Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Физкультура и Спорт Физкультура и Спорт

Технічна підготовка на початковому етапі відбору у волейболі

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРШОГО ЕТАПУ ВІДБОРУ У ВОЛЕЙБОЛІ 1.1 Теоретичні основи початкового відбору для занять волейболом 1.2 Значення вікових особливостей юних волейболістів для початкового етапу відбору 1.3 Організація і методика відбору дітей 1.3.1 Організація відбору 1.3.2 Методика відбору РОЗДІЛ 2. ЗАВДАННЯ, МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1 Завдання дослідження 2.2 Характеристика методів дослідження 2.3 Організація дослідження РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ У ВОЛЕЙБОЛІ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ВІДБОРУ 3.1 Спортивна техніка і технічна підготовленість 3.2 Завдання, стадії, етапи технічної підготовленості спортсменів у волейболі 3.2.1 Основні завдання технічної підготовленості волейболістів 3.2.2 Стадії технічної підготовленості волейболістів 3.2.3 Етапи технічної підготовленості волейболістів ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Вступ Предмет дослідження: методичні особливості технічної підготовки на початковому етапі відбору у волейбол. Проблема: особливості першого етапу підготовки спортсменів. Актуальність: Аналіз передової наукової і науково-методичної літератури вказує на необхідність звернути увагу особливо технічну підготовку на початковому етапі тренування спортсменів. На жаль, медико-біологічні аспекти відбору вивчені недостатньо. Проте відбір спортсменів неможливо проводити повноцінно лише на підставі педагогічного тестування і потрібні ще дані про технічну підготовку. Відомо, що в системі відбору важливу роль відіграють спостереження шкільного учителя фізичної культури і тренера за дітьми в процесі занять на уроках, у спортивних секціях, під час різних рухливих ігор, змагань, контрольних іспитів. Робоча гіпотеза: можна вважати, що важливим етапом технічної підготовки спортсменів на початковому етапі для волейболу є правильний підбір техніки та тактики тренування, оскільки подальше тренування основане на початковому дозволить виявити нахили дитини до певного виду спорту. Мета дослідження: обгрунтування особливостей технічної підготовки спортсменів на початковому етапі відбору у волейбол. Задачі дослідження: З`ясувати основні теоретичні питання спортивного відбору першого етапу у волойболі. З`ясувати особливості технічної підготовки спортсменів на початковому етапі. Методи і організація дослідження: Вивчення наукової і науково-методичної літератури. Аналіз і синтез отриманих даних. Організація дослідження включала аналіз наукової інформації теорії організації спортивного відбору та вивчення особливостей технічної підготовки у волейболі. На основі одержаних даних дослідження були проаналізовані: відомості наукової і науково-методичної літератури; значення першого етапу підготовки для волейболу та особливості його технічної підготовки. Наукова новизна: узагальнені сучасні дані про деякі особливості першого етапу спортивного відбору орієнтації основані на правильності вибору напрямку технічної підготовки. Практична значимість: організація спортивного відбору у волейболі на першому етапі з використанням особливостей дітей різного віку і застосування основ технічної підготовки мають вагоме значення для розвитку інтересу дитини до занять волейболом.

