Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Відділ виконкому Первомайської міської ради Шкільний методичний кабінет Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики Доповідь підготувала на засіданні ШМО вчитель фізики ЗОШ І-ІІІ ступнів №2 Олешко Н. М. Первомайський – 2009 Моніторинг якості освітньої діяльності учнів як засіб діагностичного управління навчальним процесом Моніторинг якості освіти є прогресивним чинником загальноосвітньої системи, який дає змогу визначити потенційні можливості дітей, прогнозувати потреби особистості. Моніторинг слід розглядати як систему збирання, обробки, збереження та розповсюдження інформації про освітню систему. Одним з напрямів моніторингу якості освіти є підвищення рівня навчальних досягнень учнів на основі самоосвітньої діяльності. Тому актуальним стає формування самоосвітньої компетентності учнів у процесі навчальної діяльності. Самоосвітня компетентність формується з таких складових. 1. Навчально-організаційні уміння (працювати за алгоритмом, самостійно складати алгоритм, гігієна праці, самоконтроль, самооцінювання, уміння працювати в колективі). 2. Навчально-інформаційні уміння (робота з підручником, володіння різними способами читання, складання плану, рецензій, конспекту, уміння користуватися бібліотекою, проводити спостереження, експеримент). 3. Навчально-комунікативні уміння (володіння моно-та діалогічною мовою, уміння керувати увагою, володіння прийомами запам'ятовування інформації). 4. Навчально-інтелектуальні уміння (аналіз, синтез, означення понять, порівняння, класифікація, систематизація, узагальнення, абстрагування, уміння відповідати на запитання, виконувати творчі завдання). Виокремлюють чотири рівні самоосвітньої компетентності учнів: • підготовчий (уміння здійснювати первинну обробку навчальної інформації за вказівкою вчителя); • перший (уміння вибирати відомі способи дій); • другий (уміння здійснювати окремі самоосвітні операції); • третій (володіння умінням творчо-пошукової діяльності). Моніторинг слід розглядати як педагогічне дослідження. Тому далі пропонується програма моніторингового дослідження рівня сформованості самоосвітньої компетентності. Діагностичний інструментарій надається для вивчення навчально-інтелектуальних умінь (інтелектуальної компетенції) шляхом створення педагогічної системи (технологій) навчання (схеми 1, 2). I. Мета програми: вивчення рівня сформованості самоосвітньої компетентності та її відповідність вимогам програми з фізики. II. Гіпотеза експерименту Якщо організувати педагогічний процес на основі моніторингових досліджень, то: а) для адміністрації школи: • розширюються можливості для вивчення рівня професійної майстерності вчителів щодо формування самоосвітньої компетентності учнів, рівня сформованості проектувальних умінь та навичок педагогів, а також для виявлення труднощів щодо проектування навчального середовища на основі моніторингових досліджень; • підвищуються якість та ефективність управління педагогічним процесом; б) для педагогів: • створюються умови для реалізації творчого потенціалу вчителів, соціальної адаптації педагогів до інноваційного освітнього середовища; • підвищується рівень педагогічної культури вчителів; • збільшуються адаптивні можливості освітньої системи до впровадження 12-бальної системи оцінювання; в) для учнів: • забезпечуються умови для повноцінної самореалізації кожного учня; • підвищується рівень самоосвітньої компетентності; • розширюються можливості соціально-психологічної адаптації учнів до творчого процесу.

