Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Кафедра соціальної роботи та соціальної педагогіки КУРСОВА РОБОТА Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики Спеціальність: 6.010100 – соціальна педагогіка Черняк Марія Сергіївна Науковий керівник: старший викладач Пархоменко Тетяна Василівна Cевастополь– 2008 Вступ Само поєднання слів &quo ;соціальна психологія&quo ; вказує на специфічне місце, яке займає ця дисципліна в системі наукового знання. Виникнувши на стику наук - психології і соціології, соціальна психологія до нашого часу зберігає свій особливий статус. Це приводить до того, що кожна з &quo ;батьківських&quo ; дисциплін досить охоче включає її як складова частина. Така неоднозначність положення наукової дисципліни має багато різних причин. Головним із них з'являється об'єктивне існування такого класу фактів суспільного життя, які самі по собі можуть бути досліджені лише за допомогою об'єднаних зусиль двох наук: психології і соціології. З одного боку, будь-яке суспільне явище має свій &quo ;психологічний&quo ; аспект, оскільки суспільні закономірності виявляються не інакше як через діяльність людей, а люди діють, будучи наділеною свідомістю і волею. З іншого боку, в ситуаціях спільної діяльності людей виникають цілком особливі типи зв'язків між ними, зв'язків спілкування і взаємодії, і аналіз їх неможливий поза системою психологічного знання. Іншою причиною подвійного положеня соціальної психології є сама історія становлення цієї дисципліни, яка визрівала в надрах одночасно і психологічного, і соціологічного знання і в повному розумінні слова народилася &quo ;на перехресті&quo ; цих двох наук. Все це створює чималі труднощі як у визначенні предмету соціальної психології, так і у виявленні кола її проблем. Разом з тим потреби практики суспільного розвитку диктують необхідність дослідження таких пограничних проблем, і навряд чи можна &quo ;чекати&quo ; остаточного рішення питання про предмет соціальної психології для їх вирішення. Запити на соціально-психологічні дослідження в умовах сучасного етапу розвитку суспільства поступають буквально зі всіх сфер суспільного життя, особливо у зв'язку з тим, що в кожній з них сьогодні відбуваються радикальні зміни. Такі запити слідують з області промислового виробництва, різних сфер виховання, системи масової інформації, сфери демографічної політики, боротьби з антигромадською поведінкою, спорту, сфери обслуговування і так далі Можна стверджувати, що практичні запити випереджають розвиток теоретичного знання в соціальній психології. Все це, поза сумнівом, стимулює інтенсивний розвиток соціальної психології на сучасному етапі. Необхідність цього посилюється ще двома обставинами. По-перше, тим, що в історії існування радянської соціальної психології як самостійної науки була досить тривала перерва і новий етап бурхливого оживлення соціально-психологічних досліджень почався лише наприкінці 50-х - початку 60-х років. По-друге, тим, що соціальна психологія по своїй істоті є наукою, що стоїть дуже поблизу до гострих соціальних і політичних проблем, а тому принципово можливе використання її результатів різними суспільними силами.

