Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Нетрадиційні методи обробки металів

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТ1. Електроерозійний метод обробки 2. Електрохімічний метод обробки 3. Лазерна (світлопроменева) обробка Висновок Література 1. Електроерозійний метод обробки Електроерозійні методи полягають у руйнуванні електропровідних матеріалів — електродів — під час пропускання між ними імпульсів електричного струму. Коли різниця потенціалів між електродами (заготовкою та інструментом) набуває певного значення, газове або рідинне середовище між ними іонізується й утворюється канал провідності, по якому проходить електричний струм у вигляді імпульсного іскрового або дугового розряду. Завдяки високій густині струму температура на локалізованій поверхні заготовки сягає 10 000 °С і більше. При такій температурі миттєво розплавляється і навіть випаровується елементарний об'єм металу, який викидається в діелектричну рідину і там застигає у вигляді гранул. На місці відокремленого металу з'являється заглибина. Подальші електричні імпульси іонізують міжелектродне середовище там, де відстань між електродами найменша. Якщо електроди не рухати, то зазор між ними поступово зростає і настає момент, коли електричні розряди припиняються. Щоб продовжити обробку, необхідно зблизити електроди до пробивної відстані (0,01.0,05 мм). Внаслідок неперервного заглиблення інструмента оброблена поверхня заготовки набуває його профілю. Частота імпульсів електричного струму під час електроерозійної обробки змінюється від 100 до 2 000 000 Гц. Серйозною проблемою електроерозійної обробки є руйнування інструмента, внаслідок чого знижується точність й погіршується якість обробленої поверхні. Ерозійна стійкість інструмента зумовлена значною мірою параметрами імпульсу струму та матеріалу інструмента у такій послідовності в напрямі збільшення стійкості: сплави алюмінію —&g ; сірий чавун —» латунь —&g ; мідь —&g ; вольфрам —&g ; графітизована суміш. Різновидами електроерозійної обробки є електроіскрова, електроімпульсна, електроконтактна та ін. Рис.1. Схема електроерозійної обробки 1 - генератор імпульсів; 2 - заготовка; 3 – електрод-інструмент; 4 - зона плавлення металу; 5 - електроерозійна лунка; 6 – плазмовий розрядний канал; 7 – газовий пузир; 8 – робоча рідина. Основні різновиди електроерозійної обробки: електроіскрова електроімпульсна і високочастотна електроіскрова. Інтенсивність процесу ерозії визначається в основному тепло фізичними параметрами матеріалів електродів (температурою, теплотою плавлення і випару, теплоємністю і теплопровідністю), електричними параметрами імпульсів струму (енергією, тривалістю, амплітудою, частотою проходження) і властивостями міжелектродного середовища (електропровідністю, плинністю, насиченістю газами і парами, в'язкістю). Процес ерозії значно інтенсифікується в рідкому середовищі і має, як правило, яскраво відображений полярний ефект, внаслідок якого один електрод (інструмент) зношується менше іншого (деталі). Метал, що викидається з ерозійної лунки, застигає в рідкому середовищі у виді дрібнодисперсних гранул. Електроерозійні методи обробки засновані на законах ерозії (руйнування) електродів зі струмопровідних матеріалів при пропущенні між ними імпульсного або постійного електричного струму.

