Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Види попиту. Поняття товару та його суть

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ Контрольна робота з дисципліни „Маркетинг”Викладач: Слесаренко В.В. Полтава 2007 План Види попиту Поняття товару та його суть Список використаної літератури 1. Види попиту Попит виражає сформовану на ринку потребу в життєвих засобах, що визначається кількістю товарів і послуг, які споживачі можуть придбати за цінами, що склалися на ринку, та наявністю коштів. Попит завжди конкретно виражений, динамічно змінюється під впливом ряду чинників. Розглянемо деякі положення, що уточнюють поняття «попит». По-перше, попит тісно пов’язаний з дійсними суспільними потребами, бажаннями, але не збігається з їхньою кількісною визначеністю. Порівняйте: ви маєте бажання купити ряд товарів, але коли оцінюєте свої фінансові можливості, то бачите, що ваше бажання значно випереджує ваші можливості, тому що останні залежать від платоспроможного попиту. По-друге, суб’єкт попиту репрезентує сферу споживання (виробничого чи особистого) і виступає на ринку покупцем. Об’єктами попиту можуть бути будь-які об’єкти ринкових відносин, що мають вартісну оцінку і певну корисність для споживання. Чинники, що визначають попит: Об’єктивні: Економічні: Базовий рівень розвитку виробництва. Обсяг реальних потреб та рівень їхнього задоволення. Середній рівень грошових доходів населення. Структура і рівень ринкових цін. Рівень цін споріднених товарів і товарів-замінників. Принципи розподілу доходів. 2. Спеціальні: Рівень розвитку масової культури, духовних цінностей. Соціальна структура суспільства. Освітній ценз населення. Поширений спосіб життя. 3. Демографічні: Ємність ринку зумовлена чисельністю населення. Розміри та склад середньої сім’ї. Статево-віковий склад населення. Співвідношення міського та сільського населення. Суб’єктивні: Психолого-традиційні: Уподобання та смаки споживачів. Поведінка продавця та відносини, що склалися між ним і споживачем. Місцеві традиції та принципи виховання. Сила і особливості релігійних звичаїв. Естетичні: Привабливість зовнішніх якостей товару. Реклама. Форми продажу. Природнокліматичні: Клімат Кількість опадів Середні та екстремальні температури Рельєф та місце знаходження Флора і фауна Іноді чинники, що впливають на попит, зводяться лише до цінових, тобто визнається тільки вплив рівня цін на зміни у попиті. В реальному економічному житті все значно складніше. На попит впливає багато чинників, аналіз яких дає можливість визначити потреби людини в певних товарах і послугах. На ринку попит існує у грошовій формі як платоспроможний попит і є формою вияву потреб, забезпечених грошима, які їх покупці можуть і мають намір заплатити за необхідні для них товари і послуги. Структуру платоспроможного попиту розглядають передусім щодо матеріально-речового змісту та суспільної форми (яка, у свою чергу, відображає вартісну будову категорії). В першому випадку платоспроможний попит складається зі споживчого і виробничого, або інвестиційного. У другому – попит відображає потреби власників засобів виробництва, робочої сили промислових і торгівельних капіталістів, банкірів, землевласників та ін.

