Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Мф Наукма Реферат на тему: Роль фундаментальних наук у підготовці спеціаліста соціальної работи Реферат написан матом, если чесно.Содержание нормальное, Оформление ужасное. План План 2 Предмова 3 Взаємозв’язок соціальної роботи з іншими науками 7 Соціальна робота і філософія 10 Соціальна робота і історія 12 Соціальна робота і психологія 14 Соціальна работа і валеологія 16 Висновки 18 Література 21 Передмова Порівняно зі своїми столітніми сестрами англійкою Social Work, німкенею Sozial Arbei та француженкою ravalle Social, Українська Соціальна Робота, що не налічує й десяти років, справді робить тільки перші кроки. На теренах, де багато десятиліть володарювали Соціальний Захист та Соціальне Забезпечення, вона намагається знаті своє місце. Першим і найзначнішим кроком Української Соціальної Роботи стало ті, що Вона зацікавила своїм змістом, теоріями, методами як міністерських Чиновників І викладачів вищих та середніх навчальних закладів, так і практичних працівників, які безпосередньо надають соціальні послуги клієнтам. Якщо в 1994 році майже не зустрічалося працівників соціальної сфери, які б не робили здивованого вигляду, дізнавшись про нову спеціальність, те в 1999 році можна почути з вуст офіційних осіб думку про ті, що наявність достатньої кількості добрі підготовлених працівників допоможе розв'язати більшість проблем українського суспільства. Без застережень можна стверджувати, що в Україні відбувається своєрідній бум Соціальної Роботи. Створено десятки тисяч робочих місць, де мають працювати соціальні працівники різних рівнів підготовки, відкрито понад два десятки кафедр, факультетів, відділень, які готують соціальних працівників. Щороку виникають усі нові і масштабніші проекти як для впровадження нових підходів до розв'язання соціальних проблем з використанням теорій і методів соціальної роботи, так і для підготовки та перепідготовки соціальних працівників. Найбільшу активність виявляють у цьому процесі Міністерство праці та соціальної політики України, а також Державний комітет у справах сім'ї та молоді, значних зусиль по впровадженню нової спеціальності докладають Міністерство внутрішніх справ та Міністерство оборони України. Нажаль, потенційно найбільший, як свідчить світовий досвід, замовник на працівників соціальної роботи – Міністерство охорони здоров'я – ще тільки починає придивлятись до нової спеціальності. Іншим важливим кроком можна вважати розпочатий, хоч і не завершень, процес самоусвідомлення молодої української Соціальної Роботи, що поширюється в двох напрямах. З одному боку, це створення професійних об'єднань. До Української асоціації соціальних педагогів та соціальних працівників, яка працює вже майже 10 років і є членом міжнародних організацій, додаються Ліга соціальних працівників та Асоціація шкіл соціальної роботи. Окремий соціальний працівник чи установа тепер матимуть можливість вибору професійної спілки, до якої смороду хотіли б належати. Ще попереду дискусії про ті, чи варто мати декілька всеукраїнських організацій, чи краще об'єднати зусилля, як це роблять відповідні європейські та всесвітні асоціації, алі в будь-якому разі тієї факт, що професіонали об'єднуються і формалізують свої організації, свідчить про їхню зрілість і бажання існувати в Україні на рівні з іншими професійними спільнотами.