До цих методів відносять: електроіскрову, електроімпульсну, високочастотну і електроконтактну обробку. Рис. 2. Схема фізичних процесів у міжелектродному проміжку при електроерозійній обробціПо досягненні імпульсною напругою визначеного значення між електродом-інструментом (4) і електродом-деталлю (1) у діелектричній рідини (2) відбувається електричний пробій. При цьому від електрода, що у даний момент є катодом, відокремлюється стример (3) і направляється до анода, іонізуючи на своєму шляху рідина. У результаті цієї фази (її тривалість 10-9-10-7 с) утвориться канал наскрізної провідності й опір міжелектродного проміжку знижується від декількох МОМ до часток Ом (а). Через канал провідності виді імпульсу виділяється електрична енергія, накопичена в джерелі харчування (б). при цьому відбувається електричний розряд (5), тривалість якого складає 10-6-10-4 з, для якого характерно падаюча вольт-амперна характеристика. Розряд проходить іскрову і дугову стадію. Завдяки високій концентрації енергії в зоні розряду і приелектродних областях розвиваються високі температури. Під їхнім впливом утвориться паро-газова порожнина (7). У приелектродних областях (8) відбувається плавлення і випар мікропорцій металу на поверхні електрода. У результаті тиску краплі, що розвивається, рідкого металу (6) викидаються з зони розряду і застигають у навколишні електроди рідкому середовищу у виді дрібних сферичних часток (9) (в). Після пробою електрична міцність міжелектродного проміжку відновлюється. Наступний розряд виникає в іншому місці між другими нерівностями поверхонь електродів. При цьому електрод-інструмент одержує можливість впроваджуватися в оброблювану деталь. По технологічних ознаках ДСТ 25331-82 установлює види, ЕЕО: - відрізка; - об'ємне копіювання; - вирізання; - прошивання; - шліфування; - доведення; - маркірування; - електроерозійне зміцнення. Електроерозійна обробка може здійснюватися профільним або непрофільованим електродом-інструментом (ЕІ). У першому випадку його розміри і форма робочих поверхонь визначаються у відповідності з заданою повторюваністю деталлю, що виготовляється. В другому електрод-інструмент має найпростішу конструкцію (дріт, диск або стрижень), а його розміри лише частково зв'язані з розмірами електрода-деталі. Методи електроерозійної обробки. При електроіскровій обробці використовують імпульсні іскрові розряди між електродами, один із яких оброблювана заготівля (анод), а іншої - інструмент (катод). Напруга джерела електричної енергії 100-200 В. Тривалість імпульсу складає 20 - 200 мкс. У залежності від кількості енергії, що витрачається в імпульсі, режим обробки поділяють на твердої або середній - для попередньої обробки і м'який або особливо м'який - для оздоблювальної обробки. М'який режим обробки дозволяє одержувати розміри з точністю до 0,002 мм при шаршавості поверхні 0,63-0,16 мкм. Продуктивність обробки складає від 7,5 до 1900 мм3/хв. Електроіскровим методом обробляють практично всі токопроводячі матеріали, але ефект ерозії при тих самих параметрах електричних імпульсів різний. Залежність інтенсивності ерозії від властивостей металу називають електроерозійною оброблюваністю.

За одиницю прийнята електроерозійна оброблюваність стали (Сталь45), тоді для твердих сплавів вона буде - 0,5; титан - 0,6; нікель - 0,8; мідь - 1,1; латунь - 1,6; алюміній - 4 і т.д. Електроіскровим методом доцільно обробляти тверді сплави, важко оброблювані метали і сплави, тантал, молібден і ін. мати-ріали. Схеми організації процесів електроіскрової обробки. Електроерозійна відрізка Рис.3. Схема електроерозійної відрізки.Електрод-інструмент (2) переміщається зі швидкістю по відношенню до заготівки. Заготівка не рухома. Заготівка (1) переміщається зі швидкістю Vпз. Операцію виконують із зануренням у ванну з робочою рідиною. Рис. 4. Електроерозійне об'ємне копіюванняОбробка виробляється прямим копіюванням електрода-інструмента (2) на заготівлю (1) у ванні з робочою рідиною з прокачуванням або без прокачування її через канали (3) у ЕІ. Для стабілізації обробки використовують вібрацію ЕІ, а для підвищення точності обробки - осциляцію у процесі переміщення електрода в напрямку заготівки. Рис. 5. Електроерозійне прошиванняПодача електрода-інструмента зі швидкістю відносно заготівки і вібрація з частотою. Обробка виробляється прямим копіюванням у ванні з робочою рідиною з одночасним прокачуванням її через електрод-інструмент або без прокачування і т.д. При електроімпульсній обробці використовують електричні імпульси великої тривалості (500-10000 мкс), у результаті чого відбувається дуговий розряд. Великі потужності імпульсів одержувані від електронних або машинних генераторів струму, забезпечують високу продуктивність процесу обробки. Електроімпульсна обробка проводиться при напругах генератора імпульсів U=18-36 В. При електроімпульсній обробці знімання металу в одиницю часу в 8-10 разів більше, ніж при електроіскровій обробці, однак точність розмірів і шорсткість оброблених поверхонь нижче. Високочастотна электроіскрова обробка застосовується для підвищення точності і зменшення шорсткості поверхонь оброблених електроімпульсним методом. Метод заснований на використанні електричних імпульсів малої потужності при частоті 100-150 кГц. Полярність включення електрода-інструмента і заготівлі - пряма. Точність вище, а шорсткість поверхні нижче, ніж при електроіскровій обробці. Рис. 6. Схема електроерозійного методу обробки: 1 - інструмент; 2 - заготівля; 3 - рідкий діелектрик; 4 - електричні розряди. 2. Електрохімічний метод обробки До електрохімічних методів обробки матеріалів відносять методи виготовлення форми, розмірів, шорсткості і властивостей оброблюваних поверхонь заготівель, що відбуваються під дією електричного струму і його розрядів, електромагнітного поля, електронного або оптичного випромінювання, плазменного струменя, а також високо-енергетичних імпульсів і магнітострикційного ефекту. Відмінною рисою цих методів є використання електричної енергії безпосередньо для технологічних цілей без проміжного перетворення її в інші види енергії. Причому використання, електричної енергії здійснюється безпосередньо в робочій зоні через хімічні, теплові і механічні впливи. До цих методів відносять також і різні сполучення (сполучення) в одному процесі декількох із зазначених способів впливу між собою або з традиційними методами обробки різанням або тиском.

