Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

1.Частина перша. Теоретичні завдання. 1.1 Господарські операції та процеси 1.2 Загальне поняття і визначення бухгалтерського балансу як складової частини методу бухгалтерського обліку. Актив і пасив балансу. Обґрунтування рівності підсумків активу і пасиву балансу. Статі, розділи та групи балансу 2. Частина друга. Практичні завдання. 2.1 Завдання 1.3 2.2 Завдання 2.1 2.3 Завдання 3.2 3. Список літератури Частина перша Теоретичні завдання 6.Господарські операції та процеси. Господарська операція – це дія, що призводить до змін у структурі господарських засобів та джерел їх утворення. Господарські операції бувають як позитивними (відпущено виробничі запаси зі складу у виробництво), так і негативними (частина готової продукції не відповідала технічним вимогам та була остаточно забракована). Господарські операції розподіляються на чотири типи: Тип перший. Передбачає, що зміни відбуваються лише у структурі господарських засобів, тобто в активі балансу (одна стаття збільшується, інша – зменшується на одну і ту ж саму суму), але підсумок по активу в цілому залишається незмінним. Тип другий. Передбачає, що зміни відбуваються лише у структурі джерел господарських засобів, тобто у пасиві балансу (одна стаття збільшується, інша – зменшується на одну і ту ж саму суму), але підсумок по пасиву в цілому залишається незмінним. Тип третій. Передбачає, що відбувається одночасне збільшення як господарських засобів (збільшення окремих статей активу балансу), так і джерел господарських засобів (збільшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж саму суму. В цілому підсумок по активу та по пасиву балансу зростає, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс. Тип четвертий. Передбачає, що відбувається одночасне зменшення як господарських засобів (зменшення окремих статей активу балансу), так і джерел господарських засобів (зменшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж саму суму. В цілому підсумок по активу та по пасиву балансу зменшується, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс. Приведемо приклад на умовному підприємстві: Баланс (початковий) підприємства «Яскраві кольори» АКТИВ ПАСИВ Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн. Основні засоби 30000 Статутний капітал 25000 Виробничі запаси 11000 Прибуток 16500 Незавершене виробництво 7500 Кредити банків 9000 Грошові кошти в національній валюті 10000 Заборгованість з оплати праці 8000 Баланс 58500 Баланс 58500 Операція першого типу: У виробництво, для виготовлення продукції, зі складу відпущено виробничі запаси на суму 5500грн. Результат здійснення цієї операції: зменшення вартості виробничих запасів на 5500грн. і збільшення вартості незавершеного виробництва на ту ж саму суму. Підсумок по активу балансу та рівність між пасивом і активом залишилися незмінними. У балансі відбулися відповідні зміни: Баланс підприємства «Яскраві кольори» АКТИВ ПАСИВ Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн. Основні засоби 30000 Статутний капітал 25000 Виробничі запаси 5500 Прибуток 16500 Незавершене виробництво 13000 Кредити банків 9000 Грошові кошти в національній валюті 10000 Заборгованість з оплати праці 8000 Баланс 58500 Баланс 58500 До господарських операцій першого типу також відносяться: видача грошових коштів із каси під звіт працівникам підприємства, оприбуткування готової продукції на склад з виробництва, рух грошей із каси на поточний рахунок та навпаки, та ін.

