Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Порядок оформлення результатів ревізії

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту Контрольна робота з дисципліни: «Державний фінансовий контроль» Зміст 1. Порядок оформлення результатів ревізії 2. Права та обов’язки ревізора Практичне завдання Література 1. Порядок оформлення результатів ревізії Кваліфіковано провести ревізію, об'єктивно й принципово обґрунтувати кожний факт, що наведений в акті ревізії, – важлива і відповідальна частина ревізійної роботи. Ревізія вважається завершеною, якщо виявлені порушення усунено, винних притягнено до адміністративної, дисциплінарної чи матеріальної відповідальності і вжито заходів щодо недопущення таких порушень надалі. За умови виявлення ревізією грубих порушень чинних нормативних актів ревізор має встановити обсяг заподіяної матеріальної шкоди, знайти причини допущених порушень та винних у цьому конкретних осіб, вказати, на підставі чийого письмового розпорядження їх заподіяно (номер і число наказу, листа, резолюції, грошового документа і ким його підписано). Від кожної винної у зловживанні особи треба отримати відповідне письмове пояснення з вичерпними, точними й обґрунтованими поясненнями фактів, що відображені в акті. Після викладення кожного факту порушень необхідно обов'язково назвати документи, що підтверджують цей запис і додаються до акту. У разі виявлення зловживань ревізор має одержати від посадових осіб підприємства, установи або організації, що ревізується, копії документів, які свідчать про зловживання, а у разі необхідності – вилучити потрібні йому документи до закінчення ревізії чи перевірки, залишивши у справах акт про вилучення документів та їхні копії Копії оригіналів документів ревізор отримує лише за умови, якщо сам зміст документа є доказом факту порушень. Кожна копія документа має бути завірена печаткою та підписом посадової особи підприємства, установи чи організації, що ревізується. На копії кожного документа повинен бути напис такого змісту: Цю копію знято з оригіналу документа (вказати якого) « »200 р. для (посада ревізуючого). Оригінал копії зберігається у справі № (вказати назву підприємства, установи, організації), бухгалтерський запис № від «»200 р. Підпис головного бухгалтера (вказати назву підприємства, установи, організації) Копія з оригіналу знімається у двох примірниках. Другий примірник копії зберігається разом з актом у справах контрольно-ревізійної служби, перший примірник копії разом із матеріалами ревізії передається до правоохоронних органів. За результатами документальної ревізії ревізором складається акт – двосторонній документ, у якому мають бути об'єктивно відображені наслідки ревізії фінансово-господарської діяльності перевіреного підприємства, установи чи організації, наведено перелік фактів виявлених порушень та хиб у їхній роботі. Форма складання акта затверджується відомчими положеннями й інструкціями. Розрізняють два види актів – проміжні та загальні. За проміжними актами оформляються результати інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків із дебіторами й кредиторами, результати контрольного запуску сировини у виробництво. їх складають і тоді, коли виявлене порушення чи зловживання може бути приховане, або коли на підставі виявлених фактів треба вжити термінових заходів, щоб усунути порушення чи притягти до відповідальності винних у здійсненні зловживань осіб.