Спеціалісти, що займаються соціальним захистом, соціальною допомогою, соціальною політикою, соціологією, прикладною психологією, лікарі і медичні сестри, вчителі і працівники пенітенціарних закладів з повним правом говорять про ті, що смороду займаються соціальною роботою як одним з аспектів своєї діяльності. І проти цього важко заперечувати. Алі Соціальна Робота саме й покликана знайти спільне, що роблять представники перелічених досить далеких одна від одної професій, осмислити Цю діяльність, створити загальні, універсальні концепції цієї діяльності і зробити її ефективнішою. Якщо визначити, що соціальна робота – це система теоретичних знань і заснована на них практика, яка має на меті забезпечення соціальної справедливості шляхом наснаження і підтримки найменш захищених верств суспільства та протидії факторам соціального виключення, більшість представників суміжних дисциплін погодяться, по-перше, що жодна з їх не ставити перед собою таких завдань і, по- другу, що дисципліна, яка ставити перед собою такі завдання, вкрай необхідна в українському сьогоденні. Взаємозв'язок соціальної роботи з іншими науками Соціологія вивчає суспільство, поводження і переконання специфічних груп - сімей, дітей, чоловіків, жінок, обличчя девиантного поводження, похилого віку й ін. Пізнання в області соціології дозволяють соціальному робітнику досліджувати соціальні проблеми, опановувати інтерперсональными навиками і технологіями. Наприклад, основна навичка спеціаліста соціальної сфери - це уміння спілкуватися, що припускає уміння так розмовляти з чоловіком, що має ту чи іншу проблему, щоб він зміг розкритися, довіритися і відчути себе в безпеці. Зібравши інформацію і проаналізувавши її, соціальний працівник намічає далі план дій для рішення проблеми. Знання соціології, особливо прикладний, корисно для соціальної роботи, але не підмінює її. Тому змішання двох Цих понять у повсякденній свідомості населення неправомірно. Крім соціології соціальні працівники використовують дані інших дисциплін, наприклад психології. Ця дисципліна тісно зв'язана із соціальною роботою. Психологи вивчають індивідів і намагаються зрозуміти механізми їхнього розвитку, важливі фактори, що впливають на психіку і поводження людини, а також психологію колективів. Для з'ясування розходжень між соціальною роботою і психологією доцільно використовувати визначення першої як професії, зв'язаної з відносинами між людьми і їх оточенням . З цього визначення випливає ,що соціальні працівники повинні використовувати знання і соціології, і психології, щоб оцінити проблеми клієнтів і здійснити плани необхідного втручання. При цьому соціальні працівники не можуть зосередитися тільки на індивіді, як Це роблять психологи, чи на соціальному оточенні, як соціологи. Вони вивчають різні аспекти того й іншого кола проблем, сприяють виробленню конструктивного їхнього рішення. Суміжної для соціальної роботи є і психіатрія. Яка зосереджується на вивченні паталогій внутрішнього світу людини. Соціальна робота також взаємозалежна із соціальною екологією. Подвійне фокусування її і на людині, і на навколишнім середовищі, а ще ширше – людині і природі, - обумовлює її Екологічну сутність.

Вона дозволяє визначити моделі відносин між людиною і природою. Для цього необхідно знання не тільки вже згаданих соціології і психології, але і біології. Остання допомагає зрозуміти, як функціонує людський організм, який містить репродуктивні процеси і вплив генетики на поведінку і сприйняття. Наступна область ,зв'язана із соціальною роботою,-це питання урбанізації. Якщо фахівець, що знає особливості функціонування міста і роль міського озброєння, включається в процес дозволу проблем клієнта ,осередком змін є не індивід, а широка система. Соціальна робота і філософія У процесі вивчення філософії варто прагнути до вироблення здатності інтегрувати теоретичні здібності і практичні знання, здобувати і критично використовувати інформацію, проникати в зміст робіт класиків філософії, зіставляти ідеї древніх мислителів з реальними проблемами сьогоднішнього дня. Філософія – це методологія наукового пізнання, наука про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства,людини.До філосовских дисциплін відносять логіку, естетику, етику й ін. Будучи системой наукових знань, соціальна робота складається з двох наукових розділів: теоретикометодологічного і прикладного. Соціальний працівник у своїй діяльності має справу з людиною, взаєминами між особистістю і колективом, між соціальними групами. Уся його діяльність спрямована на удосконалювання людських відносин, на проведення в життя ідеалів гуманізму. Саме через розвиток ідеї гуманізму розглядається зв'язок соціальної роботи з філосовскою проблематикою. Гуманістична ідея про людину як найбільшу цінність і вищу мету, сформульована ще античними філософами, потім розвивалася в Середні століття й у Новий час широке розповсюдження як у росіянки, так і в закордонної сучасної соціальної філософії. А Демокрит,Платон, Аристотель, М.Квинтилиан, Т.Мор, Т.Кампанелла, .Я.А.Коменский, Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо, И.Песталоцци, Р. Оуэн, К. Маркс, Ф. Энгельс, А.Дистверг, П.Наторп, Дж.Дьюи, Г. Плеханов, В.Ленін, П.Сорокін, Н.Бердяєв, П.Лесгафт, П.Каптерев, Н.Пирогов, К.Ушинский і багато інших філософів до наший і нашої ери зараховуються сегодні до засновниками психології, педагогіки, права, экономики і, втому числі , соціальної роботи. Апарат філософії соціальної роботи містить універсальні категорії Культури і форми мислення: людина, культура, соціум, воля, гуманізм, конфлікт, соціальний час і простір, суспільна діяльність, ситуація, життя, смерть, суб'єкт і об'єкт, спосіб життя, картина світу, душа, соціальна екологія і т.п. Соціальна робота й історія У 60-і–70-і роки ХХ століття намітилася тенденція зближення історії з іншими суспільними науками – педагогікою, психологією, соціологією, демографією, антропологією. Результатом цього стала поява так називаної соціальної історичної науки. (С.И.Григор'єв) Соціальна історія в додатку до соціальної роботи може трактуватися як: 1. Історія суспільства в цілому. Соціальна робота в цьому випадку розглядається в контексті історичного розвитку, виникнення і зміни формацій, цивілізацій, епох, подій, державних устроїв, систем життєзабезпечення; 2. історія конфронтації цивілізацій: китайської, індійської, мусульманської, західний, виниклих навколо конфуціанства, індуїзму, магометанства, християнства.