Операція другого типу: на збільшення статутного капіталу підприємства спрямовано частину прибутку, а саме 8250грн. Результат здійснення цієї операції: зменшення прибутку підприємства на 8250грн. і збільшення розміру статутного капіталу на ту ж саму суму. Підсумок по пасиву балансу та рівність між пасивом і активом залишилися незмінними. Зміни, які відбулися у балансі: Баланс підпремства «Яскраві кольори» АКТИВ ПАСИВ Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн. Основні засоби 30000 Статутний капітал 33250 Виробничі запаси 5500 Прибуток 8250 Незавершене виробництво 13000 Кредити банків 9000 Грошові кошти в національній валюті 10000 Заборгованість з оплати праці 8000 Баланс 58500 Баланс 58500 До господарських операцій другого типу також відносяться: погашення заборгованості перед постачальником за рахунок довгострокового або ж короткострокового кредиту банку; утримання із заробітної плати працівників суми прибуткового податку, перерахувань до фондів соціального спрямування; та ін. Операція третього типу: на розрахунковий рахунок підприємства отримано кредит банку у розмірі 4500грн. Результат здійснення цієї операції: збільшення як активу (грошових коштів у національній валюті), так і пасиву (заборгованості перед банком за кредитами) балансу. Підсумок по активу і пасиву зріс на одну і ту ж саму суму (4500грн.), що зберегло рівність між ними. Зміни, які відбулися у балансі: Баланс підприємства «Яскраві кольори» АКТИВ ПАСИВ Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн. Основні засоби 30000 Статутний капітал 33250 Виробничі запаси 5500 Прибуток 8250 Незавершене виробництво 13000 Кредити банків 13500 Грошові кошти в національній валюті 14500 Заборгованість з оплати праці 8000 Баланс 63000 Баланс 63000 До господарських операцій третього типу також відносяться: надійшли від постачальника виробничі запаси, нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва та ін. Операція третього типу: із каси підприємства виплачено заборгованість по оплаті праці перед працівниками у розмірі 4000грн. Результат здійснення цієї операції: зменшення як активу (грошових коштів у національній валюті), так і пасиву (заборгованості по оплаті праці) балансу. Підсумок по активу і пасиву зменшився на одну і ту ж саму суму (4000грн.),що зберегло рівність між ними. Зміни, які відбулися у балансі: Баланс підпремства «Яскраві кольори» АКТИВ ПАСИВ Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн. Основні засоби 30000 Статутний капітал 33250 Виробничі запаси 5500 Прибуток 8250 Незавершене виробництво 13000 Кредити банків 13500 Грошові кошти в національній валюті 10500 Заборгованість з оплати праці 4000 Баланс 59000 Баланс 59000 До господарських операцій четвертого типу також відносяться: повернення банку, раніше отриманого від нього кредиту, Сплата постачальникам за раніше отримані виробничі засоби та ін. Ці чотири типи операцій охоплюють всі варіанти змін у балансі. 16.Загальне поняття і визначення бухгалтерського балансу як складової частини методу бухгалтерського обліку. Актив і пасив балансу. Обґрунтування рівності підсумків активу і пасиву балансу.

Статі, розділи та групи балансу. Бухгалтерський баланс – універсальна форма звітності, яка показує здобутки підприємства за певний проміж часу. Баланс являє собою спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовому вимірнику наявних господарських засобів і джерел їх утворення. Особливість балансу – рівність між загальною вартістю господарських засобів і джерел їх утворення, тобто між активом та пасивом. Бухгалтерський баланс несе в собі інформацію, яка є дуже важливою не тільки для зовнішніх споживачів підприємства: податкові органи, банки, акціонери, інвестори та ін. (бо вони виконують контроль за надходженням коштів у бюджет країни від підприємств, оцінюють його платоспроможність, ризик здійснення фінансових інвестицій або розглядають можливість купівлі на фондовому ринку цінних паперів) але й для внутрішніх її споживачів: засновники, партнери по бізнесу (бо вони спираючись на данні приведені у балансі приймають відповідні управлінські рішення). Форма бухгалтерського балансу та інструкція щодо його використання розробляється та затверджується Міністерством фінансів України за погодженням із Державним комітетом статистики України. Бухгалтерські баланси бувають, як правило, місячні, квартальні, піврічні, дев’ятимісячні та річні. Для окремого відображення господарських засобів і джерел їх утворення у балансі, він має вигляд двосторонньої таблиці. Відображення господарських засобів (ліва частина балансу) – це актив, відображення джерел утворення господарських засобів (права частина) – це пасив. Існують дві форми балансу: горизонтальна та вертикальна. Горизонтальна – коли актив знаходиться у лівій частині балансу, а пасив - у правій. Вертикальна – коли актив і пасив розміщуються в колонці один за одним (використовується у деяких країнах, зокрема в Японії). Всі господарські засоби та джерела їх утворення показуються у балансі у розрізі статей. Стаття балансу – складова частина активу або пасиву балансу, яка являє собою відображення у грошовому вимірнику сукупності однорідних видів господарських засобів або джерел їх утворення. Підсумки по активу і пасиву повинні бути рівні між собою. Це зумовлене тим, що господарські засоби відповідають у сумі джерелам їх утворення. На цьому ґрунтується сама назва балансу, що означає рівновагу. Розділ балансу – сукупність статей активу або пасиву бухгалтерського балансу, об’єднаних в економічно однорідні групи господарських засобів та джерел їх утворення. За основу групування статей балансу взято економічну класифікацію господарських засобів та джерел їх утворення. У бухгалтерському балансі відображується інформація про господарські засоби та джерела їх утворення як на початок, так і на кінець звітного періоду (початок-кінець року, кварталу, півріччя, місяця). Співставляючи дані за кожною статтею на початок та на кінець звітного періоду, легко визначити зміни, що відбулися на протязі нього. Зміст і форму Балансу та загальні вимоги до розкриття статей визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, який є нормативним документом (затверджений Міністерством фінансів України 31 березня 1999р.

