Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

План: Вступ. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України. Структура цінностей молоді України: результати дослідження. Морально-психологічний стан молоді України. Післямова. Список літератури. Вступ Важливе місце у соціальній струкрурі суспільства серед інших соціальних спільностей займає молодь. Для з'ясування сутності молоді, а також для для вироблення єдиного підходу до встановлення вікових меж молодості необхідно визначити поняття молодь. Одне з найбільш повних визначень цього поняття дає російський соціолог І. С. Кон, який зазначає, що молодь – це соціально-демографічна група, яка виділяється на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану та соціально-психологічних властивостей. Молодь як певна фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові межі та пов'язані з нею соціальний статус та соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу та залежать від суспільного ладу, культури та закономірностей соціалізації, що властиві даному суспільству. Українськи дослідники О. Вишняк, М. Чурилов, С. Макеєв визначають молодь як соціальну спільноту, що посідає певне місце у соціальній структурі суспільства й набуває соціального статусу у різноманітних структурах (соціально-класовій, професійно-трудовій тощо), має спільні проблеми, соціальні потреби та інтереси, особливості життєдіяльності тощо. До молоді належать старші школяри, учні ПТУ і всіх типів середніх навчальних закладів (технікумів, коледжів), студенти, аспіранти, молоді робітники і службовці, селяни, підприємці та інші. Але дискусійним і дотепер є питання вікової переодизації молоді. Згідно з найпоширенішою точкою зору, віковими межами молодості вважається період від 16 до 30 років. Але у соціологічній літературі є й інші підходи. Деякі соціологи до молоді відносять осіб віком 11-25 років, інші - 15-28, 16-24 роки тощо. Останнім часом нижньою межою молодіжного віку вважається 14, а верхньою – 35 років. В основу цієї точки зору покладено тезу про „продовження юності”, збільшення часу входження у трудове життя. Разом з тим, незважаючи на невизначеність вікових меж молоді саме у сучасному суспільстві, молодь виокремлюєтья у відносно самостійну соціально-демографічну групу. Цьому сприяє розрив між віковими і соціальними характеристиками, ускладнення поцесу соціалізації молоді, посилення вимог до навчання і кваліфікації молоді з боку суспільства. Інколи молодь розглядають як соціально-демографічну групу, головною ознакою якої є процес соціалізації. Соціалізація – сукупність всіх соціальних процесів, завдяки яким індивід засвоює та відтворює певну систему знань, норм, цінностей та моделей ролевої поведінки, які дозволяють йому функціонувати в якості повноправного члена суспільства. Найбільш активно процес соціалізації здійснюється саме в молодіжному віці. І молодь займає активну позицію в цьому процесі. Це зумовлено тим, що вона не стільки копіює зразки поведінки старших, скільки привносить в них новий зміст під впливом змін умов життя. Останнім часом науковці звертають увгу на те, що суспільно-економічні та політичні зміни, що відбуваються в суспільстві, загостюють протиріччя в сфері соціалізації молоді.

Російські дослідники Ю. Волков, В. Добреньков, Ф.Кадарія до їх числа відносять такі: - протиріччя між об'єктивною необхідністю реформ системи освіти й виховання та можливостями держави забеспечити її расурсами, коштами; - протиріччя між старими та новими цінностями суспільства. На молодь впливають як ідеї соціалізма, так і цінності ринка приватної-власності, свободи, демократії, а також релігії, церкви; - протиріччя між потребами молоді у підвищенні свого добробуту та можливостями держави, суспільства задовольнити ці потреби. - протиріччя між розбудовою соціальної держави, що декларується, та правовою, соціальною незахищеністю молоді. Останнім часом загострилося чимало молодіжних проблем, серед яких найголовнішими є: - низький рівень життя - безробіття - значна економічна залежність від батьків - шлюбно-сімейні проблеми - погіршення фізичного та психічного здоров'я - втрата ідеалів, життєвого оптимізму, деформації у цінностях молоді, які проявляються у загальній соціальній апатії. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України Центри соціальних служб для молоді проводять різноманітну соціальну роботу. Ця робота має досить широкий спектр напрямів, що реалізуються у центрах, і які для зручності аналізу об'єднуються в комплексні види допомоги: Соціально-медична; Психолого-педагогічна; Правова; Матеріальна (з розподілом на речову та грошову); Інформаційна. До соціально-медичної допомоги відноситься такий вид роботи, як надання клієнтам ЦССМ первинної консультаційної допомоги залученими фахівцями-медиками (наркологами, венерологами, сексологами) та переадресація клієнтів до відповідних фахівців; допомога спеціалістів дітям-інвалідам у реабілітаційних центрах ССМ, оздоровлення соціально незахищених верств дітей та молоді. Психолого-педагогічна допомога включає проведення бесід, лекцій, надання педагогічних порад, психолого-корекційної допомоги, передбачає об'єктом уваги дітей, молодь та їхніх батьків, працівників органів освіти, педагогічні колективи притулків, реабілітаційних центрів, які її потребують. Правова допомога – надання консультаційної допомоги різним категоріям молоді, сім'ям з питань чинного законодавства та здійснення правового захисту (оформлення документів, адвокатська допомога тощо). Матеріальна допомога – речова допомога соціально незахищеним верствам населення (багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам, дітям-інвалідам) одягом, взуттям, прдуктами харчування, предметами побуту та грошова допомога – виплати соціально незахіщеним дітям, молоді, різним категоріям сімей. І остання група інформаційна допомога – просвітниціко-інформаційна діяльність, що допомагає клієнтам орієнтуватися в тих максимальних варіантах допомоги, яких потребує саме конкретна особа. Показники наданої допомоги центрами соціальних служб за видами (1998 рік) Як виявилося, найбільш поширеним видом соціальних послуг у центрах соціальних служб для молоді є інформаційна допомога – її отримує 41% загальної кількості молоді, котра звернулась до ЦССМ. Розподіл клієнтів ЦССМ за віком, % Найчастіше до соціальних служб звертаються клієнти віком 31-39 років (23%), кількість яких разом з клієнтами від 40 років і старше становить 39% опитанних.

