Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Принципи управління персоналом

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Реферат ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Запоріжжя 2010 ЗМІСТВСТУП 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 2. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИСНОВОК ЛІТЕРАТУРА ВСТУП Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втратою ідеалів, порушенням морального устрою суспільства. На думку вчених, треба чітко розрізняти питання про необхідність економічної реформи, її логіки й етапів з одного боку, і питання про стратегію і тактику її здійснення з іншого. Без кардинального перетворення сформованої системи соціально-економічного устрою Україна не може стати великою державою. Вивчення досвіду економічно розвинених країн показує, що своїми успіхами вони багато в чому завдячують системі управління персоналом, виробництвом та обміном матеріальних благ, що дістала назву менеджменту. Менеджмент є породженням ринкової системи господарювання, її. невід’ємним складовим елементом. Слід зазначити, що менеджери на Заході утворюють особливий соціальний прошарок розпорядників економічного життя суспільства. Успіхи чи невдачі ринкових перетворень в економіці України багато в чому будуть залежати від людей, які здійснюватимуть ці перетворення та керуватимуть цими процесами. Йдеться про підготовку нової генерації фахівців та керівників, здатних організувати виробництво і управління за законами ринку. Система кадрового менеджменту забезпечує безупинне удосконалювання методів роботи з кадрами і використання досягнень вітчизняної й закордонної науки і найкращого виробничого досвіду. Сутність кадрового менеджменту, включаючи найманих робітників, роботодавців і інших власників організації полягає у встановленні організаційно-економічних, соціально-психологічних і правових відносин суб'єкта й об'єкта управління. В основі цих відносин лежать принципи, методи і форми впливу на інтереси, поводження і діяльність працівників із метою максимального використання їх . Управління персоналу займає ведуче місце в системі управління організації. Методологічно ця сфера управління володіє специфічним понятійним апаратом, має відмітні характеристики і показники діяльності, спеціальні процедури і методи – атестація, експеримент і інші; методи вивчення й напрямку аналізу змісту праці різних категорій персоналу. Так чи інакше, але система управління персоналом базується на розподілі загальної сукупності робіт, які мають бути виконані задля успіху організації на ринку, між окремими працівниками і групами працівників. Управління персоналом є одним з найважливіших аспектів теорії і практики управління. Управління людьми поза сумнівом має важливе значення для всіх організацій великих і малих, комерційних і некомерційних, промислових і діючих у сфері послуг. Без людей немає організацій. Без хороших управлінців жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити. А внутрішньофірмовий менеджмент це сукупність принципів, методів та засобів управління ресурсами фірми з метою досягнення максимальної ефективності і прибутковості.

