а з усіма разом. Полки складалися з сотень, чисельність яких була неоднакового. Часто вони налічували до 500—700 козаків кожна на чолі з сотником, писарем, осавулом І хорунжим. У більшості випадків сотенна старшина обиралась на відкритих козацьких радах. Поступово формувалася територія держави. На неї переносився традиційний військовий устрій козацтва, що найповніше відповідало головній меті — визволенню України від поневолювачів. Звільнена територія почала ділитися на полки й сотні на чолі з полковниками та сотниками. На кінець 1648 р. вона простягалася від Слобожанщини на сході до Галичини на заході. Україна відроджувалася Б старокиївських межах на новій національно-соціальній основі. Радикальні зміни відбулися і в становищі українських міст. Вони визволилися з-під залежності короля, магнатів, шляхти, католицького духовенства й стали юридично самостійними. Вся повнота влади перейшла до магістратів і ратуш. Більшу свободу дістали сільські старости. Революційні зміни сталися в національно-соціальному складі військових і адміністративних органів. Повстанці поклали край пануванню польських магнатів, шляхти й католицького духовенства у владних структурах суспільства. Більшість з них загинула в перші місяці війни або втекла до Польщі. До влади прийшла національна за складом козацька старшина. Досить впливову її частину становила православна українська шляхта. З шляхтичів походили гетьман Богдан Хмельницький, полковники Данило Нечай, Іван Богун, Михайло Кричевський, Станіслав Мрозовецький та ін. Хвиля всенародного повстання винесла на командні посади представників із народних низів Полковники Максим Кривоніс, Іван Тиша, Мартин Небаба та інші вийшли з ремісників, Степан Пободайло — з драгунів, Матвій Гладкий—з козацтва. Сотниками Ясногородської, Вузівської та Гурівської сотень на Київщині стали війт Гапон, коваль Андрій, мельник Фока, бондар Герасим і кравець Сидір. Приблизно те ж саме відбувалося по всій визволеній території. Козацьку старшину згуртовувала ідея визволення України й створення незалежної держави. Але стосовно внутрішньої політики її роздирали серйозні суперечності. Однак у цілому вона проводила прогресивнішу політику, ніж польська шляхта.

У такому ж напрямі діяли сільська й міська адміністрації, позбавлені жорсткої опіки польських властей. Розпочалося формування національної судової системи. Вона відповідала особливостям державного устрою й будувалася на становій основі, коли для кожного стану призначались окремі суди. Щоправда, ця тенденція ще не була чітко виражена. З'явився Генеральний суд на чолі з генеральним суддею. До його компетенції входило судочинство над вищою козацькою старшиною та розгляд спірних справ державної ваги. Одночасно він виступав апеляційною інстанцією для інших судових органів. У полках почали створюватися полкові суди на чолі з полковими суддями. Продовжували діяти окремі суди для міщан і селян. Але на їхню роботу дедалі посилювався вплив козацької старшини. Козацькими судами поряд з суддями керували й полковники та сотники. Судочинство базувалось на старих юридичних кодексах законів, зокрема на Третьому литовському статуті 1588 p., і велося «за давніми правами і за давніми вольностями». Докорінні зміни стались у соціально-економічних відносинах. Повсталі маси ліквідували велику земельну власність польських магнатів і шляхти, а також полонізованих українських феодалів. Залишені ними рухоме майно і скот перейшли до рук повстанців. Селяни, козаки й міщани почали засівати панські лани різним збіжжям. Звільнені землі хлібороби вважали своїми, відвойованими, як вони говорили, козацькою шаблею. Економічні підвалини традиційного феодалізму були істотно підірвані. Свої володіння зберегли тільки православні монастирі й га українська й польська шляхта, що стала на бік повсталих. Однак владу над підданими вони втратили. Частина православних монастирів одразу визнала законність нової влади й почала шукати в неї захисту від селян. Вже з червня Хмельницький став видавати охоронні й жалувальні універсали Густинському, Печерському жіночому, Флорівському та іншим монастирям. Майже одночасно охоронні універсали дістають Себастіан Снітинський з Коростеншини та, напевне, й інші шляхтичі з числа учасників боротьби проти Речі Посполитої. Ці універсали захищали від наїздів військових команд, але не закріплювали владу поміщика над селянином. Одним з найголовніших завоювань народу бурхливого 1648 р. стала ліквідація кріпосного права, найненависнішої й найтяжчої форми експлуатації селянства. Хлібороби завоювали особисту свободу й широкі можливості для занять сільським господарством, різними промислами. Основними господарськими одиницями на визволеній території стали дрібні господарства, які базувалися на сімейній та вільнонайманій праці. Для налагодження зв'язків з іноземними державами й створення анти польського союзу Хмельницький почав формувати дипломатичну службу. У квітні 1648 р. у Бахчисараї гетьман уклав угоду з ханом Іслам-Гіреєм Ш, умови якої були вироблені попередніми посольствами Кіндрата Бурляя і Яцька Клиші. За цією угодою хан мав подавати Хмельницькому допомогу кіннотою, а гетьман — віддавати татарам військову здобич і не чинити опору при набиранні ними ясиру в маєтках польської шляхти. Як гарантію вірності угоді гетьман залишив у Бахчисараї заложником свого 16-річпого сина Тимоша.

