Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст Вступ 1. Загальна економіко-організаційна характеристика СГ ТОВ «Дружба народів» 2. Організація праці в свинарстві СГ ТОВ «Дружба народів» 2.1 Існуючі форми розділення і кооперації праці в СГ ТОВ «Дружба народів» 2.2 Організація основних трудових процесів в свинарстві 2.3 Організація робочих місць 2.4 Технічне забезпечення трудових процесів в свинарстві 2.5 Обґрунтування часів роботи і часі відпочинку в свинарстві 3. Розробка норм і нормативів праці 4. Форми і системи оплати праці в свинарстві Висновки і пропозиції Список використаних літературних джерел Вступ В умовах ринкової конкуренції ефективність діяльності є вирішальною передумовою не лише розвитку, а й виживання підприємства. Істотно зростає значення всіх факторів, які впливають на результативність виробництва. Одним з найсуттєвіших факторів ефективності є науково обґрунтована організація праці. Взаємозв’язок організації праці та раціоналізації трудової діяльності визначається численними зв’язками (фізичними, економічними, психологічними, правовими), що існують в організаційних системах, та взаємовідносинами, що потребують раціоналізації. Питання організації праці вивчають багато дисциплін, зокрема безпека життєдіяльності, організація праці, економетрія, менеджмент, економіка праці, нормування праці, прийняття управлінських рішень, трудове право, психологія праці, психофізіологія праці, соціологія праці, організація інформаційної діяльності у сфері управління, теорія і практика самоменеджменту. Отже темою обрана для розгляду в даній роботі є організація, нормування та оплата праці є актуальною для будь-якого підприємства сільського господарства. В представленій курсовій роботі розглядається підприємство одним з основних видів діяльності якого виступає свинарство. Свинарство є важливою галуззю тваринництва. Свинарство як скороспіла галузь тваринництва розвивається в усіх природноекономічних зонах України. Відмінності в рівні його розвитку визначаються передусім характером кормових ресурсів і наявністю достатньої кількості кормів ,що концентрувалися. Найбільш розвинуте свинарство в Лісостепі. Здебільшого розводять білу українську породу. Світовий досвід розвитку свинарства показує, що підвищення продуктивності і зниження собівартості свинини на 60–65, а то й більше відсотків визначається науково обгрунтованою годівлею. При цьому максимально важливу продуктивність там одержують тільки за концентратної біологічно-повноцінної годівлі. І якщо в наших господарствах, у яких у 2005 році середньодобовий приріст становив лише 262 г, підняти його хоча б до 500–550 г (що значно нижче за показники більшості країн Європи), то можна навіть на наявному поголів’ї одразу збільшити виробництво свинини в 1,5–2 рази. Тому забезпечення свиней потрібною кількістю повноцінних кормів і підвищення їхньої конверсії слід розглядати як найважливіший елемент ресурсозберігаючої технології, що дає змогу перетворити свинарство в стійкорентабельну галузь. 1. Загальна економіко-організаційна характеристика СГ ТОВ «Дружба народів»Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба народів» — це потужний агропромисловий комплекс сучасного Криму, створений на базі найбільшого агрокомбінату в СРСР.