Об’єктом даного дослідження є управління персоналом. Предметом – принципи управління персоналом. Мета - визначити провідні принципи управління персоналом. 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Оскільки, головний ресурс різноманітних фірм, організацій, інститутів — люди. Без них немає організації. Але персонал — це ще не команда. Потрібна титанічна праця, щоб створити колектив однодумців, працюючих в атмосфері взаємної довіри і націлених на виконання завдань, що стоять перед фірмою. Усі принципи, методи, способи, які використовує менеджмент, аби спонукати працівників до дій, спрямованих на досягнення цілей організації, і складають зміст діяльності, яку називають управлінням персоналом чи управлінням трудовими ресурсами. Термін „персонал” є найбільш доцільним на рівні організації, так як визначає особовий склад організації, який працює за найом і характеризується певними ознаками. Основними з яких є: - трудові взаємовідносини з роботодавцем, як правило, оформляються трудовими договорами; - володіння певними якісними характеристиками, поєднання особистих та організаційних цілей. Отже, персонал – основний, постійний штатний склад кваліфікованих працівників, який формується та змінюється під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів . Персонал класифікують за двома основними категоріями участі персоналу в процесі виробництва: управлінський та виробничий. Управлінський персонал – це працівники, трудова діяльність яких спрямована на виконання конкретних управлінських функцій. До них відносяться лінійні і функціональні керівники та спеціалісти. Управлінський персонал зайнятий переважно розумовою та інтелектуальною працею. Управлінський персонал ділиться на три основні групи: 1. Керівники, які направляють, координують та стимулюють діяльність учасників виробництва (так звані лінійні керівники – директори заводів, начальники цехів, майстри та ін.). 2. Спеціалісти, які надають кваліфікаційну допомогу керівникам при аналізі та вирішенні питань розвитку виробництва (інженери, економісти, юристи, психологи та ін.) або ті, які самостійно керують інженерно-технічними, планово-економічними, соціальними та іншими функціональними службами. 3. Допоміжні робітники, що здійснюють технічне та інформаційне обслуговування апарату управління – збір, первинну обробку, збереження та передачу інформації (креслярі, архіваріуси, діловоди та ін.) І, відповідно, основним завданням управління кадрами в сучасних умовах є поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та трудової мотивації для розвитку навиків працівників та стимулювання їх до виконання робіт більш високого рівня. Завдання зводяться до: - забезпечення підприємства в потрібній кількості й якості персоналу на поточний період і на перспективу; - задоволення розумних потреб персоналу; - створення рівних можливостей ефективності праці та раціональної зайнятості працівників, стабільного і рівномірного завантаження протягом робочого періоду; - максимальної можливості виконання різних операцій на робочому місці. Основна ціль управління персоналом: формування висококваліфікованого, відповідального за доручену справу персоналу з сучасним економічним мисленням та розвитком почуття професійної гордості; забезпечення соціальної ефективності колективу.

Управління персоналом як цілісна система виконує такі функції: організаційну — планування потреб і джерел комплектування персоналу; соціально-економічну — забезпечення комплексу умов і факторів, спрямованих на раціональне закріплення й використання персоналу; відтворювальну — забезпечення розвитку персоналу. Управління персоналом здійснюється при допомозі науково-розроблених методів. Методи управління - це сукупність прийомів і процедур підготування і прийняття, організації і контролю виконання управлінських рішень. В управлінні використовуються різноманітні методи, адекватні характеру розв'язуваних фахових задач, серед яких : Адміністративні: -Встановлення держзамовлень. -Формування структури органів управління. -Затвердження адміністративних норм і нормативів. -Правове регулювання. -Видання наказів, вказівок і розпоряджень. -Інструктування. -Відбір, добір і розставляння кадрів. -Затвердження методик і рекомендацій. -Розробка положень, посадових інструкцій, стандартів організації. -Розробка іншої регламентуючої документації. -Встановлення адміністративних санкцій і заохочень. Економічні: -Техніко-економічний аналіз. -Техніко-економічне обґрунтування. -Планування. -Матеріальне стимулювання. -Кредитування. -Ціноутворення. -Участь у прибутках і капіталі. -Оподатковування. -Встановлення економічних норм і нормативів. -Страхування. -Встановлення матеріальних санкцій і заохочень. Соціально-психологічні: -Соціальний аналіз у колективі робітників. -Соціальне планування. -Створення творчої атмосфери в колективі. -Участь робітників в управлінні. -Соціальне стимулювання розвитку колективу. -Задоволення культурних і духовних потреб. -Формування колективів, груп, створення нормального психологічного клімату. -Встановлення соціальних норм поведінки. -Розвиток у робітників ініціативи і відповідальності. -Встановлення моральних санкцій і заохочень. У практиці управління персоналом в останні роки чітко просліджується переплітання різних його моделей: американської, японської і західноєвропейської. В цьому проявляється процес інтернаціоналізації сучасного менеджменту. Важливим етапом цього процесу стали асиміляція ідей системного підходу, розробка різних моделей організації, як системи – не тільки функціонуючої, але й такої, що розвивається, на основі яких сформувався новий підхід у кадровому менеджменті – управлінні людськими ресурсами. В сучасній теорії і практиці управління персоналом на фірмах індустріально-розвинутих країн домінують два діаметрально протилежних підходи – американський і японський . Основу концепції управління персоналом підприємства в даний час складає зростаюча роль особистості працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із завданнями, що стоять перед підприємством. Американський – передбачає початкове визначення професійно-кваліфікаційної моделі „посади” і „підтягування” до найбільш відповідних працівників за схемою „посада-працівник”. Особливостями системи управління в американських фірмах є наступне: персонал розглядається як основне джерело підвищення ефективності виробництва; йому надається певна автономія; підбір здійснюється за такими критеріями, як освіта, практичний досвід роботи, психологічна сумісність, уміння працювати в колективі; орієнтація на вузьку спеціалізацію менеджерів, інженерів, вчених.

