Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Біологія Х-вірусу картоплі

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Розділ 1. Поширеність вірусів рослин та боротьба з ними Розділ 2. Х-вірус картоплі: характеристика, особливості 2.1 Характеристика вірусу 2.2 Способи передачі вірусу Розділ 3. Використання Х-вірусу в сучасних дослідженнях 3.1 Метод отримання препаратів Х-вірусу картоплі для виробництва діагностичної сироватки 3.2 Електронномікроскопічні дослідження апікальних меристем картоплі та вплив хіміотерапії на процес оздоровлення Висновок Список використаної літератури Вступ Віруси не можуть самостійно поширюватись у природі. Допомагають їм у цьому насамперед комахи-переносники (віроформні комахи). Фітопатогенні віруси найчастіше переносять попелиці, трипси, цикади, кліщі й деякі листогризучі комахи. Наприклад, відомо понад 200 видів попелиць — переносників 160 видів вірусів. Для багатьох вірусів рослин характерний ґрунтовий спосіб поширення, їх поширюють нематоди, які пошкоджують кореневі системи хворих і здорових рослин, а також гриби. Наприклад, гриб ольпідій капустяний може поширювати вірус некрозу тютюну за до­помогою своїх зооспор. Чимало вірусів передається насінням, бульбами, коренями, цибулинами тощо. Виявлено також, що біля 50 вірусів можуть переноситись повитицею, коли цей бур'ян-паразит перекидається з хворої рослини на здорову. Слід додати, що сама людина сприяє поширенню багатьох вірусів. Це відбувається під час проведення різноманітних агротехнічних заходів: щепленні та обрізуванні дерев, пікіруванні розсади, пасинкуванні рослин тощо, коли сік з випадково поранених хворих рослин потрапляє на руки, одяг або знаряддя праці робітників і переноситься у такий спосіб на поранені здорові рослини. Нарешті, віруси звичайної мозаїки квасолі та мозаїки в'яза можуть поширюватись разом з пилком. Вірусні хвороби рослин спричиняють значні втрати врожаю та зниження якості сільськогосподарської продукції. Необхідність вивчення фітовірусів на Україні визначається, в першу чергу, тим, що більша частина території України – це райони інтенсивного землеробства. Розробка високочутливих та специфічних методів діагностики фітовірусів і ефективних заходів боротьби з ними потребує детального вивчення їх біологічних та структурно-функціональних характеристик. Цінну інформацію щодо структури вірусних білків, організації вірусної частки, деяких функціональних характеристик вірусів рослин можна одержати шляхом вивчення їх антигенної структури. Одним з критеріїв оцінки ступеню спорідненості вірусів рослин є їх антигенні властивості. Мета роботи полягала в аналізі біології Х-вірусу картоплі та сучасних досліджень, які проводяться з використанням цього вірусу. Завдання роботи були наступними: дати коротку характеристику поширеності вірусів рослин та боротьби з ними; охарактеризувати Х-вірус картоплі та його особливості; проаналізувати перспективи використання Х-вірусу в сучасних дослідженнях. Розділ 1. Поширеність вірусів рослин та боротьба за ними У літературі описано близько 700 вірусних захворювань рослин. Серед збудників цих хвороб добре вивчено понад 150. В Україні зареєстровано понад 115 вірусів рослин. Тривалий час віруси вважались високоспецифічними агентами.