На сьогодні це одне з найбільших підприємств групи, що спеціалізується на різних виробничих сферах агропромислового комплексу «Миронівський хлібопродукт». СГ ТОВ «Дружба народів» — це інтегрований комплекс із виробництва м’яса і м’ясопродуктів. Тваринництво господарства представлене як свинарством, так і скотарством. Родзинкою «Дружби народів» є комплекс із відгодівлі ВРХ на 30 тис. голів. Основний напрям — вирощування биків абердино-ангуської породи. Саме вони дають змогу виробляти делікатесну яловичину під торговою маркою «Сертифікований Ангус». Крім того, у складі господарства «Дружба народів» є великий свинокомплекс із щорічним забоєм понад 28 тис. свиней, а також племінна ферма, управління якою здійснюється спільно з канадською компанією Ge esys. На території ТОВ «Дружба народів» працює м’ясопереробний завод, оснащений сучасним європейським обладнанням, який працює на сировині власних комплексів господарства. Виробничі потужності підприємства та новітні технології дозволяють щоденно виробляти повний асортимент ковбасних виробів в обсязі близько 10 тонн. Земельні угіддя господарства становлять близько 15 тис. га. Відповідно до потреб тваринництва, в господарстві формуються сівозміни, основу яких становлять кормові культури. Серед основних культур, що вирощуються господарством, — кукурудза (понад 40% всіх площ врожайністю щонайменше 100 ц/га сухого зерна), пшениця та ячмінь (з мінімальною врожайністю 60 ц/га), люцерна, сорго, соя. Значну частину в структурі посівів займають пасовища та сінокоси. Загалом в господарстві «Дружба народів» працює близько 1800 працівників. 2. Організація праці в свинарстві СГ ТОВ «Дружба народів». 2.1 Існуючі форми розділення і кооперації праці в СГ ТОВ «Дружба народів» В умовах реформування сільськогосподарського виробництва, приватизації землі та майна, роль та значущість трудових колективів як самостійних товаровиробників закономірно зростає. Первинний колектив є першоосновою, де взаємодіють всі його складові елементи: робоча сила, земля, засоби виробництва. Моделі механізаторських колективів та інших основних і допоміжних підрозділів у галузі, їх кількісно-якісні параметри визначатимуться такими важливими факторами, як програма виробництва, її обсяги і трудомісткість. Кожний з них певною мірою включений у систему організаційних, а в умовах ринку - і економічних зв'язків одного з одним. Отже, перехід до ринкових відносин вимагає системного підходу до удосконалення як окремих форм організації, так і системи трудових колективів у кожному господарстві. В нових умовах господарювання всі підрозділи основного і допоміжного призначення стають суб'єктами ринкових відносин. Спочатку на внутрішньогосподарському рівні, а в подальшому розвитку - і на зовнішньо господарському товаровиробники вступають у ринкові відносини через обмін продуктами своєї діяльності (продукції, робіт та послуг). Важливим елементом організації праці є поділ праці, тобто відокремлення видів трудової діяльності між працівниками, бригадами й іншими підрозділами СГ ТОВ «Дружба народів». Це - відправний пункт організації праці, що, виходячи з цілей виробництва, складається в закріпленні за кожним працівником і за кожним підрозділом їхніх обов'язків, функцій, видів робіт, технологічних операцій.

Рішення цього питання повинне передбачати наряду з вимогою найбільш раціонального використання робочого часу і кваліфікації працівника таку його спеціалізацію, щоб зберігалася змістовність праці, не допускалася його монотонність, забезпечувалася гармонізація фізичних і психічних навантажень. В СГ ТОВ «Дружба народів» існують наступні форми поділу праці: функціональне - у залежності від характеру виконуваних працівниками функцій на виробництві й участі їх у виробничому процесі. За цією ознакою працівники поділяються на робітників та службовців. Службовці поділяються на керівників, фахівців і технічних виконавців. У свою чергу робітники можуть складати функціональні групи основних робочих, обслуговуючих і допоміжних. Серед останніх виділяються групи ремонтних і транспортних робітників, контролерів якості, робітників по енергетичному обслуговуванню і т.д.; технологічне - по фазах, видам робіт, технологічним операціям. Воно визначає розміщення працівників відповідно до технології виробництва й у значній мірі впливає на рівень змістовності праці. При вузькій спеціалізації в роботі з'являється монотонність, при занадто широкій спеціалізації підвищується імовірність неякісного виконання робіт. Відповідальна задача організатора праці складається в перебуванні оптимального рівня технологічного поділу праці; професійне - по спеціальностях і професіям. Виходячи з цієї форми поділу праці, установлюється необхідна чисельність працівників різних професій; кваліфікаційне - по складності і точності робіт відповідно до професійних знань і досвіду роботи. Поділ праці здійснюється за рівнем кваліфікації працівників виходячи з необхідної кваліфікації робіт. Для рішення питань поділу праці користуються поняттями &quo ;границі поділу&quo ; і &quo ;рівень поділу&quo ;. Границі поділу - нижня і верхня межі, нижче і вище якого поділ праці неприпустимий. Рівень поділу - прийнята розрахункова або фактично досягнута величина, що характеризує стан поділу праці. Органічно зв'язана з поділом праці являється кооперація праці, тобто встановлення системи виробничого взаємозв'язку і взаємодії працівників і підрозділів між собою. На СГ ТОВ «Дружба народів» виділяють форми кооперації праці: міжцехова кооперація спеціалізованих цехів, спрямована на забезпечення злагодженої їхньої взаємодії по випуску кінцевої продукції підприємства; внутріцехова кооперація спеціалізованих ділянок, ціль якої – взаємозв’язок діяльності по випуску кінцевої продукції; внутрідільнична кооперація окремих працівників або виробничих бригад по випуску закріпленої за ділянкою продукції; внутрібригадна кооперація, що поєднує робітників, які спільно виконують єдине для бригади виробниче завдання і несуть колективну відповідальність за результати праці бригади. міжвиконавча форма кооперації - кооперація між автономними працівниками. Найважливішими напрямками удосконалювання поділу і кооперації праці є сполучення професій, розширення зон обслуговування. Великий простір для прояву ініціативи робітників у доцільній кооперації праці дає організація праці в комплексних бригадах з частковою або повною взаємозамінністю.

