Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України КУРСОВА РОБОТА з теорії і методики трудового навчання на тему: РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СИСТЕМИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ З ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ МЕТАЛУ НА ВЕРСТАТАХ НА ЗАНЯТТЯХ З ТРУДОВОГО НАЧАННЯ У 9 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ “МЕТАЛООБРОБКА“) Зміст. Вступ.3 Розділ І. Теоретичні основи формування в учнів спеціальних вмінь на заняттях з трудового навчання у 10-11 класах при проведені проби з деревообробки. 6 І.1.Аналіз літературних джерел та педагогічного досвіду з проблеми формування в учнів спеціальних вмінь на заняттях з трудового навчання у 10-11 класах при проведені професійної проби з деревообробки 6 1.2. Суть професійної проби.8 1.3 Методичний аналіз програми з деревообробки для учнів 10-11 класів.11 1.4. Розробка змісту професійної проби з обробки деревини.14 Розділ ІІ. Методичні основи формування в учнів cспеціальних вмінь на заняттях з трудового навчання у 10-11 класах при проведені проби з деревообробки.18 2.1. Методика формування спеціальних вмінь на заняттях з трудового навчання у 10-11 класах при проведені професійної проби з деревообробки.18 2.2. Планування занять з трудового навчання21 2.3 Експериментальна перевірка розробленої методики формування спеціальних вмінь на заняттях з трудового навчання у 10-11 класах при проведені професійної проби з деревообробки23 Висновки.25 Література26 Додатки.28 Вступ У 9 класі трудове навчання можна проводити за різними профілями. На даний час у загальноосвітніх школах України існує близько 150 профілів трудового навчання. Профіль трудового навчання вибирається не тільки в залежності від наявної навчально-матеріальної бази, але й від наявності у даній місцевості виробництв, що спеціалізуються по тому ж профілю. Тільки в цьому випадку з’являється можливість залучати учнів такому підході до продуктивної праці. Для найбільш поширених та запроваджуваних профілів у школі (автосправа, обробка тканин, металообробка, деревообробка, електротехніка) Міністерством освіти затверджені навчальні програми. Ці програми дуже схожі за принципом побудови та мають одну і ту ж структуру. Якщо ж для даного профілю не існує програм, які складені Міністерством освіти України, то школам надається право разом з базовими підприємствами розробляти свої програми. Ці програми повинні обов’язково враховувати наявність потрібної матеріально-технічної бази та бути спрямовані на розвиток політехнічної освіти школярів. Центральне місце в підготовці вчителів трудового навчання займає обробка металів, оскільки на заняттях з трудового і професійного навчання загальноосвітньої школи значна частина часу відводиться на формування в учнів знань, вмінь та навичок з механічної обробки металу. Відповідно і вчитель трудового навчання повинен досконало володіти цими знаннями та вміннями. На уроках трудового навчання по даному профілю необхідно формувати знання сутності процесу різання металів, загальних відомостей про металорізальні верстати, технологічний процес механічної обробки металу, правил безпечної роботи на верстатах токарної, фрезерної і заточної груп, будови і принципу дії верстатів ТВ-4 (ТВ-6), НГФ – 110Ш, 16К20, 16Б05П, 6Р82Г, будови і класифікації ріжучих інструментів, технології виготовлення виробів на верстатах токарної і фрезерної груп.

Основним завданням практичного навчання є формування у учнів вмінь, навичок з організації праці в майстерні з механічної обробки металу, користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментами, підготовки до роботи металорізальних верстатів, керування ними з дотриманням правил безпеки праці, обслуговування верстатів, розробки технологічних карт на виготовлення деталей, підготовки ріжучого інструменту до роботи, виконання основних токарних, фрезерних робіт тощо. Зміст лабораторно-практичних робіт передбачає застосування фронтальної, групової та індивідуальної організації навчальної діяльності учнів на занятті у їх взаємозв’язку, що сприяє формуванню стійких практичних вмінь та навичок, удосконаленню прийомів організації робочого місця, культури праці, самоконтролю власної діяльності. У процесі навчання необхідно звертати особливу увагу на дотримання правил безпечної праці, протипожежної безпеки, санітарної і особистої гігієни. Недостатня розробленість саме цієї проблеми як в теорії так і на практиці привела мене до вибору теми курсової роботи: “Розробка методики формування в учнів системи знань і умінь з технології обробки металу на верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі при вивченні профілю “Металообробка”. Метою нашої курсової роботи є розробка змісту методики формування в учнів системи знань і умінь з технології обробки металу на верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі при вивченні профілю “Металообробка”. Об’єктом дослідження є теоретична та практична трудова підготовка учнів 9 класу. Предметом нашої курсової роботи є шляхи і засоби формування в учнів системи знань і умінь з технології обробки металу на верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі при вивченні профілю “Металообробка”, а також методи, завдяки яким цього буде досягнуто. Перед нашою курсовою роботою згідно мети і предмету поставлено такі завдання: Провести аналіз літератури та педагогічного досвіду по формуванню в учнів системи знань і умінь з технології обробки металу на верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі при вивченні профілю “Металообробка”. Розкрити педагогічну сутність системи знань і вмінь з технології обробки металу на верстатах. Провести методичний аналіз програми по профілю „Металообробка” у 9 класі. Розробити методику формування системи знань і умінь з технології обробки металу на верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі при вивченні профілю “Металообробка”. Перевірити на практиці ефективність розробленої методики. Розробити календарно-тематичний план по даному профілю та два план-конспекти, де відображається розроблена методика. При написанні курсової роботи я використовував такі методи: метод аналізу літератури, метод аналізу передового досвіду, аналізу програми, метод дослідження і спостережень. Розділ І. Теоретичні основи формування в учнів системи знань і умінь з технології обробки металу на верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі при вивченні профілю “Металообробка”.1

