Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Філософські і методологічні основи учення Лейбніца

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Вступ 1. Життя і наукова спадщина Г.В. Лейбніца 2. Філософські і методологічні основи учення Лейбніца 3. Монадология Лейбніца і концепція сприйнять 4. Співвідношення душі і тіла Висновок Список літератури ВступФілософія Лейбніца значно складніша, многогранне і, до того ж, менш систематично викладена самим автором, то тут необхідні складніші уявні операції, а саме: синтез і дедукція. Результати спроб реконструювати думку самого філософа можуть бути вельми несхожими один на одного, хоча кожен варіант по-своєму відображає одну і ту ж реальність (як монади всесвіт). З темою реферату у Лейбніца зв'язаний цілий комплекс (&quo ;клубок&quo ;) своєрідних ідей, при викладі яких важко вирішити, з чого почати, тоді як у Декарта ми маємо справу з чіткою послідовністю (&quo ;ланцюгом&quo ;) міркувань. Все це робить виклад основних переконань Лейбніца важчим, тим паче, що, як буде вказано в своєму місці, поставлена в назві реферату проблема займає у філософії Лейбніца абсолютно інше місце, чим у Декарта, і повинна по самій своїй суті трактуватися інакше. Через вищезгадані обставини та частина реферату, яка присвячена Лейбніцу, буде короткою, оскільки виклад всіх основних (навіть чисто філософських) переконань Лейбніца зайняло б надто багато місця і далеко виходило б за рамки поставленої теми. 1. Життя і наукова спадщина Г.В. ЛейбніцаГ.В. Лейбніц народився в 1646 р. в Ганновері. Вивчав курс філософії в Лейпцігському університеті; математику і алгебру - в університеті в Йене. Захистив дисертацію на міру доктора права (1666). Був знаком і спілкувався з Ньютоном, Спінозою, Мальбраншем і іншими відомими європейськими ученими. У 1700 р. вибраний членом Паризької академії наук. Був ініціатором створення Берлінської академії наук. Лейбніц був таємним радником російського царя Петра 1 надавши йому величезну допомогу в розробці проекту створення Санкт-петербурзької академії наук. Помер в 1716 р. Лейбніц - творець диференціального і інтегрального числення, автор праць в області історії, юриспруденції, фізики, філософії, психології і так далі. Головні філософські праці Лейбніца - &quo ;Міркування про метафізику&quo ; (1686); &quo ;Нова система природи&quo ; (1695); &quo ;Монадология&quo ; (1714); &quo ;Теодіцея&quo ; (1710); &quo ;Нові досліди про людське розуміння&quo ; (1700-1705). 2. Філософські і методологічні основи учення ЛейбніцаЛейбніц мріяв про створення єдиної науки, що охоплює різні області знання. Він намагався здійснити синтез античного і нового знань, відновити знехтувані механістичною методологією поняття &quo ;мета&quo ;, &quo ;субстанція&quo ;, що представляють, на його думку, нескороминущу наукову цінність (&quo ;вічну філософію&quo ;). Доводив значення античної філософії і намагався переосмислити її в контексті нової науки, додавши їй тим самим новий сенс. Особливо високо оцінював учення Арістотеля, вказував, що по ряду моментів воно перевершує наукові переконання Декарта. Найбільш коштовними йому представлялися ідеї Арістотеля про матерію, &quo ;субстанциональну форму&quo ;, природу, час, рух. З Арістотеля він виводить важливе для розвитку його власного підходу положення про відмінність субстанції одного тіла від субстанції іншого тіла.

