Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Билеты по географии Украины за 11 класс

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ГЕОГРАФІЯ Білет №1. 1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі. 2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України. 3. Складітьтиповий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав. Білет №2. 1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі. 2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (на вибір). 3. Накресліть схему сучасного регіонального поділу Європи. Білет №3. 1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві. 2. Геологічна будова і корисні копалини України. 3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх вирішення. Білет №4. 1. Світовий океан. Його будова. Рух води у Світовому океані. 2. Клімат України. Фактори, що визначають його особливості. 3. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення, Білет №5. 1. Погода. Характеристика її складових. 2. Природні та умовно-природніресурси Чорного та Азовського морів. 3. Чисельність та природній рух населення, демографічна ситуація світу. Білет №6. 1. Атмосфера та її склад. Зміни тиску і температури з висотою. Проблеми забруднення атмосфери. Шляхи та засоби їх вирішення. 2. Головні річкові системи України. Живлення і режими річок. 3. Світове господарство, основні етапи його формування. Білет №7. 1. Ресурси Світового океану, їх роль у житті людства. 2. Характеристика зони мішаних лісів України. 3. Фактори і принципи розміщення виробництва і фінансів у сучасних умовах. Білет №8. 1. Клімат. Кліматотвірні фактори. Кліматичні пояси та області Землі, закономірності їх розміщення. 2. Характеристика лісостепової зони України. 3. Міжнародний географічний поділ праці. Світове господарство в сучасний період. Білет №9. 1. Біосфера. Її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв’язки з ними. Екологічні проблеми біосфери. 2. Характеристика степової зони України. 3. Зовнішньоекономічні зв’язки, їх форми та сучасні тенденції зміни в умовах нових відносин в світі. Білет №10. 1. Взаємозв’язки компонентів природи. Природні комплекси Землі. 2. Мінеральні ресурси України, їх структура і особливості розміщення. 3. Канада. Структура промисловості і АПК. Експортні галузі господарства. БІЛЕТ №11. 1. Географічна оболонка. Її загальні закономірності. 2. Чисельність і розміщення населення України. Його природній і механічний рух. 3. Роль політичних процесів у становленні господарства незалежних держав Східної Європи, Північної та Центральної Азії (країн колишнього СРСР). Білет №12. 1. Географічна будова, корисні копалини та рель’єф Африки. Взаємозв’зки між геологічними структурами, родовищами корисних копалин та рельєфом материка. 2. Трудові ресурси України, їх структура. Нерівномірність у забазпеченні території трудовими ресурсами. 3. Основні типи країн Європи. Білет №13. 1. Природні зони Африки. Класичний прояв зональності природних комплексів материка. 2. Національний склад населення України. Українська діаспора. 3. Особливості промислового розвитку країн Південно-Західної Азії.

Білет №14. 1. Австралія. Особливості клімату материка. Унікальність органічного світу. 2. Паливно-енергетичний комплекс України, його структура. Вугільна промисловість України. 3. Коротка економіко-географічна характеристика однієї з країн Центральної Європи (за вибором). Білет №15. 1. Історія формування поверхні Південної Америки, основні форми рельєфу. 2. Нафтова і газова промисловість України, основні райони видобутку нафти ти газу. Проблеми забезпечення ними України. 3. Особливості господарства країн Африки, країн, шо розвиваються. Білет №!6. 1. Анктартида. Відкриття та сучасні наукові дослідження, їх географічне значення. 2. Електроенергетика України, її структура та особливості розміщення. 3. Характерні економіко-географічні особливості промисловості країн Центральної Європи. Білет №17. 1. Екологічні проблеми світу. Території, які знаходяться під особливою охороною, їх значення для людства. 2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків металургії України. 3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічну характеристику Великобританії та Франції. Білет №18. 1. Північна Америка. Особливості географічного положення та берегової лінії материка. 2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків хімічної промисловості України. 3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічну характеристику ФРН та Італії. Білет №19. 1. Внутрішні води Південної Америки, їх господарське значення. 2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості України. 3. Промисловість США. Основні міжгалузеві системи промисловості. Білет №20. 1. Форма і рухи Землі. Градусна сітка. Географічні координати. 2. Агропромисловий комплекс України, його структура. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків агропромислового комплексу. 3. Австралія. Особливості розвитку і місце в світовій економіці. Білет №21. 1. Загальна циркуляція атмосфери Землі. Вітри. 2. Накресліть схему галузевої структури рослинництва України. 3. Індія. Сільське господарство, його спеціалізація, основні сільськогосподарські райони. Білет №22. 1. Неоднорідність земної кори. Стійкі і рухомі ділянки земної кори та пов’язані з ними особливості рельєфу. 2. Накресліть схему галузевої структури тваринництва України. 3. Японія. Основні риси галузевої структури господарства. Територіальні відмінності господарства. Білет №23. 1. Географічне положення та берегова лінія Євразії. 2. Основні види транспорту та особливості його розміщення в Україні. 3. Загальна характеристика господарства Китайської Народної Республіки. Білет №24. 1. Клімати Європи. Перевага Західного переносу повітряних мас. 2. Внутрішньодержавні та міждержавні економічні зв’язки України, їх суть і значення. 3. Особливості господарства “нових індустріальних країн” на прикладі Бразилії або Мексики. Білет №25. 1. Азія. Загальні відомості. Особливості геологічної будови і рельєфу. 2. Структура господарського комплексу Донецько-Придніпровського економічного району України. 3. Глобальні проблеми людства. Білет №26. 1. Азія. Внутрішні води, їх розподіл по території.