Агрументацією на користь даного твердження є практичний досвід багатьох тренерів та вчителів фізичної культури. РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРШОГО ЕТАПУ ВІДБОРУ У ВОЛЕЙБОЛІ 1.1 Теоретичні основи початкового відбору для занять волейболом У теорії і практиці спорту в даний час застосовуються різні методи відбору здібних дітей і підлітків у ДЮСШ і збірні команди різних рангів. Спортивна придатність до заняття тим або іншому виду спорту означає, що «ідеальний тип» спортсмена створюється не тільки під впливом спорту на організм людини, але і пристосовністю організму до даного виду спорту. Спортивна придатність обумовлюється відповідністю людських можливостей спортивної діяльності і стимулюючим впливом останньої на фізичну і психічну сфери особистості. Іншими словами, для досягнення високих спортивних результатів необхідно володіти певними задатками, що виражаються в потенційних можливостях організму юного спортсмена. Ці задатки при правильній методиці і режимі тренувальних занять можуть розкриватися і виявлятися у високих спортивних досягненнях. Спортивна орієнтація пов'язана з проведенням заходів, що сприяють виявленню виду спортивної діяльності, найбільш прийнятного для спонукальних мотивів, задатків і здібностей індивідуума. Під час спортивної орієнтації і визначається придатність до занять даним видом спорту. Інтерес і мотивація є найважливішими передумовами правильної орієнтації дітей для занять певним видом спорту. Існує чимало випадків, коли дитина, що володіє всіма необхідними якостями для занять волейболом, але не виявляє інтересу до цієї гри, займається іншим видом спорту, у якому її здібності не можуть розкритися повною мірою. Тому однієї з важливих задач спортивної орієнтації є розвиток інтересу і позитивної мотивації до виду спорту шляхом проведення популяризаторської роботи. Різні види спорту пред'являють до організму людини різні вимоги, тому і необхідно заздалегідь визначати особливості конституції, пропорції тіла, властивості сенсомоторики, дані фізичного розвитку і підготовленості, що у найбільшій мері підходять для занять волейболом. З цією метою розробляються модельні показники фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей і підлітків, на які треба орієнтуватися при відборі. Етап початкового відбору прийнято називати етапом визначення придатності до спортивного удосконалювання. Цей етап умовно можна підрозділити на два підетапи, перший з яких присвячений відбору обдарованих дітей для надходження в ДЮСШ, а другий пов'язаний з оцінкою перспективності дитячих командири комплектуванні, і їхній участі в змаганнях. Якщо перший підетап порівняно короткочасний (1—2 місяці), то другий триває протягом усього періоду занять у ДЮСШ. На першому підетапе початкового відбору визначається придатність дітей до занять волейболом. Другий підетап відбору покликаний розкрити більш приватні специфічні задачі, зв'язані, з одного боку, з визначенням перспективності юних волейболістів і розподілом їх по групах підготовки, а з іншого боку — з комплектуванням команд різного рангу (збірна групи, ДЮСШ, району, міста, республіки), а також з визначенням ігрового амплуа (основний і допоміжний нападаючі гравці).

Як показує досвід практичної роботи, особливе значення для підготовки команд має наступність у їхньому комплектуванні і поповненні. Цей процес, здійснюючи знизу доверху, тобто від команд нижчого рангу до вищого, має свої специфічні особливості. Перша з них складається в поступовому перекладі окремих (більш здатних) гравців з молодших команд у старші, друга — у рівноцінному підборі дублюючого складу (у даний час у відповідальних змаганнях, що тривають кілька днів, беруть участь усі 12 гравців команди, і до цього треба готувати дітей, починаючи з ранньої спеціалізації). Третя особливість полягає в правильній орієнтації і підготовці юних спортсменів (відповідно до їх здібностей і кондицій) до специфіки того або іншого ігрового амплуа. Останнє положення особливе важливо, тому що тренери ДЮСШ повинні завжди пам'ятати, що вони готують юних спортсменів для дорослих команд. З урахуванням цієї перспективи функції, покладені на окремих гравців, повинні прищеплюватися і розвиватися з раннього віку. Можна привести приклад, коли в цьому віці волейболіст спеціалізується як основний нападаючий, тоді як заздалегідь відомо, що за своїм фізичним даним цю роль він ніколи не зможе виконувати в дорослій команді. Переведення найбільш здібних волейболістів з команд нижчого в команди вищого рангу повинне проводитися постійно протягом багаторічної спортивної підготовки. Це сприяє поступовому доукомплектуванню складу команди і здійсненню найбільш швидкого росту спортивно-технічної майстерності введеного до складу юного спортсмена, що грає зі старшими і більш досвідченими партнерами. Подібна практика існує в багатьох клубних командах, і майже завжди вона приносить успіх. Аналогічна наступність повинна мати місце і у всіх ланках ДЮСШ при комплектуванні і доукомплектуванні команд. Займаючись комплектуванням команд, тренери ДЮСШ повинні пам'ятати і про важливу роль лідера, на яку можуть претендувати (за складом свого характеру, здібностям і підготовленістю) окремі гравці. Ці якості потрібно вчасно розпізнати і націлювати таких спортсменів на роль лідера, який може керувати ігровим ансамблем. Ведуча задача дитячих і юнацьких спортивних колективах волейболу полягає в тому, щоб готувати всебічно розвитих юних волейболістів високої кваліфікації, забезпечувати зміцнення їхнього здоров'я і різнобічний фізичний розвиток. Основу системи підготовки резервів волейбольних команд високої кваліфікації складають дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ) і школи-інтернати зі спортивною спрямованістю. Половина усіх волейболістів у країні - школярі. Волейбол включений у програму по фізичній культурі в 9—10-х класах. У системі позакласної спортивної роботи в школі волейбол займає провідне місце. У нашій країні склалася система змагань для юних волейболістів. У них беруть участь діти з 13—14 до 17—18 років. З 1966 р. проводиться першість Європи для юніорів (до 20 років) . У допомогу тренерам ДЮСШ і учителям фізичної культури існують методичні матеріали: програми для уроків фізичної культури і для шкільних спортивних секцій з волейболу, для ДЮСШ і СДЮСШ; навчальні посібники для тренерів ДЮСШ, для вчителів шкіл, серія методичних листів Федерації волейболу, методичні статті в журналах.