В те же дни - с 27 января по 11 февраля осуществлялась Ровно-Луцкая наступательная операция правого крыла 1-го Украинского фронта, а с 30 января по 29 февраля - Никопольско-Криворожская наступательная операция 3-го и 4-го Украинских фронтов. Итак, в первой половине января наступали войска двух, а в феврале уже всех четырех Украинских фронтов. При этом масштабы наступления значительно были расширены, а сами эти операции представляли собой звенья одной цепи, оперативно связанные между собой, несмотря на отделявшее их расстояние и время. Еще не заканчивалась одна операция, как начиналась другая. Такой метод полностью оправдал себя. Он позволял сковывать войска противника почти на всем фронте, резко затруднив для него создание крупных резервов и маневрирование ими. И хотя вражеское командование все же пыталось оперировать резервами, они были вынуждены метаться с одного участка фронта на другой, повсюду опаздывая. Когда же в результате этого к началу марта вражеские резервы оказались разбросаны и связаны, войска первых трех Украинских фронтов перешли в наступление всеми силами одновременно

1. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

2. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

3. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

4. Господарський механізм

5. Механізм кредитування банками України

6. Кредитний механізм в комерційних банках
7. Механізм реалізації форфейтингу
8. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

9. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

10. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

11. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

12. Механізм обслуговування системних викликів

13. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

14. Механізм та біологічне значення запалення

15. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

16. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Механізм прийняття рішень в менеджменті

18. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

19. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

20. Політичня система як механізм влади

21. Механізм важіля

22. Проект вузлів і механізмів зливковоза
23. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій
24. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

25. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

26. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

27. Економічний механізм природокористування

28. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

29. Капітал і праця: механізм взаємодії

30. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

31. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

32. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

34. Нетрадиційні уроки з біології

35. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

36. Нетрадиційні релігійні культи серед голівудських зірок

37. Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник

38. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму
39. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції
40. Швидкість різання при різних видах механічної обробки

41. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

42. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

43. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

44. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

45. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

46. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

47. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

48. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Несколько рефератов по Исламу

50. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

51. Синтез метил сульфона /2-аминофенил/

52. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

53. Постмодернізм та українська історична наука

54. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?
55. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.
56. реферат

57. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

58. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

59. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

60. Зміст і еволюція поняття мотивації

61. Сутність та зміст сучасного менеджменту

62. Физико-химическая модель генерации и эмиссии метана на донных осадков озера Байкал

63. Метил [2-аминофенил] сульфона

64. Как написать хороший реферат?

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения

65. Сборник рефератов о конфликтах

66. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

67. Іудаїзм - релігія євреїв

68. Реферат кондитерское изделие

69. Реферат по экскурсоведению

70. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі
71. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору
72. Почему лесному сектору России придется заняться проблемой устойчивого лесоводства и лесопользования

73. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

74. Приватизація: зміст, цілі, шляхи

75. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

76. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

77. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

78. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

79. Активность Ni и Fe в синтезе наноуглерода при каталитической конверсии метана

80. Реферат о США

Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения

81. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

82. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

83. Зміни в українському правопису в наш час

84. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

85. Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

86. В нас єдина мета - Укpаїна свята, Hездоланна ніким і ніколи
87. Оптмизация сайта: мета теги
88. Антропоморфізм в естетиці

89. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

90. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

91. Оцінка майна з метою страхування

92. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

93. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

94. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

95. Вплив мобільного телефону на організм людини

96. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

97. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

98. Роль та вміст води в організмі

99. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

100. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.