Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Економіка підприємства» на тему: &quo ;Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах&quo ; Вступ На даний момент в Україні склалися такі обставини, за яких відбувається перехід від адміністративно-командної до ринкової системи господарювання. Тому, за таких умов, для прогресивного розвитку економіки потрібен чіткий план на майбутнє. Так як підприємства відіграють першочергову роль у розвитку нашої економіки, то відповідно і правильно побудоване планування на будь-якому підприємстві внесе свою частку у розвиток держави в цілому. В своїй роботі я поставила за мету окреслити основні поняття планування та його зміст, методологію і стратегію розвитку планування на підприємстві, сутність бізнес-плану на підприємстві, підкріпивши теоретичний матеріал практичною частиною, а саме, розглянувши реальний сучасний бізнес-план &quo ;Первомайського Шахтопроходчого управління по бурінню стовбурів і шпар&quo ; м. Первомайська Луганської області. 1. Основні поняття і зміст планування діяльного підприємства 1.1 Сутність планування. Класифікація планів Серед підприємців рідко можна зустріти людину, що пасивно спостерігає за подіями, що відбуваються. Будь-який власник прагне реалізовувати свої особисті інтереси за допомогою використання потреб інших людей. А це вимагає усвідомлення цілей діяльності і вольових зусиль по їх досягненню. Тому на рівні суб'єкта господарювання процес прогнозування органічно трансформується в процес планування, при якому до розуміння об'єктивних умов життя додаються суб'єктивні фактори, що відбивають інтереси підприємництва. Раціональне досягнення суб'єктивних факторів у бізнесі перетворюється за допомогою планів. План – це робочий інструмент досягнення поставленої мети суб'єктом підприємництва, створений на основі кон'юнктурного прогнозу середовища господарювання і розписаний по виконавцях, часу і засобам. Основною метою плану є реалізована подія. Основною задачею планування є вибір вольових відповідальних дій в умовах наявних ресурсних обмежень, збалансованих по виконавцях, часу, ресурсам. Планування – це процес економічного обґрунтування раціональної поведінки суб'єкта господарювання для досягнення своїх цілей. Воно являє собою процес формування цілей, визначення пріоритетів, засобів і методів досягнення. Планування має як переваги, так і недоліки. Переваги планування: прагнення вирішити задачу раціонально і з меншими витратами; обміркована підготовка до використання майбутніх переваг середовища господарювання; поліпшення координації дій виконавців; посилення колективних можливостей додатка сил за рахунок спільних дій зацікавлених осіб; можливість контролю за подіями і визначення проблем у діяльності. Недоліки планування: неможливість відбити в плані все розмаїття життєвих умов, особливо в складно організованих системах; стабільність прийнятого рішення, що може обернутися збитком при динамічних обставинах бізнесу; необхідність ресурсів для розробки плану. Застосування бізнес плану має ряд обмежень, що обумовлені: невизначеністю, багатомірністю і стохастичністю середовища господарювання.

Тому для виконавця так важливі: по-перше, пошук додаткової достовірної (у тому числі нової) інформації і, по-друге, прогноз і визначення ступеня його імовірності; недосконалістю законодавчої бази країни; обмеженнями по ресурсах; проблемами етичної властивості, якщо в суспільстві не сформовані підвалини підприємницької етики й відсутня культура бізнесу. План діяльності повинний бути виражений у писемній формі. Тому з погляду зручності використання можна говорити про форму плану у виді: набору обов'язкових документів; структури, що відбиває внутрішню логіку побудови; переліку виконавців із указівкою їхніх диференційованих задач; переліку необхідних дій по здійсненню передбачених задач; термінів виконання, зазначених відповідно до послідовності необхідних дій; кошторису витрат; розрахунку економічного ефекту як числового вираження поставлених задач. Не можна створити раз і назавжди єдину раціональну систему планування. Тому якісний план вимагає періодичного уточнення. Воно буде залежати не тільки від нової інформації, але і досвіду, підготовленості й інтуїції працівників: керівництва, економістів-менеджерів. Щоб план був дійсно корисним, він повинен відігравати роль помічника в керуванні, але ніяк не головного діючого обличчя в бізнесі. Таким чином, план – не ціль, а можливий засіб досягнення мети. Цей засіб допомагає поліпшити майбутнє. Його дієвість визначається об'єктивним розумінням життя і суб'єктивних управлінських рішень, що повинні стати діями по саморегуляції об'єкта господарювання заради досягнення обраних цілей життєдіяльності. КЛАСИФІКАЦІЯ ПЛАНІВ Плани класифікуються таким чином. За часом: довгострокові (на 10–25 років); середньострокові (на 3–10 років); короткострокові (на 1–3 роки); поточні (на 1 рік, у тому числі сезонні); оперативні (до 1 року). По об'єктах господарювання: державні, у тому числі регіональні, республіканські, обласні і муніципальні; внутрішньо фірмові. По ступені визначення параметрів: детерміновані (з чітко визначеними параметрами); вірогіднісні (з нечіткими параметрами). По ознаці тимчасової орієнтації: реактивні, тобто орієнтовані на закріплення досягнень минулого; інактивні, тобто інертні по планованих діях; преактивні, тобто з високим рівнем активності, спрямованим на істотне перетворення дійсності. По призначенню: директивні, обов'язкові для виконання; індикативні, тобто рекомендаційні для виконання По масштабності цілей: стратегічні, що передбачають глобальні цілі; бізнес-плани, По конкретній установці: функціональні, призначені для впровадження управлінських рішень у сфері діяльності фірми, що виконує визначену функцію. одноразові, створюються з упровадженням якого-небудь проекту програми і виконують допоміжну роль у впровадженні загальної стратегії. стабільні, тобто утримуючі розробку конкретних указівок для регулярно повторюваних операцій типового характеру. По функціях діяльності – це так звані функціональні плани: маркетингу, у тому числі збуту; прибутку і рентабельності; інвестицій, у тому числі довгострокових матеріальних; витрат виробництва і звертання; персоналу; доходів; фінансів і ін.

