Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Лідерство, вплив та влада

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти та наукиУкраїни Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра менеджменту Науково-дослідна робота на тему: “Лідерство, вплив та влада” Студентки ІІ курсу ФЕМП 9 групи денної форми навчання Цвілодуб Анастасії Олегівни Науковий консультант, Мошек Г.Є., доц. Київ 2003 ПланВступ 3Сутрість, поняття карегорій «лідерство», «вплив» та «влада» 4Основні підходи до проблеми ефективності лідерства 7 Огляд теорій поведінкового характеру 8 а) теорія Д. Мак Грегори 8 б) теорія Р. Лайкерта 9 в) двомірне трактування Р. Стогдилла 10 г) управлінська ґратка Блэйка і Моутона 10 Ситуаційні підходи до ефективного лідерства 12 а) теорія Фідлера 12 б) теорія Митчела і Хауса 13 в) теорія життєвого циклу 14 г) модель Врума - Йеттона 15 Адаптивне керівництво 16Висновок 17Список використаної літератури: 18 Вступ В другій половині минулого століття після перемоги промислової революції на Заході ринкові відносини оволоділи всіма сферами життя суспільства. Як гриби після дощу росли великі фірми, що вимагали великого числа керівників вищого і середнього рівнів, здатних приймати грамотні раціональні рішення, працювати з великими масами людей. о У результаті з'являється людей, яка спеціально займається управлінською діяльністю. Цим керівникам вже не потрібно тримати своїх підлеглих у покорі владною рукою. Головним завданням стає кропітка організація, і щоденне керування виробництвом з метою забезпечення найбільшого прибутку власникам фірми. Ці люди стали називатися менеджерами. Будь-який менеджер, який прагне працювати якомого ефективніше, повиннен прагнути стати лідером. Навіщо? Чому? Що значить - бути лідером? Відповіді на ці питання дають ряд наук: соціальна психологія, філософія, педагогіка, економіка. У США раніш усіх зрозуміли зв'язок між лідерством і результатами економічної діяльності, і за 50 років розробили значну кількість теорій і підходів до даної проблеми, видавши значну кількість як загальнотеоретичних праць (наприклад: робота У. Д. Дункана), так і вузькоспеціальних робіт (Д.Френсис, Б.Карлоф, Блейк). Для США ідея лідерства є національною й отут би хотілося процитувати американського економіста Ральфа Стогдилла: "Джаз - не єдиний споконвіку американський внесок у світову культуру. Лідерство, як зміст теорії і наукових досліджень є результат винятково американської творчості". Сутність, поняття карегорій «лідерство», «вплив» та «влада» У класичному менеджменті лідерство – це здатність завдяки особистим якостям здійснювати вплив на поведінку окремих осіб та груп працівників з метою зосередження їх зусиль на досягнення цілей організації. Поняття лідерство є невід’ємним від таких понять, як влада та вплив. Отже, влада – це можливість впливати на поведінку інших людей, і, нарешті, вплив – це будь-яка поведінка одного працівника, яка вносить зміни в поведінку, відносини, відчуття іншого працівника. Отримуючі формальні повноваження, керівноик набуває необхідної влади. Менеджер повинен розуміти, що кількіть влади визначається не лише рівнем його формальних повноважень, а і ступенем залежності підлеглих від нього.

