Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Агротехнічні основи захисту земель від ерозії

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ВИДИ ЕРОЗІЇ ҐРУНТІВ 1.1 Загальні відомості про ерозію ґрунтів 1.2 Водна ерозія ґрунтів 1.3 Вітрова ерозія РОЗДІЛ 2. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ЕРОЗІЄЮ 2.1 Боротьба з водною ерозією 2.1.1 Водорегулюючі лісові насадження 2.1.2 Ґрунтозахисні насадження 2.1.3 Лісоутворюючі породи у протиерозійних насадженнях 2.1.4 Залуження схилів 2.1.5 Просапні культури на еродованих ґрунтах 2.1.6 Терасування схилів 2.2 Заходи боротьби з вітровою ерозією РОЗДІЛ 3. КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ҐРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ РОЗДІЛ 4. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ 4.1 Поняття про рекультивацію 4.2 Технічний етап рекультивації 4.3 Біологічний етап рекультивації РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ ЕРОДОВАНЕОСТІ ГРУНТІВ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО РАЙОНУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Захист ґрунтів від ерозії і їх раціональне використання — глобальна, загальнолюдська проблема. Ще в далекому минулому надмірне випасання худоби призводило до порушення екологічної рівноваги, внаслідок чого посилювались ерозійні процеси. В епоху інтенсивного розвитку промисловості, транспорту, сільського господарства, зростання народонаселення виключно важливого значення набуває проблема охорони зовнішнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, у тому числі проблема охорони ґрунтів та підвищення їх родючості. У результаті впливу людини на грунт погіршуються його природні властивості: водно-фізичні, фізичні та хімічні. Це в свою чергу сприяє розвитку ерозійних процесів. З природних факторів посилюють ерозію ґрунтів довгі й стрімкі схили. Здійснення завдань охорони природи вимагає комплексного підходу, планування таких заходів впливу на оточуюче середовище, які по можливості забезпечували б природну рівновагу, що порушується діяльністю людини, сприяли б створенню найкращих умов для життя населення планети. У комплексі заходів охорони ґрунтів та відновлення їх родючості особливе місце належить боротьбі з водною лінійною і вітровою ерозією і причинами, що їх породжують. Предмет дослідження – виникнення ерозійних процесів. Об`єкт дослідження – стан еродованості ґрунтів Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Мета роботи – охарактеризувати агротехнічні основи охорони земель від ерозії. Завдання роботи: дати характеристику основних видів ерозій; описати основні заходи боротьби з водною ерозією; проаналізувати основні заходи боротьби з вітровою ерозією; обґрунтувати використання комплексного захисту ґрунтів від ерозії; охарактеризувати значення рекультивації земель; провести аналіз стану еродованості ґрунтів Новгород-Сіверського району Чернігівської області. РОЗДІЛ 1 ВИДИ ЕРОЗІЇ ҐРУНТІВ 1.1 Загальні відомості про ерозію ґрунтів Ерозія ґрунту — руйнування його водою, вітром або в процесі обробітку ґрунту. Водна ерозія призводить до змивання (площинна) і розмивання (лінійна) ґрунту; спричинюють її талі, дощові, зливові та скидні іригаційні води. Вітрова ерозія ґрунту (дефляція) виникає при сильних вітрах, які видувають орний шар, внаслідок чого знижується родючість ґрунтів. Агротехнічна ерозія спричинюється поперечним обробітком крутих схилів балок, берегів річок і гірських схилів.