Тепер уже відомо, що специфічність їх є досить умовною. Великої шкоди завдають вірусні хвороби злаковим культурам. В Україні відомо їх понад 10, а всього в літературі описано близько 60 вірусних хвороб злаків. Найбільшої шкоди зерновому господарству завдають смугаста мозаїка пшениці, мозаїка озимої пшениці, штрихувата мозаїка ячменю, мозаїка кукурудзи тощо. Щороку вони призводять до значних втрат урожаю, а в окремі роки, коли спостерігаються масові епіфітотії, втрачаються тисячі тонн зерна. Останнім часом поширилась і завдає значної шкоди картоплярству України готика картоплі. Характерною ознакою цієї хвороби є розміщення листків під більш гострим кутом до стебла, що надає рослинам готичного вигляду. Вірус готики передається при різанні бульб ножем, під час щеплень, через бульби, комахами тощо. Найбільш уражується готикою картопля в Сумській, Чернівецькій, Полтавській та південних областях України. Зниження урожайності від цієї хвороби сягає подекуди понад 60 %. Вибір та застосування різних заходів боротьби з вірусними хворобами залежить насамперед від виду хвороби і видів рослин, на які вона поширюється. Загальними для боротьби з вірусними хворобами рослин є такі заходи: 1) виведення і впровадження у виробництво стійких проти вірусів сортів рослин; 2) знищення комах та інших переносників вірусів; 3) ліквідація джерел поширення вірусів у природі (це передусім своєчасне лущення стерні і зяблева оранка, знищення бур'янів на полях, межах, узбіччях доріг, які є джерелом інфекції; дотримання оптимальних строків сівби і проведення противірусного прополювання насіннєвих посівів); 4) використання для сівби здорового безвірусного насінного матеріалу. Останніми роками серед профілактичних заходів, які запобігають зараженню рослин вірусами, поширення набуває вакцинація рослин (переважно закритого грунту) ослабленими штамами вірусів. Інтенсивно проводяться також роботи з оздоровлення рослин методами термотерапії (з використанням спеціальних термокамер), щоб отримати безвірусні клони, хіміотерапії, культур верхівкових меристем тощо. Розділ 2. Х-вірус картоплі: характеристика, особливості 2.1 Характеристика вірусу Збудник: po a o X po exvіrus. Симптоми: хворі рослини мають пригнічений вигляд і погано цвітуть. Краї листків загнуті донизу, листки мають мозаїчне задарвлення. Х-вірус картоплі (ХВК), типовий представник групи потексвірусів. Міжклітинний транспорт геномної РНК ХВК через плазмодесми клітин рослини-хазяїна забезпечується трьома вірусними транспортними білками: ТБ1, ТБ2 і ТБ3. Для міжклітинного транспорту ХВК необхідний також білок оболонки (БО); однак роль БО і всіх трьох ТБ у міжклітинному транспорті ХВК залишається нез`ясованою. Рис. 1. Х-вірус картоплі (ХВК), типовий представник групи потексвірусівОчевидно, геномна РНК ХВК транспортується через плазмодесми у вигляді віріонів або рибонуклеопротеїдів, що містять як БО, так і ТБ1. Відомо, що РНК потексвірусів у складі вірусних часток нетрансльована і vі ro. У той же час очевидно, що транспортна форма ХВК повинна бути доступна для рибосом для розвитку інфекції. Інкубація часток ХВК із транспортним білком ТБ1 переводить РНК у складі виріонів з нетрансльованої і vі ro форми в трансльовану.

