Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Миколаївський юридичний ліцей Реферат на тему: «Політична еліта та лідерство в сучасній Україні» Виконала: учениця 11-А класу Шевцова Ольга Перевірила: Кульчицька О.В. Миколаїв – 2010 Зміст ВСТУП РОЗДІЛ Теорії еліт Поняття про політичну еліту Форми і типи політичних еліт РОЗДІЛ 2 Політичне лідерство 2.1 Політичне лідерство в світі 2.2 Політичне лідерство сучасної України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП ХХІ століття ─ період соціальної трансформації, чисельних моделей політичного розвитку та різних підходів до трактування історії. У сучасній політології відбувається широка дискусія про рушійні сили суспільства та його класову структуру, наявність в Україні політичної еліти, її здатності (чи нездатності) як соціальної верстви до загальнонаціональної відповідальності за розвиток країни. У процесі становлення української демократичної державності і формування політичної еліти важливе місце належить вивченню історичного досвіду, а саме &mi us; розвитку теорій елітизму. Останніми роками у науковій літературі розгортаються широкі дискусії щодо визначення поняття «політична еліта». Критеріїв відбору претендентів до групи, що може бути названа «політичною елітою», з одного боку існує значна кількість, з іншого ─ всі вони такі суперечливі, що за бажанням наповнення поняття може постійно змінюватися як за змістом, так і за масштабами. Можливо, ці вади не є випадковими на даному етапі розвитку як самого суспільства, так і теорії. Завдяки «приблизності» поняття «еліти» вживають там, де наразі потрібне поглиблення теорії, конкретизація знання, але відповідних підходів, які б відповідали у такому значенні слова науковим вимогам, ще не вироблено. Беручи до уваги дані обставини, все ж таки ризикнемо окреслити межі застосування поняття «політична еліта» в контексті формування теорій еліт. Об’єктом дослідження є політична еліта та лідерство в сучасній Україні. Предметом дослідження є виникнення і розвиток зарубіжних еліт та їх досвід для України, питання про сучасне лідерство в Україні та його проблеми. Метою дослідження є ознайомлення з розвитком політичних еліт та поява їх в Україні, вивчення основних представників лідерства даного періоду та їх роль у подальшому розвитку політичної думки України . Реалізація мети передбачає виконання наступних завдань: Вивчити наукову літературу з даної проблематики. Проаналізувати визначення «політична еліта». Дослідити виникнення і роль політичної еліти в Україні. Визначити проблеми політичного лідерства в Україні та знайти способи їх вирішення. Узагальнити матеріал та зробити висновки. Методологією дослідження є використання як загальнонаукових, так і спеціальних методів. Серед них, історичний метод дозволяє розглядати різні значення терміну «еліта», вживані в різних країнах і періодах часу; метод дедукції, для виділення окремого від загального, використаний для приведення фактажу щодо стану політичної еліти на Україні; метод аналізу та синтезу, застосований при виявленні та порівнянні думок дослідників щодо даної проблематики; узагальнюючий метод, завдяки якому ми зафіксували основні проблеми політичного лідерства в Україні.

