Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Географічна наука в античному світі

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ 1. Передумови виникнення географічної науки 2. Розвиток географічної думки А) Греція Б) Римська імперія Висновки Список літератури Вступ Для первіснообщинного устрою і рабовласницьких держав завдання географії зводилися до розширення просторового кругозору, накопичення емпіричного матеріалу. Формувалося світовідчування людини в просторі свого місця проживання. Первинні географічні уявлення були побутовими по своєй суті. У їх основі стояли поняття «місця» або топоса (з грецького - місце, ділянка землі), властивості топофилії і топофобії, що формує у людини уявлення про хороші і погані місця, хороше і погане полювання, доброзичливих і поганих народів. У рабовласницькому суспільстві важливою складовою частиною культури стає відношення людини не лише з природою, але і з людьми і самим собою. В цьому випадку людина відстоює цінність і цілісність особи в дзеркалі культурного міфу. Міфологічна свідомість виходила з уміння людини за допомогою ритуалів відтворювати акт творіння подібний до божественних сил, створюючи вівтарі, храми. Так народжувався освітлений (сакральний) центр світу, який характеризував сакральність місця. Місце ставало часткою чогось спільного, потаєного (божественного), якому грецькі філософи дали назву «хорос», тобто простір. Географія, як і всі інші науки стародавнього світу, розвивалася спочатку усередині філософії. Філософи розглядували мир як природну єдність, а всю діяльність людей як один з проявів речей. Людина об'єднувалася з природою, включалася в неї. В той же час в міфологічній формі виражалася думка про гуманізацію природи, додання їй людських рис. Географічні ідеї були пов'язані з єдиною географією, що вивчає нероздільний простір за допомогою описового методу. Регіональний напрям в розвитку географії був описовим. Пояснення мало релігійно-міфологічну, а потім натурфілософську основу. Базувалося воно на геоцентричному розумінні всесвіту. В той же час, були висловлені деякі умоглядні ідеї (про кулястість Землі і її сфери, залежність людини від природи), на багато століть «освітило» шлях розвитку географії. Виник і унікальний метод емпіричних узагальнень і передачі геоінформації - картографічний. Найбільших успіхів досягли древні греки, які зуміли методом абстрагування оперувати не лише емпіричними даними, але і їх ідеальними образами (моделями), що і дозволило виникнути науковому знанню в Древній Греції. В той же час в Єгипті, Месопотамії, Індії, Китаї, Центральній і Південній Америці при високій культурі цього не сталося. Передумови виникнення географічної науки Географія виникла в глибокій старовині у зв'язку з практичною діяльністю людей - полюванням, рибальством, кочовим скотарством, примітивним землеробством. Круг фактичних знань первісної людини визначався характером його діяльності і безпосереднім природним оточенням. Із спостереженням тісно зв'язано і уміння орієнтуватися в просторі. Гостра спостережливість і хороше знання окремих фактів поєднувалося з нерозвиненістю мислення. Звідси невміння пояснювати багато природних процесів і явища (засухи, землетруси, повені і ін.), що знайшло своє вираження в анімізмі (уявлення про духів і душу) і магії (чаклунстві, чаклунстві, чаклунстві).