Результати імуноелектронної мікроскопії преінкубованих препаратів ХВК-ТБ1 свідчать про те, що транспортний білок вибірково зв'язується з одним з кінців вірусної частки (приблизно відповідним 5′-кінцеві вірусної РНК). Можна припустити, що взаємодія з ТБ1 дестабілізує кінець вірусної частки. Також були отримані результати, що вказують на існування другого способу трансляційної активації віріонної РНК ХВК. Показано, що фосфорилювання білка оболонки ХВК також створює доступну для рибосом і vі ro РНК у складі вірусних часток. Приведені вище дані дозволяють припустити існування двох різних механізмів переходу РНК у складі вірусних часток ХВК у трансльовану форму: перший - фосфорилювання БО вихідних віріонів, що попадають у первинно інфіковані клітини, і другий - взаємодія новосинтезованих вірусних часток, призначених для транспорту через плазмодесми, із транспортним білком ТБ1. 2.2 Способи передачі вірусу У порівнянні з передачею вірусів у польових умовах за допомогою безхребетних або в результаті вегетативного розмноження передача механічним шляхом звичайно відіграє меншу роль. Однак для деяких вірусів цей спосіб передачі має велике практичне значення. Так, віруси можуть поширюватися на плантаціях, легко забруднюючи інструменти, руки й одяг працюючих там людей. Цей спосіб передачі вірусу має особливо велике практичне значення на ранніх етапах росту польових культур, зокрема при висаджуванні рослин. Рослини, інфіковані в ранній період росту, є джерелом поширення вірусу надалі, що відбувається або під час проведення необхідних для даної культури заходів, наприклад видалення бруньок, або в результаті зіткнення хворих і здорових рослин при вітрі. Х-вирус картоплі також легко може передаватися, забруднюючи знаряддя виробництва й обробні машини; передача здійснюється робітниками або тваринами, що раніше контактували з хворими рослинами, причому в деяких випадках вірус може зберігатися в такий спосіб протягом декількох тижнів. Х-вірус картоплі може передаватися на здорові рослини як у результаті безпосереднього контакту між листками сусідніх рослин, так і в тому випадку, якщо листки таких рослин не контактують один з одним. Припускають, що передача в цьому випадку здійснюється в результаті контакту між коренями сусідніх рослин, однак не можна виключити і можливості того, що визначену роль при цьому грають деякі переносники, що живуть у ґрунті. Існує ще багато хвороб, що, як уже відомо або як припускають, викликаються якимсь вірусом, однак самі вірусні частки не виділені і не ідентифіковані як инфицирующего агента. У цих випадках, щоб установити вірусну природу якогось визначеного захворювання за допомогою непрямих методів, необхідно насамперед передати захворювання на здорові рослини (часто це приходиться робити за допомогою щеплення, якщо всі інші способи виявляються безуспішними) і потім показати, що це захворювання по викликане клітинними паразитами або іншими агентами невірусної природи. Деякі умови, що можуть стимулювати вірусну інфекцію. Оскільки токсини також можуть передаватися шляхом щеплення, цю операцію, особливо на першому пасажі інфекційного матеріалу, необхідно здійснювати при повній відсутності клітинних паразитів або комах, що повиннео забезпечити елімінацію токсинів як можливої причини захворювання.

Жидкостью этой смачивают при помощи зубной щетки или губки волосы и, по желанию, для большего обесцвечивания повторяют смачивание. Таким образом можно получить светло-русые и белокурые волосы. Серебряная краска для волос по Дитриху. Серебряная краска состоит из 3 жидкостей: I. Раствора пирогалловой кислоты. II. Аммиакального раствора азотнокислого серебра. III. Раствора серноватистокислого натрия. Первая и вторая жидкости служат для окрашивания, третья употребляется только для получения более темного черного цвета, а в остальном исключительно только для удаления образовавшихся на коже черных пятен. а) Для черного или коричневого цвета. I. 0,5 части пирогалловой кислоты, 12 частей спирта 90?, 38 частей дистиллированной воды. II. 2,5 части азотнокислого серебра, 22 части дистиллированной воды, 7,5 частей раствора едкого аммиака. Азотнокислое серебро растворяют в воде и к раствору понемногу добавляют аммиак. III. 0,3 части серноватистокислого натрия, 20 частей дистиллированной воды. б) Для коричневого цвета. I. То же, что в а). II. 1,5 части азотнокислого серебра, 26 частей дистиллированной воды, 4,5 части раствора едкого аммиака

1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси в Х-ХII вв.

2. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

3. Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ-ХІV ст.

4. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

5. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

6. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність
7. Архитектура Киевской Руси
8. Обеспечение работы с/х предприятия в условиях радиактивного заражения (WinWord)

9. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

10. Развитие права на Северо-западе Руси (Статья)

11. Традиционные и новые оценки татаро-монгольского иго на Руси

12. Иван III - Государь Всея Руси

13. Деньги России в 1920 – 1930-х гг.

14. Идейные течения и общественные движения 30-50-х годов XIX в

15. Искусство Древней Руси

16. Культура Древней Руси

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

17. Языческие праздники Древней Руси

18. Культура Киевской Руси

19. Культура Руси XIV - XVII веков

20. Культура Древней Руси

21. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

22. Крестьянская поэзия 20-х годов. Николай Клюев
23. "Освобожден народ, но счастлив ли народ ?" по поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"
24. Поэма Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

25. Понятие счастья в поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?"

26. Литература Древней Руси

27. Частная жизнь русской женщины в Х - начале ХIX вв.

28. Иван IV – первый царь Всея Руси

29. Культура Руси (Времен XII века)

30. История возникновения монастырей в 10-13 веках Киевской Руси

31. Рабовладение у восточных славян VIII-Х вв.

