Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Що таке особистість (не велика, виняткова, а особистість взагалі, особистість у досить масовому її вираженні), історія продемонструвала в ту ж епоху, коли миру була виявлена плеяда самобутніх і багатобічних ренесансних індивідуальностей. Правда, ареною цієї демонстрації виявилася не стільки сама культура Відродження, скільки релігійний протестантський рух XVI століття. Його учасники, що піднялися проти авторитарної римсько-католицької церкви, виявили колись невідому здатність до самодисципліни й самопримуса, до добровільного зв'язування себе знову обраними морально-релігійними вимогами. Ієрархічної соборності римсько-католицької (папської) церкви була протипоставлена не себелюбність і індивідуалізм, а сила особисто на себе покладеній місії й обов'язку. Завзятість, витримка, самовладання прихильників молодого протестантизму ввійшли в легенду, а слова, сказані їх першим духовним вождем М. Лютером: &quo ;На тім стою й не можу інакше&quo ; - навіки сталі девізом індивідуально-незалежного поводження. Це було початком становлення поняття особистості в строгому й повному змісті слова, тобто індивідуального суб'єкта, що здатний відкривати й вибирати обов'язки, мети, покликання, відмінні від тих, які суспільство в особі церковної або світської влади, громади або церкві, задає йому під формою авторитету, що велить. Свідомість цієї персональної незалежності спочатку має діалектично-парадоксальну структуру: індивід відчуває себе вільним від обставин (і від влади, що розпоряджається обставинами), оскільки в досвіді віри переживає свою абсолютну, рабську підпорядкованість Богові. Ще не бачена рішучість у відстоюванні політичної й економічної (наприклад, підприємницької) волі підтримується теологією, що затверджує крайні, беззастережні версії божественного приречення. Однак уже в XVIII сторіччі поняття &quo ;волі з волі Бога&quo ; заміщається поняттями &quo ;волі від природи&quo ;, &quo ;волі по велінню совісті&quo ; і, нарешті, волі кожної людини, що протистоїть усьому світу причинності, що осягається емпірично. Основні етичні висновки, що випливають із цього нового (строгого й повного) розуміння особистості, робить І. Кант. &quo ;Самодисципліна&quo ;, &quo ;самовладання&quo ;, &quo ;здатність бути паном собі самому&quo ; (згадаєте пушкінське: &quo ;умійте панувати собою.&quo ;) - такі ключові поняття кантівського етичного словника. Але найважливіша кантівська категорія, що проливає світло на всю проблему особистості, - це автономія. Слово &quo ;автономія&quo ; має двоякий сенс. З одного боку, воно означає просто незалежність стосовно чого (автономія - те ж саме, що й суверенність). З іншого боку, автономія в буквальному значенні слова - це &quo ;самозаконність&quo ;. Як розуміти дане вираження? Звичайно, мова не йде тут про те, що людина винаходить для себе закони: сьогодні видумує одні, завтра підкоряється іншим, словом, пародіюючи Бога й наслідувати правителів-тиранам, кодифікує свою особисту сваволю, капризи й примхи. І в етичній традиції, і особливо в роботах самого Канта поняття автономії (самозаконності) має на увазі добровільний обмежувальний принцип, коли певне правило поведінки (по Канті, &quo ;максиму вчинку&quo ;) людина задає собі сама раз і назавжди, тобто ставить його вище своїх мінливих бажань, потреб, пристрастей і минущих обставин, до яких треба пристосовуватися.