Проміжні акти підписуються ревізорами, які проводять ревізію, та посадовими особами, які безпосередньо відповідають за ту ділянку, де здійснюється перевірка. Проміжні акти складаються також і за результатами ревізії кас. Такі акти підписуються ревізором, головним (старшим) бухгалтером і матеріально відповідальними особами (касиром). Загальний акт має бути складений закінчення строку проведення ревізії, підписаний керівником ревізійної групи, керівником та головним бухгалтером підприємства, установи, організації, де була проведена ревізія. У загальному акті відображаються наслідки перевірок усіх передбачених програмою ревізії питань, у тому числі й за фактами, що наведені у проміжних актах. Умовно акт ділиться на кілька частин: 1) Загальні відомості. У загальній частині вказується підстава для проведення ревізії, склад ревізійної групи, тема ревізії, повне найменування, а не абревіатура підприємства, його підпорядкованість, якщо вона є, повна назва міністерства чи відомства. У цій частині вказується, за який період діяльності даного підприємства проведено ревізію, зазначається, зокрема, за який період проведено суцільним методом ревізію касових, банківських операцій, наводяться прізвища, посади керівників та період, протягом якого вони відповідали за стан бухгалтерського обліку. У загальній частині акта наводиться дата початку й закінчення ревізії. Крім того, зазначається, ким і коли проводилась попередня ревізія, чи усунено виявлені нею порушення і які перевірки було після неї здійснено. У цій частині акта наводяться відомості про те, як підприємство, що ревізується, виконує пропозиції щодо усунення хиб, згаданих у попередньому акті ревізії, про відшкодування заподіяних збитків, оформлення позовів чи подання матеріалів до слідчих органів, поліпшення обліку, окремо вказується на ті вади, для усунення яких не було вжито належних заходів. 2) Виробнича-фінансова діяльність (виконання кошторисів). У цій частині наводиться перелік основних показників виробничої програми протягом одного-двох років і їх виконання, аналізуються фінансові результати або виконання кошторисів, розрахунки з бюджетом, дебіторами, кредиторами, підзвітними особами, відображається правильність виплати готівкою з каси і обґрунтованість безготівкових розрахунків, дотримання норм використання сировини, матеріальних цінностей, їх збереження тощо. У цій частині акта у логічній послідовності відповідно до програми ревізії і з дотриманням суворої об'єктивності чітко, стисло й лаконічно описуються усі перевірені за наявними на підприємстві, в установі чи організації документами факти порушень або зловживань. При цьому не можна записувати до акта (довідки) різних висновків, пропозицій та не підтверджених документами даних про фінансово-господарську діяльність об'єкта, що ревізується. Забороняється також вносити до акта (довідки) дані слідчих матеріалів та посилатися на свідчення посадових осіб, які вони дали слідчим органам. Не можна в актах (довідках) давати кваліфікаційної оцінки щодо дійокремих посадових осіб, при складанні цих документів необхідно такожуникати таких висловлювань, як «привласнив», «розікрав кошти, товарно-матеріальні цінності», «сфабрикував», «злочинець», «шахрай», «недбалість», «зловживання», «злочин» тощо.

Ці висловлювання є прерогативою слідчих і судових органів. У цій частині загального акта можуть бути виділені окремі розділи залежно від галузевої специфіки діяльності об'єкта, що ревізується. Такими розділами можуть бути: ревізія каси і касових операцій, ревізія операцій за рахунками у банках та інших коштів, ревізія кредитних операцій, ревізія основних засобів, ревізія розрахунків з оплати праці й соціального страхування, ревізія збереження і руху матеріальних цінностей, ревізія операцій з формування й використання прибутку, ревізія достовірності обліку і звітності. 3) Бухгалтерський облік і звітність У цій частині аналізується стан бухгалтерського обліку й достовірність наданих звітів. У тому разі, якщо під час проведення ревізії стає зрозуміло, що матеріали ревізії передаватимуться до слідчих органів, то незалежно від того, проводитиметься чи не проводитиметься слідство за наслідками ревізії, при складанні загального акта у ньому необхідно зазначити кожний факт, кожний епізод зафіксованих порушень чи зловживань. Якщо ж встановлено достатньо велику кількість ідентичних порушень, що мають однорідні ознаки (за винятком обсягів збитків, періоду їх заподіяння), можна застосувати шаблонне за змістом формулювання суті порушення. У загальному акті небажано наводити численних планових і звітнихпоказників, а також дрібних порушень, що їх було усунено під час проведення ревізії. Кожне внесене до акта виправлення має бути засвідчене підписами особи, яка проводить ревізію, керівника та головного бухгалтера об'єкта, що ревізується. Один примірник акта ревізії дається керівнику перевіреного підприємства з його підписом на першому примірнику акта. До загального акта додаються проміжні акти, описи та відомості. Пояснення додаються лише до першого примірника загального акта, що залишається в особи, яка проводить ревізію. Загальний акт підписується особами, які брали участь у проведенні ревізії, а також керівником та головним бухгалтером об'єкта, що ревізується. Якщо ж виникають які-небудь неузгодження, керівник і головний бухгалтер підписують акт із відповідним застереженням, даючи його ревізорові, або ж надсилають керівникові організації, яка проводить ревізію, мотивуючи заперечення і пояснення з приводу усіх зазначених у акті хиб і порушень. Якщо керівником, головним бухгалтером підприємства, установи чи організації за актом ревізії або перевірки було подано письмові заперечення, то контролер-ревізор (керівник ревізійної бригади) має зробити за ними письмові висновки. Якщо матеріально відповідальними особами до надрукування акта подано пояснення, які докорінно міняють зміст виявлених порушень, то ревізор зобов'язаний внести їх до акта, але за умови документального підтвердження таких пояснень або заяв за наслідками перевірки. Ревізор повинен ретельно перевірити правильність обґрунтувань, доказів та фактів, що викладені у поясненнях, зауваженнях або запереченнях посадових осіб (за необхідності здійснити додаткову перевірку) і скласти письмовий висновок, текст якого узгоджується з безпосереднім керівником ревізора й затверджується керівником контрольно-ревізійного підрозділу (відділу у районі, місті, управління) або його заступниками.