32. Архитектура Руси XIII - XIVвв.

Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы

33. Борьба народов Руси, Закавказья и Средней Азии с татаро-монгольским нашествием

34. Великие реформы 60-70-х годов. Александр II

35. Золотая Орда, ее государственный строй и формы господства над Русью

36. Крещение Руси

37. Крещение Руси. Князь Владимир

38. Культура Руси до монгольского нашествия (IX - начало XIII вв.)
39. Нашествие на Русь с Востока и Запада. Монголо-татарское иго и его влияние на экономическое и политическое развитие Руси
40. Объединение Руси

41. Праздники на Руси

42. Принятие христианства на Руси (988г.)

43. Советский Союз во второй половине 80-х - начале 90-х годов

44. Социально-экономический и политический строй. Внутренняя и внешняя политика Киевской Руси

45. Торгово-экономические связи Киевской Руси (Контрольная)

46. Цивилизации. От Руси к России. XVII век: Люди и время, смута. Эпоха Петра Великого...

47. Альнернатива средневековой Руси 13-15 в.в.

48. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры
Крышка силиконовая универсальная, 31 см.
Универсальная силиконовая крышка изготовлена из высококачественного пищевого силикона — экологичного и долговечного материала. Не теряет
318 руб
Раздел: Крышки

49. Происхождение и развитие городов древней Руси

50. Хронология Белой Руси

51. Феодальная раздробленность Руси

52. Князь и дружина в Древней Руси

53. Христианизация Руси. Ее последствия

54. Смута на Руси: социальная катастрофа и время альтернатив
55. Борьба Руси с внешними вторжениями в XIII в.
56. Влияние монголо-татарского нашествия на географию хозяйства, городов и путей сообщения Руси

57. Наука и культура на Руси

58. Неформальная жизнь столицы в 50-х, 60-х гг. ХХ века

59. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

60. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

61. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

62. Постиндустриальное общество. Советский Союз во второй половине 60-Х - первой половине 80-Х гг.

63. Христианство на Руси X-XI вв.

64. Проблема выбора государственной религии и влияние христианизации на историческую судьбу Киевской Руси

Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Технологии возделывания с/х культур. Методы возделывания и др.

66. Эпидемии и пандемии Руси XI-XIV вв. по материалам летописей

67. Тест для 5-х классов по гандболу

68. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

69. Моделирование 2-х канальной системы массового обслуживания с отказами

70. Демократическая Россия - реформы 1990-х годов
71. История возникновения древней Руси (культура славянских и праславянских племён)
72. Колонизация Суздальско-Владимирской Руси

73. Богатые и бедные: взгляды сибирского крестьянства 1920-х гг. на социальные различия

74. Спорные вопросы ранней истории Киевской Руси

75. Национально-теократическая концепция Святой Руси А.В.Карташева

76. Реформы 60 -70-х годов 19 века

77. Идейно-политические процессы в древнекиевской Руси

78. О преемственности царской власти между Византией и Русью

79. СССР в середине 60-х - второй половине 80-х гг.

80. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси

Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

81. Особенности становления государственности и социально-политического развития древней Руси. 9- начало 13 веков

82. Роль братьев-просветителей Кирилла и Мефодия в распространении христианства на Руси

83. Реформы 60 – 70 –х гг. XIX века в России, их последствия

84. Монастыри Киевской Руси

85. Культура Руси во времена татарского ига

86. Политика татаро-монгол в отношении Руси
87. “Великие реформы” 60-70-х годов. Отмена крепостного права
88. Догосударственный период в истории Руси

89. Коневодство в древней Руси

90. Общественно-политическое развитие СССР в середине 1950-1960-х гг.

91. Борьба народов на Руси за независимость в XIII в.

92. Соборы средневековой Руси

93. Выбор веры на Руси

94. Характеристика 30-х годов истории СССР

95. Феодальная раздробленность Руси (середина XII – XV вв.)

96. Экономическое развитие России во второй половине 40-х - 50-х гг.: новации и догмы

Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры

97. Анализ деятельности Александра Невского в период раннего средневековья Руси

98. Борьба Руси с татарским нашествием

99. Внешняя политика Китая в конце 70-х гг. XXв. - начале XXIв.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.