Уявлення первісної людини про походження речей неминуче було фантастичним і передавалося в усній формі з покоління в покоління. Воно набувало форми міфів, тобто народних оповідей про богів і легендарних героїв, про походження миру. Перші крупні рабовласницькі держави з'явилися в IV тисячолітті до н.е. у землеробських народів Малої Азії, Єгипту, Північної Індії і Китаю. Їх освіті сприяло положення уздовж великих річок (джерел зрошування і водних шляхів) і надійні природні рубежі - гори і пустелі. Були створені перші письмові документи, що дійшли до наших днів. У літературному епосі важливе місце займали подорожі. Так, в шумерській епічній поемі про Гільгамеша (III тис. до н.е.) розповідається про поневіряння героя, який через пустелі і гори дістався до океану. Основні подорожі здійснювалися з метою торгівлі і завоювання нових земель. Вже до 2000 р. до н.е. мінойці заснували на о. Крит найдавнішу морську державу і плавали до Канарських островів, Сенегалу і Індії. На думку Геродота фінікійці за дорученням фараона Нехо (610-594г. до н.е.) зробили плавання довкола Африки, що продовжувалося три роки. Карфагенянин Ганнон плавав уздовж західних берегів Африки. Індійські мореплавці ще на початок II тис. до н.е. плавали до берегів Аравії, гирла Евфрату і східної Африки, користуючись мусонними вітрами. Взимку вони пливли на захід, влітку – на схід. У індійських епічних поемах «Рамаяна» і «Махабхарата» дається уявлення про географічні пізнання народів Індії. У першій з них приводиться опис всією відомою тоді частки Землі. У «Махабхарате» перераховані головні гори, морить, річки; приводяться відомості про древні індійські держави і племена. У Китаї вже в I тис. до н.е. існували спеціальні географічні вигадування, в яких містилися короткі описи території держави (наприклад, книга «Юйгун»). Географічні представлення китайців розширилися з відкриттям «шовкового шляху». Сама древня карта, на думку Л.Багрова, відома з 3800 р. до н.е. На глиняній табличці була змальована північна частка Двуріччя з річкою (Евфрат) і двома гірськими ланцюгами. Ще в III тис. до н.е. шумерці створили міфи про створення світу, потоп і рай. У Вавилоні була популярна астрологія, що пояснює дію небесних світил на долі людей. Рабовласницька культура досягла свого розквіту в Древній Греції і Римі, успадкувавши все краще своїх попередників - минойців, єгиптян (геометрію, сонячний календар), ассиро-вавилонян (астрономічні знання, ділення доби, креслення), фінікійців (алфавіт). Розвитку країн Середземномор'я сприяв географічний чинник, зокрема різноманітність природних ландшафтів, що грали велику роль в суспільному розвитку цього часу. Розвиток географічної думки Греція. Під час архаїчного етапу розвитку Древньої Греції центром наукової думки з'явився Мілет (іонічна колонія в Малій Азії), де виникла перша натурфілософська школа. Послідовники цієї школи намагалися пояснити будову Всесвіту природними причинами, виходячи з цілісної картини миру, єдиного матеріального початку: повітря біля Анаксимена, води біля Фалеса, «апейрона» або абстрактній матерії біля Анаксимандра, вогню біля Геракліта.

Проте тлумачення природних явищ біля іонійських натурфілософів було умоглядним. Розвиток мореплавання і торгівлі привів до появи перших географічних описів. Їх називали периплами і периєгезами. Перші описували береги і були прообразом сучасних лоцій. Другі - ділянки суші і були початковою формою країнознавчих описів. Авторів таких описів називали логографами. Відомим логографом був Гекатей з Мілета (546-480 г до н.е.), який узагальнив перипли і периєгези і склав опис всіх відомих країн. Першу карту Ойкумени склав Анаксимандр. V століття до н.е. - розквіт грецької культури. Обширні зв'язки греків з Скіфією, Близьким Сходом, Єгиптом сприяли отриманню і накопиченню достовірних відомостей описово-країнознавчого характеру. Вчені, багато подорожуючи, залишили після себе цікаві роботи. У своїй «Історії в дев'яти книгах» Геродот (485-425 до н.е.) дає повний опис миру, відомого грекам. У IV книзі містяться відомості про географію Скіфії (річках Істре і Танаїсе, кліматі, рельєфі, Каспійському морі і навіть річці Аракс). Опис Лівії проводиться за допомогою районування. Він виділяє чотири широтні смуги: приморська населена зона, зона «диких звірів», «піщана смуга» (зона пустель) і південна населена зона. Проте Геродот не уникнув і міфологічних пояснень. Сонце у нього відхиляється на південь взимку під впливом холодів і бурь. Вітри дмуть з холодних країн, а в Азії тепліше, оскільки вона ближче до Сонця. Евдокс Кнідський (ок. 480-355 до н.е.) обґрунтував ідею про кліматичні пояси, поклавши в основу їх формування нахил падіння сонячних променів на земну поверхню у міру зростання широти (звідси з грецького «клімат» означає «нахил»). Він вперше застосував гномон для визначення широтного положення географічних об'єктів. Наука класичної Греції знайшла своє завершення в праці Арістотеля (384-322 до н.е.). На його думку навколишній людину світ має чотири первинні елементи: вогонь, повітря, воду і землю. Джерелом руху є ефір, що складає небо. Це вже був підхід компонентної географії. Поєднання названих елементів формують сфери: зовнішню небесну, сферу вогню (верхню атмосферу), нижнюю (повітря), сферу води і землі (у центрі). Тим самим він визнавав ідею про кулястість Землі. У своїй знаменитій роботі «Метеорологія», яка на жаль не збереглася, він дає опис основних сфер, використовуючи всі накопичені знання. Його «Метеорологія» - перший досвід общеземлеведческого опису. Нижня атмосфера розглядується як сфера не лише повітря, але і води (за рахунок «вологого випару»). Причиною вітрів служить «сухий випар». Коли панує перше спостерігаються вологі роки, коли ж спостерігається друге - сухі і легковажні роки. Спеціальний розділ присвячується змінам земної поверхні. У цьому велику роль відіграють річки, що беруть початок в горах, а не в океані, як вважали його попередники. Арістотель також систематизував погляди своїх попередників щодо теплових поясів і визнавав ідею Евдокса про кулястість Землі. Йому ж належить ідея про поступовий перехід від неживих тіл до рослин, а від рослин - до тварин («сходи істот»). І перша класифікація тварин (описано 500 видів).