На підставі аналізу контингенту клієнтів можна дійти висновку, що це переважно батьки, які звертаються за допомогою з питань навчання, виховання, матеріального забезпечення, відпочинку, лікування своїх дітей, або ж вчителі, керівники шкіл, ПТУ. Серед молоді такі становлять близько 17% - неповнолітні, молодь віком 18-30 років – 33%. Як видно з цього аналізу даних, майже третина клієнтів соціальних служб - 30% - неповнолітні та молодь (віком 12-19 років), тобто учні шкіл, ПТУ, студенти. Серед інших клієнтів слід виокремити педагогів (директорів шкіл, вчителів, методистів, класних керівників, керівників різноманітних гуртків та ін.), які звертаються до центрів ССМ за різними видами допомоги: методичної, соціально-психологічної, педагогічної, матеріальної (для учнів), інформаційної, юридичної (10%). Батьки, серед яких є робітники, працівники адміністративних органів, службовці, приватні підприємці, працівники органів внутрішніх справ, безробітні потребують, зокрема, психолого-педагогічної, матеріальної допомоги, оздоровлення дітей та організації їх вільного часу тощо (19%). Всі клієнти (99%), з якими прводилось анкетування, вже не вперше звертаються за соціальними послугами до центрів ССМ. Визначаючи кількість клієнтів соціальних служб, ми звернули увагу, що 27% клієнтів звертаються до центрів постійно, інші – від 1 до 12 разів. В основному це люди, які звертались до центрів не пізніше, ніж три місяці тому. Ті клієнти, котрі звертаються неоднарозово, мають кілька проблем, які вони прагнуть вирішити за допомогою соціальної служби. Як правило, це має форму ланцюга, коли успішне вирішення однієї проблеми спонукає знову звернутися розв'язати іншу. Наприклад, позитивне вирішення питання працевлаштування або матеріальної допомоги веде до активного чи пасивного залучення клієнтів взяти участь в анімаційних заходах, потім цей клієнт звертається вже з особистісними проблемами (спілкування з батьками, дорослими, однолітками; обрання прфесії, працевлаштування, проведення вільного часу тощо). Тобто у клієнтів, які задоволені отриманою допомогою, зростає впевненість і віра в можливість центрів ССМ. Тому вони з довірою приходять знову із своїми прблемами. Аналіз питань, з якими клієнти звертаються до центрів ССМ, дозволив певною мірою згрупувати їх за окремими напрямками. Проблеми, з якими звертаються клієнти до центрів ССМ № Назва проблеми % 1. Консультації психолога, соціального педагога 43 2. Організація вільного часу дітей, молоді 20 3. Матеріальна допомога 20 4. Працевлаштування та вибір професії 14 5. Юридичні консультації 11 5. Надання допомоги дітям-інвалідам, молодим інвалідам 6 7. Медичні консультації 3 Найбільше звертаються до соціальних служб за різними видами індивідуальної психологічної допомоги (43% опитаних). Хоча слід зазначити, що такі звертання не завжди є першочерговими. Як зазначалося, звернення клієнта з однією проблемою дуже часто вимагає вирішення цілого ряду супроводжуючих проблем, тісно пов'язаних з головною. Так, наприклад, питання взаємин з особами протилежної статі потребують розв'язання проблем взаємостосунків з батьками; розлучення подружжя – вирішення проблем взаємостосунків із свекрухою, тещею; працевлаштування, отримання матеріальної допомоги, а вирішення цих прблем – відповідно спеціальної роботи психолога, соціального педагога.