В наслідок цього був спаралізований не тільки львівський центр, але великою мірою і організаційний апарат на провінції. Кого не взяли до тюрми, того посадили до концентраційного табору. Виарештовані були: все середовище «Академічного Дому», а також наступний склад КЕ ОУН, що діяв всього кілька місяців, і всі люди, що могли б ухопити і втримати в своїх руках організаційні нитки до зацілілих клітин ОУН. Незаторкнені загальним розгромом групи чи окремі особи зоставались якийсь час без керми і напрямних, без зв'язків між собою і центром, бо його не стало. Розгром ОУН у краю припечатала, як видавалося, видача чеськими офіційними колами центрального архіву ОУН, що знаходився тоді в Празі. Так перед ворогом були виявлені майже всі таємниці підпільної організації: середовище, на яке вона спиралася, організаційна мережа, методи праці, шляхи зв'язку, одним словом, все те, що дає силу підпільній організації. Такого одноразового і раптового розгрому ОУН не зазнала ніколи, ні перед тим, ні потім. Навіть у безперечно важких умовах большевицького режиму силу ОУН надточувано поволі, систематично, рік по рокові

1. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

2. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

3. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

4. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

5. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

6. Організація та проведення екскурсій по м. Києву
7. Організація та методика виконання курсових
8. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

9. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

10. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

11. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

12. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

13. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

14. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

15. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

16. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Рельєф та ландшафтна організація

18. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

19. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

20. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

21. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

22. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
23. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
24. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

25. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

26. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

27. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

28. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

29. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

30. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

31. Організація захисту державної таємниці в Росії

32. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

34. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

35. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

36. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

37. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

38. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
39. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
40. Міжнародні фінансові організації та їх роль

41. Світова організація торгівлі: цілі та функції

42. Україна та міжнародні економічні організації

43. Економічні та правові основи управління організацією

44. Кризове явище функціонування та розвитку організації

45. Організація ярмарок та аукціонів

46. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

47. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

48. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные

49. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

50. Дитячі та юнацькі організації в Україні

51. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

52. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

53. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

54. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві
55. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні
56. Зміст поточних планів та організація їх розробки

57. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

58. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

59. Суспільна організація життя слов

60. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

61. Організація праці

62. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

63. Організаційна система управління природокористуванням України

64. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

66. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

67. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

68. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

69. Організація банківської справи

70. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
71. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
72. Організація касових операцій у банківських установах

73. Організація ресурсної бази банків в Україні

74. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

75. Організація будівельного майданчика

76. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

77. Організація робочого місця бухгалтера

78. Рівні організації організму людини

79. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

80. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

82. Внутрішній аудит організації

83. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

84. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

85. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

86. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
87. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
88. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

89. Організація документаційного забезпечення установи

90. Організація і методика аудиту

91. Організація і методика аудиту доходів підприємства

92. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

93. Організація облікової політики підприємства

94. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

95. Організація обліку доходів

96. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие

97. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

98. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

99. Організація праці бухгалтера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.