III. Завдання експерименту 1. Діагностика рівня сформованості самоосвітньої компетентності учнів з фізики. 2. Визначення утруднень учнів у пізнавальній сфері. 3. Розробка системи корекційних завдань щодо розвитку пізнавальної сфери учнів. 4. Експертиза рівня сформованості самоосвітньої компетентності учнів з фізики. IV. Об'єкт дослідження: досвід реалізації засобів діяльності учнів V. Предмет дослідження: методика роботи з учнями щодо формування самоосвітньої компетентності VI. Критерії оцінювання очікуваних результатів (прогноз) : • Рівень сформованості самоосвітньої компетентності; • ступінь впливу самоосвітньої компетентності на удосконалення навчальних досягнень учнів; • рівень емоційного комфорту на уроках фізики. VII. Технологія моніторингу включає такі етапи: 1. Змістовно-контролюючий (діагностичний), який складається з діагностичного інструментарію: • діагностична контрольна робота з фізики (за таксономією цілей Б. Блума); • анкетування учнів; • діагностика емоційного стану учнів на уроках за методикою кольоропису; • тест щодо самооцінювання рівня сформованості самоосвітньої компетентності учнів; • система творчих завдань; • різні види тестування учнів з фізики. 2. Оцінювально-результативний: поелементний аналіз контрольної роботи чи тестування, виділення сильних і слабких рис пізнавальної сфери учнів, розробка системи обробки та систематизації інформації. 3. Корекційно-аналітичний: розробка корекційного тренажера, складання карт для учнів і вчителя за результатами діагностування, розробка індивідуальних програм для учнів. 4. Управлінський (прийняття управлінських рішень щодо ефективності досліджуваної методики роботи з учнями). VIII. Висновки (встановлюється відповідність між висунутою гіпотезою та результатами дослідження) Таким чином, моніторинговий підхід до формування самоосвітньої компетентності учнів дає змогу створити модель управління навчальним процесом на науковій основі, спрогнозувати позитивні чи негативні тенденції у розвитку освітньої системи, а також є основою для моделювання перспективного педагогічного досвіду вчителя. Моніторинг є одним з оптимальних, адаптивних механізмів упровадження 12-бальної системи оцінювання в освітній процес на сучасному етапі. Основна мета моніторингу: 1. Визначити рівень та динаміку процесу навчання шляхом порівняння даних за кожним класом від 7-го по 11 -й (див. додаток № 9, 10) 2. Оцінити компетенцію засвоєння знань, порівнюючи результати підсумкового зрізу та додаткового зрізу по закінченні навчального року. 3. Оцінити рівень росту компетенції учнів. 4. Впроваджувати у навчання інтегративні зв'язки з предметів. 5. Розробити схему дій щодо подолання труднощів у навчанні (див. додатки №11, 12, 13, 14, 15) 6. Учням, які мають бали високого рівня компетенції, пропонувати творчі роботи. Це елементи НДР, вивчення додаткових розділів предмета або праця на вільну тему. Основна задача моніторингу • Неперервне відстеження стану навчального процесу. • Досягнення мети навчального процесу. • Існування позитивної динаміки розвитку учнів порівняно з результатами попередніх діагностичних досліджень.

