Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ВСТУП 1. Передумови виникнення ідей &quo ;громадянської свободи&quo ; та соціально-політична характеристика державного устрою Франції 2. Шлях становлення Вольтера-філософа 3. Філософсько-правове вчення Вольтера про &quo ;громадянську свободу&quo ; та &quo ;освічений абсолютизм&quo ; 4. Освічений абсолютизм як провісник громадянських свобод у Європейському просторі 5. Вплив вчень Вольтера на подальший розвиток Європейської філософо-юридичної думки ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Сьогодні громадянське суспільство є нормою, і якщо держава не має або не заохочує створення саме громадянського суспільства, то вона вважається не достатньо цивілізованою. Але така звична для нас категорія існувала не завжди. Абсолютизм монархів та феодальний лад із кріпосними порядками панували досить довго і перехід до демократичних цінностей відбувався достатньо важко, і повільно через те що ті свободи та принципи до яких закликали мислителі не були притамання правлячій верхівці і відкидалися нею. Честь одного з головних натхненників і визнаних лідерів європейського Просвтництва по справедливості належить Вольтеру (1694-1778) – великому французькому мислителеві і літераторові, що став в громадській думці некоронованим королем республіки філософів. Народився в сім'ї нотаріуса, вчився в аристократичній єзуїтській школі, звідки був виключений за вільнодумні вірші і попав до Бастілії. Після вторинного висновку був висланий з Парижа до Англії. Погляди на політику, держава, право і закон вкраплені в самі різні твори письменника, є сусідами в них з міркуваннями на інші теми. Гостро критичний настрій, осміяння і заперечення соціальних, юридичних і ідеологічних засад тодішнього феодального суспільства яскраво відрізняє ці вольтерівські погляди. Інша виразна відмінність – пронизливий їх дух свободи, гуманізму і терпимості. Ця людина започаткувала ті процеси які на сьогодні відрізняють суспільство з високим рівнем розвитку та високою правовою культурою від тих суспільств надбанням яких є тиранія та деспотизм. 1. Передумови виникнення ідей &quo ;громадянської свободи&quo ; та соціально-політична характеристика державного устрою Франції Ідейна боротьба у Франції XVIII ст служить класичним прикладом того, як в протиборстві з феодальним світоглядом формувалася політична свідомість буржуазії. В ході цієї боротьби найвиразніше виявилися загальні закономірності і тенденції, що визначали розвиток політичної думки в епоху ранніх антифеодальних революцій. Причин тому було декілька. Економічні причини, що зумовили гостроту ідейної боротьби в період підготовки і проведення Великої французької революції 1789—1794 рр. коренилися в особливостях капіталістичного розвитку країни. На початок XVIII ст. Франція стає одним з найбільших центрів європейської торгівлі. Її промисловість, завдяки жвавим зв'язкам з іншими країнами, починає розвиватися прискореними темпами. В той же час у Франції зберігалися багаточисельні пережитки кріпатських стосунків (сеньйоріальні володіння, залишки серважа і ін.), які перешкоджали розширенню внутрішнього ринку. В середині XVIII ст.