Структура курсової роботи складається зі вступу, двох розділів: перший розділ торкається проблеми зародження зарубіжних еліт та їх досвід для України; другий розділ присвячено політичній еліті в цілому, та на Україні, а також політичному лідерству; висновків, списку літератури і додатку. Матеріал курсової роботи може бути рекомендований учням та студентам при вивченні навчальних дисциплін та всім, хто цікавиться сучасною політикою і її розвитком. РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЇ ЕЛІТ Поняття про політичну еліту Термін «еліта» походить від латинського eligere і французького eli e ─ найліпший, добірний. Починаючи з XVII ст. він вживався для позначення товарів найвищої якості, а згодом і для найменування «обраних людей», перш за все вищої знаті. У Великій Британії, як свідчить Оксфордський словник 1823 р., цей термін став застосовуватися до найвищих соціальних груп в системі ієрархічного суспільства. Через певний час поняття почали застосовувати у генетиці, біології та інших природничих науках. У політології «елітою» називають осіб, які отримали найвищий індекс у галузі їх діяльності. Найбільш поширеним в літературі є тлумачення політичної еліти як соціальної групи, що грає істотну роль в підготовці, прийнятті та реалізації політичних рішень. Це визначення характеризує так званий функціональний підхід до аналізу політичних еліт, коли перш за все розглядається соціальний статус людини, її роль та місце в системі владних структур, здатність здійснювати визначальний вплив на інших людей. Прибічники ціннісного підходу до характеристики політичних еліт визначальною ознакою вважають духовний аристократизм, освіченість, вольові якості, що забезпечують переваги одних людей над іншими, культуру основою формування еліти. Такий підхід, до речі, був характерний і для українського політолога В.Липинського, який визначав еліту як національну аристократію. Цікавим є те, що незалежно від того, чи функціональні, чи особисті характеристики є основою віднесення до еліти, її представники звичайно визнаються в суспільстві вищою або ж кращою його частиною. Що стосується більш загального та універсального визначення політичної еліти, його дають майже всі політологічні словники та енциклопедії - це меншість суспільства, що становить собою достатньою мірою самостійну, вищу, відносно привілейовану соціальну групу, наділену особливими психологічними, соціальними та політичними якостями, яка бере безпосередню участь у затвердженні та реалізації рішень, пов’язаних зі здійсненням державної влади або впливом на неї. 1.2 Форми і типи політичних еліт Еліта є необхідним елементом соціальної структури будь-якого суспільства, що виконує специфічні і необхідні функції. Серед таких слід зазначити: особливу роль еліти в суспільстві як референтної групи, зразка суспільної поведінки, морально- психологічного мобілізатора і провідника мас. Головна ж функція еліти полягає в управлінні суспільством, точніше, в управлінні функціонуванням суспільства. Це управління в залежності від стану суспільства та особливостей самої еліти може вестись різними способами і методами. Більшість дослідників сходяться на тому, що сьогодні основою входження людини в еліту є особливі індивідуальні і, насамперед, організаторські здібності, а також матеріальні та інтелектуальні переваги.

Однак так було не завжди. Історично визначились дві основні тенденції у формуванні політичних еліт, які визначають і особливості їх функціонування: аристократична еліта – це замкнута група, яка поповнюється виключно людьми певного соціального кола, аристократія, яка наслідує соціальний статус і місце в еліті, партократія, коли всі вищі посади займають виключно члени однієї політичної партії тощо; Для таких еліт є характерним певний консерватизм, незмінність форм та методів діяльності, несхильність до компромісів. Такі еліти були більш характерними для попередніх часів, оскільки в сучасному суспільстві не походження індивідів, а сфера їх соціальної діяльності має визначальне значення при віднесенні людини до еліти або при визначенні його місця в еліті. демократична (відкрита), яка формується з числа тих, чиї психологічні та ділові якості в даний час є корисними з точки зору здійснення влади. Демократичність означає в даному випадку &quo ;владу народу”, а шлях формування еліти. Тобто вибори, наприклад, виступають не формою контролю народу за владою, а шляхом, механізмом поновлення еліти, оскільки нормальне функціонування демократії потребує існування добре організованого керуючого прошарку. Кожна політична еліта – це досить велика і складна соціальна група, яка певним чином структурована, ієрархізована. Тому має сенс і аналіз політичних еліт з точки зору їх власної організації. За цим критерієм розрізняють три типи еліт: Фрагментовані або деконсолідовані політичні еліти, коли біля влади знаходяться роздроблені, неоднорідні групи, які не мають іншої спільної цілі, окрім утримання влади, не мають єдиних принципів діяльності. В такій еліті часто не існує чіткої внутрішньої структури, кожен сам за себе і ніхто нікому не довіряє, окрім найближчого оточення. Фрагментована еліта рідко працює на суспільство. У неї завжди існує проблема легітимності, адже питома вага переконання і згоди у неї мінімальна. Діє така еліта найчастіше методами насильства, примусу. Нормативно інтегровані або консолідовані еліти єдині щодо принципів та методів діяльності, У такої еліти є певна внутрішня структура; норми, на яких вона будується, є визнаними у суспільстві, мета діяльності еліти не обмежується збереженням доступу до влади. Така еліта зазвичай є легітимною, визнається масами, а тому її влада базується на законності, а основними методами діяльності виступають компроміс і переконання. Ідеологічно інтегровані або надконсолідовані еліти виключають будь-який поділ всередині себе, єдина у визначенні основних системних цінностей, веде чіткий контроль за дотриманням їх власними членами. В суспільстві така еліта діє як одна людина і вся її діяльність спрямована на досягнення єдиної мети. Ідеологічно інтегрована еліта зазвичай дуже консервативна, рідко поповнюється, причому і шляхи її поповнення є зарані узгодженими і не підлягають перегляду. Такі еліти найбільш характерні для тоталітарних та авторитарних режимів. Отже, визначивши загальне значення еліти, можна зробити висновок, що політична еліта є невід’ємним атрибутом демократичної країни.