• Передумови для вдосконалення роботи вчителя. • Відповідність рівня складності навчального матеріалу здібностям учня. Шляхи розв'язання завдань моніторингу I. Проведення нульового, проміжного та підсумкового зрізів. II. Аналіз результатів. Види зрізів знань Нульовий зріз Основна мета: визначити рівень компетенції знань учнів на початку навчання (початкова діагностика). В процесі проведення Н. 3. учитель здійснює: • прогнозування (разом з учнями) можливості успішного навчання на першому етапі; • разом з учнями розробляє схему дії щодо подолання труднощів у навчанні; • узгоджує предметні вимоги під час переходу навчального процесу від одного предмета до іншого (наприклад, математика — фізика); • оцінку наявності інтегративних зв'язків у навчанні. Проведення Н. 3.: • Письмова форма. • Застосування комп'ютерної технології (тестування). Аналіз результатів Н. 3. дає змогу учителю: • Обрати адекватну методику навчання. • Сформулювати мотивацію. • Призначити додаткові заняття для невстигаючих учнів. • Провести корекцію навчального процесу. Проміжний зріз Мета проведення: виявити рівень росту компетенції учнів у предметній галузі; підбиття проміжних підсумків у навчанні. Задачі: • оцінка учителем успішності вибору методики навчання; • корекція навчального процесу, обраних підходів і методів навчання; • формування рейтингової оцінки учнів. Проведення П. 3.: • Письмова форма. • Застосування комп'ютера (тестування). Аналіз результатів дає учителеві можливість провести корекцію знань. Учням, які мають бали високого рівня компетенції знань, бажано пропонувати творчі роботи, НДР, додаткове вивчення розділів предмета. Підсумковий зріз Мета проведення: підбиття підсумків наприкінці навчального року. Задачі: • аналіз результатів навчання; • оцінка діяльності учня з предмета; • аналіз дій учителя на даному етапі навчання; • формування підсумкової рейтингової оцінки та висновок про рівень компетенції учнів за навчальною програмою для певного класу. Методичні рекомендації щодо письмових робіт учнів та їх аналізу Письмові роботи учнів вимагають докладного аналізу виявлених помилок, допущених кожним учнем. Задача може бути не розв'язана з багатьох причин: 1) учень не зрозумів умову задачі або зрозумів її неправильно; 2) зрозумів умову задачі, але не знає, які фізичні закономірності необхідно використати для її розв'язування; 3) не може скласти план розв'язування задачі або не знає алгоритму розв'язування; 4) не може розв'язати задачу через слабкість знань з фізики та математики. Як бачимо, ситуації різні, а результат однаковий — задачу не розв'язано або розв'язано неправильно. Завдання учителя полягає у з'ясуванні причини невдачі й розробці заходів щодо ліквідації цих причин. Для систематизації причин помилок і недоліків під час розв'язування задачі учителі часто використовують такий прийом: • складають список найбільш поширених помилок, допущених у письмових роботах учнів або характерних недоліків; • після перевірки робіт учитель виділяє недоліки та помилки, що дає можливість виробити певні заходи, щоб ліквідувати прогалини в знаннях й уміннях учнів.

Проте виявляться, що коли ми шляхом компаративного та сторичного дослдження прагнемо вдбрати явища, як слд вважати нацями чи нацоналзмами, то ми також не можемо досягти формального (унверсального) визначення. Рзномантнсть нацй та нацоналзмв ма свом наслдком те, що вони володють дуже бдним набором спльних ознак. Цим, власне, зумовлен зауваження Георгя Касьянова щодо слабкост формальних (унверсальних) визначень нац та нацоналзму. Зновутаки тут ми мамо справу з загальною методологчною ситуацю у суспльних науках. Досягнення унверсальних визначень у природничих науках можливе не тльки завдяки дност природного свту, а й тому, що попри наявнсть багатьох наукових концепцй про природн структури  процеси, характер цих структур  процесв не залежить вд наших концепцй чи розумнь. Тим часом суспльн установи та процеси , як правило, зреалзованими уявленнями, мфами, деями, теорями, деологями.[3] Щоб вдповсти на запитання, що в тому чи ншому випадку обдну людей у спльноти, дослдник змушений вивчати т уявлення, мфи, звича, що х витворила цлком конкретна спльнота людей як основу для свого днання

1. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

2. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

3. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

4. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

5. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

6. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні
7. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти
8. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

9. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

10. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

11. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

12. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

13. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

14. Навчання як головний шлях до освіти

15. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

16. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Система вищої освіти Болгарії

18. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

19. Система освіти у Великобританії

20. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні

21. Сучасні системи освіти

22. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі
23. Система вищої освіти в Італії та Іспанії
24. Профорієнтація в системі освіти

25. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

26. Соціологічна концептуалізація освіти

27. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

28. Моніторинг навколишнього середовища

29. Експрес-гастро-рН-моніторинг

30. Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів

31. Державний моніторинг навколишнього природного середовища

32. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Особливості екологічного та біологічного моніторингу

34. Моніторинг земель поблизу ВАТ "Рівнеазот"

35. Екологічний моніторинг в Чернівецькій області

36. Клод Моне (жизненный путь)