Перед самим Рздвом Мнстерство прац та соцально полтики Украни професю гадалки, астролога, хроманта цлителя ввело в Державний нацональний класифкатор професй. Державн муж тим самим узаконили хню дяльнсть сказали, що "признаючи так профес, ми наслдумо вропейський досвд", що "це допоможе держав контролювати доходи знахарв гадалок, заставити х платити податки" (голова комтету Верховно Ради з питань науки освти)»!!! Допускаю, що Тимошенко не читала цього «Послання». Але не можу збагнути, чому ан начебто побожний полттехнолог Олег Медведв, ан дослдник страхв людських, не менш побожний «пастор» Олександр Турчинов не ознайомили Юлю Володимирвну з першою (!) заповддю Закону Божого, яка гласить: «Я - Господь, Бог твй нехай не буде в тебе нших богв, крм Мене», та не нагадали слова, промовлен Господом до Мойсея: «Не ворожть, не гадайте! Не звертайтесь до духв померлих та до ворожбитв, не доводьте себе до опоганення ними» (Старий Заповт. Книга Левт, глава 19: 26, 31)?! Зважмо, шановн читач, також на те, що дос нхто толком не аналзував, на скльки ж саме - на 3%, чи на 13%, чи на вс 17,11%, - окультистськ манпуляц поповнили електоральний урожай лдерки «вонства свтла»? Але й без такого аналзу зрозумло, що з х помччю псля дострокових виборв 2007-го року Тимошенко премр-мнстром стала, а нещодавно ВОНА заледве президентом Украни не була обрана! У першому випадку блоки БЮТ НУНС заледве нашкребли сукупно 226 голосв за призначення

1. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

2. Система соціального захисту в Україні

3. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

4. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

5. Система соціальних служб в Україні

6. Формування і розвиток соціальної думки в Україні
7. Формування системи соціального захисту в Україні
8. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

9. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

10. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

11. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

12. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

13. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

14. Соціальні установки щодо ставлення до людей з особливими потребами

15. Валютна система: України, світу, та Європи

16. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Подгузники Libero Newborn, 24 штуки, 0-2,5 кг.
Первые в жизни подгузники для малыша должны быть особенно мягкими и комфортными. Подгузники "Libero Newborn" специально созданы
345 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры "Jungle Innovation" на подставке, 12 цветов.
Чернила легко смываются с рук и одежды. Эти фломастеры идеальны для раскрашивания, поскольку они долговечны, их краски насыщенны, хорошего
343 руб
Раздел: 7-12 цветов
Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные

17. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

18. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

19. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

20. Історія України. Соціально-політичні аспекти

21. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

22. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
23. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)
24. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

25. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

26. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

27. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

28. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

29. Структура страхового законодавства України

30. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

31. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

32. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

34. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

35. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

36. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

37. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

38. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
39. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет
40. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

41. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

42. Соціальна структура суспільства

43. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

44. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

45. Поняття соціальної структури

46. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

47. Соціальна підтримка безробітної молоді

48. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

49. Соціально-класова структура суспільства

50. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

51. Соціальна система та її структура

52. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

53. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

54. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
55. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
56. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

57. Політичні права і свободи громадян України

58. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

59. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

60. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

61. Історія України

62. Історія соборності України

63. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

64. Період гетьманщини України

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Соціальне становище Запорізького краю

66. Історія держави та права України

67. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

68. Культура України в 30-х рока

69. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

70. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
71. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
72. Економічне районування України

73. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

74. Основні напрямки зовнішньої політики України

75. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

76. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

77. Поняття, форма та функції Конституції України

78. Соціальні групи

79. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

80. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы

81. Суверенітет України

82. Бюджет України: актуальні проблеми

83. Державній бюджет України

84. Сбалансованість бюджета України

85. Фінансова система України

86. Організаційна система управління природокористуванням України
87. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
88. Машинобудування України

89. Бідність в України

90. Вплив російської кризи на економіку України

91. Міжнародний ринок туристичних послуг України

92. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

93. Особливості перехідної економіки України

94. Роль і значення АПК для господарства України

95. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

96. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны
Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

98. Органи внутрішніх справ України

99. Грошові розрахунки в господарському обороті України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.