Стосовно дійсності: основні; вірогіднісні (випадкові), являють собою альтернативний курс дій, що буде початий у випадку настання непередбаченої події (подій), не передбаченого основним планом. Здійснення плану звичайно доручається спеціальній &quo ;кризовій&quo ; команді, що починає свою роботу лише у випадку настання критичної ситуації. 1.2 Границі, принципи, методи планування Можливості планування соціально-економічних систем обмежені об'єктивними і суб'єктивними причинами. Основні з них: 1) Невизначеність ринкового середовища. Будь-яке підприємство у своїй діяльності зіштовхується з невизначеністю. Без оцінки дійсного і можливого майбутнього важко угадати наслідку і передбачити відповідні дії. Планування і є одним зі способів прояснення майбутнього. Але цілком усунути невизначеність у ринкових умовах не можна, тому підприємство прагне упорядкувати свої зовнішні відносини різними способами. Перший спосіб - вертикальна інтеграція. Означає, що планувальна організація приєднує, поглинає підприємства-постачальники або підприємства-клієнти, тобто поєднує підприємства одного технологічного ланцюжка. У результаті зовнішні угоди перетворюються у внутрішні. Вертикальна інтеграція давно відома, у тому числі й у нашій економіці. Вона проводиться в даний час: фірмова торгівля, приєднання колгоспів до зв'язаного з ними технологічно підприємствам і т.д. Вертикальна інтеграція має свої ефективні границі застосування. Другий спосіб контролю над ринком - контроль над попитом. Можливі варіанти такого контролю. Наприклад, через установлення монопольного впливу підприємства на ринку. Однак самий результативний контроль над попитом - проведення ефективної маркетингової діяльності. Третій спосіб контролю над ринком - використання контрактних відносин. У країнах з ринковою економікою цей спосіб розвитий дуже широко - більш 2/3 усіх товарних угод здійснюється за контрактом. Зміст контрактних відносин полягає в тім, що потенційний виробник спочатку знаходить покупців продукції, а потім після відповідної підготовки робить для них товар. Четвертий спосіб контролю над ринком – створення підприємницьких мереж. Підприємницькі мережі поєднують фірми, що економічно зацікавлені в гнучких взаєминах і співробітництві, побудованому на довірі. Основою утворення мереж може бути єдиний технологічний чи комерційний ланцюжок. Підприємницькі мережі забезпечують ті ж переваги, що і вертикальна інтеграція, але в той же час вони дозволяють зберегти більш гнучкі організаційно-економічні структури. 2) Витрати планування - це витрати на оплату праці персоналу, плата за оренду приміщень, витрати на придбання канцелярських принадлежностей і т.д. Витрати планування входять до складу сукупних витрат на виробництво продукції. Мінімальними витратами на планування є такі, котрі забезпечують виживання організації, а будь-які додаткові витрати повинні забезпечити її розвиток. 3) Масштаби діяльності організації. Великі організації мають великі фінансові можливості, більш кваліфікований персонал, що відповідає досвід, великі планові підрозділи у своєму складі. Але навіть вони іноді звертаються в спеціалізовані консультаційні фірми, називані в країнах з ринковою економікою салонами стратегії.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

2. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

3. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

4. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

5. Планування прибутковості підприємства

6. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин
7. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності
8. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

9. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

10. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

11. Планування діяльності підприємств

12. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

13. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

14. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

15. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

16. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

17. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

18. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

19. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

20. Організація діяльності підприємства

21. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

22. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"
23. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
24. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

25. Вдосконалення проведення поточного планування підприємства

26. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

27. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

28. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

29. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

30. Аналіз діяльності підприємства

31. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

32. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры

33. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

34. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

35. Підприємництво в ринкових умовах

36. Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин

37. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

38. Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин
39. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
40. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

41. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

42. Бізнес-план підприємства

43. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

44. Система маркетингового планування на підприємстві

45. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

46. Фінанси підприємства

47. Формування основних фондів підприємства

48. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

49. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

50. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

51. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

52. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

53. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

54. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
55. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
56. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

57. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

58. Витрати підприємства

59. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

60. Економічна оцінка активу балансу підприємства

61. Облік активної частини балансу підприємства

62. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

63. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

64. Організація і методика аудиту доходів підприємства

Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

65. Організація облікової політики підприємства

66. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

67. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

68. Формування облікової політики підприємства

69. Аудит доходів підприємства

70. Аудит установчих документів підприємства
71. Правовий статус приватного підприємства
72. Реєстрація приватного підприємства

73. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

74. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

75. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

76. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

77. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

78. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

79. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

80. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру

81. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

82. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

83. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

84. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

85. Організація роботи підприємства

86. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства
87. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів
88. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

89. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

90. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

91. Ціноутворення та цінова політика підприємства

92. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

93. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

94. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

95. SWOТ-аналіз підприємства

96. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

98. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

99. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.