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОЛОМА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ САНПИН 2.6.1.993-00 1.PОбласть применения 1.1. Настоящие санитарные правила (далее по тексту правила) устанавливают требования по обеспечению радиационной безопасности населения при заготовке, реализации лома черных и цветных металлов и являются обязательными для выполнения индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, занимающимися данной деятельностью. 1.2. Правила регламентируют гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома, включая организацию и проведение радиационного контроля металлолома, обследование транспортных средств (оборудования), предназначенных к разделке на металлолом, а также порядок оформления на них санитарно-эпидемиологического заключения. 1.3. Действие настоящих правил не распространяется на обращение с металлоломом, образующимся в результате утилизации конструкций и оборудования на предприятиях ядерно-топливного комплекса. 2.PНормативные ссылки 2.1

1. Правила проведения инвентаризации и оформление ее результатов

2. Инкотермс: правила оформления контрактов

3. Каковы правила оформления и использования визитных карточек?

4. Правила оформления документов

5. Основные правила оформления схем

6. Правила оформления курсовой работы
7. Тематические проверки юридических лиц
8. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

9. Социально-экономические результаты отмены крепостного права в России

10. Правила составления и оформления документов

11. Вопросы оформления учреждениями права пользования земельными участками

12. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств

13. Проверка формирования и использования финансовых результатов

14. Выездная проверка: права и обязанности организации

15. Документальное оформление права собственности на вновь создаваемые объекты недвижимости

16. Порядок, сроки рассмотрения и исполнения замечаний и предложений, оформление результатов

Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Экспертиза технического решения и оформление патентных прав на изобретение

18. Процесс закрепощения крестьян на Руси. Юридическое оформление крепостного права

19. Правила подготовки и оформления документов

20. Оформление патентных прав на объект хозяйственной деятельности папка-скоросшиватель со съёмным кольцевым механизмом

21. Правила подготовки переговоров, их проведение и анализ результатов

22. Оформление права на товарный знак и знак обслуживания в РБ
23. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)
24. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

25. Особенности проведения документальной проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль

26. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

28. Административное право

29. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

30. Административное право (шпаргалка)

31. Государственное и административное право (Контрольная)

32. Проблемы избирательного права современной России

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Административное право

34. Предмет, метод, источники Административного права

35. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

36. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

37. Административно-процессуальное право РФ

38. Природа и система административного права
39. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей
40. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

41. Банковское право

42. Учебник по банковскому праву

43. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

44. Авторское право

45. Субъекты гражданского права

46. Результаты творческой деятельности

47. Авторское право

48. Авторское право

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

50. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

51. Гражданское общество и право по Гегелю

52. Гражданское право (Контрольная)

53. Гражданское право (Контрольная)

54. Гражданское право (Шпаргалка)
55. Гражданское право РФ
56. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

57. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

58. Гражданское право

59. Гражданское, торговое и международное частное право

60. Защита прав потребителя

61. Место обязательственного права в системе гражданского права

62. Объекты гражданских прав

63. Обязательства в Римском и современном гражданском праве

64. Ответы по Гражданскому праву РФ

Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование

65. Права молодежи в РБ

66. Права человека

67. Право собственности на квартиру и жилой дом

68. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

69. Пределы осуществления гражданских прав

70. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика
71. Собственность и право собственности
72. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

73. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

74. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

75. Юниты по Гражданскому праву

76. Юридические формы защиты прав потребителей

77. Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

78. Гражданское право (лекции)

79. Стороны в гражданском праве

80. Гражданское право (шпоры для гос экз)

Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

81. Личные права и свободы человека России

82. Права человека, их закрепление в Конституции РФ

83. Шпоры по гражданскому праву (2003г.)

84. Право собственности граждан

85. Гражданское право в системе права

86. Потребитель и его права
87. Защита прав потребителей
88. Право собственности на автомобиль

89. Финансовая аренда и право промышленной собственности

90. Нематериальные блага, неимущественные права и их защита

91. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

92. Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи

93. Право собственности и другие вещные права

94. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

95. Авторское право на программное обеспечение

96. Международные документы о правах женщин

8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов
Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые

97. Недействительность сделок в Гражданском праве

98. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

99. Экзаменационные вопросы по гражданскому процессуальному праву


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.