Передбачалися й інші пільги. Впорядковувалася архівна справа[1018], різними органами влади ухвалювалися рішення і здійснювалися заходи щодо охорони археологічних пам'яток[1019], історичних пам'ятників старовини і мистецтва, створення музеїв[1020]. Особливого значення надавалося забезпеченню сприятливих умов для розгортання повномасштабної діяльності Української Академії Наук. Більшість академіків-засновників УАН 1918 р. непросто пережили спробу закриття Академії денікінцями, репресії проти деяких її членів, інші негаразди нестабільності воєнного часу, продовжували займатися науковою роботою, виявили лояльність до радянської влади[1021]. Активізували роботу усі три відділи, якими керували видатні вчені: історико-філологічний (голова — Д. Багалій), фізико-математичний (голова — М. Кащенко) та соціально-економічний (голова — Ф. Тарановський). Склад академіків поповнили такі славетні імена як В. Кістяківський, К. Липський, М. Андрусов, О. Ейхенвальд, О. Орлов, Ф. Тарановський, С. Єфремов, М. Біляшівський, В. Перетц, М. Сумцов, К. Харлампович, Ф. Міщенко, Д. Граве, Г. Пфейффер, М. Птуха, Б. Срезневський, Б. Кістяківський, М. Василенко[1022]

1. Технологія соціальної роботи із жертвами сімейного насилля

2. Виникнення соціальної роботи як професії

3. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

4. Групова соціальна робота: терапевтичний ефект групи

5. Історія соціальної роботи XVII-XX ст

6. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи
7. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами
8. Практична сфера соціальної роботи

9. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

10. Соціальна робота з військовослужбовцями

11. Соціальна робота з молоддю

12. Соціальна робота на вулицях з дітьми

13. Сутність соціальної роботи

14. Форми і методи соціальної роботи

15. Молодь як об’єкт соціальної роботи

16. Нормативна база соціальної роботи в Україні

Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

17. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

18. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

19. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

20. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

21. Соціальна психологія як наука

22. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі
23. Клієнти в соціальній роботі
24. Стратегії втручання у соціальній роботі

25. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

26. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

27. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

28. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

29. Соціальні групи

30. Соціальні інститути.

31. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

32. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Право як спеціальне соціальне явище

34. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

35. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

36. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

37. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

38. Соціальне та особисте страхування
39. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
40. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

41. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

42. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

43. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

44. Демократія як соціальне явище

45. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

46. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

47. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

48. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

49. Соціальна держава

50. Соціальна обумовленість державної служби

51. Соціальна цінність права

52. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

53. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

54. Суть та принципи соціальної держави
55. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
56. Мова як символ соціальної солідарності

57. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

58. Історія України. Соціально-політичні аспекти

59. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

60. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

61. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

62. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

63. Предмет топоніміки, її зв’язок з іншими науками; загальні відомості про чеські топоніми

64. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

65. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

66. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

67. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

68. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

69. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

70. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття
71. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя
72. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

73. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

74. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

75. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

76. Соціально-духовні основи культури класицизму

77. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

78. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

79. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

80. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

81. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

82. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

83. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

84. Ожиріння як медико-соціальна проблема

85. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

86. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції
87. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
88. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

89. Зайнятість: соціально-трудові відносини

90. Організація як соціальне утворення

91. Соціальна психологія організацій

92. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

93. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

94. Управління персоналом в соціальній сфері

95. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

96. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

97. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

98. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

99. Роль соціального педагога в адаптації підлітків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.