Правительство виробляє проекти законів про вибори в Парлямент з правом Установчих Зборів і про утворення реформованих органів управління (самоврядування) на місцях на основі всенароднього, безпосереднього, таємного, рівного й пропорціонального виборчого права»[726]. Щодо оцінки декларації виникли суперечливі думки. М. Шаповал (звісно, з ортодоксальних есерівських позицій) вважав, що поворот у політиці уряду означав зраду засад трудової влади і законів Трудового Конгресу, свідчив, що український провід «зрікся від засад, оповіщених революцією», «розірвав з українськими повстанцями» і «відштовхнув від себе українську радянську демократію»[727]. І. Мазепа (звичайно, як соціал-демократ) намагався спростувати наведені твердження, доводячи, що в згаданому документі було реалізовано саме постанови Трудового Конгресу про підготовку законів для виборів всенародного парламенту. Він захищав курс українських соціал-демократів на консолідацію всіх українських сил, що підпорядковували цьому завданню кроки на відхід від трудового принципу. «Соціал-демократи були того погляду, — пише він, — що успішність нашої визвольної боротьби залежатиме не від тої чи іншої форми влади… а головно відфактичного стану організованих українських сил… Завдання українського уряду полягало в тім, щоб бойові сили революційної України фактично обєднати, не вважаючи на… політичні ріжниці, які в дійсності були в термінах і назвах»[728]

1. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

2. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

3. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

4. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

5. Організаційна структура управління персоналу підприємства

6. Основи управління персоналом підприємств
7. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
8. Управління персоналом

9. Управління персоналом

10. Управління персоналом в соціальній сфері

11. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

12. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

13. Сучасні принципи державного управління

14. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

15. Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

16. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50

17. Ділові взаємовідносини в апараті управління

18. Методи управління підприємством

19. Процес управління та його основні стадії

20. Управління запасами

21. Управління проектами

22. Управління трудовими ресурсам як динамічна система
23. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
24. Організаційна система управління природокористуванням України

25. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

26. Управління утворенням прибутку підприємства

27. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

28. Акти державного управління

29. Мораль і соціальне управління

30. Методи управління банківськими ризиками

31. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

32. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

34. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

35. Управління ризиками

36. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

37. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

38. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління
39. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр
40. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

41. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

42. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

43. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

44. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

45. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

46. Сутність і сфера міжгалузевого управління

47. Теорія і методологія дослідження управління

48. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Форми державного управління

50. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

51. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

52. Системи управління базами даних

53. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

54. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.
55. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)
56. Інформаційні технології управління маркетингом

57. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

58. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

59. Управління ціновою політикою підприємства

60. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

61. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

62. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

63. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

64. Аналіз стартегічного управління підприємством

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни

65. Діяльність органів управління освітою

66. Економічні та правові основи управління організацією

67. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

68. Закономірності формування корпоративного управління

69. Контроль – функція управління

70. Корпоративне управління акціонерним товариством
71. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"
72. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

73. Механізм і методи управління фірмою

74. Моделі корпоративного управління

75. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

76. Організаційна структура управління підприємством

77. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

78. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

79. Особливості антикризового управління

80. Особливості управління організацією

Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

81. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

82. Персонал як об’єкт управління організації

83. Проблема управління прибутком на підприємстві

84. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

85. Психологія управління

86. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління
87. Стратегічне планування і управління на підприємстві
88. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

89. Стратегія управління як основа менеджменту

90. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

91. Сучасні методи управління проектами

92. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

93. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

94. Управління виробничими витратами

95. Управління енергетичною безпекою

96. Управління інноваційним розвитком підприємств

Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

98. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

99. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.