Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Державна політика соціального страхування

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія Факультет Менеджменту та фінансів Кафедра Фінансів КОНТРОЛЬНА РОБОТА За дисципліною „Соціальне страхування ” Варіант 4 Виконала: студентка групи Ф-02-1з Номер залікової книжки: 021595 Перевірила: Дата здачі на перевірку: Дата перевірки: Дата захисту: м. Запоріжжя, 2007 рік Зміст Вступ Державне регулювання соціального страхування Тестове завдання Задача Висновок Список використаної літератури Вступ Соціальне страхування це гарантована державою система заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, щодо підтримки материнства, а також з охорони здоров’я членів суспільства в умовах безплатної медицини. Ніхто, крім держави, не може законодавче захистити життя людей від можливого безробіття, фінансової скрути, зубожіння. На жаль, механізми та­кого захисту в Україні майже повністю відсутні. Напружена ситуація з держав­ним бюджетом призводить до падіння загального рівня доходів і диференціа­ції різних верств суспільства за доходами, дедалі більша частина людей потре­бує державної допомоги, претендує на соціальні трансферти. До урядових трансфертів традиційно відносять допомогу з безробіття, пенсії, допомоги малозабезпеченим, старим, хворим. Тому формування систе­ми соціального страхування в Україні – одна з найактуальніших проблем і наріжний камінь політики зайнятості. Для її розв'язання необхідно вивчити досвід функціонування аналогічних систем у розвинутих країнах у поєднанні з ретроспективним дослідженням вітчизняної практики. У країнах із розвинутою ринковою економікою досягнення високого рів­ня зайнятості – одна з основних цілей макроекономічної політики держави. Система заходів щодо регулювання зайнятості базується на державній концеп­ції стимулювання економічного зростання, підвищення ефективності вироб­ництва і продуктивності праці, що розглядаються як найважливіші умови під­тримання і створення додаткової зайнятості. Державне регулювання соціального страхування Державне регулювання соціального страхування включає: управління їм формування та використання коштів фондів Ціль державного регулювання: Проведення єдиної політики Реалізація прав населенню Забезпечення ефективності функціонування системи соціального страхування Реалізація законів Адаптація соціального страхування до міжнародних стандартів Державне регулювання включає: розробку законів та правової основи щорічне затвердження, перегляд страхових внесків, норм, нормативів з урахуванням розвитку економіки перегляд видів та розмірів соціальних виплат затвердження обов’язкових вимог до створення страхових резервів контроль за реалізацією фондів державного регулювання В Україні з 1991 року склалась правова база соціального страхування. Основа страхування закладена в законі 1991 року «Про пенсійне забезпечення». В 1993 році затверджена концепція соціального забезпечення. В 1996 році – Конституція України (ст. 46, 48, 49) визначила права по забезпеченню соціального захисту. 1998 рік – прийняття Закону України «Про введення в України обов’язкового державного соціального страхування» та «Основи законодавства України по обов’язковому державному соціальному страхуванню» З 1998 року по теперішній час – прийняті 7 Законів за основними напрямками соціального страхування, які деталізуються в інструкціях, постановах.

Система соціального захисту в Україні включає : пенсії (ПФ, ФСС); допомога по безробіттю (ФЗ); система короткотермінових грошових допомог при хворобі, при народженні дитини (ФСС, ПФ). Універсальні системи: програма допомоги сім‘ям із дітьми (ПФ, ФСС, МБ ДБ); державні програми дотацій і житлових субсидій (ДБ); допомога на поховання (ФСС, ПФ, ФЗ, МБ); державна система охорони здоров‘я (МБ, ДБ, ЧФ); державна система освіти(МБ, ДБ). Соціальний захист осіб, котрі постраждали в результаті аварії на ЧАЕС Система соціальних допомог: цільові допомоги (грошові, натуральні, безготівкові, тобто пільги по оплаті); соціальне забезпечення (система інтернатних установ та територіальних центрів). Соціальний захист через недержавні організації: Соціальна допомога з фондів підприємств Система соціального захисту населення складається з : Соціального страхування Соціальної допомоги Соціальних гарантій Система соціального страхування і пенсійного забезпечення, що діє в Україні включає у себе : пенсійну систему соціальне страхування на випадок безробіття соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності соціальне страхування від нещасних випадків За даними Міністерства праці і соціальної політики України і пенсійного фонду, системою соціального страхування та пенсійного забезпечення охоплено приблизно 21 млн. застрахованих осіб та 14,4 млн. пенсіонерів. Державну соціальну допомогу, що надається в Україні, можна поділити відповідно до критеріїв відбору отримувачів: - соціальна допомога, яка надається з урахуванням потреб, але без урахування майнового стану або доходу. - адресна соціальна допомога, яка надається з урахуванням доходу або майнового стану В Україні у 2000 році було прийнято Закон “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” , у якому зазначено, що основні державні соціальні гарантії встановлюються з метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень. Державні соціальні гарантії – встановленні законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановленні законодавчо, що забезпечую рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму. Основні соціальні гарантії в Україні : мінімальний розмір заробітної плати мінімальний розмір пенсій за віком мінімальний розмір заробітної плати робітників різної кваліфікації в установах та організаціях, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів стипендії учням професійно-технічних та вищих навчальних закладів індексація доходів населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх доходів під час зростання цін забезпечення пільгових умов задоволення потреб у товарах і послугах окремим категоріям громадян, які потребують соціальної підтримки Згідно з розрахунками Ради по вивченню продуктивних сил Національної академії наук, право на пільги відповідно до законодавства мають: за соціальним статусом – 31% населення, за професійною ознакою – 13,8% економічно активного населення.