Через те вони мусли йти на значн поступки укранським прагненням до вол. Це привело до пом'ягшення большевицького режиму в доб т. зв. НЕП-у й укранзац. Укранська нацональна стихя далеко пересунула  перекрила т меж, як Москва хотла встановити для тимчасового вдпруження. Ця стихя виповняла укранським нацональним змстом та змаганням за незалежнсть вд Москви вс длянки  форми життя. Вона захопила навть частину комунств та привела х до гасла «геть вд Москви».[35] Клькарчне вдпруження використали теж большевики для внутршнього упорядкування та скрплення свох сил  для пд-готови ново, жахливо хвил знищення всього неприязного й невигдного большевицькй Москв. Найгрш удари сталнського знищення  терору зазнала Украна. Почавши вд наступу на укранське революцйне пдплля та на вс полтичн самостйницьк сили, почерез розгром укранського нацонально-культурного життя, сталнський терор набрав характеру небувалого в стор людства рафнованого народовбивства шляхом органзованого голоду та систематичного фзичного знищування всх непокрних елементв

1. Політичні еліти та лідерство

2. Політичні еліти

3. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

4. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

5. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

6. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
7. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа
8. Утворення Скіфії та її політична історія

9. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

10. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

11. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

12. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

13. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

14. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

15. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

16. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

21. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

22. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
23. Економічна та торгово-політична роль митного збору
24. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

25. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

26. Вибори та їх роль у політичному житті України

27. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

28. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

29. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

30. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

31. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

32. Політична влада у світі та в Україні

Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

34. Політичне лідерство

35. Політичне лідерство в Україні

36. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

37. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

38. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії
39. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період
40. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

41. Зародження та розвиток політичної економії

42. Політичні права і свободи громадян України

43. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

44. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

45. Нестор Махно: історично-політичний портрет

46. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

47. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

48. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

49. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

50. Політичний іслам

51. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

52. Суспільно-політична діяльність Костомарова

53. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

54. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу
55. Держава — головний інститут політичної системи суспільства
56. Політична система Великовританії

57. Політично-правова теорія Жана Бодена

58. Роль політичних партій у розвитку демократії

59. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

60. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

61. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

62. Історія України. Соціально-політичні аспекти

63. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

64. Політична діяльність Лазара Кагановича

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

65. Політична історія Галицько-Волинського князівства

66. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

67. Політична система Української козацької держави

68. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

69. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

70. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців
71. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі
72. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

73. Симон Петлюра – політичний діяч

74. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

75. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

76. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

77. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

78. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

79. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

80. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел
Набор стаканов "Loraine", 6 предметов, 260 мл.
В наборе: 6 стаканов. Материал: стекло. Цвет: прозрачный. Рисунок: золотой орнамент. Объем: 260 мл. Информация об объеме изделия,
321 руб
Раздел: Наборы посуды

81. Цінова політика фірми та її оцінка

82. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

83. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

84. Етапи розвитку політичної думи в Україні

85. Ідейно-політичні течії в Україні

86. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні
87. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія
88. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

89. Основні політичні течії

90. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

91. Політичні партії, організації и рухи

92. Політичні погляди Липинського

93. Політичні технології

94. Політологія. Політичні системи в Україні

95. Розвиток політичної думки України

96. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Структура політичної влади

98. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

99. Формування етосфери в політичному житті суспільства

100. Політик і політичний режим


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.