Із цього зведення максими в принцип і починається стійка стратегія індивідуального поводження, що відрізняє особистість від такого одиничного суб'єкта, що, за словами Канта, &quo ;метається туди й сюди&quo ;, подібно хмарі комарів, підкоряючись те власної схильності, те &quo ;силі обставин&quo ;, те тиску влади. Останнє особливо істотно. Закон, що індивід дав собі сам, може зайти в суперечність із зовнішніми владними приписаннями й розпорядженнями. І тоді мій закон протистоїть чужому указу й диктату. Причому сила цього протистояння куди більше, ніж сила приватного інтересу, що відрізняє людини як індивіда. Немає таких інтересів і бажань, таких матеріальних особистих потягів, які не відступили б, коли людині достеменно відомо, що їхнє задоволення обернеться загибеллю. А от про принципи цього не скажеш. Принципи дотримуються при всіх умовах, а виходить, навіть тоді, коли їхнє виконання загрожує смертю. Яке правило людина може звести в принцип? Абстрактно говорячи, кожне. Однак на роль принципів, застрахованих від перегляду, дотримуваних не просто з упертості, а по глибокому й всі особистому переконанню, що усталюється, можуть претендувати далеко не всі правила, а лише ті, які піддаються нормативному узагальненню. От чому поруч із вимогою &quo ;дай собі закон&quo ; Кант ставить інше, найважливіше для його етики: &quo ;Надходь так, щоб максима твого поводження повсякчас могла б бути й нормою загального законодавства&quo ;. Але існує тільки один рід загальнозначущих норм, дійсних для всіх часів. Це найпростіші вимоги моральності й правосвідомості, такі, як &quo ;не бреши&quo ;, &quo ;не кради&quo ;, &quo ;не чини насильства&quo ;, &quo ;поважай чуже право&quo ;. Їх-то людина й повинна насамперед звести у свій власний безумовний імператив (закон) поводження. Лише на цьому моральному базисі може затвердитися її особистісна незалежність, розвитися вміння &quo ;панувати собою&quo ;, будувати своє життя як осмислене, спадкоємно-послідовне &quo ;проступання&quo ;. Не зупиняючись на непослідовностях і протиріччях, які містило кантівське навчання, акцентуємо увагу на тім, у чому Кант виявився навічно прав, що було його справжнім філософським відкриттям, значимим для наших днів не менше, а навіть, можливо, і більше, ніж для його часу. Не може бути нігілістичної й аморальної незалежності від суспільства. Воля від довільних соціальних обмежень досягається тільки за рахунок морального самообмеження. Лише той, у кого є принципи, здатний до незалежного положення мети. Немає нічого більше пагубного для особистісної цілісності, чим безпринципність. Найтяжчі випробування, що випали на частку людей в XX сторіччі, підтвердили справедливість цих тверджень. В 1938 році віденський психіатр Б. Беттельгейм був укладений у гітлерівський концентраційний табір. Протягом двох років, проведених у Дахау й Бухенвальде, він у розумі складав книгу, де аналізувалося стан і поводження людей в умовах дивовижних масових експериментів, проведених фашистами. В 1960 році вона вийшла у світло за назвою &quo ;Освічене серце&quo ;. Метою гітлерівського концтабору, як свідчив Беттельгейм, була &quo ;ампутація особистості в людині&quo ; - формування &quo ;ідеального укладеного&quo ;, що реагував би на команди доглядача миттєво, не міркуючи, на зразок автомата або заляканої дитини.

Цієї мети нацисти домагалися з фанатичною завзятістю, зневажаючи часом навіть міркуваннями господарської вигоди й рентабельності. Містячи людей в умовах хронічного недоїдання й стадний барачної скупченості, застосовуючи принизливі покарання, підтримуючи за допомогою довільних страт &quo ;загальне тло терору&quo ;, вони в масі випадків досягали того, до чого прагнули. Але от невдача: &quo ;ідеальний ув'язнений&quo ;, як правило, виявлявся зовсім нежиттєздатною істотою. Після &quo ;ампутації особистості&quo ; у ньому руйнувалися також якості індивідуальності й індивіда: атрофувалися здібності, загасала пам'ять, притуплявся навіть інстинкт самозбереження. &quo ;Ідеальний ув'язнений&quo ; був виснажений, але не відчував голоду, поки наглядач не крикне: &quo ;Їсти!&quo ; Він рухався машинально, безмовно, він слабшав і, нарешті, що називається, &quo ;весь вимирав&quo ;. За спостереженням Беттельгейма, в &quo ;ідеальних ув'язнених&quo ; швидше всього перетворювалися або розважливі циніки, або люди із -клерковою психологією, які ніколи не відали боргу, що виходить за рамки інструкцій, і завжди готові були сховатися за виправдувальною формулою: &quo ;У мене був наказ&quo ;. І навпаки, довше й успішніші інших руйнуванню особистості пручалися ті, кого прийняте називати ригористами - &quo ;людьми боргу&quo ;, &quo ;людьми принципу&quo ;. Показові щодо цього й прийоми, які самі ув'язнені винаходили з метою особистісного збереження. Один з табірних &quo ;старожилів&quo ; повідомив Беттельгейму наступні розхожі правила: змушуй себе є щораз, як представиться можливість; спи або читай, якщо випала вільна хвилина, і неодмінно чисть зуби по ранках. Зміст цих правил один: робити ненаказане, вільно підкоряти себе тому, до чого не примушує табірне начальство. У цьому випадку навіть чищення зубів може бути вчинком. Прибігаючи до кантівських понять, Беттельгейм формулює свого роду імператив табірного виживання: будь-що-будь &quo ;створити навколо себе область автономного поводження&quo ;. Область ця тим ширше чим суворіші заборони, добровільно накладені на себе людиною, чим ближче вони до фундаментальних моральних вимог. В умовах голоду, принижень, рабської праці довше всіх витримували ті, хто один раз наважився ухвалити сам для себе: &quo ;я ні при яких умовах не стану донощиком&quo ; або &quo ;я ніколи не прийму участі в каральній акції&quo ;. Такий був трагічний парадокс табірного існування: щоб не вимерти, треба було перестати боятися неминучої насильницької смерті, самому вибрати те, що таїть у собі погрозу загибелі. Але адже парадокс цей неявно є присутнім уже в самому понятті принципу (безумовного імперативу). Принцип не є принцип, якщо за нього не готові йти на втрати, жертви, терпіти переслідування й навіть прийняти смерть. Міркуючи над екстремальною ситуацією фашистських таборів, Б. Беттельгейм виявив деяку загальну правду про людину, сховану від нас в умовах більш-менш нормального соціального існування. Моральність - не проста засіб суспільного регулювання індивідуального поводження. Вона ще й засіб духовно-персонального виживання самого індивіда.