Соціальна психологія на Заході має дуже солідну історію, яка також переконливо підтверджує цю істину. Таким чином, для соціальної психології, як, можливо, ні для якої іншої науки, актуальне одночасне вирішення двох задач: і вироблення практичних рекомендацій, отриманих в ході прикладних досліджень, настільки необхідних практиці, і &quo ;добудовування&quo ; своєї власної будівлі як цілісної системи наукового знання з уточненням свого предмету, розробкою спеціальних теорій і спеціальної методології досліджень. Мета роботи: вивчити місце соціальної психології в системі наук і суспільній практиці. Предметом нашого дослідження стала соціальна психологія. Об'єкт дослідження: місце соціальної психології в системі наук. Мета роботи визначила і поставила наступні задачі: - вивчити основні підходи до визначення предмету соціальної психології; - провести аналіз думок учених про місце соціальної психології в системі наук; - з'ясувати педагогічне значення соціальної психології; - розглядати сучасні уявлення про предмет соціальної психології; - з'ясувати межі соціальної психології; - розглядати завдання соціальної психології на сучасному етапі. У роботі була використана література по педагогіці, психології, соціології, філософії і ін. Розділ 1. Огляд проблем соціальної психології 1.1 Предмет соціальної психології Існує 4 точки зір, лежачий в основі розгляду предмету соціальна психологія різними авторами: 1) Характеристика індивіда як учасника соціальних стосунків (що змінюється в людині, коли вона вклинює в різні соціальні групи). 2) Соціальна психологія вивчає механізми соціальних впливів на людину (індивіда) як учасника соціального процесу (соціальному життю). Акцент робиться на вплив навколишнього середовища на індивіда. Центром вважаються механізми впливу (Цієї точки зору дотримуються соціологи і психологи, що прийшли із соціології, – головна проблема - соціологізування, олюднення народженого індивіда). 3) Предметом соціальної психології є спілкування між людьми, їх взаємодія (цієї точки зору дотримується ряд С. Петербургських і Московських авторів вітчизняної психології). 4) Предметом соціальної психології є характеристика групи або общностей, як цілісних утворень. Необхідно обкреслити коло проблем соціальної психології, щоб строгіше визначити завдання, які можуть бути вирішені засобами цієї дисципліни. Ми виходимо при цьому з прийняття тієї точки зору, що, незважаючи на пограничний характер, соціальна психологія є частиною психології (хоча існують і інші точки зору, наприклад, віднесення соціальної психології до соціології). Отже, визначення кола її проблем означатиме виділення з психологічної проблематики тих питань, які відносяться до компетенції саме соціальної психології. Оскільки психологічна наука в нашій країні у визначенні свого предмету виходить з принципу діяльності, можна умовно позначити специфіку соціальної психології як вивчення закономірностей поведінки і діяльності людей, обумовлених приєднанням їх в соціальні групи, а також психологічних характеристик самих цих груп. До такого розуміння свого предмету соціальна психологія прийшла не відразу, і тому для з'ясування питання корисно проаналізувати вміст зміст тих дискусій, які мали місце в її історії.

1.2 Дискусія про предмет соціальної психології У історії радянської соціальної психології можна виділити два етапи цієї дискусії: 20-і рр. і кінець 50-х - початок 60-х рр. Обидва ці етапу мають не лише історичний інтерес, але і допомагають більш глибоко зрозуміти місце соціальної психології в системі наукового знання і сприяють виробленню точнішого визначення її предмету. У 20-і р.р., тобто в перші роки Радянської влади, дискусія про предмет соціальної психології стимулювала двома обставинами. З одного боку, саме життя в умовах післяреволюційного суспільства висунуло завдання розробки соціально-психологічній проблематики. З іншого боку, ідейна боротьба тих років неминуче захопила і область соціально-психологічного знання. Як відомо, ця ідейна боротьба розвернулася в ті роки між матеріалістичною і ідеалістичною психологією, коли вся психологія як наука переживала період гострої ломки своїх філософських, методологічних підстав. Для долі соціальної психології особливе значення мала точка зору Г.І. Челпанова, який, захищаючи позиції ідеалістичної психології, запропонував розділити психологію на дві частини: соціальну і власне психологію. Соціальна психологія, на його думку, повинна розроблятися в рамках марксизму, а власне психологія повинна залишитися емпіричною наукою, не залежною від світогляду взагалі і від марксизму зокрема (Челпанов, 1924). Така точка зору формально була за визнання права соціальної психології на існування, протее ціною відлучення від марксистських філософських основ іншої частини психології (Буділова, 1971). Позіция Г.І. Челпанова виявилася неприйнятною для тих психологів, які приймали ідею перебудови філософських підстав всієї психології, приєднання її в систему марксистського знання (Виготський, 1982. С. 379). Заперечення Челпанову прийняли різні форми. Перш за все була висловлена ідея про те, що, оскільки, будучи інтерпретована з погляду марксистської філософії, вся психологія стає соціальною, немає необхідності виділяти ще якусь спеціальну соціальну психологію: просто єдина психологія має бути підрозділена на психологію індивіда і психологію колективу. Ця точка зору отримала своє віддзеркалення в роботах В.А. Артемова (Артемов, 1927). Інший підхід був запропонований з точки зору тієї, що отримала в ті роки популярність реактології. Тут, також всупереч Челпанову, пропонувалося збереження єдності психології, але в даному випадку шляхом поширення на поведінку людини в колективі методу реактології. Конкретно це означало, що колектив розумівся лише як єдина реакція його членів на єдиний подразник, а завданням соціальної психології був вимір швидкості, сили і динамізму цих колективних реакцій. Методологія реактології була розвинена К.Н. Корніловим, відповідно ньому ж належить і реактологічний підхід до соціальної психології (Корнілов, 1921). Своєрідне спростування точки зору Челпанова було запропоноване і видним психологом П.П. Блонським, який одним з перших поставило питання про необхідність аналізу ролі соціального середовища при характеристиці психіки людини. Для нього &quo ;соціальність&quo ; розглядувалася як особлива діяльність людей, пов'язана з іншими людьми.