37. Чехов: Черный монах

38. Клод Моне
39. Совершенствование реалистического метода в зарубежном изобразительном искусстве. Творчество Э. Дега и К. Моне
40. Руанский собор Клода Моне

41. О психастеническом мироощущении А.П.Чехова (в связи с рассказом "Черный монах")

42. Жак Моно

43. Белобрюхий тюлень, или тюлень-монах

44. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

45. CRT-монітор

46. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

47. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

48. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

49. Качества, которыми должен обладать Государь по книге “Сиясат-наме”

50. Стонхендж - великая книга тайн из камня

51. Тематика и типы древнерусских книг

52. Книга как основное средство документной коммуникации

53. Виктор Суворов: критические замечания по книгам "Ледокол" и "День "М"

54. Значение текста в художественном образе древнерусской рукописной книги конца XIV – начала XV века
55. Книга Г.О. Винокура "О языке художественной литературы"
56. Быть или не быть книге (интернет против книг)

57. Краткое содержание книги И. Тэна "Происхождение современной Франции"

58. Рецензия по истории на книгу Н. Н. Молчанова "Дипломатия Петра великого"

59. По книге Г. Вильхельма "Древний народ хурриты"

60. Достоверность писцовых книг

61. Рецензия книги Ф. Броделя "Время мира"

62. Электронные книги

63. Моделирование структуры книги

64. Видовое многообразие, насыщенность флоры Верхней Лемвы редкими видами из "Красной книги" как критерий её уникальности и необходимости повышения статуса охраны

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Создание и ведение Красных Книг - действенная форма сохранения биологического разнообразия

66. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

67. Журнал «Школьная библиотека» как источник информации о научно – познавательной книге

68. Политическая система по тоталитаризму /книга Джордж Оруэлла `1984`/

69. Книга М.Тэтчер "Искусство управления государством"

70. Разработка технологического процесса изготовления форм офсетной печати для книги "Агледзіны" на УП "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа"
71. Учебные книги К. Д. Ушинского
72. Устройство деления 16-ти разрядных чисел с плавающей запятой

73. Тибетская Книга Мертвых

74. Ибн-Сина по книге Сагадеева А.В.

75. Курсовая по книге Гартона "Паблисити, жми сюда!"

76. Определения основных понятий 1-9 глав книги: "Рынок: микро-математическая экономика экономическая модель"

77. Анализ теории спроса и предложения (по книге К.Р. Макконнела и С.Л. Брю «Экономикс: принципы, проблемы и политика»)

78. Возвращенная свобода. Глава из книги "История Народа Хунну"

79. Брат на брата. Глава из книги "История Народа Хунну"

80. Свистящие стрелы. Глава из книги "История Народа Хунну"

Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески

81. На берегах "песчаного моря". Глава из книги "История Народа Хунну"

82. Жизнь для книги - Иван Дмитриевич Сытин

83. История рукописной книги

84. Книга скорбных песнопений

85. Книга джунглей. Киплинг Редьярд

86. Краткое содержание книги «Разбойники» Ф.Шиллера
87. Берестяные книги
88. О русской книге в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дальний Восток

89. К вопросу о жанрово-стилевой квалификации книги А.Н. Бенуа «История русской живописи в XIX веке»

90. Украинская книга в Кыргызстане

91. Цветонаименование "серый" в контексте книги А.Н. Бенуа "История русской живописи в XIX веке"

92. Книга как социальное явление

93. О книге Г. Н. Трофимовой «Языковой вкус интернет-эпохи в России: Функционирование русского языка в Интернете"

94. «Книга для каждого освещает наше личное движение к истине». М.Пришвин.

95. Книга стихов как единство

96. Самостоятельно прочитанная книга

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

97. Книга, заставившая меня по-новому взглянуть на мир, на самого себя

98. Системные связи в лексике русского литературного языка донациональной эпохи (на материале рукописных книг Пролога XIII-XVII вв.

99. Элементы книги. Аппарат произведения печати


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.