Крім того, розрізняють платоспроможний попит щодо структури ринків та інших його аспектів. Найважливіший метод регулювання сукупного попиту – збільшення або зменшення витрат державного бюджету, оскільки збільшення таких витрат безпосередньо впливає на зростання як споживання, так і капіталовкладень окремих суб’єктів господарювання, зумовлює мультиплікаційний ефект. За підрахунками французьких економістів, кожен франк державних інвестицій мобілізує майже 8 франків з інших джерел. Закон попиту. Рух попиту об’єктивно регулюється законом попиту. Він відбиває причинно-наслідковий зв’язок між зміною ціни і зміною величини попиту. При цьому цей зв’язок має зворотний характер: підвищення ціни зумовлює зменшення попиту і навпаки – зниження ціни веде до його зростання. У законі попиту виявляється суперечність між ціною і платоспроможністю, а точніше – між зміною ціни і постійною на цей час величиною платоспроможного попиту населення. Якщо ціна зросла, то при тому самому платоспроможному попиті населення зменшуються можливості здійснення покупок. Вони скорочуються не в номінальному грошовому, а в натуральному вираженні. Інакше кажучи, замість 5 кг якогось харчового продукту ви зможете придбати уже тільки 3-4 кг, або змушені будете купувати дешевший замінювач для вас продукту. Наприклад, замість вищого сорту чаю купують нижчий, замість кави – чай. Вихід з цієї суперечності полягає у зменшенні попиту на товари, ціна на які зросла. Протилежна ситуація виникає тоді, коли ціна знизилась. Споживач має можливість придбати ті товари, продаж яких раніше стримувався через недостатню купівельну спроможність. У цьому разі попит зростає на більш дорогі товари. Форми вияву закону попиту найрізноманітніші. Якщо ціни зросли, реалізація їх може знизитися. Це станеться лише тоді, коли маса товарів залишається незмінною. При скороченні товарної маси за допомогою ціни встановлюють нову пропорцію (новий баланс) між масою товарів і платоспроможним попитом. У конкурентній боротьбі виробник має реагувати на поведінку споживачів. При затримці реалізації товарів і створенні товарних запасів можуть бути вжиті заходи щодо зниження цін і зменшення товарних запасів. Формою вияву закону попиту є також ефект заміщення. Він полягає у переміщенні попиту на дешевші товари-замінники. Однією з форм вияву закону попиту є ефект доходу. Він спостерігається тоді, коли відбувалось зниження ціни. Це призводить до того, що у споживача в результаті зниження ціни з’явилась вільна сума грошей, яка може бути спрямована на придбання додаткових життєвих засобів. Крива попиту та її зміни. Залежність між ціною і попитом характеризує крива попиту. Вона має негативний нахил, що демонструє зворотну залежність між двома змінними – ціною за одиницю товару Р і обсягом його продажу Q. Причому кожна додаткова купівля однорідного товару показує зниження його граничної корисності. Це свідчить про те, що закон попиту діє одночасно із законом спадної граничної корисності економічних благ. Якщо ціна товару зростає від точки Б до точки А, обсяг продаж скорочується.

Напрям стрілок на осях графіка зміниться на протилежний, якщо ціна знизиться в напрямі від точки А до точки Б. Будь-якій точці на кривій попиту ДД відповідає певне значення двох змінних – Р і Q. Рух по кривій попиту з однієї точки до будь-якої іншої показує, як зміна однієї змінної, тобто ціни, зумовлює зворотний рух, тобто обсягу продаж. Може бути і так, що крива попиту ДД не змінюється, не зміщується в той чи інший бік. Це означає, що попит не змінився. У цьому разі зміна ціни впливає лише на обсяг продажу товарів, але не на попит. Крива попиту ілюструє лише зміну співвідношення цін і обсягу продаж у чистому вигляді, абстрагуючись від нецінових чинників (суб’єктивних поглядів покупців, моди тощо). Проте в ринковому господарстві вирішальне значення мають цінові чинники, тому абстрагування від нецінових чинників цілком припустиме. Еластичність попиту та її типи. Поняття “еластичності” показує взаємозв’язок між зміною ціни і обсягом проданих товарів. Наприклад, якщо ціна товару зросла на 10 відсотків, то виникає запитання, як зміниться кількість продаж за певний інтервал часу; як зміниться попит на цей товар, якщо доходи населення зростуть на 12 відсотків за місяць, рік. Найбільш прийнятою одиницею виміру еластичності попиту є відсоток. Цей показник дає можливість з’ясувати, на скільки відсотків змінився обсяг продажу товарів у результаті зміни ціни на одиницю товару на 1 відсоток. Цінову еластичність попиту (коефіцієнт еластичності) Еп обчислюють за такою формулою: Розрізняють п’ять типів еластичності попиту. Попит еластичний – ціна зросла на 1-2 відсотки, а обсяг продажу збільшився на 10 -15 відсотків. Одинична еластичність – ціна зросла на 1 відсоток, а обсяг продажу зменшився на 1 відсоток. Попит майже нееластичний – ціна зменшилася на 15 відсотків, а обсяг продажу збільшився всього на 1 відсоток. Попит дуже еластичний – ціна залишається не змінною, але продаж зростає (наприклад, зворий на діабет купує інсулін незалежно від ціни на нього. У своєму бюджеті він обмежує купівлю інших товарів, аби вивільнити певні кошти для придбання інсуліну). Попит зовсім нееластичний – покупець купує товар у кількості, яка не залежить від його ціни. Це стосується товарів першої необхідності, споживання яких обмежити важко (солі, цукру). 2. Поняття товару та його суть Відносини між продавцем і покупцем на будь-якому ринку будуються навколо об’єкта ринкових відносин – товару. Товар – це сукупність матеріальних та символічних особливостей, а також послуг, які, як очікується, будуть приносити задоволення та вигоду покупцеві. Формуючи програму маркетингу, організація , вивчаючи ринок та попит споживачів, створює товар. Перша складова програми маркетингу: produc – товар. Покупці здобувають набір благ, кий має як фактичний , так і соціальний вимір. Товар можна охарактеризувати по-різному, наприклад, перелічити, його фізичні атрибути (чим він є, які функції виконує) або ж можна перелічити його ту користь, яку отримує покупець у разі його придбання. Можна спробувати охарактеризувати товар з погляду маркетингу.