Погиб в заключении Бошьян Г. М., ветеринар, возвысившийся при Т. Д. Лысенко Бреславец Л. П., профессор Московского университета, друг и соученица Н. И. Вавилова Бриджес К., американский генетик, ученик Т. Моргана, в 1930-е гг. работал в Москве Бриссенден Е. Я., американский ботаник, в 1929 - 1942 гг. жила в СССР Букасов С. М., ботаник-географ, доктор наук, сотрудник ВИРа Булгаков М. А., русский писатель Бурский В. Я., вице-президент ВАСХНИЛ в 1930-е гг. Погиб в заключении Бухарин Н. И., расстрелян в 1938 г. Быховский Б. Е., академик-секретарь Отделения общей биологии АН СССР в 1964-1970 гг. Бэкон Ф., английский философ Бэтсон В., английский генетик, учитель Н. И. Вавилова Вавилов И. И., отец Н. И. Вавилова Вавилов О. Н., сын Н. И. Вавилова. Погиб в 1946 г. Вавилов С. И., физик-оптик, президент АН СССР в 1945-1951 гг., младший брат Н. И. Вавилова Вавилов Ю. Н., сын Н. И. Вавилова Везалий А., естествоиспытатель, основоположник анатомии Вакар Б. А., цитогенетик, биолог, доктор наук. Автор статьи "Памяти академика Вавилова" Вернадский В. И., биогеохимик, академик Веснин В. А., архитектор, академик Вильморен, семья французских растениеводов Вильямс В. Р., почвовед, академик АН СССР и ВАСХНИЛ, профессор сельскохозяйственной академии им. Тимирязева Винклер А. Ю., немецкий биолог Водков А. П., селекционер, сотрудник ВИРа, лысенковец Войно-Ясенецкий В. Ф., хирург, епископ русской православной церкви (епископ Лука) Волошин М. А., русский поэт и художник Вольф M. M., вице-президент ВАСХНИЛ в 1930-е гг

1. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

2. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки

3. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

4. Економіко-географічна характеристика Чілі

5. Комплексна фізико-географічна характеристика Альпійської гірської системи

6. Мови географічної науки
7. Античная программа построения наук
8. Состояние наук в период Античности

9. Античная наука, возникновение первых научных программ

10. Історія соціально-економічної географії світу

11. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

12. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

13. Характеристика античного релігійного світогляду на прикладі стародавньої Греціх і стародавнього Риму

14. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

15. Достижения Советской науки

16. Шпаргалки по ботанической географии

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее

17. Организация боевых действий подразделений войск ПВО СВ (Методические указания к самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя по тактико-специальной подготовке)

18. География тепловой электроэнергетики России

19. Билеты по географии Украины за 11 класс

20. География России (Шпаргалка)

21. Греция: Политика. Искусство. Наука

22. Литва: география и экономика
23. Ответы на госэкзамены по географии (экономической, физической и экологии)
24. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

25. Экономика, география, политическое устройство и место в современной мировой экономике Южной Кореи

26. Экономическая география Мьянмы

27. Номенклатура по географии

28. Билеты по географии за 9 класс (г. Порхов, 2003г.)