Очевидно, цей подл  поклав в основу сво класифкац О.¶. Дей, який залежно вд змсту  походження подлив легенди на: 1) мфологчн; 2) антропоморфчн; 3) апокрифчн; 4) топонмчн; 5) сторико-герочн; 6) соцально-побутов та н. У найповншому на сьогодн виданн «Легенди та перекази» (К.: Наукова думка, 1985) видлен в окрем тематичн групи також 7) космологчн; 8) гдронмчн; 9) зоологчн; 10) етологчн та нш легенди та перекази. ¶сторико-герочн легенди, що найширше представлен у цьому виданн, у свою чергу подляються на клька груп вдносно сторичного пероду, представленого в них (староруськ часи  Кивська Русь; боротьба з хансько-татарськими та османсько-турецькими завойовниками; визвольна вйна укранського народу 16481654 pp. та н.) Групуючи легенди тематично, О. Дей принагдно зазначав, що «нердко одна  та ж легенда мстить у соб подвйну чи потрйну нформацю». Так, наприклад, антропоморфчн сюжети завжди бувають чи мфологчними чи апокрифчними, чи топонмчними, залежно вд характеру викладу можуть належати до будь-якого з основних видв та н

1. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

2. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

3. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

4. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

5. Освободительная война украинского народа 1648–1654 годов

6. Духовна культура українського народу
7. Безсмертний подвиг українського народу
8. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

9. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

10. Львівський музей українського мистецтва

11. Исторія українського друкарства

12. Портрет доби українського бароко

13. Особливості українського комп`ютерного жаргону

14. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

15. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

16. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект

18. Життя українського селянства в роки нацистської окупації 1941-1944 рр

19. Микола Денисюк – видавець українського літературно-мистецького журналу "Овид"

20. Основні етапи українського національного відродження

21. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

22. Формування українського національного руху
23. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму
24. Особливості стилю українського бароко

25. Роль українського міста в літературі

26. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

27. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

28. Специфіка та типи уроку українського народознавства

29. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

30. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

31. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

32. Традиції українського народного харчування

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

33. Конституційна реформа в Україні: позитивний і негативний аспекти, різночитання Конституції.

34. Організаційна система управління природокористуванням України

35. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

36. Пенсійна реформа в Україні

37. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

38. Друга світова війна на Украіні
39. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького
40. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

41. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

42. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

43. Партійна система України. Політичний маркетинг

44. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

45. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

46. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

47. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

48. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

49. Нганасаны - малые народы России

50. Народы Сибири и современная геополитика

51. Народ Германии

52. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

53. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

54. Колонизация Сибири русским народом
55. Народы России в Гражданской войне
56. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

57. Громадянство України

58. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

59. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

60. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

61. Демонология украинского народа

62. Новогодние традиции народов мира

63. Сведения франкоязычных западноевропейцев по оружию народов Северного Кавказа

64. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

Кошелек нагрудный Tramp средний, 14x21 см.
Легкий походный нашейный кошелек для самых необходимых документов. Удобно носить под одеждой. Тесьма для ношения на шее. Пять отделений
390 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы

65. "Я была тогда с моим народом..." А.Ахматова

66. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне в литературе

67. Русский народ как идеал Л. Толстого (по "Исповеди", художественным произведениям и публицистике)

68. Цена Победы советского народа в ВОВ

69. Война 1812 года в истории народов России

70. Освободительный характер войны 1812г. Мужество и героизм русского народа
71. Борьба народов Руси, Закавказья и Средней Азии с татаро-монгольским нашествием
72. Народы и государства на территории России накануне Татаро-Монгольского нашествия

73. Освободительная борьба русского народа против монголо-татарского ига

74. Военная экспансия кочевых народов Азии в средние века

75. Патриотизм русского народа в войне 1812 года

76. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

77. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

78. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

79. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

80. Смерть в верованиях различных народов

Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

81. Власть и народ: представления низов общества о государственном и общественном устройстве в России XVIII в. (на примере русского крестьянского населения Сибири)

82. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

83. Общественное производство и общественное богатство. "Богатство народов" - трактовка А. Смита

84. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

85. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

86. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
87. Российский народ и формирование общества в России
88. Формирование кыргызского народа

89. Борьба русского народа за выходы к морю в XIII-XVII вв.

90. История еврейского народа от катастрофы до укрепления государства Израиль (1976г.)

91. Русский народ и государство

92. Великое переселение народов и образование Германских королевств

93. Восприятие народом осваиваемой территории

94. Изгнанники в степи. Глава из книги "История Народа Хунну"

95. Взлет дракона. Глава из книги "История Народа Хунну"

96. Разорванное кольцо. Глава из книги "История Народа Хунну"

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

97. Господство над народами. Глава из книги "История Народа Хунну"

98. Борьба народов на Руси за независимость в XIII в.

99. Тюркское влияние на этническую динамику русского народа


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.