Живлення та водний режим великих річкових і озерних систем. 2. Агропромисловий комплекс Донецько-Придніпровського економічного району України. Його галузева структура. 3. Етапи формування політичної карти світу. Білет №27. 1. Залежність клімату від географічної широти, підстілаючої поверхні, циркуляції атмосфери. Наведіть приклади. 2. Структура господарського комплексу Південно-Західного економічного району України. Особливості структури промисловості і розміщення найважливіших галузей. 3. Економіко-географічні особливості господарства Туреччини. Білет №28. 1. Материковий та океанічний типи зомної кори. Гіпотези походження материків і океанів. 2. Структура господарського комплексу Південного економічного району України. Найважливіші галузі промисловасті, їх розміщення. 3. Особливості господарства Південно-Африканської Республіки. Білет №29. 1. Повітряні маси. Типи повітряних мас і їх рух. 2. Агропромисловий комплекс Південного економічного району України. Географія основних галузей рослинництва і тваринництва. 3. Основні типи державного ладу і державного устрою країн в світі. Білет №30. 1. Циклони. Антициклони. Атмосферні фронти. Зміни погоди, викликані їх дією. 2. Агропромисловий комплекс Південно-Західного економічного району України, його роль у територіальномуподілі праці. 3. Міграція населення світу. Зовнішні і внутрішні міграції. Білет №31. 1. Фізико-географічне положення Океанії. Острови, їх походження та зв’язок з будовою дна Тухого океану. 2. Курортне господарство Південного економічного району України. 3. Машинобудівна промисловість світу, особливості розміщення найважливіших галузей. Білет №32. 1. Порівняйте географічне положення двох материків. Як географічне положення впливає на їх природу ? (на вибір). 2. Дайте характеристику Українських Карпат. 3. Характеристика сільського господорства країн Латинської Америки. Білет №33. 1. Ландшафти і фізико-географічне районування України. 2. Дайте характеристику Кримських гір. 3. Основні риси географії світової паливно-енергетичної промисловості. Шляхи вирішення енергетичної проблеми в світі. Білет №34. 1. Роль географії у вирішенні найважливіших соціальних проблем. 2. Дайте характеристику екологічної ситуації в Україні. 3. Характеристика сільського господарства країн Африки. ick’ Corp. (при підтримці ick’Sof & ick’Wri e & ick’Copy) Copyrigh (C) 1992-1997.

Командиру крейсера 1-го ранга «Дмитрий Донской» капитану 1-го ранга Лебедеву тотчас был объявлен сигналом выговор. Офицеры, оказавшие столь явное неповиновение приказанию, направленному к охранению целости эскадры до прибытия на театр военных действий, подлежат преданию суду. Чтобы не пропустить срочного рейса парохода, отправляющегося в Европу, и не вводить казну в расход по содержанию за границей лишний месяц этого вредного для службы элемента, предписываю командиру крейсера 1-го ранга «Дмитрий Донской» удовлетворить лейтенанта В. и мичманов В. и С. половинным содержанием как отсылаемых для предания суду, купить билеты 2-го класса до Бордо на пароходе, отправляющемся из Либревиля утром 17 ноября, и выдать по 120 рублей на покупку билетов от Бордо до Петербурга, снабдив предписанием отправиться в наличие экипажей. Подписал: генерал-адъютант Рожественский. Верно: флаг-капитан капитан 1-го ранга Клапье-де-Колонг». Узнав, что нарушение дисциплины офицерами «Донского» произошло из-за сестры милосердия, адмирал приказал и ее подвергнуть дисциплинарному взысканию, лишив на три месяца права съезжать на берег. «Приказ 159

1. Экзаменационные билеты по географии для 11 класса

2. Билеты по географии за 11 класс

3. Билеты по биологии за курс 10-11 классов

4. Ответы на экзаменационные билеты по Праву 9 класса

5. Экзаменационные билеты по геометрии (9 класс, шпаргалка)

6. Билеты по георафии за 10 или 11 классы(в виде шпаргалки)
7. Билеты по астрономии за 11 класс
8. Ответы на билеты по биологии за 11 класс

9. Билеты по Обж за 11 класс

10. Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке

11. Билеты по английскому языку за 11 класс

12. Ответы на билеты по информатике. 11 класс. Выпускной экзамен

13. Ответы на билеты по обществознанию за 11 класс

14. Шпаргалка с билетами по физике, 11 класс

15. Ответы к экзаменационным билетам по физике 11 класс (ответы к 29 билетам)

16. Экзаменационные билеты по экономике за 11 класс (Оренбург, 2003г.)

Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики

17. Билеты за 11 класс по истории Отечества

18. Билеты по истории за 11 класс

19. Билеты по геометрии (11 класс)

20. Ответы на билеты по технологии образования (педкласс) 11 класс

21. Ответы к билетам по физкультуре 11 класс

22. Ответы на билеты по ОБЖ 11 класса
23. Ответы на экзаменационные билеты по биологии за 11 класс медицинского лицея
24. Билеты по английскому за 11 класс

25. Абстрактно-дедуктивный метод введения и формирования математических понятий в 10-11 классах

26. Физические модели при изучении интеграла в курсе алгебры и начал анализа в 10-11 классах

27. Курс биологии за 11 класс

28. Топики по английскому языку за 11 класс

29. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

30. Изучение темы "Акмеизм" в 11 классе

31. Экзамен по философии за 11 класс

32. Экзамен по химии за 11 класс

Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Активизация мыслительной деятельности учащихся посредством занимательного материала в курсе физики 11 класса

34. Ответы 11 класс

35. Шпаргалки (биология) для выпускных экзаменов в 11 классе

36. Английский /11 класс/

37. Список + все темы по английскому языку для сдачи выпускного экзамена в 11 классе 2001 года

38. План-конспект урока-семинара по русскому языку в 11 классе на тему: "Лингвистический анализ текста"
39. Проектирование методики организации деловой игры по дисциплине "Экономика" для учащихся 11 класса
40. Сравнительный анализ характерных особенностей самооценки школьников (5-11 классы гуманитарно-лингвистической гимназии № 25 и общеобразовательной школы № 49)

41. Методические рекомендации по обучению барьерному и гладкому бегу для учащихся 4-11 классов

42. Билеты по географии 9 класс

43. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

44. Билеты по биологии за 9 класс

45. 30 экзаменационных билетов по географии

46. Билеты по информатике 10 класс: Visual Basic

47. Билеты по геометрии для 9 класса (2002г.)

48. Физика 9-10 класс

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

49. Физика. Билеты к экзамену за 9 класс

50. Билеты по истории России за 10 класс

51. Билеты по экономической географии

52. Билеты на экзамен по биологии 9 класс

53. Билеты по биологии 10 класс

54. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс
55. Билеты по географии
56. Билеты по географии 2003г 11класс

57. Роль интегрированных уроков в преподавании географии в профильных и уневерсальных классах общеобразовательных школ

58. Шпаргалки по ботанической географии

59. Экономическая география в дореволюционной России

60. Современная политическая карта мира - учебник 10 класса - Максаковский - 30 тестов

61. География России (Шпаргалка)

62. Литва: география и экономика

63. Ответы на госэкзамены по географии (экономической, физической и экологии)

64. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

65. Экономика, география, политическое устройство и место в современной мировой экономике Южной Кореи

66. Экономическая география Мьянмы

67. Номенклатура по географии

68. География ЮАР

69. Физическая география СНГ (Азиатская часть)

70. Экономическая география одной из стран зарубежной Европы. Финляндия
71. Ответы на билеты по истории Украины
72. Экзаменационные билеты по криминальному процессу /Украина/

73. География в жизни и творчестве А.С. Пушкина

74. Изложения к экзамену за 9 класс

75. Татищев Василий Никитич, историк, географ, государственный деятель

76. Влияние монголо-татарского нашествия на географию хозяйства, городов и путей сообщения Руси

77. Тригонометрические формулы на начало 10-го класса

78. Справочник по геометрии (7-9 класс)

79. Лекция по географии

80. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

81. География религий, влияние религий на мировые проблемы

82. Пространство и время в географии

83. Географо-туристическая характеристика Ирландии

84. География США

85. Георгий Иванович Кублицкий – историк, географ, краевед, писатель

86. Культурологический принцип в изучении географии Ярославской области
87. VII Соросовская олимпиада. Заочный тур Математика 9 класс
88. Экзамен по химии за 9 класс

89. Программа по литературе 10—11-е классы. Профильный уровень

90. Самостоятельная работа как средство обучения решению уравнений в 5-9 классах

91. Развитие ребенка в 9-10 месяцев

92. Развитие игровых технологий в обучении школьной географии

93. Ислам и география

94. География религий в СССР

95. Задачи к билетам для 11-го класса для общеобразовательных школ

96. Физика за 9 класс

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Изучение химического равновесия и принципа Ле Шателье в 9 классе с использованием компьютера

98. Основы разработки учебно-методического комплекса по коммерческой географии

99. География мировых товарных рынков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.