.1. Аналіз літературних джерел та педагогічного досвіду з проблеми формування в учнів системи знань і умінь з технології обробки металу на верстатах на заняттях з трудового навчання при вивченні профілю “Металообробка”.Аналіз літературних завжди робиться для того, щоб якомога докладніше, ширше і детальніше розглянути ту чи іншу проблему та розглянути, як різні автори пропонують її вирішувати. Щоб краще висвітлити тему курсової роботи, потрібно розглянути як пропонують застосовувати різні автори свою методику формування системи знань і умінь з технології обробки металу на верстатах на заняттях з трудового навчання в учнів старших класів в процесі трудового навчання. Так, Е.М. Муравйов говорить, що в старших класах доцільно проводити роботу саме по формуванню і розвитку в учнів умінь і навичок виконання більш складних технологічних операцій при роботі на токарному та фрезерному верстатах, ніж виконували на уроках праці в попередніх класах (наприклад свердління та розсвердлювання глухих отворів за допомогою токарно-гвинторізного верстата). при цьому він наголошує, що розвиток трудових вмінь і навичок буде тим ефективнішим, чим краще буде сформована база теоретичних знань та практичних вмінь і навичок учнів з попередніх класів (свердління наскрізних отворів). Він стверджує, що формуючи в учнів вміння і навички на заняттях в шкільних майстернях необхідно дотримуватись відомих дидактичних принципів педагогіки: науковості, доступності систематичності і послідовності, зв’язку теорії з практикою, міцності засвоєння знань, вмінь і навичок, єдності навчання, виховання і розвитку, свідомості і активності, наочності, а також індивідуального підходу. На його думку вправи є найкращим засобом їх формування. Він стверджує, що саме під час вправ (тобто багаторазового повторення операцій і дій) саме і формуються ці вміння і навички в учнів. Багато цікавого методичного матеріалу з питань щодо методики формування в учнів системи знань і умінь з технології обробки металу на верстатах на заняттях з трудового навчання можна знайти в журналах “Школа и производство”, “Трудова підготовка в закладах освіти”, “Педагогіка і психологія”. Так, наприклад, В.В. Демін подає методичні рекомендації по проведенню занять з механічної обробки металу у 9 класах і пропонує свою методику формування в учнів системи знань і умінь з технології обробки металу на верстатах безпосередньо під час виконання роботи, а також тести для перевірки засвоєного матеріалу . Його методика базується на єдності і взаємозв’язку трудового навчання і суспільно-корисної праці, згідно якої основне місце на занятті займає практична діяльність учнів. При поясненні нового матеріалу автор рекомендує спиратися на знання учнів з математики, фізики, геометрії та інших навчальних дисциплін. Особливу увагу приділяє розвитку технічного мислення (за допомогою розв’язання технічних задач), формування стійких інтересів до професій металообробної промисловості (токаря, фрезерувальника). Ще більш детальні методичні розробки по формуванню і розвитку загальнотрудових умінь і навичок на заняттях з трудового навчання при вивченні учнями старших класів профілю “Металообробка” наведено в статті Г.І

Первые два вида знаний – явный «брак» в обучении. Методика ориентируется на их формирование, а в системе высшего образования усвоение доводится до творческого и проверяется с его учетом. Существует методика для правильного формирования знаний: – необходимо понимание обучающимся значимости усваиваемых знаний; – должно быть достигнуто усвоение научного значения каждого нового понятия, термина, вводимого педагогом при изучении предмета, дисциплины, курса; – для правильного усвоения знаний требуется ясность изложения, образность, убедительность, доказательность, эмоциональность; – нужна постоянная связь знаний с практикой. Методика будет эффективна, если обеспечивается усвоение отношений знаний, их взаимосвязь. Данное условие будет достижимо при выполнении следующих условий: – объявление основных вопросов темы в начале занятия; – четкое выделение перехода от одного вопроса к другому в ходе изложения («первый вопрос», «переход ко второму вопросу»); – алгоритмизация содержания отдельных объяснений и рекомендаций («есть три критерия оценки: первый^ второй^ третий^», «решение подобных задач осуществляется в несколько этапов^»); – подчеркивание связей излагаемого с ранее усвоенным материалом; – завершение изложения каждого вопроса выводами, обобщениями как основы перехода к последующему вопросу; – усвоение знаний должно сочетаться с активизацией и развитием мышления обучающегося; – необходимо превращение важнейших знаний в ценности поведенческой ориентации. 88. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ Формирование навыков – задача практически каждого обучения, хотя и не конечная для многих его видов

1. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

2. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

3. Формування знань учнів з розділу "Оптика"

4. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

5. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

6. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству
7. Методика застосування наочних засобів навчання у шкільному курсі фізичної географії
8. Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки

9. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

10. Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання

11. Особливості методики розв’язування фізичних задач у 7–8 класах 12–річної школи

12. Методика позиционирования товара из 7 шагов

13. Методика слухання музики на уроках у 1-3 класах

14. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

15. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

16. Методика вивчення іменника у початкових класах

Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

17. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

18. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

19. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

20. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

21. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

22. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов
23. Билеты по методике обучения иностранным языкам
24. Теория и методика преподавания классического танца

25. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

26. Методика предупреждения орфографических ошибок

27. Методика расследования компьютерных преступлений

28. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

29. Пропись цифр. Методика прописи цифр

30. Преступность и методика ее изучения

31. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

32. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

34. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

35. Методика организации тематических выставок в школе

36. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

37. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

38. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы
39. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста
40. Теория и методика воспитания (шпаргалка)

41. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

42. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров

43. Книга- методика "Солнечная Медитация"

44. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)

45. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

46. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "Фосбери – флоп" детей 13-15 лет на этапе начальной спортивной специализации

47. Теория и методика физического воспитания

48. Техника и методика обучения упражнениям по легкой атлетике

Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки

49. Гибкость как физическое качество и методика её развития

50. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности

51. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

52. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

53. Стратегический план развития предприятия и методика его составления

54. Методика установления норм времени и определения норм выработки. Нормативы численности
55. Методика оптимизации библиотечной системы обслуживания
56. Методика разработки нового тура в Эльзас

57. Применение методики контент-анализа при изучении воспоминаний участников гражданской войны в Казахстане

58. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений

59. Методика расследования вымогательства

60. Методики розслідування хуліганства

61. Общие положения методики расследования преступлений

62. Теория и методика редактирования

63. Теория и методика телевизионной журналистики

64. Методика факультатива "Современные тенденции развития русской литературы"

Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Методика изучения числовых систем

66. К методике изложения темы об электромагнитном излучении в преподавании физики

67. О методике решения задач на относительность движения при изучении основ кинематики в 9 классе общеобразовательной школы

68. Методика самоусовершенствования Цигун

69. Экспериментальные методики

70. Методика разработки бизнес-плана предприятия
71. Требования к психодиагностическим методикам
72. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

73. Платежи за загрязнение окружающей среды, методика исчисления и порядок уплаты

74. Разработка ионометрической методики определения четвертичных аммониевых солей

75. Билеты по предмету Методика преподавания иностранного языка за весенний семестр 2001 года

76. Методика интенсивного обучения французскому языку

77. Рассуждение об аутентичности в методике обучения иностранных учащихся инженерного профиля

78. Курс математики в средней школе и методика преподавания

79. Организация и методика производственного обучения

80. Методика викладання природознавства тема Звірі

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

81. Методика обучения письму

82. Методика преподавания

83. Методика преподавания иностранных языков

84. Методика преподавания написания сочинения в начальных классах

85. Шпаргалка по методике естествознания

86. Методика перекрестной проверки лесхозов и лесозаготовителей
87. Методика собеседования при приеме на работу
88. Методика проведения лекции по дисциплине "Корабельный устав ВМФ"

89. Методики исследования агрессивности

90. Курсовой проект Психология деятельности и методика преподавания экономики (Курс Стратегическое управление)

91. Методика проведения публичных выступлений сотрудниками ОВД

92. Методики экстренной психологической помощи

93. Профориентационная диагностика в раннем возрасте с помощью нетрадиционных методик

94. Методика установления деловых контактов и завязывания знакомств

95. Развитие теории и методики воспитания нравственных качеств у детей

96. Развитие теории и методики воспитания у детей нравственных качеств и взаимоотношений в Российской дошкольной педагогике

Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики

97. О педагогической методике обучения миролюбию М. Липмана

98. К методике преподавания прикладной математики в военно-инженерном вузе

99. Психология деятельности и методика преподавания экономики

100. Методика блочного обучения как условие формирования орфографической грамотности учащихся


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.