Это относится к товарам первой необходимости, товарам и услугам, производство которых монополизировано и тем, которые подпадают под административное ценообразование. Органом, осуществляющим контроль за формированием цен, является Высший совет (далее Совет) по ценам при Министерстве экономики и финансов. Механизм регулирования включает установление разрешительных, уведомительных и местных цен. Суть разрешительных цен состоит в том, что любое предприятие, которое хочет повысить цены на товар или услуги, направляет в Совет ходатайство и может повысить цены только после получения разрешения от него. Такие цены распространяются на соевое масло, электроэнергию, газ, бензин, керосин, дизельное топливо, нефть для производства удобрений и другие виды топлива, фармацевтические товары, страхование в сельском хозяйстве, почтовые, телеграфные и телефонные услуги, услуги железных дорог, автомобильные пассажирские и грузовые перевозки, морские и воздушные пассажирские перевозки внутри страны. Уведомительные цены применяются на молоко, растительное масло, фуражное зерно, минеральные удобрения

1. Поняття права природокористування та його види

2. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

3. Поняття , ознаки та види господарських товариств

4. Покарання та його види

5. Поняття національного доходу та його використання

6. Умовивід та його види
7. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
8. Поняття, форма та функції Конституції України

9. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

10. Етикет та його національні особливості

11. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

12. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

13. Столипін та його аграрна реформа в Україні

14. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

15. Аудиторський ризик та його визначення

16. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

18. Поняття держави та її історичні форми

19. Поняття, предмет та зміст господарського договору

20. Поняття, функції та система трудового права України

21. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

22. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби
23. Іван Виговський та його державотворча програма
24. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

25. Нюрнберзький процес та його уроки

26. Генеральний Секретаріат та його склад

27. Романтизм та його значення в мистецтві

28. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

29. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

30. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

31. Фальсификация товаров: понятия, объекты, виды, способы. Вкусовые товары

32. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Метод векторів та його застосування

34. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

35. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

36. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

37. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

38. Концепція підручника та його структуризація
39. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві
40. Політичне управління та його соціотехніка

41. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації

42. Будова двигуна та його робота

43. Туризм та його вплив на світову економіку

44. Валютний ринок та його регулювання

45. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

46. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

47. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі

48. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

49. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

50. Ринок праці та його регулювання

51. Маржиналізм та його основні ідеї

52. Головні поняття етики та естетики

53. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

54. Суть та види відтворення
55. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
56. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

57. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

58. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

59. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

60. Аналіз асортименту товарів та стану попиту на них

61. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

62. Поняття та види відходів

63. Поняття економічної інформації, її види та властивості

64. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

65. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

66. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

67. Поняття та сутність менеджменту

68. Поняття і види правових норм

69. Поняття та форми державного устрою2

70. Форми співучасті та види співучасників у злочині
71. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту
72. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

73. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

74. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

75. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

76. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

77. Суть, виды, функции и этапы переговоров

78. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

79. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

80. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

82. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

83. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

84. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

85. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

86. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю
87. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання
88. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

89. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

90. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

91. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

92. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

93. Поняття і види правопорушень

94. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

95. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

96. Поняття та ознаки вбивства

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

97. Поняття та особливості бюджетного контролю

98. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

99. Поняття та система принципів трудового права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.