Ему первому удалось придать холодным богословским абстракциям сценич. жизнь и вдохнуть в них подлинную поэзию. Аллегории К. гораздо глубже и философичнее, чем у его предшественников, а персонажи ауто более человечны. Тематика ауто К. разнообразна (философские, на ми-фологич. сюжеты с теологич. истолкованием, на темы Ветхого завета, евангелия, на легендарные и даже исторические сюжеты). Часто они представляют собой развёрнутую теологическую расшифровку философских формул, содержащихся в светских пьесах К. Некоторые ауто К. и поныне ставятся в Испании и странах Латинской Америки. Комедии К. более однородны по тематике, чем драмы и ауто. В большинстве их созданы обобщённые типич. характеристики. Они подразделяются на несколько групп: 1) комедии "плаща и шпаги", 2) назидательные ("Чтобы избавиться от любви, надо этого желать"), 3) новеллистич. Большинство их тяготеет к т. н. "высокой комедии". Отсюда отсутствие жанризма даже в бытовых комедиях, выбор героев только из дворянской среды, безукоризненное соблюдение ими кодекса дворянской чести ("Не всегда верь худшему"), приподнятость, декламационность стихотворного языка (отличаются изощрённой стихотворной техникой). В комедии К. наиболее близок к Лопе де Вега. Но комедия К. имеет по сравнению с Лопе де Вега более обнажённую моральную основу, большую назидательность

1. Моральна культура особистості та етикет

2. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

3. Економічні та правові основи управління організацією

4. Суспільство споживання: за та проти

5. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

6. Этика и морально-нравственные основы гражданской службы
7. Освіта – основа розвитку особистості
8. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

9. Штукатурные работы с основами охраны труда

10. Экологические основы устойчивости растений

11. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

12. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле

13. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

14. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

15. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

16. Компенсация морального вреда

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

17. Правовые основы наследования в Российской Федерации

18. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

19. Основы полномочия парламента

20. Правовая основа СНГ

21. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

22. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации
23. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ
24. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

25. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ

26. Финансовые основы местного самоуправления

27. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

28. Правовые основы гражданской обороны

29. Возмещение (компенсация) морального вреда

30. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

31. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

32. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

33. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

34. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

35. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

36. И.А. Ильин. Основы христианской культуры

37. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)

38. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"
39. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы
40. Раскол православия. Никонианство, как духовная основа прозападных преобразований в России

41. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей

42. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных

43. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

44. Физические основы действия современных компьютеров

45. Многопроцессорный вычислительный комплекс на основе коммутационной матрицы с симметричной обработкой заданий всеми процессорами

46. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

47. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки

48. Учебник по основам языка Ассемблера

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

49. Билеты по дисциплине "Основы алгоритмизации и программированию"

50. PGP для Персональной Приватности /на основе PGP v5.0/

51. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

52. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

53. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

54. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)
55. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем
56. Основы теории систем и системный анализ

57. Исследование регрессии на основе численных данных

58. Травматология - основы военно-полевой хирургии

59. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

60. Основы уголовного права (Контрольная)

61. Зоотехнические основы воспроизводства стада

62. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

63. Основы педагогической системы святителя Иоанна Златоуста

64. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

65. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов

66. Обучение аудированию на коммуникативной основе в 7, 8 классах общеобразовательной школы

67. Методические основы уровневой дифференциации при обучении алгебре в классах с углубленным изучением математики

68. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

69. Теоретические основы игры дошкольника

70. Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия
71. Опорные конспекты по курсу "Основы Политологии"
72. Технологические основы машиностроения (лекции)

73. Создание и исследование шпаклевочных паст на основе УПС и АВС

74. Участок по изготовлению изделий из безвольфрамовых твердых сплавов на основе карбида титана

75. Основы теории надежности

76. Патентный поиск на тему: "Современная оснастка станка" по курсу "Основы научной деятельности"

77. Основы монтажа оборудования

78. Основы технологии приготовления пищи

79. Основы конструирования: Проектирование привода общего назначения содержащего цепную передачу

80. Основы металлургичесуого производства

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Основы взаимозаменяемости

82. Основы проектирования и конструирования машин

83. Экологическая психология. Психологические основы экологического образования

84. Основы психологии предпринимательского мышления

85. Психолого-педагогические основы и управление коллективом

86. Основы психологического консультирования
87. Основы самосовершенствования. Программа личностного роста
88. Основы психологии

89. Основы психологии

90. Проектирование усилителя мощности на основе ОУ

91. Системы подвижной спутниковой связи на основе низкоорбитальных ИСЗ

92. Основы стандартизации и функциональной взаимозаменяемости. Расчет размерных цепей

93. Получение тонкопленочных электретов на основе фторопласта - 4 и изготовление приборов на их основе

94. Сжатие речевого сигнала на основе линейного предсказания

95. Основы конструирования

96. Основы безопасности жизни (ОБЖ)

Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Основы Герменевтики

98. Земледелие с основами почвоведения

99. Физические основы действия современных компьютеров


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.