Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра спортивної медицини та фізичної реабілітації Кваліфікаційна робота Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації ГУЗЕНКО НЕЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА Харків - 2010 ЗМІСТ Вступ Глава 1. Загальна характеристика хронічних запалювальних захворювань нирок 1.1Анатомо-фізіологічні особливості сечовивідної системи 1.2Етіологія та патогенез хронічного гломерулонефриту та пієлонефриту 1.3Класифікація і клінічна характеристика хронічного гломерулонефриту та пієлонефриту Глава 2. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях сечовивідної системи (пієлонефрит, гломерулонефрит) на поліклінічному етапі фізичної реабілітації 2.1Загальна характеристика засобів фізичної реабілітації при хронічному пієлонефриті, гломерулонефриті 2.2Лікувальна фізична культура у фізичній реабілітації хворих з хронічними захворюваннями нирок (пієлонефрит, гломерулонефрит) 2.2.1Механізм лікувальної дії фізичних вправ при хронічних запалювальних захворюваннях нирок (пієлонефрит, гломерулонефрит) 2.2.2Завдання, засоби, форми, методи, методика лікувальної фізичної культури при хронічних запалювальних захворюваннях нирок (пієлонефрит, гломерулонефрит) 2.3Лікувальний масаж при хронічному пієлонефриті та гломерулонефриті 2.4Фізіотерапія в комплексній фізичній реабілітації хворих на хронічний пієлонефрит та гломерулонефрит Глава 3. Методи оцінки ефективності фізичної реабілітації хворих на хронічний пієлонефрит та гломерулонефрит на поліклінічному етапі реабілітації Висновки Практичні рекомендації Список використаної літератури ВСТУП Актуальність проблеми. Хронічний пієлонефрит – неспецифічне інфекційно-запальне захворювання нирок, при якому до процесу залучаються ниркова балія, чашечки і паренхіма нирки з поразкою в першу чергу і в основному її проміжній тканині. У кінцевій стадії захворювання до процесу залучаються кровоносні судини і клубочки . В даний час добре відомо, що захворюваність пієлонефритом має три вікових піки, зчеплених зі статтю. Перший пік припадає на раннє дитинство (до 3 років). Відзначається значне переважання дівчаток над хлопчиками; другий пік захворюваності пієлонефритом припадає на найбільш активний репродуктивний вік (18-30 років), зберігається також перевага жінок. Більша частина захворювань пієлонефритом жінок цієї вікової категорії пов'язана з вагітністю та пологами. Третій пік припадає на літній і старечий вік і характеризується прогресуючим збільшенням захворюваності чоловіків. Хронічний гломерулонефрит – хронічне дифузне захворювання нирок, для якого характерна наявність імунологічних та клініко-морфологічних змін, передусім у клубочках нирок. У виникненні гломерулонефриту вирішальним є вплив інфекційних чинників, передусім бета-гемолітичного стрептокока групи А (його виявляють у 60% хворих), а також стафілококової інфекції. Деякі штами вірусів також вивчаються як можливі етіологічні чинники. До причин гломерулонефриту можна зарахувати надмірну інсоляцію, дію деяких хімічних та медикаментозних засобів, травми тощо.