Загальний обсяг пільг потребує щороку понад 30 млрд. гривень. Законодавством України передбачена низка пільг і компенсацій громадянам, які втратили роботу й зареєстровані в Державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу. Цим громадянам у період професійної підготовки й перепідготовки виплачується стипендія у розмірі 75 % (а тим, хто не має дітей чи інших утриманців, - 50 %) їхньої середньої заробітної плати за останнім місцем роботи. Закон України “Про державну допомогу сім‘ям з дітьми”, який втупив у дію з 1 січня 1993 року, установив гарантований державою рівень матеріальної підтримки шляхом надання державної допомоги з урахуванням складу сім‘ї, її доходів, віку і стану здоров‘я дітей. Відповідно до цього закону, зараз в Україні призначаються такі види державних допомог: допомога по вагітності та пологах; одноразова допомога при народженні дитини; допомога по догляду за дитиною; грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років; допомога по догляду за дитиною-інвалідом; допомога по тимчасовій непрацездатності у зв‘язку з доглядом за хворою дитиною; допомога на дітей віком до 16 років (учнів до 18 років); допомога на дітей одиноким матерям; допомога на дітей військовослужбовців строкової служби; допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням; тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або коли стягнення аліментів неможливе. Державні допомоги відповідно до зазначеного Закону обчислюються у відсотковому та кратному співвідношенні до розміру мінімальної заробітної плати. В даний час допомоги призначаються і виплачуються у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2000 року № 122 “Про продовження терміну дії постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 року № 915”. Відповідно до статті 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. З урахуванням положень Конституції України Верховна Рада України прийняла Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Закони України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 р.

Стаття 254 Кошти загальнообов'язкового державного соцального страхування Основними джерелами коштв загальнообов'язкового державного соцального страхування  внески власникв пдпримств, установ, органзацй або уповноважених ними органв чи фзично особи, працвникв. Бюджетн та нш джерела коштв, необхдн для здйснення загальнообов'язкового державного соцального страхування, передбачаються вдповдними законами з окремих видв загальнообов'язкового державного соцального страхування. Стаття 255 Види матерального забезпечення та соцальних послуг за загальнообов'язковим державним соцальним страхуванням Види матерального забезпечення та соцальних послуг за загальнообов'язковим державним соцальним страхуванням працвникам, а в деяких випадках  членам х смей, умови х надання та розмри визначаються законами Украни з окремих видв загальнообов'язкового державного соцального страхування, ншими нормативно-правовими актами, як мстять норми щодо загальнообов'язкового державного соцального страхування

1. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

3. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

4. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

5. Принципи розробки та оцінки державної політики України

6. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)
7. Державна політика в Україні
8. Соціальне страхування по тимчасовій втрати працездатності

9. Антиінфляційна державна політика

10. Державне регулювання соціальної політики

11. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

12. Політика і етика: соціально-філософський аспект

13. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

14. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

15. Соціальна політика

16. Соціальна політика та соціальне партнерство

Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы

17. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

18. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

19. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

20. Державна соціальна допомога

21. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

22. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
23. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки
24. Історія України. Соціально-політичні аспекти

25. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

27. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

28. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

29. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

30. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

31. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

32. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

Медицинская карта истории развития ребенка, синяя, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

33. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

34. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

35. Соціально-політичні проблеми у творчій спадщині Петра Могили

36. Державна промислова політика

37. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

38. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
39. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
40. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

41. Національна політика СРСР в роки перебудови

42. Соціальне становище Запорізького краю

43. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

44. Податкова політика України

45. Соціальні групи

46. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

47. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

48. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Центральний банк і монетарна політика

50. Роль власності у соціально-економічних процесах

51. Інформаційна політика США

52. Право як спеціальне соціальне явище

53. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

54. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
55. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр
56. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

57. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

58. Кредитна політика комерційного банку

59. Інвестиційна політика банків в Україні

60. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

61. Організація облікової політики підприємства

62. Формування облікової політики підприємства

63. Соціальна інфраструктура України

64. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

66. Економіко- і політико-географічне положення України

67. Історія соціально-економічної географії світу

68. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

69. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

70. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні
71. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
72. Правовідносини у сфері соціального захисту

73. Система соціального захисту в Україні

74. Соціальна захищеність дітей в Україні

75. Соціальне партнерство в Україні

76. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

77. Сутність та соціальне призначення держави

78. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

79. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

80. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

81. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

82. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

83. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

84. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

85. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

86. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта
87. Нова економічна політика: суть, значення, уроки
88. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

89. Політика А. Гітлера

90. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

91. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

92. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

93. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

94. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

95. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

96. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

97. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

98. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

99. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.