Ерозія ґрунтів відбувалась в усі геологічні епохи. Надто інтенсивною була вона ще до появи рослинності на поверхні Землі. Підстилкові породи руйнувались рухливими льодовиками, а при їх таненні зріджені ґрунти легко сповзали схилами мерзлої поверхні. Коли ж ґрунти підсихали, розвивалась дефляція. У міжльодовикові епохи інтенсивно поглиблювались і розширялись річкові долини. Разом з тим у природних зонах з добре розвиненою рослинністю природна ерозія ґрунтів і дефляція були досить обмеженими . Змивання ґрунту (площинна ерозія) починається при уклоні схилів 1—2°. Поверхневий стік, що збігає схилами, концентрується в мікропониженнях, де посилюється змивна сила потоку. Інакше відбувається змивання ґрунту при випаданні зливових дощів. Ґрунтові частки спочатку руйнуються і розбризкуються з дощовими краплями, а потім їх змиває вода, що стікає схилами. Підвищення інтенсивності опадів посилює процес розбризкування. Зокрема А. А. Ханазаров (1983) відмітив, що із збільшенням шару від 86 мм (l = 0,3 мм/хв) до 105 мм (l = 0,5 мм/хв) інтенсивність розбризкування ґрунту без рослинного покриву зросла в 2,9 раза (до 40 т/га). При заростанні ґрунту рослинністю більш як на 60 % розбризкування повністю припинялось. За певних умов змивання грунту призводить до розвитку площинної форми ерозії. Могутні концентровані потоки води утворюють неглибокі (до 0,5—0,7 м) і глибокі (понад 0,7 м) вимоїни, які надалі, якщо не вживати заходів, перетворюються на яри. Іригаційна ерозія виникає на зрошуваних землях при поливі сільськогосподарських культур високими нормами по борознах або напуском на неспланованих полях, а також при нарізуванні борозен з ухилом, що перевищує 0,05°. Дефляція буває повсякденною та під час пилових бур. Повсякденну дефляцію спричинюють вітри навіть малих швидкостей (5 м/с і більше). Відбувається вона повільно, непомітно, проте грунт руйнує і виснажує. За цього виду ерозії може спостерігатись оголення насіння, загорнутого в грунт, а також пошкодження молодих сходів рослин. Найсильніше повсякденна дефляція виявляється на вітро-ударних схилах, не захищених лісосмугами . Пилові бурі — найактивніший і найшкідливіший вид дефляції, за якого грунт значно руйнується. Такі бурі, викликані сильним вітром (швидкість більш як 12—15 м/с), можуть поширитись на великі території, знищити посіви на сотнях тисяч гектарів, знести чимало ґрунту. Для вияву пилових бур необхідна більш-менш тривала робота повсякденної дефляції. Пилові бурі не можуть сформуватися над вітростійкими поверхнями, вони власне є показником ступеня зруйнованості ґрунту за час, що передував цьому стихійному лиху. Інакше кажучи, пилові бурі — не причина, а наслідок руйнування ґрунту. Проте, виникнувши, вони стають фактором великої руйнівної сили. За темпами вияву ерозію ґрунтів поділяють на нормальну і прискорену. При нормальній втрати дрібнозему не перевищують природного ґрунтоутворення. В різних природних зонах темпи ґрунтотворного процесу неоднакові і коливаються від 0,2 до 0,5 мм/рік. Прискорена ерозія ґрунтів відбувається внаслідок господарської діяльності людей, при цьому втрати ґрунту перевищують темпи ґрунтоутворення.

В Степу України щороку з 1 га земель на схилах у середньому відчужується водою і вітром 17—22 т дрібнозему. Тому необхідно застосовувати ґрунтозахисні заходи, які дають можливість мінімально знизити втрати ґрунту. Якими можуть бути ці втрати (норми ерозії) і чи повинні вони бути? Норма ерозії — це та межова інтенсивність ерозії, яка компенсується ґрунтоутворенням, а точніше, як відмічає М. М. Заславський (1983), гумусонагромадженням . М. К. Шикула, О. Г. Рожков і П. С. Трегубов встановили для різних ґрунтів такі норми: дерново-підзолисті — 1 т/га; сірі і світло-сірі лісові — 2; темно-сірі — 3; чорноземи вилугувані — 5; чорноземи глибокі — 6; чорноземи звичайні — 4; чорноземи південні і темно-каштанові ґрунти — 3 т/га. Проте А. Райн, узагальнюючи дані міжнародної спілки охорони природи і природних ресурсів, зазначає, що в природних умовах необхідно 1—2 тис. років для створення високо-родючого шару товщиною 25 мм. У такому випадку можлива норма ерозії буде не більшою 150—300 кг/га/рік. За наявності сучасних методів захисту ґрунтів від ерозії в сільськогосподарському виробництві уже тепер можна знизити втрати ґрунту до мінімуму (0,2—0,3 т/га), а в окремих випадках взагалі їх уникнути, як запланованих норм втрат гумусу, й оцінювати ґрунтозахисні заходи критерієм відновлення та підвищення родючості еродованих і дефльованих ґрунтів. 1.2 Водна ерозія ґрунтів Водна ерозія ґрунтів спричинюється стоком зливових, талих та іригаційних вод, під яким, як правило, розуміють рух води по поверхні і приповерхневому шарі ґрунту. Ерозійні процеси, викликані стоком зливових вод, проходять кілька стадій. На початку зливи інтенсивно вбирається волога ґрунтом та інтенсивно руйнуються і розбризкуються ґрунтові агрегати краплями дощу. Інтенсивність вбирання в цей час перевищує інтенсивність зливи. Стоку не виникає. Удари дощових крапель ущільнюють грунт і закупорюють ґрунтові пори дрібнодисперсними часточками, які розбризкуються. Інтенсивність вбирання внаслідок цього значно знижується й інтенсивність дощу перевищує її. На поверхні ґрунту в мікропониженнях нагромаджується вода, яка не увібралась. Згодом мікро-пониження переповнюються, утворюється суцільний мікростік, що інтенсивно виносить зруйнований дощовими краплями грунт. Надалі стік концентрується по мікроулоговинах в струмочки, які вимивають звивисте русло вздовж найбільших ухилів . Поступово дрібні струмочки перетворюються на більші струмки, що виносять багато ґрунту, формуючи при цьому русла. Ці русла зарівнюють при обробітку ґрунту сільськогосподарськими знаряддями, проте після повторної зливи на цих же місцях знову виникають русла, що зрештою призводить до утворення улоговин і змитих ґрунтів. Спостереження за рідким стоком і змивом ґрунту в зимово-весняний період проводили по всій довжині (400—500 м) водозборів кожного варіанта з використанням самозаписувачів рівня води, на елементарних стокових майданчиках (50X20 м), розташованих між лінійними рубежами (валами-канавами), об'ємним методом, а також на мікромайданчиках (1 м2), ізольованих поліетиленовою плівкою від ґрунту, для визначення інтенсивності сніготанення та випаровування.