Виникненню захворювання сприяють різке охолодження тіла, надмірна вологість повітря. Хронічний гломерулонефрит може бути наслідком невилікованого гострого гломерулонефриту. Наприклад, якщо протягом року при гострому гломерулонефриті зберігається сечовий синдром або набряки, артеріальна гіпертензія, то можна припустити перехід захворювання у хронічну форму. Хронічний гломерулонефрит виникає як ускладнення при системних васкулітах, колагенозах, при деяких інфекційних захворюваннях. Відомий також первинний хронічний гломерулонефрит без початкового гострого періоду . Останніми роками значно зріс інтерес до використання засобів лікувальної фізичної культури в реабілітації хворих із захворюваннями органів сечовивідної системи. Це метод активної, функціональної патогенетичної терапії, що забезпечує повноцінне відновлення здоров я і попереджає ускладнення. При заняттях фізичними вправами, безумовно – і умовно-рефлекторним шляхом активізуються фізіологічні процеси, поліпшується кореляція фізіологічних механізмів, відбувається пристосування організму до зростаючих навантажень та забезпечується функціональна адаптація хворого. Все вище сказане визначило актуальність проблеми, що вивчається, і дозволило сформулювати мету і завдання роботи. Мета роботи – розробити комплексну програму фізичної реабілітації для хворих на хронічний пієлонефрит та гломерулонефрит на поліклінічному етапі реабілітації. Для цього розв’язувалися наступні завдання: Вивчити й проаналізувати спеціальну літературу з проблеми застосування засобів фізичної реабілітації при пієлонефриті та гломерулонефриті. Розкрити етіологію, патогенез і клінічні прояви пієлонефриту та гломерулонефриту. Обґрунтувати лікувальну дію ЛФК, лікувального масажу та фізіотерапії на організм хворих на пієлонефрит та гломерулонефрит. Скласти комплексну програму фізичної реабілітації для хворих на хронічний пієлонефрит та гломерулонефрит на поліклінічному етапі реабілітації у фазі ремісії. Охарактеризувати методи оцінки ефективності фізичної реабілітації при хронічному пієлонефриті та гломерулонефриті на поліклінічному етапі реабілітації. Новизна роботи: складена програма фізичної реабілітації з використання комплексного підходу для хворих на хронічний пієлонефрит та гломерулонефрит на поліклінічному етапі реабілітації у фазі ремісії яка включає ЛФК, лікувальний масаж та фізіотерапію. Практична і теоретична значущість роботи полягає в тому, що одержані нами дані можна використовувати в роботі фахівців з фізичної реабілітації в лікарнях, поліклініках, санаторіях, а також в учбовому процесі Вузів фізичної культури при вивченні дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів». Об’єм і структура роботи. Робота написана на 88 сторінках комп’ютерної верстки і складається зі вступу, трьох глав, висновків, практичних рекомендацій і списку використаної літератури (55 джерел). Роботу ілюструють рисунки (2), таблиці (1) і комплекси лікувальної гімнастики (3). ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЮВАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК1.1 Анатомо-фізіологічні особливості сечовивідної системиСистема сечовиділення включає в себе двi нирки, сечоводи, сечовий мiхур.

Основна їх функцiя – видiлення iз органiзму шлакiв. Сечовивідна система забезпечує виведення з організму азотистих шлаків, рідини, регулювання артеріального тиску, об'єму циркулюючої крові, підтримання кислотно-лужної рівноваги і електролітного балансу в організмі (див. рис. 1.1). Рис. 1.1. Сечовивідна система: 1 – надниркова; 2 – нирка; 3 – сечовід; 4 – сечовий міхур; 5 – сечівник Нирки найкраще зі всiх органiв постачаються кров’ю. Через нирки за 5 хв. проходить вся кров, яка є в нашому органiзмi. Кiлькiсть сечi, яку вони видiляють за добу коливається в межах вiд 1 л до 2 л. Зменшення цiєї кiлькостi до 500 мл i збiльшення до 2 л i бiльше є ознаками захворювання. Вiдносна щiльнiсть сечi складає 1,001 - 1,040. Нирки мають бобовидну форму, розміщені позаочеревинно, по обидва боки хребетного стовпа, на рівні між XI-XII грудними і II-III поперековими хребцями, права – на один хребець нижче від лівої. Кожна нирка має вагу від 120 до 200 г і довжину від 10 до 12 см, оточена жировою клітковиною і вкрита щільною оболонкою-капсулою u ica fibrosa. Нирки фіксуються в своєму ложі судинами, шаром позаочерсвинного жиру, нирковою фасцією, а також внутрішньочеревним тиском. При вдиху нирки в нормі зміщуються на 4-5 см вниз і легко доступні для пальпації. Над правою ниркою розташована печінка, над лівою – селезінка. Верхні кінці нирок наближені до хребта, а нижні вилучені від нього. У нирці розрізняють верхній і нижній полюси і два краї - зовнішній і внутрішній. У центрі останнього мається поглиблення - ворота, через які в нирку входять ниркова артерія і нерви, а виходять - вена, лімфатичні судини і сечовід. У сукупності всі ці елементи утворюють ниркову ніжку. Нирки оточені власною фіброзною оболонкою, жировою капсулою і сполучно-тканою фасцією, що утримують них на місці. Нирка складається з коркового і мозкового шарів. У корковому шарі містяться клубочки (гломерули) – капілярні петлі ниркової артерії. Кожний клубочок, охоплений спеціальною капсулою Шумлянського–Боумена, утворює мальпігійове тільце. До кожного клубочка підходить привідна артеріола (vas аffere s); її петлі і утворюють клубочок; відводить кров з клубочка відвідна артеріола (vas еffere s). Від капсули відходить шийка канальця. Більшість канальців розміщена в мозковому шарі . Основне призначення сечової системи - виведення з організму шлаків (кінцевих продуктів обміну речовин) і інших шкідливо або просто непотрібних з'єднань, за умови збереження необхідної кількості води і мінеральних солей. Ці функції здійснюються шляхом утворення нирками сечі визначеної кількості і складу. Із сечею нирки виводять сечовину, сечову кислоту, солі, воду й ін. Виділення цих речовин відбувається також і через шкіру, легені, кишечник, слинні залози, однак вони не в змозі замінити нирки. Процес утворення сечі, що включає фільтрацію рідини з крові, зворотне усмоктування і секрецію, відбувається в нефронах, з яких побудована тканина нирок. Кожен нефрон складається з мальпігійового тільця і системи ниркових канальців. У нирках є близько 2 млн. клубочків, а площа фільтруючої поверхні епітелію канальців становить 50 м2.