Американський менеджмент (дослідження Френча і Рейна) виділяє такі форми влади, які може застосовувати будь-який керівник: > Влада примусу – це вплив через страх. Наприклад, старах втратити роботу, любов, повагу. > Влада винагороди використовує бажання підлеглих отримати певну винагороду в обмін на виконану роботу. Винагорода повинна бути досить цінною. > Законна влада базується на традиціях, які здатні задовольнити потребу виконавця в захищеності і приналежності. Традиції, на відміну від страху, спрямовані на задоволення потреб (а це вже винагорода). Виконавець при цьому реагує не на людину (керівника), а на відповідну посаду. Це забезпечує стабільність організації. > Влада прикладу (еталонна) формується а засадах харизми, тобто не на логіці, не на традиціях, а на силі особистих якостей або здібностей лідерів. При цьому велике значення мають характеристики лідерів: енергійність, впливова зовнішність, незалежний характер, добрі ораторські здібності, освіченість, інтелігентність, достойні манери поведінки, впевненість та інші. > Влада експерта у своїй основі має вплив через «розумну» віру. Виконавець свідомо і логічно приймає на віру цінність знань експерта (керівника) Високий рівень освіти ліквідовує відмінності між керівником і підлеглими. Тому важко формувати владу тільки на примусі, винагородах, традиції, харизмі чи компетенції. Отже, потрібно переконувати працівників і залучати до управління з метою здійснення впливу. Вплив через переконання. Переконання будуть мати вплив у разі ефективної передачі точки зору керівника. Керівник визнає залежність від виконавця, його компетентність. Виконавець, в свою чергу, впевнений, що керівник задовольнить його власну потребу. Вплив через залучення працівників до управління здійснюється шляхом скерування їх зусиль на виконання потрібної цілі. І все-таки, незважаючи на достатню кількість теорій лідерства, влади, усе ще немає єдиної думки з приводу того, як повинна поводитися людина, що є лідером? Які стилі поводження лідера найбільш ефективні в керуванні? Яку роль відіграютьграють особисті якості і ситуація? Чи може успішний менеджер не бути лідером? Можна обґрунтувати лідерство, як найважливіший фактор ефективного менеджменту? Основні підходи до проблеми ефективності лідерства У період між 1930 і 1950 р. вперше почали вивчати лідерство у великих масштабах і на системній основі з метою виявлення властивостей або особистісних характеристик ефективних керівників. Відповідно до підходу з позиції особистих якостей, кращі з керівників мають набір загальних для всіх особистих якостей. Якщо ці якості можна було б виявити, то люди могли б навчитися їх виховувати в собі і тим самим ставати ефективними керівниками. Деякі з цих вивчених рис - рівень інтелекту, зовнішність, чесність, здоровий глузд, ініціативність, висока ступінь впевненості в собі. . У 1948 році Р. Стогдилл довів, що в різних ситуаціях вимагаються різні здібності та якості. Розчарування в підході до лідерства з позицій особистих якостей зосередило увагу дослідників на поведінці керівників. Відповідно до підходу з позиції поведінки, ефективність залежить не від особистих якостей, а вд манери поведінки керівника з підлеглими Однак , узагальнюючи дослідження, теоретики лідерства змушені були визнати, что не існує "оптимального" стилю керівництва, тому що дуже верогідно, что на ефективність буде впливати характер конкретної ситуації, зміна якої веде до зміни стилю.

Подальші дослідження показали, що в ефективності керівника вирішальну роль можуть зіграти додаткові фактори, такі как: потреби й особисті якостей підлеглих, характер завдання, вимоги і впливи середовища, а також інформація. Тому сучасна теорія лідерства звернулася до ситуаційного підходу, у якому вчені намагаються визначити, які стилі поведінки й особисті якості найбільше відповідають визначеним ситуаціям. - Огляд теорій поведінкового характеру Стиль керівництва - це звична манера поведінки керівника стосовно підлеглих, Він залежить від обсягу делегованих повноважень, використовуваних форм влади, турботи про людські стосунки і виконання завдань організації тощо. а) теорія Д. Мак Грегори У 1960 році Д. Мак Грегори опублікував свою роботу "Людська сторона підприємництва", у якій чітко обрисував два основних чи типи стилю лідерства: Автократичний стиль (теорія «Х») Демократичний стиль (теорія "Y") 1. Люди не люблять працювати і по 1. Праця - процес природній, і якщо можливості уникають роботи. умови сприятливі, люди беруть на себе відповідальність і навіть прагнуть до неї. 2. Люди, що не мають честолюбства, 2. Якщо люди залучені до намагаються позбутися організаційних цілей, то вони відповідальності використовують самоврядування і самоконтроль 3. Люди прагнуть бути захищеними 3. Залучення є функцією винагороди 4. Щоб змусити людей працювати, 4. Інтелектуальний потенціал необхідно використовувати контроль середньої людини використовується та примус лише частково. На основі цих припущень, автократ Отже, демократичний керівник віддає централізує повноваження, перевагу таким механізмам впливу, що структурує роботу підлеглих, апелюють до потреб високого рівня: івдмовляє їм в свободі прийняття потреба в приналежності, високій рішень, здійснює психологічний меті, автономії і самовираженні. Він тиск, погрози. уникає нав'язувати свою волю підлеглим, а ті користаються широкою волею у виконанні завдань. б) теорія Р. Лайкерта Подальші роботи з класифікації стилів шляхом порівняння автократичного і демократичного континуумів были продовжені в Мичиганском університеті, де, порівнюючи групи з різною продуктивністю і керівником, Рэнсис Лайкерт запропонував чотири системи стилю лідерства: 1. Эксплуататорско-авторитарная - повна характеристика автократа. 2. Доброзичливо-авторитарна - обмежена участь працюючих у прийнятті рішень. 3. Консультативно-демократична - тактичні рішення приймаються підлеглими, а стратегічні - керівником. 4. Демократична, заснована на участі - повна довіра між керівниками і підлеглими, прийняття рішень децентралізоване, тобто так зване групове керівництво. Таким чином, Лайкерт жорстко розділяє типи лідерства, вважаючи, что одночасно неможливо орієнтуватися і на роботу, і на людину. в) двомірне трактування Р. Стогдилла Роботи економічних груп в університеті штату Огайо поставили під сумнів концепцію поділу керівників на тих, хто зосереджені чи лише на роботі, чи лише на людині. Стогдиллом була розроблена система, відповідно до якої поведінка керівника класифікується по двом взаємодоповнюючим відношенням: структурі й увазі до підлеглих.