Возглавлял центральную администрацию правитель — ванака, государственные права которого опирались на втрое большие, чем у других, земельные владения. При нем появляется специальный военный вождь. (такое разделение власти также еще напоминает восточные структуры.) В отношениях с подвластными племенами и кланами складывается общая налоговая система из 16 округов на основе учета земель. Со временем близкая к восточной предгосдударственная организация начинает вытесняться собственной, ахейской, более связанной с клановоплеменными традициями. Во главе каждого клана-племени становится вождь — басилей, одновременно являвшийся жрецом. Объединением кланов (что стимулировалось обычно внешними причинами) руководит совет вождей, делящий власть с народным собранием. Вожди уже нередко наследуют в клане свои полномочия. Исторической кульминацией тенденции к государственно-политическому объединению ахейских племен стала знаменитая Троянская война в XIII в. до н. э., известная по памятникам греческого эпоса — поэмам Гомера. Эта же война стала, по-видимому, одним из факторов последующего упадка ахейских обществ, их разобщения, и в конце концов падения ахейской цивилизации под натиском новых завоевателей

1. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

2. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

3. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

4. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

5. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

6. Імунологічні особливості діагностики і лікування травматичних ерозії рогівки
7. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення
8. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

9. Способи і заходи захисту від шуму в поліграфії

10. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

11. Агротехніка вирощування картоплі

12. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

13. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

14. Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна

15. Автобіографія. Географічні назви в ділових паперах

16. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы

17. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

18. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

19. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

20. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

21. Клініко-рентгенологічні паралелі в диференційній діагностиці сенсоневральної приглухуватості отосклеротичного генезу

22. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу
23. Патологічні зміни в центральній нервовій системі при захворюванні на СНІД
24. Хламідії. Будова та морфологічні особливості

25. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

26. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

27. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

28. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

29. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

30. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

31. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

32. Психологічні стани дітей дошкільного віку

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

33. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

34. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

35. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

36. Антропогенні дії на біологічні співтовариства

37. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

38. Охорона вод басейну р. Інгулець від впливу ГЗК
39. Охорона водних ресурсів від забруднення і виснаження
40. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

41. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

42. Катастрофы в истории Земли

43. Планета Земля

44. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

45. Луна - естественный спутник Земли

46. Искусственный спутник, запущенный с земли

47. Развитие жизни на Земле

48. Третичный период развития жизни на земле

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

49. Теории зарождения жизни на Земле

50. Возникновение жизни на Земле

51. Горячие точки на Земле

52. Сан Марино –древняя земля свободы

53. Освоение человеком труднодоступных территорий Земли. Горы

54. Водные ресурсы Земли
55. Развитие жизни на Земле в протейскую эру
56. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

57. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

58. Плата за землю

59. Право собственности на землю

60. Заселение Владимиро-Суздальской земли славянами. Образование великорусской народности

61. Категории земель. Земли поселений

62. Земля как объект использования и охраны в Республике Молдова

63. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

64. Святые земли Тотемской (Вологодская область)

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

65. Е.Д. Поливанов (1891-1938)

66. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

67. Проза Д.И. Фонвизина в истории русского литературного языка

68. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

69. Анализ стихотворения Ахматовой "Родная земля"

70. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена
71. Учись любить у Жанны д`Арк!
72. Слово, небо, земля

73. Жанна д`Арк

74. Меншиков А.Д.

75. Политический портрет Д. Мазарини

76. Д.И.Менделеев: не наукой единой

77. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)

78. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

79. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

80. Развитие жизни на Земле

Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Биосфера Земли

82. Воздействие нефти на гидросферу земли

83. Правовая охрана окружающей природной среды в энергетике и военной деятельности. Правовые меры охраны озонового слоя атмосферы Земли. Правовой режим зон повышенного экологического риска

84. Современные проблемы климата земли

85. К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

86. Педагогическая система К. Д. Ушинского
87. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)
88. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

89. Учебные книги К. Д. Ушинского

90. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

91. Рынок земли

92. Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли

93. Д. Беркли и Д. Юма

94. Слово, небо, земля

95. Экология и будущее жизни на Земле

96. Разрушение озонового слоя Земли хлорфторуглеводородами

Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

98. Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)

99. Кейнсианская революция /Д. Кейнс "Общая теория занятости, процента и денег"/


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.