Листки складн, з 9-12 елптичними листочками  прилистками. Квтки зеленувато-жовт, збран в коротк густ китиц. Цвте в червн серпн. Плоди боби лнйн, згнут дугою. Росте в лсах, на узлссях, серед чагарникв у рвнинному  передгрному поясах. В народнй медицин використовуться трава, корнь  насння. В листках  стеблах мстяться алкалоди, а також аскорбнова кислота. Вдвар з трави вживаться як вдхаркувальне, сечогнне  проносне при захворюваннях нирок та сечових шляхв, при каменях у нирках, золотус  нашкрних висипах, сифлс, ревматизм й суглобних болях, понос, катарах верхнх дихальних шляхв. Крм того, астрагали використовуються в акушерств для прискорення родв. Барбарис звичайний (Berberis vulgaris L.) Родина барбарисов (Berberidaceae) Про лкувальн властивост барбарису знали ще вавлоняни та ндуси. На глиняних плитках Ашшурбанпалово бблотеки 650 р. до н. е.  написи про ягоди барбарису, що здатн очищати кров. Широко використовували плоди барбарису у XVIII ст. Барбарис кущ 1,53 м заввишки, дуже розгалужений, з глками, вкритими трироздльними колючками до 2Pсм завдовжки

1. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

2. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

3. Вплив фізичних вправ на фізичний розвиток дошкільників

4. Фізіологія фізичних вправ

5. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

6. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу
7. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку
8. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

9. Особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами

10. Разработка программы- тренажера "Управление электросетями"

11. Особенности уролитиаза собак и кошек в условиях мегаполиса (распространение, этиология, патогенез. Диагностика и терапия)

12. Пневмонии. Антибактериальная терапия. Новые подходы к лечению

13. История болезни по терапии - пневмония

14. Терапия

15. Клиника, диагностика и тактика терапии неотложных состояний при бронхиальной астме у детей и взрослых. Небулайзерная терапия. Базисная терапия БА

16. ДЭНС-ТЕРАПИЯ как новый и современный метод лечения в медицине

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Возможности радиолокационного тренажера NMS-90 и его использование для решения задач расхождения судов в условиях ограниченной видимости

18. Проект участка цеха с детальной разработкой единичного технологического процесса изготовления детали "Картер"

19. Особенности телесно-ориентированной терапии

20. Тренажеры водо-водяных реакторов

21. СМ ЭВМ. Детальный обзор

22. Лекарственные средства для терапии кишечных инфекций
23. Выбор терапии при соматизированных депрессиях
24. Лямблиоз у детей: проблема диагностики и выбора терапии

25. Современные средства патогенетической и симптоматической терапии гриппа и ОРЗ

26. Постменопаузальный остеопороз - новые подходы к оценке эффективности антирезорбтивной терапии Миакальциком