29. Билеты с ответами по географии (9 класс)

30. Билеты по географии для 11 класса

31. География цветной металлургии

32. 30 экзаменационных билетов по географии

Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

33. Географы – исследователи Австралии

34. Образование и наука конца 19 начала 20 века

35. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

36. История международного права и его науки классического периода

37. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

38. Понятие трудового права. Предмет науки трудового права
39. Бионика - наука изучающая строение живых существ для целей техники
40. Искусство античного Рима

41. Наука и культура Китая

42. Место античности в мировой культуре

43. Предпосылки возникновения и этапы развития науки

44. Античная скульптура

45. Античный пир: блюда, обычаи, традиции

46. Истоки культурологической науки

47. Олимпийские игры в античности

48. Культура эпохи Античности (Древняя Греция, Рим)

Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

49. Античная цивилизация. Наследие древнегреческой литературы

50. География в жизни и творчестве А.С.Пушкина

51. Комедии Аристофана. Место комедии в античном обществе

52. Вклад М.В. Ломоносова в науку и литературу

53. А.В. Суворов. Наука побеждать

54. Развитие науки и техники в России в первой половине XVIII века
55. Анахарсис – один из семи мудрецов античного мира
56. Античный мир (по курсу "Россия в мировой истории") ([Учебно-методическое пособие])

57. Классическое рабство и античная экономика

58. Наука и культура первой половины XIX в.

59. Научная революция Галилея - первый шаг к современной науке

60. Петербургская Академия Наук в 18-19 веках

61. Развитие науки: революция или эволюция? Философские модели постпозитивизма

62. Науки

63. Основные черты античной модели

64. Влияние монголо-татарского нашествия на географию хозяйства, городов и путей сообщения Руси

Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие

65. Развитие Российской науки в 18-19 вв.

66. Методология науки криминалистики (Контрольная)

67. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

68. Уникальный вклад Толстого в науку воспитания и образования

69. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

70. Хозяйственный механизм античного рабства /на примере Древней Греции и Древнего Рима
71. Политология в системе общественных наук
72. Метрология - наука о измерениях

73. Человек в психологической науке

74. Роль воображения в науке

75. Социальная психология как наука

76. Детская психология в учениях Античности, Средневековья и эпохи Возрождения

77. Парапсихология: наука, или псевдонаука?

78. Приёмник переносной радиовещательный ДВ/СВ диапазон

79. Наука и миф. От мифа к логосу

80. Античная мифология и ее влияние на современность

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

81. География ислама в современном мире

82. Символ и таинство в богословии св. Максима исповедника (symbol and mystery in st.Maximus the confessor)

83. Двойственность Познания по Учению Св. Григория Паламы (Double Knowledge According to Gregory Palamas)

84. География религий, влияние религий на мировые проблемы

85. Наука и рациональность. Типы рациональности

86. Теория науки Макса Вебера
87. Наука - Физика
88. Дианетика современная наука душевного здоровья (Доклад)

89. Наука

90. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

91. Философия и наука

92. Философия, религия и наука и их соотношения в философском знании (Доклад)

93. Вера, наука и нравственность в философии Канта

94. Еволюція поняття науки

95. Наука и власть. Наука в условиях тоталитаризма и доктринальной идеалогии

96. О соотношении философии и науки в мировоззрении русских философов

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Молокоотсос ручной "Avent" с контейнерами для хранения молока.
Ручной молокоотсос Avent с контейнерами для хранения молока - это необходимая вещь для молодых мам, которые испытывают сложности со
2872 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

97. Системный подход в современной науке и технике

98. Античная философия

99. Античная философия классического периода


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.