За даними "Версии" саме через це СП безмитне ввозились в Украну величезн парт товарв, серед них спиртн напо  тютюнов вироби. До реч, американський спвзасновник СП Джеф Островський був розстрляний в аеропорту Нью-Йорка, за твердженням "Версии", кримнальним авторитетом Алком Магаданом, який незабаром теж загинув. Надзвичайно важливе мсце у фнансовй мпер посда Укранський кредитний банк, спвзасновниками  спввласниками якого  Г.Суркс  В.Медведчук. З грудня 1992 року головою правлння банку працю один з членв "чудесно смки" Лях Юрй ¶ванович, який до того ж входив до складу бржового комтету Укрансько мжбанквсько брж, через яку "чудесна смка" легко контролювала операц з купвл-продажу валюти  мала доступ до фнансових потокв держави. Як пише "Версия", "Восени 98-го розпорядженням прем'р-мнстра в управлння ЗАТ "Укранський кредитний банк" (в його раду входить Григорй Суркс) передаються держпакети акцй (25%) регональних енергорозподльчих компанй (обленерго) Кровоградсько, Тернопльсько  Херсонсько областей До початку 1999 року пд контролем Суркса-старшого  його компаньйонв опинилися практично вс енергетичн пдпримства Захдно Украни, Чернгвсько  Сумсько областей"

1. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

2. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

3. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

4. Економічна оцінка активу балансу підприємства

5. Облік активної частини балансу підприємства

6. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"
7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
8. Операційна система підприємства

9. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

10. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

11. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

12. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

13. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

14. Інформаційні системи і технології підприємства

15. Планування діяльності підприємства

16. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры

17. Корпоративні підприємства

18. Планування діяльності підприємства

19. Фінанси підприємства

20. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

21. Формування основних фондів підприємства

22. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
23. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
24. Оцінка фінансового стану підприємства

25. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

26. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

27. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

28. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

29. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

30. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

31. Автомазація виробничих процесів підприємства

32. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее

33. Витрати підприємства

34. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

35. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

36. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

37. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

38. Організація документування господарських операцій
39. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
40. Організація обліку власного капіталу підприємства України

41. Попередній фінансовий аналіз підприємства

42. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

43. Формування облікової політики підприємства

44. Аудит доходів підприємства

45. Аудит установчих документів підприємства

46. Правовий статус приватного підприємства

47. Реєстрація приватного підприємства

48. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

49. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

50. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

51. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

52. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

53. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

54. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"
55. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")
56. Асортиментна політика підприємства

57. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

58. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

59. Непрямі податки підприємства

60. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

61. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

62. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

63. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

64. Розробка маркетингової стратегії підприємства

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

65. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

66. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

67. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

68. Ціноутворення та цінова політика підприємства

69. Збутові стратегії підприємства

70. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
71. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
72. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

73. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

74. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

75. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

76. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

77. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

78. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

79. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

80. Мотивація робітників промислового підприємства

Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

81. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

82. Організаційна структура управління персоналу підприємства

83. Організація управління персоналом підприємства

84. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

85. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

86. Робота кадрової служби підприємства
87. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок
88. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

89. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

90. Трудовий потенціал промислового підприємства

91. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

92. Управління корпоративною власністю підприємства

93. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

94. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

95. Бізнес-план фото-підприємства

96. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

98. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

99. Аналіз використання чистого прибутку підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.