На фронті під Бережанами залишилася лише вціліла технічна сотня УСС, що під час бою 30 вересня працювала в Посухові. Тоді ж командування 7–ї австрійської армії, яка з останніх сил боролась у південно–східних Карпатах, зажадало від леґіону УСС відправити на допомогу бодай одну сотню стрільців. У другій половині жовтня зі «старої войни», тобто досвідчених січовиків, було сформовано так звану Гуцульську сотню, що нараховувала до 200 вояків, головним чином гуцулів. 27 жовтня вона під проводом четаря Миколи Никорака (згодом його заміняли четар Альфонс Ерле, німець за нацiональнiстю, сотник Омелян Левицький, четар Іван Бужор) відбула в Карпати, в околиці полонини Кирлибаби, де перебувала до середини 1917 р. Там Гуцульська сотня особливо відзначилась у боях поблизу гори Присліп, де 1 грудня спільно з німецькими частинами розбила росіян, та 31 березня, коли взяла в полон російську залогу з 45–ти чоловік разом із командиром та захопивши при цьому скоростріл і міномет[113]. 27 червня 1917 р. вона повернулася до леґіону УСС

1. Організація технічного сервісу автомобіля КрАЗ-65032

2. Гігієнічна характеристика трудового процесу

3. Агрохімічна характеристика солонцевих грунтів

4. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки

5. Економіко-географічна характеристика Румунії

6. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи
7. Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу
8. Орографічна характеристика Сумщини

9. Мобільний термінал охоронної системи для автомобіля

10. Загальна патологічна характеристика пухлин

11. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

12. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

13. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

14. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

15. Економічна характеристика країн Африки

16. Міжнародна технічна допомога

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

18. Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

19. Проектування дільниці по відновленню кулачків розподільчого валу автомобіля ЗІЛ–130

20. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

21. Токсикологічна характеристика забруднюючих речовин води

22. Економічна характеристика суднобудування в Україні
23. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів
24. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

25. Сравнительная характеристика различных методик исследования аномалий рефракции

26. Криминалистическая характеристика и особенности методики расследования преступлений, совершенных группой несовершеннолетних

27. Общая характеристика итальянского дизайна в различных отраслях производства (мебель, автомобили, костюм)

28. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

29. Пищевая реология: основы методики расчета реологических характеристик, полученных на ротационных вискозиметрах

30. Вимоги безпеки до технічного стану легкових автомобілів

31. Організація експлуатації автомобільної техніки

32. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

33. Методика навчання техніки естафетного бігу

34. Характеристика средств, методик, систем оздоровительной физкультурно-массовой направленности (фитнесс, аэробика, бодибилдинг и др.)

35. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

36. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

37. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

38. Характеристика звезд
39. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов
40. Характеристики ВМС Великобритании

41. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

42. Экономико-географическая характеристика Юга США

43. Австралия - экономико-географическая характеристика

44. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

45. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

46. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

47. Характеристика Дальневосточного экономического района

48. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы

49. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

50. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

51. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

52. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

53. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

54. Экономико-географическая характеристика Германии
55. Экономико-географическая характеристика Германии
56. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

57. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

58. Экономико-географическая характеристика Канады

59. Экономическая характеристика Таджикистана

60. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

61. Характеристика природного комплекса Черного моря

62. Характеристика Франции

63. Социально-экономическая характеристика Болгарии

64. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Виды и характеристика федеральных налогов

66. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

67. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

68. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

69. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

70. Конституция США: Общая Характеристика
71. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат
72. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

73. Страховой рынок Украины и его характеристика

74. Политический режим как сущностная характеристика государства

75. Характеристика Чикаго

76. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

77. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

78. Билеты по методике обучения иностранным языкам

79. Теория и методика преподавания классического танца

80. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита
Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины

81. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

82. Характеристика Иудушки Головлева

83. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

84. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента

85. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

86. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)
87. Характеристика арго и жаргонов
88. Техно-музыка

89. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

90. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

91. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

92. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна

93. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

94. Мышь, устройство и характеристики, разновидности современных манипуляторов

95. Характеристика дополнительных устройств к ПК

96. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Общая характеристика MS-DOS

98. Характеристика Microsoft Excel

99. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.