У основу своїх філософських міркувань Лейбніц кладе ідею &quo ;фіналізма&quo ;, тобто кінцевій меті, вважаючи недостатнім обмежуватися в дослідженні лише обліком причин&quo ;, що &quo ;діють, як це робиться в механістичних концепціях. Треба об'єднати ці два підходи в науці. Лейбніц стверджує, що хоча світ нагадує величезний механізм і всі окремі організми є механізмами, але те, що в цілому все існує реалізує кінцеву мету, намічену Богом. Серйозну помилку сучасної йому філософії він бачить також у відмові від понять &quo ;Субстанціональних форм&quo ; і &quo ;субстанцій&quo ;. Лише на їх основі можна, на його думку, дати повне і глибоке пояснення дійсності, здолати механістичний редукционізм. І якщо в приватних науках (фізиці) можна обійтися без використання цього поняття, то у філософії і теології воно має бути збережене в якості основоположного. Тим самим він, по суті, диференціює сфери знання про природу на 2 типи: філософське знання, що досліджує загальні принципи, і наукове знання, доступне дослідному вивченню і математичній обробці. Лейбніц використовує поняття &quo ;ентелехія&quo ;, або субстанція, як що містить в собі власну детермінацію і сутнісну досконалість, внутрішню мету. Критичний аналіз сучасних йому наукових підходів завдавав серйозного удару по механіцизму. Намагаючись здолати дуалізм духу і матерії, психічного і фізичного, відновити їх єдність, він висуває учення, згідно з яким, різноманіття світу пояснюється виходячи з єдиної за своєю природою, але різноякісною по своїх станах, субстанціальної основи. Він підкреслює єдність світу, його гармонію і досконалість, стверджує, що Бог створив &quo ;кращий з можливих світів&quo ;. 3. Монадология Лейбніца і концепція сприйнятьЛейбніц - прибічник ідеї єдності тілесної і психічної. Але, на відміну від Спінози, в основу цієї єдності він кладе духовний початок і тим самим виступає як прибічник ідеалістичного напряму. Ідея цілісності світу і людини розкривається Лейбніцом в його вченні про монади. Він стверджує, що світ складається з діяльних простих і неділимих субстанцій - монад. Монади - елементи всіх речей. Поняття &quo ;монада&quo ; (від греч. одиниця) у Лейбніца, по суті, тотожно поняттю &quo ;субстанція&quo ;. Монада - цілісна неділима субстанція як світо утворююче начало. При описі монади розкриваються психологічні представлення Лейбніца. Кожна монада психічна і наділена здатністю сприймати все, що відбувається у Всесвіті. Монада - це початок сили і здатності діяти. Монада виступає у нього як нематеріальна освіта, як аналог психічної діяльності. Вона неділима, але багата за змістом, як і розум людини, що є єдиним і одночасно включаючим різні вистави. Монада володіє потенціалом внутрішньої досконалості. І розум, переходячи від однієї вистави до іншого, характеризується тенденцією постійного оновлення. Основні властивості монади - діяльність сприйняття і активність. Залежно від рівня розвитку цих внутрішніх якостей монади розрізняються між собою і складають наступні ієрархічні сходи: &quo ;чисті монади&quo ;, яким властива активність, але відсутні які-небудь вистави (нежива, але активна матерія); &quo ;монади-душі&quo ;, що володіють смутними виставами; жодне сприйняття у них не досягає рівня ясної свідомості, а лише доходить до пам'яті (рослини і тварини); &quo ;монади-духи&quo ;, що володіють ясним і виразним сприйняттям; Бог і ангели, вільні від тілесної оболонки і втілюючи абсолютну повноту, ясність і усвідомленість знань.

Таким чином, еволюція душі розглядається Лейбніцом як розвиток вистав: від смутних станів (перцепцій) до ясних і виразних (апперцепціям). Лейбніц диференціює &quo ;просте&quo ; і &quo ;свідоме&quo ; сприйняття, використовуючи для визначення останнього поняття &quo ;апперцепція&quo ;. Якщо сприйняття - загальна властивість всіх монад, то апперцепції властиві лише особливим монадам, що відносяться до душі і розуму. Але навіть в монадах, що характеризуються апперцепцією, присутнє величезне число несвідомих сприйнять. Лейбніц стверджує, що людина, будучи розумною істотою і володіючи апперцепцією, тим часом, багато що не усвідомлює, сприймає несвідомо: &quo ;Часто ми випробовуємо стан, при якому нічого не пам'ятаємо і сприймаємо не виразно, наприклад, коли знаходимося в непритомності або занурені в глибокий сон без сновидінь. У такому стані душу не дуже помітно відрізняється від простий монади проте, оскільки подібний стан триває недовго, душа звільняється і стає чимось великим&quo ; (Лейбніц Г.В., 1982). Ці ідеї Лейбніца перекреслюють раціоналістичне уявлення, що йде від Декарта, про тотожність психіки і свідомості. Вони змінили і розширили уявлення про психічний, його кордонах. Висунуті Лейбніцом положення про несвідому психіку, малі перцепції і апперцепцію увійшли до вмісту предмету психології. Представляє інтерес даний Лейбніцом опис причин виникнення так званих &quo ;дрібних&quo ;, або непомітних, неусвідомлюваних сприйнять в повсякденному житті людини: &quo ;Є тисячі ознак, що заставляють вважати, що в нас щохвилини існує безконечна безліч сприйнять, але без апперцепції і обдумування, тобто в душі відбуваються зміни, яких ми не помічаємо, тому що враження або дуже незначні, або дуже тісно зв'язані один з одним, або багаточисельні, унаслідок чого удається розрізняти їх лише частково. Не дивлячись на це, враження безупинно заставляють відчувати їх дію і навіть відчувати розгубленість від їх безлічі. Таким чином, ми не звертає уваги на рух млина, шум води, якщо проводимо деякий час поблизу і звикаємо до них. Не тому, що цей рух не зачіпає наших органів чуття і не викликає жодного відгуку в душі завдяки гармонії душі і тіла, а унаслідок того, що, позбавлені новизни враження, що знаходяться в душі і телі, недостатньо сильні, щоб знов привернути нашу увагу і нашу пам'ять. Насправді, всяка увага вимагає пам'яті і часто, коли ми не попереджені, що треба звернути увагу на одне з наших миттєвих сприйнять, ми пропускаємо його, не лише про нього не задумавшись, але навіть не відмітивши. Проте якщо хто-небудь раптом попередить нас і зверне нашу увагу на якесь явище, допустимий, шум, то ми його відмітимо і пригадаємо відразу після запобігання, що вже чули цей шум&quo ; (Там же). Лейбніц підкреслює роль неусвідомлюваних &quo ;дрібних&quo ; сприйнять як важливого компонента психічного життя людини, стверджує, що вони &quo ;по своїх наслідках мають більше значення, чим можна вважати&quo ;. На думку Лейбніца, саме вони утворюють невідомий нам внутрішній світ і забезпечують його зв'язок із зовнішньою реальністю: &quo ;відчуття, смак, образи властивостей, відчуття, ясні в своїй сукупності, але не ясні окремо, вони формують враження, вироблювані на нас предметами ззовні і що містять в собі нескінченність.&