Франція виявилася як би осереддям соціально-економічних протиріч між відмираючим феодальним ладом і капіталізму, що набирав силу. Основною політичною причиною загострення ідейної боротьби напередодні революції з'явилося розставляння класових сил, що склалося у французькому суспільстві. Висхідній буржуазії протистояла абсолютна монархія, яка досягла зеніту своєї могутності. Для завоювання політичної влади буржуазія була вимушена об'єднуватися з народними масами. Піднімаючи народ на боротьбу з абсолютистським режимом, французька буржуазія виступала на чолі третього стану, до якого належали тоді всі непривілейовані верстви населення (буржуазія, селяни, робітники, міська біднота і ін.). Широка участь мас трудящих в революційному русі забезпечила йому небувалий розмах, підштовхувало буржуазію до проведення радикальних суспільних перетворень, а також сприяло глибшому, в порівнянні з епохою попередніх буржуазних переворотів, розмежуванню позицій в самому антифеодальному таборі. Серед причин ідеологічного порядку, що зумовили хід ідейної боротьби в передреволюційній Франції, вирішальну роль зіграло те, що в релігійних війнах, що охопили країну на рубежі XVI–XVII вв., перемогу отримав католицизм. Католицька реакція, перейшовши в наступ, розпалювала у віруючих релігійну нетерпимість і фанатизм. У цих умовах боротьба французької буржуазії з теологічним світоглядом набула непримиренного характеру і була доведена до повного заперечення християнства. Програму антифеодального руху у Франції розробляли представники різних політичних напрямів: просвітителі, революційні демократи і ін. Просвіта як ідейний рух є закономірним рівнем в розвитку політичної ідеології. Рух просвітителів виникає на ранніх етапах ідеологічної підготовки переходу до буржуазних буд, коли в країні ще не склалася революційна ситуація. Просвітницькі учення виражали інтереси тих соціальних верств, які сподівалися здійснити назрілі перетворення за допомогою поширення знань і поступових реформ. У міру наростання кризи феодальних буд з просвіти виділився революційно-демократичний напрям політичній думці. Інтереси соціальних низів знайшли віддзеркалення в ідеології соціалізму, представники якого продовжили розробку проектів організації держави і законів, заснованих на суспільній власності. 2. Шлях становлення Вольтера-філософа Народився в Парижі в сім'ї нотаріуса. Його батько наполягав на тому, щоб він вивчав закони в Гаазі, проте Вольтер чинив опір цьому, маючи намір присвятити себе літературній діяльності. Його полемічна натура не могла залишатися непоміченою і хоча сприяла його входженню у вищі прошарки суспільства як придворний літератор, але не допомогла Вольтеру уникнути проблем зіткнення із законом. У 1717 р. за вільнодумні вірші був поміщений до Бастілії. Після вторинного вироку був висланий з Франції. З 1726 – 1729 рр. жив в Лондоні. Повернувшись на батьківщину в 1733 р., опублікував &quo ;Філософські листи&quo ;, в яких викривав феодальні порядки, що панували у Франції, релігійну нетерпимість і мракобісся. Прагнучи використовувати неабиякий талант Вольтера на користь монархії, королівський двір намагався залучити його в круг свого впливу.

В результаті Вольтер був призначений королівським історіографом (1745 р.), в 1746 р. він був вибраний у Французьку академію і був призначений &quo ;кавалером, що допускається в королівську опочивальню&quo ;, але вже через 2 роки був вигнаний з Версаля за свою зарозумілість. У 1750 – 1753 рр. Вольтер на запрошення прусського &quo ;освіченого&quo ; монарха Фрідріха II жив в Пруссії. Покинувши її, оселився в Швейцарії і зайнявся література – політичною діяльністю, став активно співробітничати з енциклопедистами, виступати проти Руссо і атеїстів і перетворив свій замок Ферне на притулок для передової інтелігенції, не припиняючи при цьому літературної діяльності. У своїх публікаціях він різко виступав проти клерикалізму і феодальних порядків. У католицькій Церкві бачив опору феодального деспотизму, називав її &quo ;гідрою фанатизму&quo ;, викривав пороки католицького духівництва, мужньо захищав жертви церковної реакції. У 60-і рр. поряд з освіченою монархією Вольтер висував ідеал республіки як найбільш розумної форми державного пристрою. Вплив Вольтера на розвиток суспільно – політичній думці було величезним. Його почитали як некоронованого короля Європи. Термін &quo ;вольтеріанець&quo ; став прозивним. Вольтер користувався великою популярністю в Росії. Проте Катерина II, що протягом ряду років переписувалася з філософом, після Французької революції видала указ, що забороняв видання його тез та ідей. Проте прогресивні круги російського суспільства зберегли вірність своїм симпатіям до Вольтера, який в своїй творчості не раз звертався до історичного досвіду Росії. У 1746 р. він був вибраний почесним членом Російської Академії наук. У 1778 р., незадовго до своєї смерті, він був тріумфально прийнятий в Парижі, де присутній в &quo ;Комеді Франсез&quo ; на постановці своєї трагедії &quo ;Ірина&quo ;. 3. Філософсько-правове вчення Вольтера про &quo ;громадянську свободу&quo ; та &quo ;освічений абсолютизм&quo ; Світогляд Вольтера остаточно склався в Англії, де він декілька років провів у вигнанні. Він не залишив після себе спеціальних політико-юридичних праць, подібно тим, що створили до нього, наприклад, Р. Гроцкий, Т. Гоббс, Дж. Локк або його сучасники Ш. Монтеськье і Ж. –Ж. Руссо. Погляди на політику, держава, право і закон вкраплені в самі різні твори письменника, є сусідами в них з міркуваннями на інші теми. Гостро критичний настрій, осміяння і заперечення соціальних, юридичних і ідеологічних засад тодішнього феодального суспільства яскраво відрізняє ці вольтерівські погляди. Інша виразна відмінність – пронизливий їх дух свободи, гуманізму, терпимості. Вольтер енергійно виступав проти католицької церкви, проти злочинів духівництва, мракобісся і фанатизму. Він сміливо і наполегливо вимагав відміни несправедливих вироків винесених церковними судами, добиваючись реабілітації безневинно засуджених жертв церковного бузувірства. Вольтер розглядав католицьку церкву як головне гальмо всякого прогресу. Він викрив і висміював догмати церкви, жалюгідну схоластику, яку духівництво підносило народові. У своєму відношенні до католицької церкви Вольтер був непримиренний.