Гобсбаум назвав «винайденою традицю». «Винайдена традиця, стверджу Гобсбаум, означа певний тил [суспльно] практики ритуального чи символчного характеру, який звичайно регулються прямо або опосередковано загальноприйнятими правилами, мета яких ндоктринаця певних цнностей чи норм поведнки шляхом повторення. Наявнсть тако практики автоматично вимага звязку з минулим, континутету, який забезпечуться апеляцю до вдповдного сторичного досвду»[123]. ¶сну три типи винайдених традицй, зазнача Гобсбаум. Перший встановлю або символзу суспльний взамозвязок, членство всередин групи, реально чи штучно спльноти. Другий створю чи легтимзу певний варант суспльних нститутв, статусу або влади. Основною метою винайдено традиц третього типу  соцалзаця певних поглядв, систем цнностей або норм поведнки[124]. На думку Гобсбаума, епоха масового «винаходу традицй» в ґвроп збгаться з епохою нацоналзму (кнець XVIII XX ст.). «Винахд традиц» феномен новтнього часу, модерно доби, невдмний елемент процесу нацотворення

1. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

2. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

3. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

4. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

5. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

6. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера
7. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології
8. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

9. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

10. Предмет дослідження соціальної психології

11. Про практичність соціальної психології

12. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

13. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

14. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

15. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

16. Теоретична база соціальної психології

Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее

17. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

18. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

19. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

20. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

21. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

22. Предмет и задачи психологии как науки
23. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення
24. Психология как наука. Предмет и задачи психологии. Отрасли психологии

25. Зарождение психологии как науки

26. Зарождение психологии как науки

27. Психология как наука

28. Психология как наука

29. Соціальні інститути.

30. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

31. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

32. Право як спеціальне соціальне явище

Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

34. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

35. История развития психологии как науки

36. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

37. Соціальне та особисте страхування

38. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
39. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
40. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

41. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

42. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

43. Демократія як соціальне явище

44. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

45. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

46. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

47. Правовідносини у сфері соціального захисту

48. Система соціального захисту в Україні

Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники

49. Соціальна захищеність дітей в Україні

50. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

51. Соціальне партнерство в Україні

52. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

53. Сутність та соціальне призначення держави

54. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України
55. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років
56. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

57. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

58. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

59. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

60. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

62. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

63. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

64. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные

65. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

66. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

67. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

68. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

69. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

70. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя
71. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
72. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

73. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

74. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

75. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

76. Соціально-філософські погляди І.Франка

77. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

78. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

79. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

80. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Ожиріння як медико-соціальна проблема

82. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

83. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

84. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

85. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

86. Зайнятість: соціально-трудові відносини
87. Організація як соціальне утворення
88. Соціально-трудові відносини як система

89. Типологія соціально-трудової мобільності населення

90. Управління, як соціальний феномен

91. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

92. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

93. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

94. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

95. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

96. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие

97. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

98. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

99. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.