Закладывая основы учения о зонах природы, В. В. Докучаев, опираясь на исследования А. М. Энгельгардта, разработал обоснованную концепцию зональной агрономии. И не случайно таежно-лесная область была названа "зоной химизации", черноземная - зоной "физиации" (имеется в виду улучшение структуры, борьба за влагу), а область сероземов - "царством гидрации", то есть поливного земледелия. Строительство социализма в нашей стране потребовало точной оценки природных богатств и способов их освоения. Необходимо было оценить земельные ресурсы, наметить пути расширения пахотных угодий, наладить производство хлопка на поливных землях в Средней Азии и Закавказье, создать собственное субтропическое земледелие, улучшить снабжение продовольствием населения Нечерноземья. Без разработанной почвенной классификации, без картографии почв осуществить это было бы невозможно. В годы Великой Отечественной войны в связи с перебазированием народного хозяйства на восток почвенпокартографические материалы использовались для расширения посевов, а на фронте - для составления оперативных карт, позволяющих судить о характере местности и состоянии дорог

1. Методологічні основи міжнародного маркетингу

2. Методологічні основи наукових досліджень

3. Основы учения о биосфере

4. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

5. Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

6. Логічні основи ораторського мистецтва
7. Методологічні засади розуміння національної культури
8. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

9. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

10. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

11. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

12. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

13. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

14. Методологічні принципи етносоціологічного вивчення міграцій

15. Фізико-технологічні основи одержання чутливих елементів для датчиків газів

16. Методологічні проблеми історії філософії

Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы

17. Теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства

18. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

19. Філософсько-економічні аспекти підприємництва

20. Основы гендерной теории и методологии

21. Предмет, методология и периодизация истории политических учений

22. Предмет и методология политических и правовых учений
23. Научные основы и методология государственного регулирования экономики
24. Основы этики ученого

25. Основы и методология правоведения

26. Основы буддистского учения

27. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

28. Штукатурные работы с основами охраны труда

29. Основы молекулярной биологии клетки

30. Нетрадиционные учения о происхождении человека

31. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

32. Гамма – каротаж. Физические основы метода

Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла

33. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

34. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

35. Финансовые и правовые основы полного товарищества

36. Правовые основы наследования в Российской Федерации

37. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

38. Экономическое учение К.Менгера
39. Учение Платона о государстве и законах
40. Шпаргалки по истории политических учений

41. Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

42. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

43. Основы конституционного строя Великобритании

44. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

45. Правовая основа СНГ

46. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

47. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

48. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

49. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

50. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ

51. Финансовые основы местного самоуправления

52. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

53. Правовые основы гражданской обороны

54. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации
55. Правовые и нормативные основы труда
56. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

57. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

58. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

59. Топики по английскому языку на тему "Я ученый"

60. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

61. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

62. Культурологический смысл учения Соловьева о всеединстве

63. И.А. Ильин. Основы христианской культуры

64. Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры

65. К вопросу о методологии изучения жизни и творчества М.Ю. Лермонтова

66. Метафора сна в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме»

67. Цицикарский протокол 1911г.(Основы взаимоотношений России и Китая в начале 20 в.)

68. Книга К. Керама "Боги. Гробницы. Ученые"

69. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей

70. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных
71. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux
72. Физические основы действия современных компьютеров

73. Многопроцессорный вычислительный комплекс на основе коммутационной матрицы с симметричной обработкой заданий всеми процессорами

74. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

75. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки

76. Учебник по основам языка Ассемблера

77. Билеты по дисциплине "Основы алгоритмизации и программированию"

78. PGP для Персональной Приватности /на основе PGP v5.0/

79. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

80. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

81. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

82. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

83. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

84. Основы теории систем и системный анализ

85. Исследование регрессии на основе численных данных

86. Физические и химические основы явлений наследственности
87. Гигиенические основы питания, как источник здоровья и нормального физического развития детей
88. Видные ученые, врачи и сестры милосердия в истории медицины

89. Криминалистическое учение о следах

90. Основы управления в ОВД

91. Зоотехнические основы воспроизводства стада

92. Учение Вернадского о биосфере. Роль живого в биосфере

93. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

94. Лингвометодические основы изучения написания буквы ерь после шипящих в окончаниях существительных с учетом вариантов орфограмм

95. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

96. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

97. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

98. Аудирование на основе коммуникативного подхода и его место в развивающем обучении

99. Проблемы формирования мотивации учения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.