Городенської, Мінської, Курської, західні частини Вороніжчини, Донщини, Чорноморської і Ставропольської губ. Так утвориться територія, де українська людність становитиме більшість (у містах тепер українців менше, але міста мусять іти за більшістю окресленої території)”[143]. Визначилися й ті політико-правові координати, в межах яких українці планували здійснювати на власній території свій автономний лад: "Ся українська територія має бути організована на основах широкого демократичного (не цензового) громадського самопорядкування від самого споду ("дрібної земської одиниці") аж до верху — до українського сейму. Вона має вершити у себе вдома всякі свої справи — економічні, культурні, політичні, утримувати своє військо, розпоряджатися своїми дорогами, своїми доходами, землями і всякими натуральними багатствами, мати своє законодавство, адміністрацію і суд. Тільки в певних справах, спільних для всієї Російської держави, вона має приймати постанови загального її представництва, в котрім братимуть участь представники України пропорціонально її людності і людності всієї Російської республіки. Отсе розуміється, коли говориться, що ми хочемо національно-територіальної автономії України, широкої, політичної, демократичної"[144]

1. Політичні права і свободи громадян України

2. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

3. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

4. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

5. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

6. Національна політика СРСР в роки перебудови
7. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
8. Проблема нравственной свободы в современной прозе

9. Податкова політика України

10. Некоторые вопросы общего подхода к проблеме соотношения гражданского и налогового права

11. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

12. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

13. Процентна політика комерційного банку

14. Інформаційна політика України

15. Проблемы недействительных сделок в гражданском праве

16. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Проблемы правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ней

18. Кредитна політика комерційного банку

19. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

20. Державна політика соціального страхування

21. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

22. Організація облікової політики підприємства
23. Формування облікової політики підприємства
24. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

25. Концепція регіональної політики

26. Громадянське суспільство в правовій системі

27. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

28. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

29. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

30. Проблемы и защита осуществления родительских прав и обязанностей

31. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

32. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры

33. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

34. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

35. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

36. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

37. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

38. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери
39. Політика А. Гітлера
40. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

41. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

42. Царювання та політика Павла І

43. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

44. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

45. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

46. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

47. Маркетингова політика комунікацій

48. Маркетингова цінова політика

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Товарна політика і комерційна діяльність

50. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

51. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

52. Ціноутворення та цінова політика підприємства

53. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

54. Державна політика стимулювання зайнятості
55. Зовнішня і міжнародна торговельна політика
56. Міжнародні відносини та зовнішня політика

57. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

58. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

59. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

60. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

61. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

62. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

63. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

64. Етнонаціональні відносини й національна політика

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Лобізм як явище сучасної політики

66. Міжнародна політика і світовий політичний процес

67. Політологія як наука і політика як суспільне явище

68. Політик і політичний режим

69. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

70. Політика як суспільне явище
71. Політики і політичні лідери: особливості типологізації
72. Політика і етика: соціально-філософський аспект

73. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

74. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

75. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

76. Соціальна політика

77. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

78. Структура системи соціального захисту населення і політики України

79. Митна політика України

80. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Сучасна митно-тарифна політика України

82. Бюджетна політика держави

83. Грошово-кредитна політика

84. Державне регулювання соціальної політики

85. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

86. Суть фінансової політики держави
87. Фінансова політика
88. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

89. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

90. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

91. Антимонопольна політика держави та її сутність

92. Грошово-кредитна політика держави

93. Державна промислова політика

94. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

95. Концепція непослідовності політики у часі

96. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие

97. Особливості інноваційної політики розвинених країн

98. Політико-правове середовище МЕВ в Україні

99. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.