Кожний член КПУ мусить якомога швидше вивчити укранську мову  не допускати, щоб  хтось ставив на друге мсце псля московсько»[471]. А вже коли московськ бльшовики змцнили свою владу в «республках», заговорили по-ншому: «обовязкове вивчення московсько мови в усх республках СРСР благотворно вплива на життя цих республк, бо вдкрива всм доступ до культурних здобуткв всх народв СРСР, а насамперед, великого московського, а отже, до свтово культури. Тому-то московська мова фактично вже стала спльною мовою всх народв СРСР»[472]. Можна навести безлч висловлювань кервних москвинв та хнх пдспвувачв у «республках», що обAрунтовують необхднсть придушення немосковських мов  культур. Коротко хн докази так: «Знання московсько мови вдкрива двер в широкий свт. У всх сусднх з СРСР державах московська мова  вже обовязковим предметом у школах. Навть у ворожих до нас США вивчають  у 200 вузах,  капталстичний уряд да стипенд тим, хто вивча московську мову. Вс народи СРСР позичають у московсько мови слова, яких м браку

1. Керівництво та лідерство

2. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

3. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

4. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

5. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

6. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень
7. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя
8. Судова влада та органи, що її здійснюють

9. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

10. Правобережні та західноукраїнські землі під іноземною владою

11. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

12. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

13. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

14. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

15. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

16. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

18. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

19. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії

20. Вплив алкоголю на окремі органи та системи організму

21. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

22. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті
23. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
24. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

25. Сутність лідерства та управління

26. Конфлікт парламентської та президентської влади

27. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")

28. Політична влада у світі та в Україні

29. Політичні еліти та лідерство

30. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

31. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

32. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

34. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

35. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

36. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

37. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

38. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини
39. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
40. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

41. Атомна енергетика та її вплив на довкілля

42. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

43. Полная история танков мира

44. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

45. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

46. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

47. Конституцiя США та реальнi права громадян

48. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги

49. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

50. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

51. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

52. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

53. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

54. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
55. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога
56. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

57. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

58. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

59. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

60. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

61. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

62. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

63. Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

64. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья

65. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

66. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

67. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

68. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

69. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

70. Постмодернізм та українська історична наука
71. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
72. Перша та Друга Малоросійські Колегії

73. Декабристський рух та його поширення на Україні

74. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

75. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

76. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

77. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

78. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

79. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

80. Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

81. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

82. Звичаї та обряди на Україні

83. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

84. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

85. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

86. Похідна та її застосування
87. Печінка. Її будова, функції та хвороби
88. Перечень практических навыков, которыми должны владеть студенты после окончания курса факультетской хирургии

89. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

90. Аналіз та удосконалення оперативного управління

91. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

92. Процес управління та його основні стадії

93. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

94. Сутність та зміст сучасного менеджменту

95. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

96. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

98. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

99. Вплив самоточних захворювань на психіку людини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.