27. Допинги и генная терапия

28. Ступенчатая терапия: новый подход к применению антибактериальных препаратов

29. Методы восточной телесно-ориентированной терапии

30. Комплексное лечение квантовой и электромагнитной терапией

31. Лучевая терапия рака предстательной железы

32. Иммуностимулирующея терапия

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

33. Антибактериальная терапия хламидиозов

34. Интенсивная терапия тромбоэмболии легочной артерии

35. История болезни (терапия) язвенная болезнь

36. История болезни - терапия (ИБС)

37. История болезни - терапия (ИБС)

38. История болезни - терапия (ИБС)
39. История болезни - терапия (акромегалия)
40. История болезни - терапия (гипертоническая болезнь II степени)

41. История болезни - терапия (крупноузловой цирроз печени)

42. История болезни - терапия (неревматический миокардит)

43. История болезни - терапия (острая очаговая пневмония)

44. История болезни - терапия (правосторонняя нижнедолевая пневмония)

45. История болезни - терапия (хронический колит)

46. История болезни - терапия (хронический обструктивный бронхит)

47. История болезни по терапии

48. Лекарственная терапия заболеваний пародонта

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

49. Литература - Терапия (Вопросы из экзаменационных билетов по внутренним

50. Литература - Терапия (ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ)

51. Литература - Терапия (ДЕФОРМИРУЮЩИЕ АРТРОЗЫ, ПОДАГРА)

52. Литература - Терапия (Дифференциальная диагностика желтухи)

53. Литература - Терапия (Дифференциальный диагноз при шумах сердца)

54. Литература - Терапия (ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ)
55. Литература - Терапия (ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ)
56. Литература - Терапия (Лечение в амбулаторно-поликлинических условиях больных с

57. Литература - Терапия (Методическое пособие по ЭКГ)

58. Литература - Терапия (Неспецифический язвенный колит, Болезнь Крона)

59. Литература - Терапия (ОСТРЫЕ ЛЕЙКОЗЫ)

60. Литература - Терапия (ПАРЦИАЛЬНАЯ АПЛАЗИЯ, МИЕЛОМНАЯ БОЛЕЗНЬ)

61. Литература - Терапия (ПЛЕВРИТЫ)

62. Литература - Терапия (ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА)

63. Литература - Терапия (Ревматоидный артрит)

64. Литература - Терапия (СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА, УЗЕЛКОВЫЙ ПЕРИАРТЕРИИТ)

Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

65. Литература - Терапия (ТАХИАРИТМИИ)

66. Литература - Терапия (ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНТЕРИТ И КОЛИТ)

67. Литература - Терапия (ШОК)

68. Литература - Терапия (анемия)

69. Литература - Терапия (заболевания ЖКТ)

70. Литература - Терапия (легочные кровотечения и кровотечения из
71. Литература - Терапия (лечение в амбулаторных условиях больных с заболеваниями
72. Литература - Терапия (методичка по кардиографу)

73. Литература - Терапия (острые экзогенные отравления)

74. Литература - Терапия (симптоматические гипертензии)

75. Литература - терапия (В12 - ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ)

76. Литература - терапия (ЛЕКЦИИ ПО КАРДИОЛОГИИ)

77. Особенности лекарственной терапии у детей

78. Терапия (КУПИРОВАНИЕ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ)

79. Терапия (ПОДАГРА)

80. Терапия (СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ ГИПЕРТОНИИ)

Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие

81. Терапия (анемии, тромбоцитопеническая пурпура, гемофилия)

82. Терапия (аспирин и аспириновая астма)

83. Терапия (выпотные перикардиты)

84. Терапия (гранулематоз)

85. Терапия (инфаркт миокарда)

86. Литература - Терапия (БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА)
87. Терапия (пороки сердца)
88. Терапия (хронический обструктивный бронхит)

89. Терапия (этиология, патогенез, патоморфология, ОРВИ)

90. Терапия депрессивных расстройств в общемедицинской практике

91. История болезни - терапия (ИБС)

92. Антибактериальная терапия хламидиозов

93. История болезни - терапия (хронический обструктивный бронхит)

94. История болезни по терапии

95. Лекции - Терапия (Гемобласты и лейкозы)

96. Лекции - Терапия (Дифференциальный диагноз при шумах сердца)

Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы

97. Лекции - Терапия (острые лейкозы)

98. Лекции - Терапия (хронические неспецифические заболевания легких)

99. Лекции - Терапия (анемия)

100. Лекции - Терапия (лечение заболеваний кишечника)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.